Burgemeester Aboutaleb en het Hamas-congres

Burgemeester Aboutaleb (PvdA) weigert vooralsnog om stappen te ondernemen om het Hamas congres dat voor april 2017 in de Rotterdamse Doelen gepland staat, te verbieden. De sprekers en organisatoren  die het congres organiseren behoren tot Hamas, een beweging die door de EU, de VS en ook door Nederland wordt aangemerkt als een terroristische organisatie.

Afb: via Likud.nl

Hamas streeft zonder meer naar de uitroeiing van het Joodse volk – in het Hamas-Handvest en in optredens en programma’s op hun televisiezender. Hoe kan burgemeester Ahmed Aboutaleb Rotterdam en Nederland dan gerust stellen dat hij er actief op toe zal zien dat er tijdens de conferentie geen strafbare handelingen plaats zullen vinden, zoals:

 1. Oproepen tot of het faciliteren van het financieren van Hamas, op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en artikel 421 van het Wetboek van Strafrecht (sr.).

 2. Het aanzetten tot radicalisme en jihadisme, op basis van het beleid van de regering en de EU en het Actieplan aanpak jihadisme.

 3. Groepsbelediging (137 c sr.) en het aanzetten tot discriminatie of haat (137 d sr). Van belang daarbij is de nu ook door Nederland onderschreven definitie van antisemitisme, waarbij ook sommige haatuitingen over Israël als antisemitisch worden aangemerkt.

En wanneer breekt nu eindelijk het besef eens door dat in bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland, Canada en wetenschappelijke kringen dat antisemieten tegenwoordig de term “zionisten” gebruiken voor “Joden” om de beschuldiging van antisemitisme te ontlopen. Overigens geeft het absoluut geen pas dat de burgemeester grote kritiek heeft op de burgers in zijn stad die bezorgd reageren over Hamas. In een email die verzonden is vanaf zijn iPad noemt hij de bezorgde burgers een “lobby die pas echt bedenkelijk is”. Dat is geen voorbeeld van een burgemeester die namens álle Rotterdammers optreedt, maar van een merkwaardige agenda.

Ook schrijft hij dat hij juist applaus kreeg van een Joods publiek voor zijn standpunt over het Hamas congres. Dat lijkt echter in strijd met de waarheid, zo heeft een aanwezige inmiddels aan Likoed Nederland  gemeld. Het applaus was uit beleefdheid, betrof uitsluitend zijn aanwezigheid en na afloop van zijn toespraak maar zeker niet de paar minuten waarin hij stilstond bij het Hamas congres. Het is ronduit bedroevend dat een burgemeester van Rotterdam zich van dit soort trucs bedient.

Concrete vragen waarop in de Rotterdamse gemeenteraad een antwoord gegeven zou moeten worden zijn de volgende:

 1. Is de burgemeester, gezien alleen al de verdenking van banden met Hamas, van plan om in ruimte mate rechtshandhavers aanwezig te laten zijn bij het congres?
  a. zo nee, waarom niet?
 2. Op welke wijze is de burgemeester voornemens om tijdens de conferentie te controleren dat niemand de wet overtreedt?
 3. Is de burgemeester bekend met de wijze waarop de ‘EU working definition on antisemitism’ invulling geeft aan de artikelen 137 c en d Sr. ?
 4. zo nee, waarom niet?
 5. zo ja, welke invloed zal dit hebben op zijn instructie aan de rechtshandhavers?
 6. Is de burgemeester, in het kader van art 137 c en d, bekend met de wijze waarop BDS bewegingen zoals het PRC de term zionist gebruiken als code woord voor jood?
 7. zo nee, waarom niet?
 8. zo ja, welke invloed zal dit hebben op zijn instructie aan de rechtshandhavers?
 9. Is de burgemeester, in het kader van art 137 c en d, bekend met de wijze waarop in het buitenland rechters, politici en parlementen, BDS bewegingen zoals het PRC omschrijven als antisemitisch?
 10. zo nee, waarom niet?
 11. zo ja, welke invloed zal dit hebben op zijn instructie aan de rechtshandhavers?
 12. Op welke wijze zal de burgemeester gevolg geven aan enige overtreding door de organisatoren of deelnemers aan de conferentie?

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties