‘Project X – party’ in Groningen?

De ronduit stuitende arrogantie van de minister van Binnenlandse Zaken, jkvr. Kajsa Ollongren (D66), neemt steeds grotesker vormen aan. Bovenop onder meer het afschaffen van het referendum en de botte weigering om als lid van de uitvoerende macht een besluit van de wetgevende macht uit te voeren inzake de Europese nepnieuwswaakhond, moest de Groningse gemeente Haren – het ‘Wassenaar van het Noorden’ – het ontgelden. 

Afb: wikimedia

Zij denkt namelijk dat Haren het als zelfstandige gemeente niet lang zou volhouden. Ze houdt daarom vast aan een fusie met Groningen en Ten Boer. Afglopen maandag werden de antwoorden van Ollongren op vragen vanuit de Vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken gepubliceerd. Kamerleden stelden die vragen naar aanleiding van de hoorzitting op 19 januari, die in het teken stond van de herindeling van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Uit de antwoorden blijkt dat de minister nog altijd vasthoudt aan deze voorgestelde herindeling. Gelet op haar hautaine wijze van optreden sinds haar aantreden wekt dit overigens geen enkele bevreemding.

Het Burgercomité Haren heeft naar aanleiding van die hoorzitting op 19 januari aangifte gedaan tegen de provincie Groningen. Het comité beschuldigde bij monde van de voorzitter, emeritus prof. mr. G.A. Biezeveld, de provincie van valsheid in geschrifte. Tijdens de betreffende hoorzitting won de commissie extra informatie in over de omstreden herindeling tussen Groningen, Haren en Ten Boer. Achttien partijen, waaronder de provincie Groningen, de burgemeesters van Groningen, Ten Boer en Tynaarlo en het gemeentebestuur van Haren, verdedigden daar hun standpunten. Het Burgercomité Haren vond dat het herindelingsadvies dat de provincie aan Den Haag had gestuurd onjuiste informatie bevatte. Tegenstanders van de herindeling horen in de antwoorden van de minister vooral de provincie Groningen spreken. Volgens de Harense wethouder verbeek (D66) leek het alsof de minister geen enkele moeite heeft gedaan om de Harense tegenargumenten te wegen. Het Burgercomité Haren heeft medegedeeld geschokt te zijn dat opnieuw een minister van Binnenlandse Zaken volledig voorbijgaat aan alles wat de afgelopen twee jaren vanuit Haren tegen de onjuiste beweringen van de provincie Groningen is ingebracht, voorzien van de juiste feiten en argumenten. Prof. Biezeveld gaf hierbij aan woedend te zijn over de huidige gang van zaken.

Volgens de Harense politieke partijen CDA, D66, Gezond Verstand Haren en het Burgercomité Haren heeft de minister de Kamer dus onjuiste informatie verstrekt. Daarom hebben deze partijen gezamenlijk de antwoorden van de minister van Binnenlandse Zaken verbeterd en die naar de Kamerleden en de griffier van de Vaste Kamercommissie van Binnenlandse zaken verzonden. In totaal hebben de partijen zo’n 52 antwoorden voorzien van de feitelijke antwoorden. “Door de antwoorden van de minister te vergelijken met de feitelijk juiste antwoorden kunnen de Kamerleden zelf vaststellen dat veel antwoorden van minister Ollongren niet kloppen. Heel opmerkelijk voor een minister die heeft aangekondigd de strijd aan te zullen gaan met nepnieuws”, schrijven de herindelingstegenstanders in een gezamenlijk statement, zo meldde Dagblad van het Noorden.

Het fraaie villadorp, dat enkele jaren geleden uitgebreid het nieuws haalde door een nogal uit de hand gelopen ‘verjaardagsfeestje’, vecht al jaren tegen de dreigende opslokking door de gemeente Groningen, die door een fusie van de gemeenten Ten Boer, Haren en Groningen de qua grootte vijfde stad van Nederland zou worden – en daarmee Eindhoven van de troon te stoten. Dat zou Groningen de mogelijkheid moeten geven om in Den Haag beter de voeten onder de tafel te steken dan nu het geval is. Het probleem is dat een ruime meerderheid van de doorgaans gegoede ingezetenen van Haren het absoluut niet ziet zitten om opgeslokt te worden door het rooie bolwerk Groningen, dat sinds 1951 een onafgebroken reeks aan PvdA-burgemeesters heeft gehad. Er is zelfs letterlijk door een ingezetene gezegd dat deze liever 5.000 euro per jaar extra gemeentelijke lasten betaalde, dan in de gemeente Groningen te moeten wonen. Veelzeggend.

Als er alleen al gekeken wordt naar de wijze waarop die fusie doorgedrukt wordt, dan kunnen we al snel tot de conclusie komen dat er uiterst smerige spelletjes worden gespeeld door de gemeente Groningen en de provincie Groningen, deze laatste met name in de persoon van de nota bene uit het Midden-Limburgse Heythuysen afkomstige gedeputeerde Patrick Brouns (CDA). Volgens Brouns, die al eerder in deze kwestie zijn excuses heeft moeten aanbieden voor onjuiste voorspiegelingen (lees: liegen dat het gedrukt staat), was de besluitvorming rond de gemeentelijke herindeling op democratische wijze tot stand gekomen. Wat partijen als VVD, CDA en D66 onder ‘democratie’ verstaan, bleek recent nog wel uit de afschaffing van het referendum, dus mijnheer Brouns moet vooral niet praten over zaken waar hij geen verstand van heeft: driekwart van de opkomst van eveneens driekwart van het Harense electoraat heeft zich bij referendum uitgesproken TEGEN samenvoeging met Groningen. Welk deel van “Nee” is bij die pseudodemocraten niet duidelijk?

Prof. Biezeveld zegt dat het er sterk op lijkt dat de regering betrokken is geweest bij een afspraak die een klein aantal bestuurders in de provincie Groningen enkele jaren geleden zou hebben gemaakt om Groningen aan Haren te helpen: hoe kan anders worden verklaard dat voor de regering die afspraak zwaarder weegt dan de beginselen van de democratische rechtsstaat en bestuurlijke integriteit? Er zijn inmiddels tekenen  te over dat er met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid sprake van verborgen agenda’s en smerige politieke spelletjes.

Ik kijk inmiddels reikhalzend uit naar het moment dat de bewoners van Haren besluiten om zèlf maar eens een ‘Project X-party’ te gaan vieren.

Midden in Groningen of op het Binnenhof, wel te verstaan.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties