Ik vertrek… nog niet

Op Valentijnsdag hoorde een collega-scribent van www.Sta-Pal.nl in de middaguren een aantal moslims kermen alsof ze plotseling waren overvallen door een stekende buikpijn. Wat bleek: ze troffen voorbereidingen om bij een soepele en uitbundige zetelwinst van Wilders Nederland te verlaten. Een van die gewenste voorbereidingen bleek het controleren van bankrekeningen te zijn.

Op weg…. Afb: pixabay.

Waar en wanneer hoorden we die geluiden ook? Tijdens het Amerikaanse verkiezingsproces kreette de Amerikaanse film- en muziekelite ook het land te zullen verlaten als Trump aan de macht kwam. Ik kreeg beelden op het netvlies van leegstaande kapitale villa’s die voor een zacht prijsje te koop stonden en drommen beroemde mensen wier privéjets op vliegvelden elkaar stonden te verdringen om snel Amerika te kunnen verlaten. Tot nu toe is geen enkele beweging te zien in Hollywood e.o. Wel mokkende, onbenullige en ongefundeerde teksten slakende mensen achter een microfoon tijdens prijsuitreikingen, die bij een van de onbetrouwbare zendgemachtigden hun gif mogen uitstorten. Het is een gave als je publiekelijk je eigen grenzeloze domheid wilt en mag afficheren.

Door die informatie zag ik beelden van Nederlanders die hun heil en toekomst in een ander land gingen zoeken en na een aantal jaren ploeteren er weer over dachten naar Nederland terug te keren. Het gros van die vertrekkende Nederlanders stort zich in een ongewis avontuur, waarbij het gebrek aan taalvaardigheid in het nieuwe vaderland het grote struikelblok is. Door dat tekort zijn deze goedwillende, maar o zo goedgelovige Nederlanders een makkelijke prooi voor menselijk roofdieren in het veronderstelde beloofde land.

Hoe zou dat met de uitgebreide schakering van moslims gaan die terug willen gaan – zelf verklarend ze dat ze wel moeten – naar het land van herkomst of een ander beloofd land? Misschien wel in een aantal gevallen een terugkeer naar het land waar volgens eigen uitspraken de duivel zal staan te wachten. Daarom was een deel van de moslims de Arabische beemden ontvlucht. Blijkbaar is een leven onder die Arabische duivel niet zo erg als leven met de denkbeelden van een autochtone Wilders. Anders zoek je hem niet op. Ik ben benieuwd of ze zich, verwend door de Westerse verworvenheden, kunnen voegen naar de tribale beginselen van die samenlevingen en naar de manier waarop overtredingen van die beginselen, verwoord in de koran en bestraft a.d.v. de sharia, worden gesanctioneerd. Kunnen ze nog leven in een bestuursmodel waarin vrijheid beperkt is en wantrouwen het voedsel is voor het streven naar veiligheid?

Léon de Winter schreef vandaag in zijn column of het mogelijk is om een Arabische dictatuur te veranderen in een open democratische samenleving. Die vraag is m.i. allang beantwoord: nee. De enigen die graag willen dat zo´n dictatuur verandert in een open, transparant samenlevingsmodel, zijn Westerse evangelisten uit Brussel, Berlijn en tot een paar maanden geleden ook uit Washington. Dat was voor die visionairs het vertrekpunt om sterke mannen te verwijderen, krachtige leiders die hun tribale samenlevingen met een ‘verdeel en heers’-beleid, ingekleurd door geweld, arrestaties, martelingen, verminkingen, moord, afpersing, ontvoeringen en corruptie in een ijzeren greep hielden. Op die manier zorgden ze voor een stuk stabiliteit in een omgeving waar stammenoorlogen min of meer routine zijn. Die Westerse visionairs toetsten die Arabisch georiënteerde samenlevingsmodellen aan hun in eeuwen ontwikkelde Westerse normen en waarden en eisten dat zo´n model ook in Noord-Afrika en het Midden-Oosten van de grond kwam. Een kansloze exercitie.

Wie een diepere aandacht voor de geschiedenis van het Arabisch schiereiland en Noord-Afrika heeft, kon vooraf voorspellen dat het in Irak, Egypte en Libië absoluut fout zou gaan. Oude sluimerende stammenverschillen erupteren in voor verraste Westerse politici enorme geweldsexplosies. Het benoemen van die geweldsexplosies in termen als Arabische Lente (hoe verzin je het; alsof geweld en lente onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn) kan de pijn voor de geweldloze en vreedzame moslim in de straat niet verzachten. Wanneer in Syrië Assad in voorkomend geval niet door een andere autocratische bruut met oligarchische trekjes wordt vervangen, zal de Westerse wereld met een nieuw Libië in de maag zitten[1]. Nu zit Europa door de ondoordachte opstelling van Westerse politici met een explosieve zuidelijke en oostelijke flank en bevindt die gewone moslim in een voortslepende toestand van kommer en kwel. Geen wonder dat ze risico´s durven en willen nemen om aan die ellende te ontsnappen. Een helder denkende analyticus zou zich dan ook kunnen afvragen waarom medelanders terug willen keren en waarom Europese staten hun defensiebudgetten niet kwalitatief[2] verhogen.

De vraag van De Winter kan ook omgedraaid worden. Kan een door Westerse verworvenheden vertroetelde moslim nog zijn leven invullen in een samenleving die op tribale beginselen is gebouwd? Gelet op de jammerverhalen van uit Syrië teruggekeerde jihadaanhangsters en -aanhangers, zou ik als hoofd van een vertrekkende familie daar niet gerust op zijn. (Normale) arbeid is schaars, levensomstandigheden kunnen niet tippen aan die in het Westen. Behalve arbeid zal ook scholing voor de opgroeiende jeugd een knelpunt zijn. Hun routine van bedreigen, protesteren, spijbelen en rondhangen op schoolpleinen zoals in Nederland, zal in die samenlevingen niet de handen op elkaar brengen. Het antwoord op de vraag hoe dat gedrag gesanctioneerd wordt, is na een blik in shariaboeken geen verrassing. Niet vergeten mag worden dat in die samenlevingen voortdurend de wet van de sterkste en de slimste opgeld doet. Het zal moeilijk, maar niet onmogelijk zijn om opnieuw een vruchtbaar bestaan op te bouwen.

Die bovenstaande informatie heeft de hard roepende moslim natuurlijk ook. Ik ben benieuwd in hoeverre die potentiële vertrekker daarmee omgaat. Voegt hij inderdaad de daad bij het woord of komt hij op tijd bij zinnen en stelt hij vast dat het leven onder een Wilders beter te pruimen is dan in het veronderstelde nieuwe thuisland? Gaan hij en zij net als de Amerikaanse film- en muziekelite, gesteund door moreel gecorrumpeerde media en linkse politici, het beest van binnenuit bestrijden? Als de beslissing in lijn is met de dappere opstelling van de vlogger van Zaandam, dan weet ik het antwoord wel. Ik denk niet dat ze in Volendam de heen-en-weer uit de mottenballen hoeven te halen om weggetrokken medelanders weer naar Nederland te vervoeren.

Ik vraag me dan ook af hoe serieus dergelijke uitspraken genomen moeten worden. Vaak is het een soort troefkaart die door een der politieke partijen zal worden uitgespeeld.

————————————————————-

[1] Hamas heeft die les al getrokken en in de compromisloze hardliner Yahya Sinwar een nieuwe despoot met geweldsneigingen aan het hoofd van Hamas gezet.

[2] Wanneer de economie zoals in Nederland onverwacht sterker groeit dan voorspeld is en het defensiebudget kwantitatief gelijk blijft, zal sprake zijn van een krimp van het defensiebudget. In het geval van Nederland zal de 0,8%BBP (netto – datgene dat daadwerkelijk naar Defensie toevloeit – en niet de herhaaldelijk voorgetoverde bruto 1,12 resp. 1,17%BBP) dalen naar 0,7% of afhankelijk van een groei boven 3% zelfs naar 0,6%BBP. Ben benieuwd hoe Nederland dat binnen de NATO Council (NAC) aan de USA gaat uitleggen. Het blijft dus uitkijken wanneer politici cijfers en getallen gaan presenteren.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties