Waakzaam en dienstbaar?

De nationale politie moet meer mensen met een multiculturele achtergrond aannemen en daarvan moeten er bovendien meer doorstromen naar de top van de organisatie. De politie verliest anders draagvlak in de samenleving. Dat zegt althans commissaris Max Daniel van de nationale politie in een interview met de Volkskrant.

Afb: wikimedia

Volgens hem moet etnische diversiteit een prioriteit worden binnen het korps. De urgentie van het probleem wordt door de organisatie niet voldoende gevoeld, aldus commissaris Daniel, die van mening is dat een gebrek aan een afspiegeling van de samenleving in het korps gevolgen heeft voor het vertrouwen in de politie. Van de mensen in de hoogste politieleiding, de zogeheten Top-61, is de Nederlands-Indische Daniel de enige met een niet-westerse achtergrond. De politiecommissaris wordt in zijn pleidooi gesteund door een aantal collega’s van de nationale politie. Samen vormen ze sinds 2007 de onafhankelijke denktank Pharessia. De groep komt geregeld samen om van gedachten te wisselen over diversiteit en de leden ervan zeggen dat politiemensen steeds vaker bij hen aankloppen om ervaringen met uitsluiting en discriminerende uitlatingen door collega’s te delen waar binnen hun eigen eenheid geen ruimte voor is. Korpschef Akerboom van de nationale politie zegt zich te herkennen in het verhaal van commissaris Daniel en de leden van Pharresia.

Hoeveel politiemensen met een migrantenachtergrond deel uitmaken van het korps mag niet worden geregistreerd(!). Wel nam in 2016 het aantal instromers met een multiculturele achtergrond bij de Politieacademie toe, van 13 naar 19 procent. De politie heeft zichzelf een streefcijfer van 25 procent opgelegd, schrijft de Volkskrant. Het aantal westerse- en niet-westerse allochtonen bedraagt 22,09% van de Nederlandse bevolking (bron: CBS), dus dat streefcijfer is op zich wel als reëel te beschouwen.

Maar mocht ik ooit assistentie van de politie nodig hebben, dan zal het mij persoonlijk een zorg zijn van welk geslacht, afkomst, ras, geaardheid of gezindte de functionaris is. Het enige dat ik van de functionaris verwacht, is dat deze zijn vak verstaat, zich professioneel en deskundig opstelt en een constructieve bijdrage levert aan de oplossing van het probleem. Getuige het enorme aantal klachten en de hele serie aan nieuwsberichten over de bereikbaarheid, de dienstbaarheid, de deskundigheid, de integriteit en de professionaliteit van de politie in combinatie met het gegeven dat van 2012-2014 maar liefst 497 functionarissen (al dan niet oneervol of onvoorwaardelijk) zijn ontslagen vanwege integriteitskwesties, valt er op dat vlak nog bijzonder veel te winnen. Zonder de standpunten van commissaris Daniel te willen bagatelliseren, lijkt het mij dat er wel belangrijker problemen bij de politie zijn, waaronder de opeenstapeling van tekortkomingen in de wijze van optreden*, het uit de kosten gieren van een langslepende reorganisatie, declaratieschandalen bij de centrale ondernemingsraad – ook de nieuwe ondernemingsraad is al niet meer onbesproken – en andere integriteitskwesties.

Er is maar één manier om voor de politie draagvlak in de samenleving te behouden en zo mogelijk uit te bouwen en dat is door professioneel, deskundig, integer, doortastend en effectief optreden. Daar dient dan ook de prioriteit te liggen.

——————————————-

*Hierbij plaats ik overigens wel kanttekeningen bij bijvoorbeeld YouTube-filmpjes van omstanders bij een politieoptreden, die – al dan niet bewerkt – maar al te gemakkelijk een vertekend beeld van de werkelijke situatie kunnen weergeven, met alle gevolgen van dien.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties