Prikbord nr 605

Het gedrag van de Turkse regering heeft de EU net op tijd gewaarschuwd voor de dwaasheid om aan Turken visumvrij reizen toe te staan. Daarmee zou een Turks paspoort een zeer begeerd document worden in het Midden Oosten en Noord-Afrika voor miljoenen gelukszoekers.  En gelet op alle dreigementen behoeven er zelfs geen paspoorten te worden vervalst, indien ze gratis worden verstrekt.

Duitsland en Japan tegen de VS

Neen, dit gaat niet over de Tweede Wereldoorlog, maar illustreert de positie van de VS ten opzichte van beide voorvechters van vrijhandel. Waar landen nog steeds bereid zijn hun grondgebied te verdedigen, hun grenzen te bewaken en hun burgers te beschermen, lijkt het op economisch en financieel gebied alsof er geen grenzen meer (mogen) bestaan. Welke effect dit kan hebben op bedrijven en werknemers is onder meer zichtbaar in de toestroom van arbeidskrachten uit Polen en Spanje naar andere EU-landen, in de problemen van vele transportondernemers hier, in de geldstromen en de verplaatsing van ondernemingen naar het buitenland, in de verplaatsing van banen en productie naar lagelonenlanden en in de dreigende verplaatsing van vooral banken en verzekeraars vanuit Londen. Vrijhandel heeft niet alleen voordelen, doch de nadelen worden vaak genegeerd of afgedaan met een verwijzing naar de verbeterde exportmogelijkheden van ontwikkelingslanden. Wie daarvan profiteren is echter niet altijd duidelijk, net als de bijbehorende belastingconstructies.

Gelukkig

Dat internationaal vergelijkende enquêtes tot merkwaardige uitkomsten (kunnen) leiden, blijkt onder meer uit de kennelijke onwetendheid in zake de corruptie in Nederland. Niet alleen ontbreekt dat inzicht onder politici, maar wellicht ook bij degenen die de informatie aanleveren.  Inmiddels is bekendgemaakt hoe gelukkig Nederlanders zich voelen. Ook hier geldt echter de vraag wie hiervoor zijn benaderd: de ruim 500.000 werklozen, de ca. 900.000 met een andere uitkering of in de schuldsanering, de ondernemers met geldzorgen, de gefailleerden, de zzp-ers die 6 dagen per week (moeten) werken, de mensen in achterstandswijken, de kinderen die zonder ontbijt naar school worden gestuurd, de verslaafden,  de gedetineerden, de chronisch zieken, de gehandicapten, etc. ? En dan hebben we het nog niet over de huwelijksproblemen, de onderdrukten,  de slachtoffers van de rechtstaat en de Kinderbescherming, de mensen die zwaar of ongezond werk moeten doen, en de eenzamen. Zouden die allemaal zijn vertegenwoordigd in de nationale onderzoeksgroepen?

Open deur

Waar Duitsland terecht een rem heeft gezet op ‘gezinshereniging’, indien minderjarigen uit Syrië zomaar opduiken in de Duitse asielcentra, proberen linkse partijen dit te doorbreken. Waarom die ouders (ook) naar Duitsland willen, waar ze dan vandaan komen en waarom een zoon werd ‘vooruit’ gestuurd, is niet bekend, maar voor de opendeur-politiek van linkse drammers zijn dit geen overwegingen. En Merkel weigert nog steeds toe te geven dat haar blunders invloed hebben op de nieuwe vloedgolf van immigranten, nu via Noord-Afrika. Voorlopig draait Italië hier voor op, maar de Duitse inspanningen om ook daar de doortocht te hinderen, geven te denken. In Nederland hebben de compromissen met politieke partijen inmiddels geleid tot een nagenoeg onwerkbare situatie met duizenden gelukszoekers die – net als echte vluchtelingen – recht blijken te hebben op een gratis(?) hoger beroep.  Welke Nederlandse staatsburger – afgezien van Demmink – krijgt dezelfde juridische mogelijkheden?

Gelijke monniken

De onderhandelingen met Noord-Afrikaanse landen over de voorwaarden voor het ‘interneren’ van immigranten, kunnen een zelfde instabiele situatie opleveren als reeds met Turkije. De eisen variëren van geld, radarsysteem of kustwachtboten tot visumvrij reizen, werkvergunningen en studiebeurzen. Dit maakt het middel erger dan de kwaal, omdat telkens hogere eisen zullen worden gesteld na vergelijking met andere landen in de regio en voorts die landen ook hun eigen burgers richting (West) Europa zullen sturen.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties