Prikbord nr. 489

Grensbewaking
In bepaalde kringen is het nog niet goed doorgedrongen. De Europese grensbewaking is niets anders dan de eerste opvang van immigranten. Die komen bij voorkeur per boot, omdat dan niemand wordt tegengehouden, in tegendeel.   En Noord-Afrikaanse landen kunnen een bepaalde reden hebben om (criminele) landgenoten niet terug te willen nemen. De vraag is echter waarom dit aspect kennelijk niet in het vluchtelingenverdrag is opgenomen, want alleen dreigen de ontwikkelingshulp te korten – zoals Duitsland wil – maakt weinig indruk. Blijft nog een andere aanpak over: binnendringers uit veilige landen per definitie illegaal én strafbaar verklaren, zodat ze kunnen worden vastgezet in afwachting van hun overdracht. Alle ontwikkelingshulp stoppen en de VN mag het dan verder regelen.

Prikbord_pixabayHet verdwenen schoolgeld
Dat er een tekort aan onderhoud aan vele schoolgebouwen heeft plaatsgevonden, is op zich al merkwaardig gezien de lage offertebedragen in de afgelopen jaren. Doch dat tegelijk allerlei extra fondsen zijn verdwenen, ook voor meer deocenten, laat zich alleen verklaren door honderden miljoenen die scholen bij banken en beleggers hebben ‘geparkeerd’ zoals enkele jaren geleden reeds bleek. Want prijsstijgingen kunnen wel minder onderhoud en renovatie tot gevolg hebben, maar geen nulstand. Ongetwijfeld zal dit dossier weer een parlementair onderzoek tot gevolg hebben, zonder dat iemand van schoolbestuur of raad van toezicht of gemeentebestuur verantwoordelijk wordt gehouden. Zo gaat dat in onze ‘rechtsstaat’ en met peperdure nieuwbouw ‘scoor’ je beter…

Kennismigratie
Toeval of niet, het is opvallend dat het actuele gebruik van het woord kennismigratie een relatie suggereert met de ongebreidelde immigratie van gelukszoekers. Die relatie is er niet en mag er ook niet zijn, gezien de bestaande overgevoeligheid voor ‘discriminatie’. Een kennismigrant is niet kansarm of illegaal, kan het eigen paspoort houden en de status van ‘expat’ genieten zolang hij/zij hier werk heeft. Bovendien zijn er geen uitzetproblemen, geen opvang- en advocaatkosten en doorgaans geen ‘culturele’ integratiebelemmeringen. Kortom, de show van een Duitse professionele vluchtelingenhelpster met een aantal opgeleide asielzoekers, bewees helemaal niets. Ook niet dat ze in Europa onmisbaar zijn en evenmin dat ze representatief zijn voor het tuig uit een andere cultuur, zoals in Keulen.

Opvang criminelen
Indien de Haagse politiek rekening houdt met 300.000 immigranten en wellicht 200.000 illegalen, dan zou bij een verdeling over 250 gemeenten, iedere gemeente gemiddeld 2000 mensen moeten onderbrengen met alle bijbehorende voorzieningen. Een staatssecretaris die overweegt criminele asielzoekers alleen onderdak aan te bieden in plaats van een cel, zou eerst eens moeten uitzoeken wat de gevolgen daarvan zijn. Want ook dat onderdak zal leiden tot verdere eisen: bed-bad-brood, gevolgd door medische verzorging, rechtsbijstand en politieke druk uit linkse hoek. Welke gemeente zit op dergelijke probleemgevallen te wachten, naast de statushouders die op zich al een complete woonwijk zullen gaan bevolken?

Wachtgeld
Een Kamerlid dat vrijwillig opstapt, naar verluidt voor een betaalde baan in de VS, krijgt jaren wachtgeld. Een staaltje van onrecht dat de Kamer maar niet wil corrigeren; liever wetgeving uit 1855 gebruiken om de eigen belangen te beschermen en een dom blondje een onmogelijke opdracht geven als voorzitter van een ‘onderzoekscommissie’, zonder dat ze protesteert. Intussen zal het vertrokken Kamerlid ‘buiten bereik’ zijn voor enige inkomenscontrole of sollicitatieplicht terwijl ze het verkiezingsteam van mevr. Clinton ondersteunt (op onze kosten?). Indien een partij zo’n onbetrouwbaar Kamerlid heeft binnengesluisd, zou het dan niet logischer zijn dat die partij haar wachtgeld betaalt. Ook goed voor de controle op ‘neveninkomsten’.

Zelfmoord
Een vluchteling uit Irak, die zou moeten weten dat niet iedereen hier mag blijven, heeft zelfmoord gepleegd, omdat het hem allemaal te lang ging duren. De problemen van zijn achtergelaten gezin waren zo nijpend, dat Nederland die snel moest oplossen en anders wilde hij terugkeren. Doch zijn paspoort werd vastgehouden en daarin kon niemand verandering brengen. Een verbijsterend verhaal. Had Vluchtelingenwerk hem niets verteld vóórdat hij zich meldde en zijn paspoort afgaf? Moest hij nu zelf zijn paspoort ophalen in Ter Apel zonder eerst een afspraak te maken? Had hij al zijn geld besteed aan de smokkelroute naar Nederland, net als vele anderen die hier ten onrechte opduiken na een aantal EU-landen te hebben ‘overgeslagen’? En konden die asieladvocaten of zwaar gesubsidieerde vluchtelingenorganisaties echt niets voor hem doen? Dan zal dit de laatste zelfmoord niet geweest zijn, want vele ongenode gasten zijn hier met een volstrekt verkeerd toekomstbeeld naartoe gekomen.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties