Rawagedeh deel 4 (slot): Westerling periode

Het onderstaande relaas van de inmiddels bijna 91-jarige F.H. Dijkstra is te belangrijk om als ongelezen te verdwijnen in de mist van de tijd. Dijkstra is v.m. dienstplichtig sergeant Inlichtingen Dienst geweest in het bataljon 3-9 R.I. en diende o.a. in 1947 in het v.m. Nederlands-Indië. Wij publiceren zijn relaas in 4 delen en vertrouwen onze lezers, waaronder veel veteranen, daarmee een dienst te bewijzen. Maar ook de vele politici onder ons lezerspubliek, willen wij wijzen op de eenzijdige manier waarop naar het optreden van de toenmalige dienstplichtigen, die net een gewelddadige bezetting van 5 jaar achter de kiezen hadden, nu wordt gekeken. Waar sommigen menen dat de uitkomst van 3 x 3 ongetwijfeld 9 moet zijn, denken andere dat die uitkomst 6 moet zijn. De beoordelaars Anno nu komen vervolgens tot de conclusie dat ‘de waarheid wel in het midden zal liggen’. Dat is natuurlijk nonsens, maar juristen komen kennelijk eenvoudig tot die conclusie en serveren vervolgens een grote groep veteranen af die als jongemannen, amper volwassen, verplicht op pad werden gestuurd voor een kansloze missie. Voor meer informatie over deze kwestie verwijzen wij graag naar de WEBSITE van Dijkstra c.s.

Vandaag: Deel 4: Westerling periode

Lees hier deel 1
Lees hier deel 2
Lees hier deel 3

Westerling

Raymond Westerling. Afb: Wikipedia

De kwestie Zuid Celebes
Het lijkt me nuttig om in dit verband ook de Kwestie Zuid Celebes (Westerling affaire) te noemen. Het verhaal gaat dat onder leiding van de Commandant van het Korps Speciale Troepen, Kapitein Westerling, duizenden slachtoffers zouden zijn gemaakt. Een getal van 40.000 wordt zelfs genoemd. Wat daar van waar is? De Indonesische Vereniging voor Militaire Historie heeft een onderzoek ingesteld en schrijft naar aanleiding daarvan een excuusbrief aan Westerling, waaruit blijkt dat ook in dit geval de Nederlandse burgers verkeerd worden voorgelicht. Deze brief kunt u HIER lezen.

Propaganda
Van 19 februari 2015 tot 3 januari 2016 was in Bronbeek een expositie onder de titel “Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945 – 1950”. Daar ben ik naar toegegaan samen met mijn dienstvriend. Er was daar een foto met als titel “Overval op Rawagedeh”, waarin men liet zien hoe een tank en mariniers Rawagedeh zouden hebben overvallen. De reinste misleiding, want in 1947 waren er geen mariniers op West Java en Rawagedeh kon men met een tank niet bereiken, zelfs niet met een 3 tonner of een brencarrier. RAWAH staat voor moeras en GEDEH staat voor groot.

In deze expositie was ook een pamflet waarop stond: “40.000 SLACHTOFFERS OP ZUID CELEBES.” Ik heb de inrichter van de expositie geschreven en erop gewezen dat ook dit misleiding was en ik de bewijzen daarvan zou kunnen overleggen. Ik kreeg hierop geen antwoord maar 14 dagen later ben ik opnieuw gaan kijken : de foto van Rawah Gedeh én het pamflet over Zuid Celebes waren verwijderd!

Misschien herinnert u zich het krantenbericht waarin stond dat een 94 jarige inwoner van Bronbeek had geëist dat de tentoonstelling zou worden verwijderd, of anders zou hij daar niet langer willen wonen. Nu, hij is bij zijn zoon ingetrokken! Nadien is me gebleken dat deze expositie en ook die daarna kwam, was ingericht door ANTARA/IPPHOS. Antara is het Indonesisch persbureau en Ipphos is de Indonesische pers- en photo service.

Soldaat in Indië
Professor Oostindie van het Kon. Inst. voor Land en Volkenkunde schreef een boek met de titel ”Soldaat in Indonesië” waarbij hij gebruik maakte van notities en dagboekfragmenten van Indiëgangers uit de jaren 1945 – 1950. Ik heb na het lezen van dit boek commentaar hierop geleverd, HIER kunt u dit commentaar lezen en HIER het antwoord van Professor Oostindië aan mij.

Indonesië. Afb: http://www.rawahgedeh-feiten.nl/

Indonesië. Afb: http://www.rawahgedeh-feiten.nl/

Indonesisch onderzoek
Het is mijn bedoeling met deze website op een snelle manier reactie te kunnen geven op vragen en er tevens voor te zorgen dat feiten, meningen en ervaringen bewaard blijven. Het schijnt dat nu ook Indonesische historici vragen om onderzoek naar de handel en wandel van eigen troepen en milities.

Geen wonder, ook al is de film “Act of killing” in Indonesië voor velen een taboe, vooral historici zullen er toch kennis van dragen. Ik hoop dat deze Indonesië historici de kans krijgen dat onderzoek te doen.

Professor Oostindie bepleit met zijn boek “Soldaat in Indonesië” een hernieuwd onderzoek te doen. Ik zou daar voorstander van zijn mits hij daarin ook wil betrekken hoe de toenmalige Nederlandse overheid en legerleiding hebben gehandeld.

Verloren jaren
Mannen die in de crisis van de jaren 20 werden geboren (en die was veel ingrijpender dan die van 2008, groeiden op onder de voortdurende oorlogsdreiging van de jaren 30. Toen in 1940 ook Nederland bezet werd, kon menigeen zijn schoolopleiding niet afmaken en moest onderduiken om te voorkomen als werkslaaf naar Duitsland te worden afgevoerd. Daar kwam nog eens ruim 3 jaar in Ned. Indië bij, met alle risico’s van dien. Klik HIER voor het lezen van één van de wekelijkse verlieslijsten (72 man van 1 tot 8 Januari 1949).

Naoorlogse opvang
Vergeet het: een trap na was de dank! Een voorproefje hiervan ervoer ik al een paar weken na thuiskomst bij het inleveren van mijn uitrusting in Doorn. Ik miste, na 3 jaar tropendienst een gelaatsnet en had geloof ik een paar sokken te weinig. Ik zie nog de grijns op het gezicht van de man die me daarvoor fl. 18.05 op mijn tegoed inhield. Iedere militair had een kist mee aan boord met zijn eigendommen. Die kist werd nagezonden. Ik werd opgeroepen naar Rotterdam te komen voor de visitatie van mijn kist. Ik moest fl. 41.-. invoerrechten bij de douane afrekenen voor een paar Balinese beeldjes, die ik als souvenir in die kist had meegenomen.

Waardering voor OVW-ers
Wat ons betreft is het van waarde dat we de leuze ”Voor Orde en Vrede”, waaronder we vrijwillig of dienstplichtig zijn uitgezonden, hebben geprobeerd waar te maken. Dat oorlogsvrijwilligers zich na de oproep van de regering meldden voor de strijd tegen Japan, vóór de atoombom was gevallen, wordt nergens genoemd. Zij waren bereid hun leven te wagen voor de bevrijding van Indië. Wordt dit ooit genoemd of is dit ergens in gewaardeerd ???

Later is toch overduidelijk gebleken dat de toenmalige overheid hen en ook ons als dienstplichtigen, heeft misbruikt “omwille van het gewin”. Sindsdien tracht men dat te verdoezelen door in geschiedenislessen op scholen deze periode eenvoudig weg te laten. Mag je een overheid, die mensen waarvoor zij de zorgplicht hebben behandeld nog wel overheid noemen? Hun optreden ten aanzien van de mannen die zo lang van huis waren en een groot aantal kameraden hebben moeten achterlaten mag men gerust schandelijk noemen.

Schatkist vullen
Nederland is waarschijnlijk het enige land waarvan de minister van financiën de legerleiding aanspoorde om een actie te beginnen omdat de bodem van de schatkist in zicht kwam. Dat werd dan de eerste politionele actie . Heel toepasselijk werd die actie PRODUCT genoemd. Voor ons was het daarmee duidelijk waarom we daar waren. Zou deze rekenmeester (minister Lieftinck) ook hebben berekend hoeveel slachtoffers het vullen van de schatkist zou gaan kosten? Zo in de geest van: x doden per miljoen gulden is aanvaardbaar?

Nog iets van recente datum!
Toen er kort geleden sprake was van verkrachtingen tijdens een patrouille, heb ik in de eerste berichten daarover op de radio gehoord dat het KNIL militairen betrof. Nadien echter alleen nog HET NEDERLANDSE LEGER. De Koninklijke landmacht dus. Neem van mij aan dat wij van de KL niet zo dom waren om ons daar aan te wagen. We waren gebrekkig opgeleid en onze uitrusting was slecht, maar we hadden goed opgelet bij wat onze dokter vertelde over geslachtsziekten.

Waktoe normal (normale tijd)
Nooit vergeet ik dat bij het bezoek, dat ik samen met mijn dienstvriend, Dick van der Sluis, in 1995 aan het prachtige Indonesië bracht, wij als Indië Veteranen gastvrij en met enthousiasme werden ontvangen. De vraag van een eenvoudige kampongbewoner: “toewan, kapan waktoe normal kombali lagi? (Mijnheer, wanneer komt de normale tijd weer?) blijft me bij.

Lang verhaal
Ik realiseer me dat dit al met al een lang verhaal is geworden en ik niet alleen de kwestie Rawagedeh, maar ook andere feiten heb genoemd, die mij hebben geraakt en nog steeds bij me leven. Dat is niet zo verwonderlijk, want de ‘Indië missie’ en alles wat hiermee samenhangt, heeft me nooit meer losgelaten!!

Er zijn nog veel meer onderwerpen in mijn computer! Interesse? Klik HIER om naar het contactformulier op mijn website te gaan.

F.H. Dijkstra.
Oud dpl. sergeant inl. Dienst 3-9 R.I.
Sneek, 11 Aug. 2016

 

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties