Brandstapels in Brussel en Den Haag

In de omgeving van Brussel zit een kalende man met baard die zich op heeft weten te werken tot de groene tsaar van de Europese Unie. Bij gebrek aan beter of misschien belangstelling.

Stralend kijkt deze goed doorvoede persoon tevreden uit het raam naar het resultaat van zijn belijd: brandende biomassa centrales die oh zo groen zijn. Ook al spuwen ze bruine wolken de lucht in. De bejaarde talengoochelaar heeft alles over voor een beter klimaat; ook al gaat dat ten koste van de lokale en regionale biodiversiteit en levensomstandigheden van flora en fauna in de armste streken der aarde. Als mensen arm zijn, hebben ze volgens hem, een van die betweterige westerse deugers, geen recht van spreken en moeten ze de levensrichtlijnen van zijn eliteclubje slaafs volgen.

Afb: Roel Wijnants / Flickr.

Deze week kwam het Hollandse klimaatorakel (en niet het Nederlandse; buiten de Randstad geloven ze haar niet) ook nog wat in de bus blazen: “Westerse landen erkennen geen schuld als veroorzaker klimaatschade”. In een zin een leugen, gebrek aan kennis en hoogmoed of arrogantie samenvatten, dat lukt alleen de allerdomsten onder het menselijke ras. Dat dit orakel grossiert in geborneerde uitspraken en daarop gebaseerd foutief handelen, weet Nederland gezien het desastreuze financiële beleid waar Nederland al een jaar of twee mee geconfronteerd wordt en zelfs lege schappen bij de voedselbanken veroorzaakt heeft.

Groeiende houtkap en ontbossing

De volgende teksten heb ik in 2019 verwerkt in een artikel met de naam “Biomassa slecht voor mens, milieu en …..klimaat”. Omdat dubbel genaaid beter houdt en de dikte van de politieke schedels pas na herhaaldelijk gebonk enige open plekken vertoont waar kennis doorheen gepompt kan worden, kan het geen kwaad om opnieuw te benadrukken waarom biomassa uitgebannen moet worden. Op grotere – nationale – maar ook op kleinere – huishouden – schaal. Dat vinden ook activisten die de ellende dagelijks moeten aanschouwen en ermee moeten leven, daar in dat sprookjesdorp in Egypte.

De drang naar biomassa wordt gestuwd door een boekhoudkundige truc. In tegenstelling tot kolen en olie hoeft de CO2-uitstoot van houtverbranding niet te worden meegeteld in klimaatboekhoudingen. De basis voor die truc ligt niet bij Brusselse of Haagse ambtenaren, maar bij klimaatonderhandelaars die in 1997 het Protocol van Kyoto afprocedeerden. Toen moesten Parijs en Glasgow nog volgen.

Volgens politieke klimaatkenners die het Parijse akkoord hebben ondertekend, zouden herbebossing en bosbeheer belangrijke strategieën zijn om opwarming van de aarde te bestrijden. Dat blijkt enorm tegen te vallen zoals uit een wetenschappelijk onderbouwd artikel in het blad Science blijkt. Wetenschappers (o.m. VU onderzoeker Luyssaert) hebben 260 jaar landgebruik bestudeerd en stelden vast dat sinds 1750 nieuw aangeplante bossen geen extra CO2-gas uit de lucht hebben gehaald. Oerbossen met grote bomen, dood hout en een flinke laag bladeren op de bodem blijken veel meer CO2 uit de lucht vast te houden dan de aangeplante of cultuurbossen van nu. Zelfs bij goed beheer houdt een cultuurbos veel minder koolstof vast dan natuurlijke bossen anno 1750.

Als extra dreun kwam daar de klimaattop van 2021 in Glasgow bovenop. Daar besloten de klimaatridders tot uitfasering van het gebruik van kolen, om de CO2 uitstoot nog meer terug te kunnen dringen. Helaas is het effect voor bosverbranding in arme regionen desastreus. Indonesische en Japanse kolencentrales schakelen deels over op biomassa en dat levert ze een dubbele bonus op: ze zijn plotseling groen en de kosten zijn lager. Dat de bevolking ernstige gezondheidschade oploopt en geen geld heeft om die te bestrijden, lijkt voor die ondernemers een te verwaarlozen minpuntje te zijn. Het is dezelfde wolf dit keer niet in grijs gekleurde maar in bruin en zwart gekleurde schaapskleren!

Misschien dat het Hollandse orakel over die schuldvraag nog eens wil nadenken wanneer ze de volgende informatie bestudeert. Volgens het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) bereikte de totale Europese import van biomassa vorig jaar al een record en stijgt dit jaar verder tot zo’n 24,3 miljoen ton. De Rekenmeesters in Washington verklaren die groei onder meer door de bijstook in onze (Nederlandse !) kolencentrales. En, zo blijkt uit de cijfers, Nederland is de grootste Europese importeur van Amerikaanse biomassa, met in 2021 circa 1,2 miljoen ton. Dat zijn cijfers die zich beperken tot de VS en de klimaatschade die Nederland veroorzaakt is groter als andere biomassa importerende landen worden meegeteld. Hoezo draagt Den Haag met zijn vermaledijde biomassa en daarmee verbonden jarenlange subsidiebeleid geen schuld voor klimaat en milieuschade? Om maar te zwijgen over gezondheidschade van de lokale en regionale bevolking.

Houtkap in Nederland

Er vindt niet alleen houtkap plaats in veraf gelegen uitgebreide bossen en wouden van Scandinavië en op andere continenten (Amazone gebied, Indonesische eilanden en Zuid Oost Azië), maar ook in (West-) Europa en Noord-Amerika om de door klimaat activisten en onnozele politici gewenste biodiversiteit te creëren. Zo’n 77% van de houtkap komt uit Nederland, de rest komt uit omringende landen, Baltische -, Scandinavische – en Verenigde staten, waar ze zorgen voor klimaat en milieu schade. Opvolgende regeringen Rutte in Nederland hebben ruim 30.000 hectare bos weggekapt en Rutte III wilde nog meer (250.000 m2) cultuurbos kappen. Wat Rutte IV van plan is, blijft vooralsnog duister, maar zeker is dat het sluiten van biomassa centrales vooralsnog geen prioriteit zal zijn.

Naast de kap voor ‘biomassa’, blijkt ook het klimaatbestendig maken, veiligheid, ongemak, last en nog meer kapsmoezen een bedreiging voor onze bomen. Volgens sommige ecologen is de Bossenstrategie – budget: €1,5 miljard – een ramp voor bestaande bomen en bos. Uit dat voornemen blijkt dat Nederland niet alleen om verdwenen bossen, stadsbomen en vervanging door klimaat-slimme bomen die slecht zijn voor de inheemse biodiversiteit, moet rouwen, maar ook om het verdwenen hart en verstand van politici op alle overheidsniveaus. “Alsof gekken aan het vernielen slaan en niemand ze kan stoppen”i. Een liefdevolle relatie tussen bomen en klimaatdoelen en het streven van meer groen in Nederland bestaat vooralsnog alleen op papier en in de hoofden van het Haagse kartel.

Ondertussen bouwt Vattenfall met de zegen van de regering bij Diemen de grootste biomassacentrale van Nederland. Hoewel het energiebedrijf niet wil zeggen waar het de biomassa vandaan gaat halen, is het inmiddels helder geworden dat die uit de USA en Baltische staten zal komen. Daar zullen ze niet staan te juichen.

Schadelijk voor mens en milieu?

Op websites zoals o.m. de website greengarageblog staan voor en nadelen opgelijnd, maar daar worden geen wegingsfactoren aan verbonden. Het is en blijven daardoor lijsten met groen (voor) versus bruin (tegen). Desondanks kan het voor echte kenners een kompasrichting zijn om vast te stellen of het gebruik van biomassa minder wenselijk dan wel aangemoedigd moet worden. Een kleine bloemlezing:

GroenBruin
Herbruikbaar. Vermindert afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Produceert geen koolstof. Grote relatief eindeloze (beter gesteld eindige) voorraden. Meervoudig bruikbaar. Vermindert volume afval.Veel nodig om een gelijk energieniveau te realiseren als fossiele energie; Stimuleert enorme houtkap en ontbossing. In het verlengde veroorzaakt schade aan het betreffende regionale ecosysteem. Houtkap en ontbossing verminderen de opname van CO2 voor de instandhouding van flora en verhoogt de CO2 emissie waardoor het gat tussen emissie en opname ten nadele van emissie wordt vergroot. Produceert roet en fijnstof dat schadelijk is voor mens, milieu (biodiversiteit) en klimaat (CO2 emissie). RIVM, Milieudefensie, Longfonds en natuurwetenschappers waarschuwen voor de gevolgen van biomassacentrales. Steeds meer mensen en dieren krijgen ziekten als astma, longkanker, COPD en hart- en vaatziekten. Duur. Kosten overtreffen de voordelen en is zeker duurder dan het gebruik van fossiele brandstoffen.

Stoken van gekapt hout wordt door de politiek weliswaar ‘duurzaam’ verklaard, maar er moet meer nieuw bos worden aangeplant dan er verdwijnt en het duurt 50 tot 100 jaarii voordat de cultuurboom de CO2 opname capaciteit van de oerbosboom kan benaderen. Uitgaande van het verschil van 2% tussen emissie en opname zal het verhoogde gebruik van biomassa de CO2 uitstoot verhogen en de vervanging van oerbossen door cultuurbossen en loofbossen door naaldbossen zal het gat tussen opname en emissie zelfs permanent vergroten, verhoogt de vervuiling en is kostenintensief.

Tegenkrachten

De weerstand tegen het gebruik van biomassa groeit en het zijn niet alleen milieuorganisaties die zich – net als nu in Egypte – roeren in de houtkap discussie. In Amerika worden niet alleen bomen vermalen en gedroogd voor export, het proces verpest de lokale biodiversiteit en spuwt giftige stoffen de lucht in. In Chili stelen pelletfabrikanten land van de inheemse gemeenschap en in Ghana worden dorpelingen verboden bossen te betreden die belangrijk zijn voor hun levensonderhoud.

Bio Timmermans. Afb: Europees Parlement / Flickr

In januari 2018 hebben 800 wetenschappers met een brandbrief bij de EU geprotesteerd tegen de EU-richtijn die hernieuwbare energie uit biomassa stimuleert. Zij toonden aan hoe de mondiale bomenkap voor biomassa tot ecologische rampen zal leiden en de temperatuurstijging doet toenemen. Als voorbeeld hebben ze de ontbossing rond 1850 aangehaald. In een periode met veel minder energieconsumptie dan vandaag, heeft die ontbossing voor bio-energie bijna tot de destructie van de West-Europese bossen geleid. Voorts bevestigden de wetenschappers hoe sluwe wetgeving die verantwoordelijkheden afwentelt en ervoor zorgt dat politiek en commercie hun zin krijgen ten koste van de natuur.

Een andere groep wetenschappers rekende voor waartoe de door de EU goedgekeurde biomassa richtlijn gaat leiden. Europese houtkap dekt nu slechts 5% van de Europese energiebehoefte en de door de EC verstrekte goedkeuring zal resulteren in een mondiale ramp: “vandaag hout verbranden verergert de klimaatverandering”. Onderzoekers van Princeton hebben berekend dat als de wereld 2% extra energie uit hout wil halen, een verdubbeling van de huidige boskap nodig is. Door die Europese goedkeuring zal de biomassa-industrie groeien en wordt decennialang werk aan natuurbehoud (behoud van cultuurlijke begroeiing) tenietgedaan. De gevolgen zijn dan niet meer te overzien. In oktober 2019 waarschuwde European Academies Science Advisory Council (EASAC) dat de ombouw van gas en steenkool centrales op verbruik van biomassa een ‘averechts’ effect heeft op het klimaat. 

Practice what you preach

Een van de activisten in Egypte vatte de biomassa ellende als volgt samen: “Je kunt als politicus of burger niet langer zeggen dat je deze misstanden niet kent. En nu je het weet, moet iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen. Alleen wie een slecht hart heeft, is bereid om mensen te vergiftigen”. We weten wie in Den Haag en Brussel een slecht hart hebben. We weten ook dat klimaatridders mooipraters en onbetrouwbare mensen zijn. Uit op eigen gewin uitgedrukt in macht, geld en faam. Dat bewijst die vloot aan CO2 emitterende privé en commerciële vliegtuigen en die tienduizenden personen waarvan 95% geen benul van klimaatwetenschap heeft en geen vliegschaamte kent: 400 Royals, zogenaamde “groene CEO’s, regeringsleiders die zich graag laten fêteren, politici die hun taalkennis graag willen verversen! Voor één keer geef ik Greta Thunberg gelijk: “het is niet meer dan green washingiii·.


i Nausicaa Marbe in haar Telegraaf column van 19 april 2019.

ii Zie artikel van Olivia Rosane van 5 juli 2019 op website www.ecowatch.com

iii Greenwashing is een marketingtechniek die mensen erin laat geloven meer voor het klimaat te doen dan wat werkelijk het geval is.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

5 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Bomenstichting Achterhoek
1 jaar geleden

Waarom is er geen mogelijkheid dit te delen op Twitter?

corfo
1 jaar geleden

Als ik een foto van Fransje Timmermans bij of boven een artikel zie staan, is mij de lust om ’t artikel goed te lezen reeds vergaan.

Taco
1 jaar geleden

Beste Charles,
Wederom een ijzersterke analyse op het gebied van milieu en klimaat.
Compliment!

1 jaar geleden

Het is niet moeilijk het artikel van de heer Brantz te beoordelen dat het onderhavige een rechtstreekse aanval is op «  milieu fanatici « «  waarvan zij overigens geen enkel verstand hebben , en de opportunisten, de geldmaniakken , daar dankbaar gebruik van hebben gemaakt . Wat ook duidelijk naar voren komt is hoe bekrompen » ( geborneerd) velen zijn dewelke menen pollitieke te kunnen bedrijven dat ten goede komt aan de bevolking . Niets van dat alles. De meeste mensen zullen het Latijnse gezegde niet begrijpen : Naturam expellas furca tamen in récurret . ( als de natuur met een hooivork wordt weggezet , deze Altijd weer terug komt ) immers : De aanleiding tot het maken van een dergelijk gezegde ik is de situatie van vroeger , waar ook in de historie velen ook meenden dat men de natuur kan uitschakelen . Want : taal-wonder Timmermans heeft van zijn « «  green deal » » geen enkel verstand . Er is kennelijk geen enkele aanleiding voor hem om te beseffen dat Europa overbevolkt is en derhalve de schade aan milieu ( habitat ) onherstelbaar blijkt als hij zijn krankzinnige ideeën wil doorzetten . De bio-massa-centrales zijn de meest vervuilende centrales ooit ; zoals in het artikel wordt omschreven dat de milieuverandering juist wordt verergert door de bio-centrales. De domheid staat hier dus centraal. Dat bij de heer Brantz de vlam in de pan slaat bij zoveel domheid is zeker begrijpelijk . Dat ook hij de moed Kan opbrengen over die domheid te schrijven, en gelukkig velen met hem , is al een prestatie apart . Nu het Stikstof-probleem tot een religie is verheven , blijkt ook de grenzeloze domheid toe te slaan, in Europa als wel zeker in Nederland waarbij ik moet opmerken dat een dom individu als minister van der Wal alle records slaat in domheid , de psychopaat Rutte even niet meegerekend . Helaas ……. Ook van het woord « «  greenwashing begrijpt men dus de «  verscholen betekenis niet omdat het een
Marketingtechniek is . Dus …….. de boel belazeren is pure marketing ????

1 jaar geleden

Geachte heer Brantz, ter info, m.v.g. Paul Quekel
 
BRON DAGBLAD DE TELEGRAAF:
http://www.telegraaf.nl/watuzegt/346759Nausicaa Marbe
Massale bomenkap voelt als onrecht
Door NAUSICAA MARBE
 
Updated 19 apr. 2019 18 apr. 2019 in COLUMNS
Tussen Nieuw Bergen en Arcen, in Noord-Limburg, is de provinciale weg omringd door eeuwenoude bomen. In de lente rijd je onder confettiwolken van jong groen, in de zomer wuift het loof als op zonnige impressionistische doeken. De herfst laat de bladerenarcade in koper- en goudtinten opvlammen, de winter toont de structuur van het grandioze takkengewelf pas goed. Jaar in jaar uit zag ik deze groene wachters langs de weg als een troostende wenk van de eeuwigheid: schoonheid die alles overleeft en alle zorgen nietig maakt. Maar sinds kort rijd ik er met de schrik om het hart en het benauwde besef van eindigheid, van afscheid. Ook daar is de boom-slacht gaande.
 
Op het Landelijk Meldpunt Bomenkap treuren bewoners van de gemeente Bergen over de kaalslag in de Maasduinen, precies langs mijn dierbare weg. Natuurvernietiging vermomd als ’verjonging’, terwijl sommige bossen daar nog geen veertig jaar oud zijn. Geen incident. De bomenkap is een landelijke epidemie. Regionale kranten staan vol artikelen over bewoners die geschokt zijn door verdwijning van stukjes bos, bomenlanen, bomenrijen in hun straat. Vierenvijftighonderd hectare bos is er tussen 2013 en 2017 gekapt. De overheid beseft niet wat ze doet met haar megalomane wens om biodiversiteit te commanderen via ondoordachte landschapsverandering.
 
Waarom grijpt die bomenkap ons zo aan? Allereerst voelt die aan als agressie en onrecht. Agressie omdat iets moois en levends, dat vaak al decennia je buurt versiert, bruut wordt verwijderd. Dat bomen gelukkig maken is wetenschappelijk aangetoond: een paar seconden kijken naar een boomkruin blijkt kalmerend. Groen is instant geluk. Zonder groen is een straat een depot van dode materie. Bomen kappen geeft ook de mens het gevoel van opgedrongen ontworteling; je blijft ontredderd achter op plekken waar schoonheid is afgemaakt. Dit lijkt op onrecht, zelfs diefstal. Burgers krijgen zelden inspraak bij zulke veranderingen. Velen zijn verbijsterd dat hun niets is verteld, alsof het stiekem moet gebeuren. Ze leggen de link met de benodigde biomassa die omgebouwde houtskoolcentrales nodig hebben. Ze vrezen dat het bos verdwijnt omdat er brandstof nodig is om de doelen van het klimaatakkoord te halen. Misschien om een haastig, ondemocratisch in elkaar geflanst politiek miljardenproject zonder kans van slagen te dienen.
 
Volgens Staatsbosbeheer bestaat slechts dertig procent van de biomassa van Nederlandse komaf uit houtpellets. Dat zou dan resthout zijn; er worden geen bossen gekapt voor pellets. Maar het televisieprogramma De Monitor verkreeg bewijs: beelden waaruit blijkt dat ook in Nederland speciaal voor pellets wordt gekapt. Op internet vind je Nederlandse aanbieders van pellets uit Oost-Europese landen, waar illegale bomenkap troef is. In Roemenië heeft de overheid, na decennia van kaalslag, een bende opgepakt achter illegale boomkap – een miljoenenindustrie. Daar is volgens natuurorganisaties 350.000 hectare bos verdwenen: de prachtige groene flanken van de Karpaten, illegaal gekapt en verhandeld, zagen ook hun unieke biodiversiteit verdwijnen. Pellets die ervandaan komen, branden in West-Europa. In Nederland gaat ook Amerikaans, Canadees, Pools, Oekraïens en Russisch bos in de ovens. Het is een grensoverschrijdende misdaad tegen bossen wereldwijd, want tegen de behoefte is niet op te planten; er is geen sprake van duurzame aanwas die snel genoeg groeit om de kap te compenseren.

Begrijpelijk dat er weinig vertrouwen is in de ’verduurzamingsplannen’ van onze zich almaar misrekenende overheid.
 
Politiek sprookje
Is biomassa echt nodig voor een schoner klimaat? Nee, roepen gerenommeerde wetenschappers, van Princeton tot Wageningen. Dat houtpellets CO2-neutraal zijn, is een politiek sprookje. Dagblad Trouw maakte een rondgang langs deskundigen: het zal decennia en zelfs eeuwen duren voordat er een bos groeit dat de CO2-uitstoot van de verbranding van de op die plek gekapte bomen kan opnemen. De klok wordt honderd jaar teruggezet, de belofte van klimaatneutraliteit à la minute deugt niet. ’Hoe meer biomassagebruik, hoe langer klimaatwinst op zich laat wachten’, zegt klimaathoogleraar Pier Vellinga.
Wetenschappers en natuurorganisaties zijn ertegen. Toch heeft Nederland ruim dertig biomassacentrales in werking. Dat aantal zal worden verdubbeld. Het hout is niet aan te slepen en dat betekent nog meer bomenkap, nog meer import van elders verwoeste eeuwenoude bossen.
 
Druiloor
Deze week kwam het verzet tegen de biomassacentrale in Diemen in het nieuws. Burgers, natuurorganisaties, politiek en burgemeesters zijn erop tegen. Tevergeefs. Klimaatminister Wiebes trekt er acht miljard voor uit, de energiebedrijven die ervan profiteren herhalen de flauwekul over klimaatneutraliteit. De Partij voor de Dieren heeft pittige Kamervragen aan de minister gesteld over de vervuilende biomassa. Maar wat kun je verwachten van deze druiloor, die miljarden verslindende beleidsfouten op elkaar stapelt en een onbegrijpelijke garantie geniet op zijn baan, die hij aantoonbaar niet aankan?
Men rouwt in Nederland niet alleen om verdwenen bossen en stadsbomen, maar ook om het verdwenen hart en verstand bij kabinetsleden. Alsof gekken aan het vernielen slaan en niemand ze kan stoppen. Maar de maat is nu vol. Zelden zie je zo’n groot en divers verzet uit alle sociale lagen, tegen mens- en natuuronterend beleid. Er is hoop.9/massale-bomenkap-voelt-als-onrecht