Klap van de molen

Terwijl Nederland steeds verder polariseert in het doorlopende en allesoverheersende debat over het vluchtelingenprobleem, valt er in eigen land ook nog genoeg op te ruimen. Zo is er in de afgelopen weken weer het nodige te doen geweest over de voorgenomen plaatsing van windturbines.

Afb: pixabay.com

Afb: pixabay.com

Bewoners uit Oost-Groningen doen een dringend beroep op de overheden om in gesprek te komen over alternatieven voor de realisatie van het windpark N33, zo meldt het Dagblad van het Noorden. Dit werd bekendgemaakt door de DorpenAlliantie, bestaande uit bewonersplatforms uit de gemeenten Oldambt, Menterwolde en Veendam. Door de gaswinning en de aardbevingsschade en de discussie rond de windmolens staat het imago van de regio onder druk, stellen de vertegenwoordigers van de Dorpenalliantie. De aanleg van het windpark is een bedreiging voor de voorzieningen en leefbaarheid in het gebied. Volgens de alliantie zijn het Oldambt en de Veenkoloniën de laatste stukjes onaangetast Groninger cultuurlandschap. Het windpark zou dat bedreigen. Kort samengevat: de bewoners willen die ondingen niet. Hierin worden ze, merkwaardig genoeg, gesteund door de PvdA. De PvdA in het verderop gelegen Stadskanaal legt zich niet neer bij de plaatsing van windmolens in het Drentse Mondengebied. Partijleden stonden op de markt in Stadskanaal om zienswijzen tegen het windmolenpark in te zamelen. Een horizon vol windmolens is een schrikbeeld voor de socialisten in Stadskanaal. Begin deze maand werden de plannen voor een windpark gepresenteerd door het ministerie van Economische Zaken. Gedurende zes weken kan een zienswijze worden ingediend. Uit een draagvlakonderzoek bleek dat tachtig procent van de bevolking tegen plaatsing is. De PvdA’ers zijn bovendien bang dat de plaatsing van de molens een negatief effect heeft op de plaatselijke economie en op de leefbaarheid.

De PZC schreef dat de Raad van State geen reden ziet om de bouw van een 180 meter hoge windturbine op de kade te verbieden, omdat mosselkweker Martin Bout en zijn medewerkers maar een paar dagen per jaar met een ponton in de werkhaven aan de Grevelingendam werken. Verder ziet de Raad van State geen onoverkomelijke beletselen in het plan om 35 enorme windturbines op de Grevelingendam en Philipsdam te plaatsen. In een definitieve uitspraak veegt de Raad alle bezwaren, op één formeel puntje na, van tafel. De Bruinisser mosselkweker scoorde alleen met zijn bezwaren tegen het plaatsen van de windmolens op een waterkerend dijklichaam. Strikt volgens de regels was het verboden om windmolens en andere bouwwerken op primaire waterkeringen te bouwen. Maar intussen is dat beleid veranderd en kiest de Rijksoverheid ervoor om ook de dijken en andere waterkerende bouwwerken in te zetten bij de opwekking van duurzame energie. Toen Bout bezwaar maakte tegen het windenergiepark was die regel nog niet aangepast, intussen wel. Men heeft dus tijdens het spelen van het spel de spelregels veranderd. Door de uitspraak van de Raad van State kan ontwikkelaar Windpark Krammer BV op de Krammersluizen, de Grevelingen- en Philipsdam 35 windturbines met een totaal vermogen van 100 megawatt (Mw) bouwen. Goed voor de energiebehoefte van 70.000 huishoudens en prima passend in het Rijksbeleid voor het opwekken van nog eens 6000 Mw tot 2020. Overigens bleek eerder al dat zes bezwaarmakers in de gemeente Goeree-Overflakkee hun beroepen hadden ingetrokken omdat zij een minnelijke schikking met het energiebedrijf hebben getroffen over de aanleg van een 150 Kilovolt elektriciteitsleiding vanaf het windpark over hun gronden richting Rotterdam. Kort samengevat: ze zijn omgekocht.

Zorg er bij toekomstige projecten met windmolens voor dat bewoners kunnen meepraten over de locatie en laat ze mee profiteren van de opbrengst, meldt BN/ De Stem. Dat klemmende verzoek deed Rob Smits van Buurtvereniging Holterberg-Wildenhoek op de door de CDA-afdeling Steenbergen georganiseerde debatavond in restaurant De Commerce in Kruisland. Smits sprak uit eigen ervaring. Drie windmolens in zijn directe leefomgeving tasten het woongenot van hem en zijn buurtbewoners aan, met alle gevolgen van dien: kinderen die niet meer slapen en van wie de leerprestaties achteruit gaan. Gezinnen waar de televisie tot ver na middernacht aan blijft staan, om het geluid van de windmolens te overstemmen. Smits sprak uitdrukkelijk over toekomstige projecten: “Voor ons is het te laat. Naar ons werd niet gekeken of geluisterd”. Namens het Brabantse CDA waren fractievoorzitter Marianne van der Sloot en het uit Etten-Leur afkomstige Statenlid Ankie de Hoon aanwezig. Het CDA zet volgens Van der Sloot liever in op zonne-energie, dan op wind. Kort samengevat: de turbines werden de omwonenden door de strot geduwd. Ik vraag me alleen af of het meedelen in de opbrengst het leed zal verzachten. De leerprestaties van de kinderen zullen er in ieder geval niet door verbeteren, dat moge duidelijk zijn.

Moerdijk krijgt een landelijke primeur. Maar dan wel in negatieve zin volgens de inwoners van Klundert. Energieleverancier NUON wil op industrieterrein Moerdijk, tegen Klundert aan, zeven megawindmolens bouwen, meldde Omroep Brabant. Bewoners zijn niet blij met de komst van de windmolens. Ze zouden het mooie uitzicht verpesten, lawaai opleveren en ook zouden mensen last krijgen van de schaduw van de tweehonderd meter hoge molens. “We hebben in Klundert een mooi historisch centrum. Vanuit daar kun je ze al zien staan”, zegt Rien van Dongen. Hij is lid van het adviesorgaan van de gemeente Moerdijk en maakt zich zorgen over de plannen voor de windmolens. “Klundert heeft het al zwaar te verduren. We zitten dicht tegen het industriegebied aan en dat is al geen pretje. Nu krijgen we er dit ook nog eens bij”. Wethouder Jaap Kamp snapt de bezwaren. “Ik ben zelf ook geen groot fan van windmolens en ja, ze verpesten het uitzicht. Maar het is niet anders. Want we willen in Nederland wel dat het licht aan gaat en dat de trein rijdt en daar is energie voor nodig. Fossiele brandstoffen raken op dus we zullen iets anders moeten doen. De provincie heeft ons een opdracht gegeven om 85 megawatt aan windenergie te realiseren. Daar hebben we toch een aantal molens voor nodig in onze gemeente”. Met de zeven windmolens die er komen, moet stroom opgewerkt worden voor 23.000 tot 30.000 inwoners. Tijdens de raadsvergadering werden er veel vragen gesteld over de hoogte van de windmolens, maar ook de locatie en het lawaai waren onderdeel van gesprek. Raadslid Jack Lems benadrukte meerdere malen dat de windmolens hoger zijn dan de Euromast. Hoeveel commentaar er ook is op de plannen, de windmolens gaan er naar alle waarschijnlijkheid toch gewoon komen, al kan dat volgens wethouder Kamp nog wel even duren. “Eerst moeten we nog allerlei procedures door en kunnen mensen nog bezwaar maken. Ze staan er waarschijnlijk niet eerder dan 2020”. Kort samengevat: ook hier worden de molens er zoals het er nu naar uitziet ondanks alle bezwaren van de omwonenden gewoon doorgedrukt.

Het bedrijf De Wolff Nederland Windenergie uit Heerenveen wil vier windturbines plaatsen langs de A28 in de zuidpunt van de gemeente Staphorst, schrijft RTV Oost. Eén van die molens moet komen op een stuk grond van Waterschap Drents-Overijsselse Delta. Het waterschapsbestuur besluit op 22 maart of ze akkoord gaat. De komst van nieuwe molens ligt zeer gevoelig bij de inwoners van het gebied. Er liggen veel meer aanvragen voor molens, maar de gemeenteraad zei eerder al dat drie genoeg is. Dat staat ook in het coalitieakkoord uit 2014. Alle aanvragen staan sindsdien in de ijskast. De gemeente Staphorst is op de hoogte van de plannen van het Friese bedrijf, zo laten wethouders Krale en Jaspers Faijer weten. “De initiatiefnemer gaf aan dit met een aantal agrariërs te willen oppakken”. De bestuurders lieten weten wat de lijn van de gemeente is: er staan drie turbines en dat is genoeg. Volgens een woordvoerder van De Wolff Nederland Windenergie zijn de plannen nog prematuur, het bedrijf heeft inderdaad de intentie om vier turbines in Staphorst neer te zetten. Met een reden: het gebied tussen Zwolle en Staphorst is ‘provinciaal zoekgebied’ als het gaat om windenergie. Er staan al elf molens. “Het waterschap wil het verbruik van energie beperken” zegt bestuurslid De Jong van het waterschap. “We hebben zestien rioolwaterzuiveringsinstallaties. Windenergie geeft een substantiële bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering (het rapport van prof. Lukkes over nut en noodzaak van windenergie zegt daar heel wat anders over – red.). Voor de beeldvorming: vier windturbines kunnen de volledige elektriciteitsinkoop van het waterschap opwekken”. De vraag is wat de inkoop van de molens zelf het waterschap dan gaat kosten.

Wat in alle gevallen opvalt is dat de omwonenden wel worden betrokken bij de besluitvorming, maar dat er niets met hun mening wordt gedaan. Duidelijk is in alle gevallen dat de omwonenden die ondingen gewoon niet willen. Wat ook opvalt is dat het allemaal molens betreft die in het buitengebied geplaatst moeten gaan worden: niet één komt er te staan op bijvoorbeeld de waterkering van Scheveningen, terwijl stroomvreter Den Haag er pal achter ligt. Sterker nog: de VVD in Den Haag verzette zich zelfs tegen de komst van een windpark op zee voor de Scheveningse kust- een mooier voorbeeld van NIMBY is niet voor te stellen. Stroomvreter Rotterdam moet gevoed gaan worden door de turbines die op de Zeeuwse dijken en dammen zouden moeten komen. En los van dat het buitengebied wordt volgeplant met windturbines zijn het de bewoners die daarvoor twee keer een rekening gepresenteerd krijgen: enerzijds door de Belastingdienst – de miljardensubsidies van Rijkswege voor windmolens komen toch ergens vandaan – en anderzijds middels de stroomafrekening van de energiebedrijven. Het is duidelijk dat onze bestuurders, die in hun besluitvorming aan alle principes van de democratische rechtsstaat voorbijgaan, een flinke klap van de molen hebben gehad.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties