Prikbord nr 516

600 miljoen

De regering geeft 600 miljoen extra uit voor de integratie van asielzoekers, terwijl er voor degenen die mogen blijven niet eens huisvesting is. Voor dat bedrag kunnen tenminste 4000 woningen worden gebouwd voor gezinnen en de dan onvermijdelijke ‘familieleden’. Voor de tijdelijke statushouders en de engelstaligen is er helemaal geen haast om Nederlands te leren, want er zijn toch geen banen en na 5 jaar zou worden bekeken of ze naar hun herkomstland kunnen terugkeren. Of heeft de VVD dat ook al weggestreept?

Prikbord_pixabayBrexit

Ook indien Groot-Brittannië uit de EU stapt en de grenzen sluit voor gelukszoekers, zijn de problemen met de kritische burgers niet opgelost. Het toegeven aan de sharia-eisen van moslims heeft reeds verschillende misstanden veroorzaakt, waarbij ‘tolerante’ rechters steeds een stap verder gaan. Recent werd zelfs aan een verdachte toegestaan om gekleed in een burqa in de rechtszaal te verschijnen. Verdachten mogen zich al achter dossiers verbergen, maar dan gaat het om afscherming voor media en publiek.

Vrijheid van godsdienst moet echter niet zo ver gaan dat de rechtspraak ‘dienstbaar’ wordt aan zelfbedachte kledingvoorschriften voor vrouwen. Want dit soort ‘afgedwongen’ privileges zouden een gegronde reden kunnen worden om moslims te weigeren, zoals bepaalde EU-landen reeds doen tot ergernis van Brussel.

Jaarrekening

Ooit werd een Franse Eurocommissaris ‘weggestuurd’, omdat ze niet deugde op financieel gebied. Ook Van Buitenen (Europa Transparant) heeft destijds aangetoond dat jaarlijks vele miljarden verdwenen, waardoor de jaarrekening niet kon worden goedgekeurd. Inmiddels 19 jaar lang; dus opzettelijk! De vraag is echter waarom dit niet zichtbaar is: geheime betalingen, zelfverrijking via Panama of geen verantwoording door ontvangende landen? Bij zoveel verdwenen geld is het niet verwonderlijk dat begrotingen worden overschreden, maar het blijft een onverteerbare schande.

Losgeld

In strijd met internationale afspraken blijken sommige landen toch losgeld aan ontvoerders te betalen. Daarmee wordt niet alleen de misdaad beloond met belastinggeld, waarover vervolgens weer wordt gelogen, maar ook de lichtzinnigheid van een bepaald soort nieuwsgierigen en toeristen. Daarnaast zijn er regeringen die voor het minste of geringste buitenlanders laten oppakken en veroordelen tot langdurige gevangenisstraffen. Ook daarbij worden diplomaten ingezet en advocaten gefinancierd. Het zou goed zijn als de overheid duidelijk maakt dat wie geen verzekering kan of wil afsluiten voor dergelijke kosten, beter thuis kan blijven of maximale voorzichtigheid in acht moet nemen. Want gevaren doen zich niet alleen voor in landen als Noord-Korea, Mexico, Filippijnen en Jemen. En losgeld wordt niet (meer) betaald, juist om het gevaar voor anderen te beperken.

Screening Kamerleden

Indien de Kamerleden van de commissie-stiekem niet zijn onderworpen aan een veiligheidsonderzoek, waarom dan wel militairen en andere overheidsfunctionarissen?

Kennelijk worden politici ‘van huis uit’ betrouwbaar geacht, want je kunt in een partijfractie belanden zonder vooraf te worden doorgelicht. Een onbegrijpelijke wantoestand, gezien de informatie die aan Kamerleden wordt verstrekt, waarvoor spionnen nog hun best moeten doen om die onopvallend te verkrijgen.

Verjaard

Een moord waarvan Ina Post ten onrechte werd beschuldigd, zou inmiddels verjaard zijn. Onderzoek naar een nieuwe verdachte lijkt niet zinvol, maar is het wel als er tevens sprake is van diefstal van bezittingen. Nu daarvoor naar verluidt aanwijzingen zijn, zou het het OM sieren indien de fouten van destijds worden hersteld tegenover de nabestaanden, zodat in ieder geval de werkelijke dader wordt ontmaskerd. Want voor een civiele procedure gaat de verjaringstermijn pas lopen zodra de dader en omstandigheden bekend zijn.

ZZP-chaos

Het doel van de nieuwe regels voor ZZP-ers is zo vaag dan wel tegenstrijdig, dat ook deskundigen het niet helemaal begrijpen. Zo wordt er onder meer beweerd dat de (model)contracten helemaal niet nodig zijn, als er maar ‘volgens de regels’ wordt gewerkt. Een ZZP-er neemt sinds 1 mei als het ware een opdracht aan alsof hij beschikt over een staf met een calculator, een boekhouder, een juridisch adviseur en een plaatsvervanger die bij ziekte zijn werk overneemt. Wel moet onder meer zijn vastgelegd dat hij geen kunstenaar o.i.d. is en geen opdrachtgeversaanwijzingen krijgt ter zake de uitvoering.

Dus een bouwproject zonder bestek, zonder tijdslimieten resp. afstemming met andere opdrachtnemers/leveranciers, geen controle/correctie-opdrachten tijdens het werk, geen veiligheidsaanwijzingen etc. ??? Het is maar een voorbeeld van de lopende discussie waarvoor tv-programma’s nodig zijn om die te voeren. Kamerleden zouden de opdracht moeten krijgen zelf eens zo’n modelovereenkomst in te vullen en vervolgens de vraag te beantwoorden welke verbetering dit biedt ten opzichte van de VAR-verklaring en welk (overheids)belang hiermee gemoeid is. Of het allemaal ook voor buitenlandse ZZP-ers geldt en haalbaar is, valt te betwijfelen, doch dat zal wel blijken aan het einde van dit proefjaar.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties