Prikbord nr 604

Dr. Michel van Hulten, voormalig staatssecretaris, heeft 16 partijprogramma’s onderzocht op hun aandacht voor onder meer integriteit, corruptie, fraude en belangenverstrengeling. De conclusies zijn opvallend, met name ook omdat de overheid, de politiek en de rechterlijke macht veelal buiten beeld blijven.

Een wereldvreemde opstelling – ook van de PVV – waarbij de Christen Unie het helemaal bont maakt: ‘We leven in een van de gelukkigste, veiligste, minst corrupte, meest welvarende en best georganiseerde landen van de wereld.’ Wie vlucht binnen de muren van een christelijke schijnwereld, is volstrekt ongeschikt voor welke coalitie dan ook.

Confrontatie

Het wordt pijnlijk voor Erdogan en de Turkse inlichtingendienst, indien buitenlandse inlichtingendiensten gelijk hebben en de Gülen-beweging helemaal niet achter de vermeende staatsgreep in Turkije zat. Nog pijnlijker wordt het indien Europa of de VS de confrontatie aangaan en bewijst wie er dan wel voor verantwoordelijk moet worden gehouden. Niet in de laatste plaats is dit van belang voor de tienduizenden politieke gevangenen en voor de nabestaanden van de slachtoffers. Doch die confrontatie zal er niet komen, omdat die reeds wegbleef bij de onderdrukking van de Koerden en de daarop volgende wederzijdse wreedheden die niet onderdoen voor wat er in Irak, Afghanistan en Syrië is gebeurd, niet alleen in IS-gebied.

Dijsselbloem

Sommige deskundigen willen Dijsselbloem niet missen in diens EU-functie, doch waaruit blijkt dat deze is opgewassen tegen de banken, de Italiaanse regering, de Griekse regering, de Duitse regering, de ECB (Draghi) en tegen de Brexit-spanningen? Of is dat juist de reden waarom hij mag blijven?

Goed populisme

Wat verkeerd populisme is kunt u lezen bij mevr. A.F. Dekker – voorzitter van een stembureau in Hilversum – die Wilders wil stenigen. Goed populisme is kennelijk het gebral van de heer Schulz (SPD) die als een echte Duitse volksmenner inhoudsloze kretologie in de microfoon schreeuwt. Of de terminologie van GroenLinks, waarmee jongeren zonder feitenkennis worden gelokt. Waar zouden de uitspraken van Erdogan onder vallen?

Merkel naar Trump

Het verslag van het bezoek van bondskanselier Merkel aan president Trump wekt niet de indruk dat Trump is ‘ingepakt’ en plotseling pro-Europa zal beslissen. Daar is ook geen aanleiding toe, want de wijze waarop Brussel het conflict met Turkije aanpakt, steekt scherp af bij de Amerikaanse houding tegenover Noord-Korea. Ook de eis van Trump dat de Europese landen hun NAVO-verplichtingen gaan nakomen, is onder meer door Merkel beantwoord met een vage belofte over een geleidelijke verhoging van het budget. Het volgende kabinet in Berlijn kan daarmee alle kanten op, afhankelijk wat de overige landen zullen waarmaken.

——————————————————

Anne Fleur (Dekker)

Deze fractiemedewerkster van GroenLinks, die zichzelf op twitter omschrijft als ‘Activist – Pacifist – Veganist – Marxist’ en die Wilders wilde stenigen, was voorzitter van een stembureau in Hilversum. Dit ondanks dat ze van tevoren op twitter had toegegeven niet objectief te zullen zijn. Onlangs meldde BNR radio – die enkele grote en kleine gemeenten hiernaar heeft gevraagd – “dat iedereen bij de verkiezingen stemmen kan tellen. De tellers worden totaal niet gescreend. Ook wordt er geen verklaring omtrent gedrag gevraagd. Dat geldt ook voor de objectiviteit en neutraliteit van diegenen die gaan tellen”. De steeds sterker wordende geruchten dat er in een aantal gemeentes stemfraude is gepleegd, komen dus niet zomaar uit de lucht vallen.

Gerard de Boer

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r.dunki
7 jaren geleden

Ad : “Confrontatie”.

U schrijft dat “de confrontatie” niet zal komen, wie weet, maar ik denk dat het meer voor de hand ligt om die daarom dichter bij huis te zoeken, want ook hier (en elders in west-Europa) loopt de situatie met de Neder-Turken de laatste maanden zichtbaar uit de hand.

Daarom hier een parafrase van het credo van Denk : ‘’Wij zijn allemaal Nederlanders…. , maar Nederland wordt binnenkort van ons als jullie niet héél erg goed oppassen. ‘’

Niet de woorden maar de daden van deze vooruitgeschoven post van Erdogan, de zelfbekende Adolf-Hitler-fan, wijzen overduidelijk naar die éénrichtingstraat. Dit racistisch gezelschap heeft met hun anti-Nederlands, ethnisch verhaal vele duizenden naieve Turken bij de neus genomen om hen vervolgens, noodgedwongen, te laten vallen want zelfs onze politiek-o-zo-correcte-2e Kamer hoeft de schijn niet langer op te houden; Denk heeft zichzelf buitenspel gezet.

Uiteraard kunnen zij – via de democratische voordeur op het Binnenhof- hun naieve Turkse kiezers nooit aan de beloofde banen helpen, maar zij creëren ook de negatieve beeldvorming dat alle NederTurken net zo onbruikbaar zijn als zij zelf en hun giftige Marokkaanse kuitenbijtertje.

Weliswaar is dit nog niet het begin van de Islamitische Republiek der Lage Landen anno 2030, maar wèl een harde garantie voor een 5e colonne van tienduizenden subversieve werkelozen die op afroep van Erdogan de Nederlandse straat opgaan anno 2017.
Gelukkig durven NederKoerden nog te demonstreren en te stemmen tegen Erdogan maar het lijkt er wèl op dat menige NederTurk zwaar geintimideerd wordt om op Erdogan te gaan stemmen om vervolgens Nederland te verblijden met vijf voorbeeldige Islamitische NederTurkjes, totdat de koek op is en wij – via de door Pechtold en Klaver geopende achterdeur – net zo’n bananenrepubliek worden als Erdogan’s in hoog tempo verpauperende Turkije.

Dat Erdogan, die zich als een ordinaire straatvechter heeft ontpopt die een expansionistische, anti-Europese agenda voert moeten inmiddels zelfs Pechtold & Klaver onderkennen, dus dat wij de druk op Erdogan eindelijk eens gaan verhogen is een goede zaak , zoniet goedschiks dan kwaadschiks.

De vraag is niet hoe, maar wanneer : wij kunnen een begin maken door die 5e colonne nu aan banden te leggen door bi-laterale verdragen op te zeggen, dus geen uitkeringen meer naar Turkije, de familiehereniging op de schop en niet te vergeten Turkije’s Nato lidmaatschap (tijdelijk) opheffen. Met andere megalomane straatvechters als Putin en de ayatollah’s als zijn overblijvende ‘goede buren’ zal Erdogan zijn’ verre (ex-)vrienden’ héél gauw gaan missen.