Sloop historisch Market Garden-hotel volstrekt onnodig

Volgens de Haagse architect Adriaan Jurriëns is het wel degelijk mogelijk om 20 zorgwoningen te realiseren in de bestaande bouw van het voormalige hotel Dreyeroord in Oosterbeek, dat met sloop bedreigd wordt door de huidige eigenaar, de projectontwikkelaar Amvest, en is dat zelfs nog goedkoper dan het huidige gebouw plat te schuiven en iets nieuws neer te zetten. Hierover hebben we al eerder op deze site geschreven. Het hotel speelde een belangrijke rol tijdens operatie Market-Garden als hoofdkwartier van het 7de bataljon King’s Own Scottish Borderers, waar tot in de tuin zware gevechten zijn gevoerd, zelfs van man tegen man. Om die reden vinden veel mensen dat het voormalige hotel behouden dient te blijven. Ierse en Britse kranten stonden na het bekend worden van de sloopplannen op hun achterste poten en ook de Britse ambassadeur en militair attaché in Den Haag lieten van zich horen.

Operatie Market Garden. Afb: wikimedia

Operatie Market Garden. Afb: wikimedia

Dat leidde tot de oprichting van de werkgroep Behoud Dreyeroord, die begin oktober ruim 15.000 handtekeningen ten behoeve van het behoud van het voormalige hotel aanbood aan de waarnemend burgemeester van de gemeente Renkum-Oosterbeek. De werkgroep is inmiddels omgezet in een officiële stichting, Behoud erfgoed WO2 Gelderland, waarvan het bestuur, de raad van advies en een ‘honorary board’ een aantal vooraanstaande leden kent, met inbegrip van enkele hoogbejaarde Britse veteranen. Hiermee is bereikt dat de werkgroep een formele status heeft verworven, waarmee het tevens  mogelijk wordt om juridisch als belanghebbende in plaats van een paar verenigde burgers, dus als serieuze gesprekspartner, op te treden om historisch militair erfgoed zoals hotel Dreyeroord te behouden voor het nageslacht.

“Herbestemming van Dreyeroord is goed mogelijk zonder dat dit ten koste gaat van functionaliteit, ruimtelijke kwaliteit of efficiëntie volgens het haalbaarheidsonderzoek, uitgevoerd door Adriaan Jurriëns Architecten te Den Haag, in opdracht van de stichting Behoud WOII Erfgoed Gelderland. Uiteraard ontstaan er door de nieuwe invulling van de bestaande bouw enkele bijzonderheden (zoals de verdiepte ingang) en is de opzet geheel anders dan in een nieuwbouwsituatie, maar het zijn geen problemen die herbestemming onmogelijk maken vanuit het oogpunt van haalbaarheid. Een aandachtspunt is de overschrijding van het aantal bruto vierkante meter vloeroppervlakte vanuit het originele programma. Ondanks het hogere aantal (115,2) vierkante meter vloeroppervlakte zullen de bouw- en exploitatiekosten zelfs lager uitvallen dan het nieuwbouwplannen zoals eerder gepresenteerd door Amvest waarbij men aangaf dat herbestemming en behoud niet mogelijk zou zijn. De stichting, tot voor kort de Werkgroep Behoud Dreyeroord Oosterbeek, toont hiermee het tegenovergestelde aan”, meldt internetpagina hoogenlaag.nl.

Afgelopen weekeinde ben ik, samen met enkele Britse vrienden die op bezoek waren, tijdens onze battlefield tour zelf eens gaan kijken bij het voormalige hotel, dat er nu de blaadjes vallen wat troosteloos bijstaat, maar waarvan zeker iets heel moois te maken valt. De plannen van architect Jurriëns laten dat ook duidelijk zien en het pand zelf ziet er op het eerste gezicht best solide uit. Op 26 oktober heeft de stichting een gesprek met de gemeente en projectontwikkelaar Amvest over het bouwplan. Gezien de plannen van onder meer de gemeente Renkum om het zgn. battlefield-toerisme te bevorderen (zie nota versterking Herinnering Gelderland 1940-1944/1945 van 15 januari 2016) is het niet ondenkbaar dat ook nog extra financiers en subsidies kunnen worden betrokken om dit plan voor behoud financieel nog aantrekkelijker te maken. Voor Dreyeroord geldt immers dat dit pand een significante rol speelde in de strijd waarop het battlefield-toerisme nota bene is gebaseerd.

De link naar het haalbaarheidsonderzoek van architect Jurriëns vindt u hier.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties