Prikbord nr 570

Als Europa bang is voor Rusland en China en Noord-Korea en Iran en Turkije en IS, dan is het onbegrijpelijk dat de defensiemiddelen worden verwaarloosd, slappe maatregelen worden genomen tegen de invasie van moslims en vooral Trump als een gevaar wordt gezien. Het echte gevaar zit in Brussel en in ons gebrek aan ruggengraat, met name bij de zelfbenoemde ‘elites’.

 

Dijsselbloem

Nu Dijsselbloem de Grieken – tegen alle logica in – tegemoetkomt, kunnen ze daar weer nieuwe schulden maken. Dan zal het niet verbazen als ook Italië wordt ‘gered’, waarbij de eerste 5 miljard een druppel op de gloeiende plaat zijn. Om de EU niet helemaal voor gek te zetten, zal er wel een omweg worden gekozen: ECB of IMF.

 

Eén Europa?

Waarom sommige briefschrijvers (WUZ 5/12) menen dat de EU een gezamenlijk blok vormt tegenover de grootmachten, is een raadsel. De EU bestaat voor de helft uit ‘zieke’ landen en ook de rest heeft vooral nationale belangen. Bovendien is de machtsverdeling binnen de EU op twee niveaus verschillend: financieel gaat het om nationale bijdragen en ‘voordelen’, naast de relatie met de ECB en het IMF; politiek (Europees Parlement) gaat het om elkaar bevechtende partijen.

De gezamenlijke buitenlandse politiek is een zwak compromis met onbeduidende figuren, terwijl de Europese Navo-leden al een ‘eigen’ internationale positie hebben, die ook steeds zwakker wordt. 5 Miljard verspillen aan ‘Europese’ wapenontwikkeling is slechts een bewijs dat de EU zelfs van de Navo-geschiedenis niets heeft geleerd.

 

Milieuplan

De linkse milieumaffia is nog niet tevreden met de voorziene verspilling van € 15 miljard per jaar, maar twijfelt inmiddels of de 2 miljard voor de ombouw van één elektriciteitscentrale op houtpallets geen houtkap veroorzaakt. Wel als alle centrales in Europa en alle haardkacheltjes – bij gebrek aan gas – moeten overgaan op pallets, dan is grootschalige ontbossing onvermijdelijk. Doch het milieuplan van Parijs is nog dwazer als wij die 15 miljard al nauwelijks kunnen opbrengen zonder defensie en ontwikkelingshulp af te bouwen, want hoe moeten China, de rest van Azië, Afrika, Zuid- en Midden-Amerika en Oost-Europa dan gelijke tred houden? Nog afgezien van de extra centrales die nog moeten worden gebouwd om de windmolengekte te maskeren en het verkeer te elektrificeren. En als dan de Europese welvaart definitief om zeep is geholpen, hoe aantrekkelijk is Europa dan nog voor gelukszoekers die nu worden beschouwd als de nieuwe achterban voor de linkse luchtfietsers?

 

Openheid

Nu in Duitsland de feiten over gelukszoekers steeds meer in de openbaarheid komen, is zelfs Merkel bereid haar standpunten te herzien. In Nederland ontbreekt die openheid nog steeds, waardoor alleen klokkenluiders waarschuwende signalen geven. Doch Den Haag houdt zich doof over alle klokkenluiders: vanuit de politie, de horeca, Justitie, Belastingdienst, advocatuur, douane, lokale overheid, provincie, banken, verzekeraars en asielzoekerscentra. Tja, wie je niet kunt afkopen – zoals Europarlementariërs – moet je dan maar negeren…

 

PvdA-asiel

Dat de PvdA eigen asielregels wil en daarbij nu ‘iedereen’  die in een bootje stapt, recht geeft op een procedure in Europa, is tekenend voor het gebrek aan gezond verstand en voor de sabotage van het asielbeleid uit het regeerakkoord. Bovendien is het in strijd met het asielverdrag ter zake veilige landen en met de onderzoeksconclusie, dat 85% van de immigranten gelukszoekers zijn. Wat Samsom suggereert is dat heel Noord Afrika en Turkije niet veilig zijn en de (tijdelijke) bewoners ‘recht’ hebben op asiel in Europa, alsof er geen andere landen zijn voor gelukszoekers en criminele figuren. Europa doet er beter aan landen als Jordanië te steunen, waar al jaren grote aantallen echte vluchtelingen worden opgevangen zonder daarmee Europa te chanteren.

 

Rutte

Het is nauwelijks te geloven, maar Rutte wil smokkelbootjes terugsturen naar de kust van Noord Afrika. Heeft hij dit al in Brussel verteld, waar allerlei hulporganisaties het groene licht hebben gekregen om met echte schepen ‘vluchtelingen’ naar Europa te brengen? Dan wordt het tijd dat hij een andere belofte inlost: illegalen en uitgeprocedeerden zijn strafbaar als ze weigeren ons land te verlaten, én dat hij alle subsidies – ook van de EU en IMF waar wij immers aan meebetalen – stopt voor landen die weigeren hun onderdanen toe te laten. Eerst dan valt hij serieus te nemen.

 

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties