Uit je dak over onderdak

“De bouw van een fors tuinhuis kan voor minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) een naar staartje krijgen”, zo schrijft Roelf Jan Duin in Het Parool,  “Op het perceel van de door hem bewoonde dienstwoning van de stationschef van het Muiderpoortstation mag namelijk niet worden gebouwd.

Mogelijk moet Plasterk, die het gemeentelijk monument in Amsterdam-Oost in de zomer van 2015 kocht, de houten blokhut weer afbreken. Het bouwwerk bestaat uit twee vertrekken en een patio”.

Huys te Warmont. Afb: pixabay

Volgens de schrijver van het artikel had de architect van het tuinhuis het stadsdeel toestemming gevraagd voor de aanleg van het tuinhuis. Tegen de regels in liet het stadsdeel weten dat in de tuin vergunningsvrij gebouwd kon worden. “Wij hebben een fout gemaakt,” zegt een woordvoerder van stadsdeel Oost schuldbewust. “Voor de bouw had nooit toestemming gegeven mogen worden. We zijn nu aan het uitzoeken hoe we die fout gaan herstellen”. Dit ‘herstellen van de fout’ zou kunnen betekenen dat het tuinhuis afgebroken moet worden. Een worst case scenario, zegt de woordvoerder van Oost, die de hand geheel in eigen boezem steekt. “We hebben gewoon een fout advies gegeven”. Het stadsdeel ging er ten onrechte van uit dat alleen de woning een monumentale status heeft en de tuin niet. Pas nadat Het Parool vragen had gesteld over het gebouw bleek dat het wettelijk ook niet is toegestaan om in de tuin van een monument zomaar te gaan bouwen. Blijkbaar was de minister niet op de hoogte van deze regels.

Bewindslieden die niet op de hoogte zijn van regels – of misschien juist wel heel goed zijn in deze te omzeilen, daar hebben we wel meer last van. De fractievoorzitters in de gemeenteraad van Almere en burgemeester Annemarie Jorritsma (VVD) bespraken rond half december 2006 de kwestie rond het illegaal oppompen van grondwater door Jorritsma. De provincie Flevoland ontdekte in het voorjaar van 2006, na een tip, dat Jorritsma grondwater oppompte voor het verwarmen en koelen van haar huis. Daarvoor was volgens Flevoland nooit een vergunning aangevraagd, evenmin als voor de diepteboringen die hieraan vooraf gingen. Het nieuws kwam pas maanden later naar buiten. In de tussentijd was onder meer onderzocht hoe de bodem in de wijk van Jorritsma in elkaar zit. Er zat volgens een provinciewoordvoerder een beschermende kleilaag in, die de drinkwatervoorraad isoleert. Daarom mocht er ook niet worden geboord. Agrariërs in de buurt die voor soortgelijke activiteiten wel een vergunning hadden aangevraagd, hadden deze niet gekregen. De kans dat Jorritsma alsnog een vergunning zou krijgen voor het oppompen, achtte de woordvoerder bijna uitgesloten. In dat deel van Flevoland was heel expliciet bepaald dat het grondwater was bestemd voor drinkwater. Jorritsma liet weten dat zij niet wist dat voor het oppompen een vergunning nodig was. Uiteindelijk werd in februari 2007 bekend dat Jorritsma definitief geen ontheffing zou krijgen.

Verder kwam minister Van der Steur (VVD) van Veiligheid en Justitie rond zijn aantreden als minister in het nieuws vanwege een subsidie ten behoeve van het restaureren van het kasteel Huys te Warmont, waar hij overigens ook nog studenten had laten klussen toen hij nog universitair docent was, zo meldde NRC Handelsblad. Onder de studenten waren rechtenstudenten die later bij Van der Steur in de klas kwamen. De klusdag was onderdeel van de ontgroening van het Leidse studentencorps Minerva, waar Van der Steur zelf lid is geweest. De klusjes varieerden van het grindpad harken tot de monumentale trap van het kasteel in de was zetten. Ook een diner op tafel toveren voor Van der Steur en zijn vrinden hoorde erbij. Eerst ontkende Van der Steur, maar later gaf hij toe dat hij de studenten inderdaad liet klussen toen hij docent was. Het was volgens hem “gewoon gezellig” en hij zag geen bezwaren om studenten voor niks te laten werken in zijn woning.

De subsidie voor de restauratie van datzelfde kasteel Huys te Warmont was volgens minister Jet Bussemaker (PvdA)van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap overigens terecht toegekend. De Kamerleden Bontes en Van Klaveren vroegen zich af hoe het kan dat bijna een half miljoen euro subsidie was verstrekt om dit gebouw in Warmond op te knappen. Volgens hen kon deze subsidie alleen worden toegekend als een complex niet wordt bewoond, maar in dit geval huisvestte het monumentale gebouw diverse appartementen. Volgens minister Bussemaker was deze subsidie inderdaad niet voor woonhuizen. Maar bewoonde kastelen, buitenplaatsen en landhuizen vallen niet onder het begrip woonhuis, aldus Bussemaker.

De Raad van State heeft al iets langer geleden een door de Brabantse milieugroep Het Groene Hart geëiste vernietiging van een bouwvergunning voor het huis van de toenmalige burgemeester van Boxtel Ton Rombouts (CDA, thans nog burgemeester van ‘s Hertogenbosch) afgewezen. De gemeente had de vergunning afgegeven, hoewel volgens een eerder besluit geen woningbouw was toegestaan op die plek. Volgens de voorzitter van de milieugroep was er overduidelijk sprake van nepotisme en stond de kwestie van de woning van Rombouts in Brabant niet alleen. De burgemeesters van de dorpen Heeswijk-Dinther en Sint-Oedenrode kwamen op soortgelijke wijze in strijd met de bestemmingsplannen aan bouwgrond, waarop zij vervolgens een huis bouwden. Rombouts kocht in 1989 750 vierkante meter grond van het zogenoemde Paardeweitje aan de Dommel. Daarop had de gemeente tot dan toe elke vorm van woningbouw verboden. Later voegde de gemeente evenwel het grondstuk toe aan het bestemmingsplan De Oude Watermolen, zodat er alsnog twee woningen konden worden gebouwd, waaronder die voor de burgemeester. De tweede bebouwing is er – u raadt het niet – nooit gekomen. De gemeente Boxtel voerde aan dat de burgemeester niet langer kon wachten op een nieuwe woning, maar dit werd weerlegd door de feiten: op een tiental andere plaatsen, waarvan twee in Boxtel-Oost en eveneens aan de Dommel, waren hem alternatieven geboden. Op grond daarvan ging de milieugroep eerder naar de Raad van State, omdat de gemeente Boxtel ten onrechte artikel 19 van de Wet op de ruimtelijke ordening had gehanteerd wegens vermeende urgentie. Dat beroep werd afgewezen.

Vinden we het nog langer gek dat zowel politici als de rechtspraak tegenwoordig zo weinig vertrouwen genieten?

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
A.R. Girbes sr
7 jaren geleden

De huidige President van de Verenigde Staten, Donald Trimp, beschuldigde de elite in Washington, dat deze goed voor zichzelf hebben gezorgd en de ” gewone”man/vrouw de kosten hebben gedragen. Dit verwijt is een parallel zoals dat in Nederland ook het geval is gezien de opgenoemde situaties van Jorritsma, Plasterk, v.d. Steur en Tom Rombouts.
Is er dan sprake van nepotisme, détournement de pouvoir of pure machtsmisbruik en/of parasiterende politici?
Het opportunisme van de bewindslieden is dus wel bewezen. Het wordt steeds duidelijker dat Mr.dr. Thierry Baudet, van de politieke partij ” Forum voor Democratie”, het over een doorbreking van het politieke kartel heeft , waar de “baantjes” worden verdeeld onder partijleden. Dat er ook geen vertrouwen in de rechtspraak meer is, bewijst de algemene onvrede. De verkiezingen op 15 maart 2017 zal de waarheid vertellen.