Ontoelaatbaar: religieus geweld in azc’s

Duizenden uit Syrië en Irak afkomstige christelijke vluchtelingen staan in Duitse asielzoekerscentra bloot aan geweld en bedreiging, meldt de Duitse krant Frankfurter Allgemeine. Nota bene het veiligheidspersoneel en daarnaast islamitische vluchtelingen zouden verantwoordelijk zijn voor deze aanvallen. Duitse mensenrechtenorganisaties hebben dit met een persconferentie aan de kaak gesteld. Volgens Open Doors heerst er in de azc´s een “klimaat van angst en paniek”.

Afb: Flickr.

Afb: Flickr.

231 gevallen zouden inmiddels zijn gedocumenteerd, schrijft het Katholiek Nieuwsblad. Daarbij gaat het om discriminatie, lichamelijk letsel, seksueel geweld en doodsbedreigingen. In de meeste gevallen betreft het bekeerlingen. 204 gaven aan door andere vluchtelingen belaagd geweest te zijn. De Berlijnse lutherse dominee Gottfried Martens toonde zich “wanhopig dat men doorgaat vast te houden aan het paradigma van het eenmalige geval”. Naar schatting van een hulporganisatie voor vervolgde christenen worden tot zo’n 40.000 vluchtelingen wegens hun religieuze overtuiging in Duitsland belaagd. Bij de persconferentie zei een Syrische vluchteling “geschokt” te zijn dat hij uit Syrië moest vluchten voor islamitische extremisten om die in het azc opnieuw tegen te komen.

Het valt op zijn zachtst gezegd bijzonder te noemen dat mensen die aan een voor hen onveilige situatie proberen te ontkomen, zelfs in een vrij en westers land nog steeds niet veilig zijn en nota bene door hun eigen lotgenoten en ook nog veiligheidspersoneel worden belaagd – en nog op religieuze gronden ook. Tel daarbij de gevallen in Nederland nog eens op met betrekking tot seksuele geaardheid – eerder werd gesuggereerd om homoseksuele vluchtelingen in een apart azc onder te brengen. Het valt niet uit te sluiten dat in deze gevallen de religieuze gezindte van het merendeel van de vluchtelingen een rol speelt. Deze situatie staat ook niet op zichzelf; op de site van OSL-Stavast waar ik eerder voor schreef, heb ik hier al eens aandacht voor gevraagd naar aanleiding van een bijzonder lezenswaardig artikel van dominee Buitenhuis in het Reformatorisch Dagblad op 1 juli 2013.

Dominee Buitenhuis, predikant van de gereformeerde kerk vrijgemaakt in het Friese Noardburgum, schreef in het betreffende artikel: “Dat er spanningen zijn op een azc is niet vreemd. De mix van verschillende godsdiensten, culturen en achtergronden gecombineerd met de doelloosheid en uitzichtloosheid van het bestaan, zorgt voor een gespannen atmosfeer. Toch voelt het niet goed dat slachtoffers van bedreigingen en geweld moeten onderduiken, terwijl de daders kunnen blijven zitten. De overheid heeft volgens mij de taak om de veiligheid van asielzoekers beter te waarborgen”. Hij schreef het artikel naar aanleiding van de gewelddadige dood van een christelijke vluchteling op 18 februari 2013. Terwijl iemand die gevlucht is, hier eigenlijk veilig zou moeten zijn. De link naar het artikel van ds. Buitenhuis vindt u hier.

Los van het gegeven dat er gestreefd moet worden naar opvang van vluchtelingen in de eigen regio – een vluchteling die verder doorreist dan in het eerste het beste veilige (buur)land te blijven, is op dat moment feitelijk geen vluchteling meer – dient er wel voor gezorgd te worden dat de veiligheid van diegenen die een gegronde reden hadden om te vluchten, gewaarborgd is. Als die vluchtelingen niet veilig zijn voor andere vluchtelingen, laat staan voor het veiligheidspersoneel van een azc, vraagt dat om maatregelen. Vluchtelingen die zich daarnaast in hun gastland niet als beschaafde mensen weten te gedragen en andere vluchtelingen het leven zuur maken, hebben hier niets te zoeken.

 

Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties