Prikbord nr 491

Bestolen

Er komen steeds meer signalen dat er bij het ABP miljarden per jaar verdampen, mogelijk door de Amerikaanse bankenmaffia. Doch die hebben dan ‘handlangers’ nodig… Zou het geen tijd worden voor een onderzoeksopdracht aan de Algemene Rekenkamer, want de zgn. Pensioenkamer is allang niet meer te vertrouwen. In het licht van de gunstige positie van andere pensioenfondsen moet toch ook de Staat willen weten waar al dat geld blijft! Kan meteen even naar de ‘beloningsstructuur’ worden gekeken.

Prikbord_pixabayGetallen

De getallen die nu circuleren over het aantal asielzoekers in 2015 en het percentage gelukszoekers daarvan houden geen rekening met de registratie-achterstand en met de

illegale immigranten die (nog) niet geregistreerd willen worden. Daaronder bevinden zich ongetwijfeld vooral economische ‘vluchtelingen’. Niet alleen in Nederland moet de politie nog meer taken schrappen om te worden misbruikt voor oneigenlijke werkzaamheden. Ook in Duitsland is het veiligheidssysteem overbelast en zoekt de politiek uitvluchten om de onrustbarende getallen te nuanceren. Daarbij wordt zelfs de holocaustherdenking misbruikt om een onzinnige vergelijking te maken tussen vluchtelingen en slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog en de gevolgen van overbevolking, corruptie en fundamentalisme nu.

Haatmoskeeën

Als er in korte tijd aan 23 haatimams de toegang tot Nederland moet worden geweigerd en daarnaast een aantal dubieuze gevallen toegelaten, hoeveel haatmoskeeën nodigen deze figuren dan hier uit?

Jaloers

De VVD hoeft niet jaloers te zijn op PvdA-leider Samsom die nu met een eerder voorstel over (Turkse) grenscontrole in de publiciteit komt. Het voorstel is nog steeds even dom. Te hopen valt dat de VVD dit in ieder geval niet heeft verbonden met het hier toelaten van 200.000 Syriërs uit Turkije.

Onverantwoordelijk

De linkse media en naïeve Gutmenschen in Duitsland pleiten voor een rechtstreekse integratie van gelukszoekers. Uit financieel oogpunt lijkt dit te billijken, gezien de jaarlijkse kosten van opvang, maar dat is schijn. Want buiten opvangcentra worden controle, terugkeer en integratie alleen maar moeilijker. Het gaat bovendien om 1 miljoen mensen waarvoor elk jaar 10 ‘steden’ van 100.000 inwoners gebouwd zouden moeten worden, met straten, scholen, ziekhuiscapaciteit, criminaliteitsbestrijding en gezinsherenigings-mogelijkheden. De stroom gelukszoekers zal alleen maar toenemen, evenals de frustraties. Want er is geen werk en de uitkeringen in Duitsland zijn minimaal, zodat nieuwe getto’s onvermijdelijk zijn. Elk jaar opnieuw! Waar het geld voor hun luchtfietsen vandaan moet komen, weten ook deze onverantwoordelijke welkomactivisten niet. Dat moeten anderen regelen, doch bij bezuinigingen staan ze weer vooraan om te demonstreren, net als hier de SP.

Zakkenvullers

Dat een gepensioneerde politiecommissaris die tijdens zijn actieve periode al in opspraak was ter zake zijn financiële arbeidsvoorwaarden en zijn rol in bepaalde dossiers, als adviseur naar verluidt € 260.000 meekrijgt, is niet alleen een schande, maar tevens een brevet van onvermogen voor de politietop. Wat weten en kunnen deze adviseurs om dergelijke bedragen te mogen incasseren als ‘marktconform’, waar de opvolger van Bouwman het op papier moet doen voor ongeveer de helft bij gelijk aantal werkuren. Als deze ergens in heeft gefaald bij de reorganisatie, dan is het wel bij het onderwerp integriteit van topfunctionarissen en het verwijderen van profiteurs, het stoppen van verspillingen en het toezicht op incapabele (project)managers.

 

ZZP-ers

Kan de minister van Financiën misschien even uitleggen wat het voordeel is als straks tienduizenden ZZP-ers – met name in de bouw – bijv. elke maand van opdrachtgever wisselen? Of werkloos thuis zitten, omdat ze bij dat wisselen worden vervangen door Polen, of onder de prijs gaan werken, omdat ze anders helemaal geen inkomen hebben, of nog meer uren gaan maken zodat ze bij de ene opdrachtgever wit en bij de andere zwart kunnen werken, of elkaar tijdelijk ‘inhuren’ bij dezelfde opdrachtgevers? Kan de Belastingdienst zich niet beter richten op de duizenden boekhouders en accountants die valse jaarrekeningen maken, ook voor hun klanten? Want zelfs een leek kan soms zien dat er iets niet klopt.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties