Of je nu van de hond of de kat gebeten wordt…

Wij zijn sterfelijke wezens. Een ontnuchterende gedachte voor wankelmoedige ‘progressieven’ met hun gefrustreerde pretenties van onsterfelijkheid, terwijl ‘andersdenkenden’ de lef hebben om kracht te putten uit hun geloof in een leven na de dood.

Dat positivisme past niet in nihilistische denkraampjes en wordt hen hartgrondig misgund door een psycho als Klaus Schwab die daarom haast maakt met zijn doodenge, slaafse discipelen als Mark Rutte en Sigrid Kaag zolang hij denkt dat de communistische ‘great reset’ nog kan worden gerealiseerd. In hun misantropische ‘hang-up’ – life is short and then we die– pretenderen zij anderen ‘gelukkig maar straatarm’ te willen maken, maar vooral zichzelf nèt ietsje gelukkiger dan u en uiteraard een stuk minder arm.

Afb: wikimedia-commons / Sstrobeck23

Het is een typisch salonsocialistisch symptoom als een pedante overheid zich met het levensgeluk van hun horigen gaat bemoeien. Het psychotische globalisme wil daar graag de helpende hand bij bieden – dolgraag zelfs – in hun morbide voorkeur voor instrumenten als genocide op mondiale schaal middels hun coronabedrog en levensgevaarlijke vaccinatiedwang, hun economisch verwoestende klimaatbedrog en, dankzij hun criminele vaccinaties, nu ook nog eens een gerede kans op AIDS voor (meermaals) gevaccineerden… Of je van de hond of de kat gebeten wordt, ‘Big Brother is watching you’, misschien heeft hij u ook al AIDS bezorgd?! 

Hoe kan dat?

In februari overleed op 89 jarige leeftijd Professor Luc Montagnier, de Franse wetenschapper die in 2008 de Nobelprijs deelde voor zijn ontdekking van het Human Immunodeficiency Virus (HIV) dat tot AIDS leidt en kort daarna dat HIV-2 virus isoleerde. Terwijl onze machtsdronken regeerders het in 2020 zo druk hadden met het verzinnen van steeds nieuwe paniekverhalen voor simpele zielen over Corona, waarschuwde Montagnier dat hij al eerder in het Coronavirus volstrekt onverklaarbare HIV bestanddelen had aangetroffen en stelde ‘dat Corona in een lab ontwikkeld is’‘Om deze reden MOET het Corona virus door moleculaire biologen ontwikkeld zijn, want de genetische HIV elementen in Corona kunnen daar per se niet op natuurlijke wijze geraakt zijn’.

Hij sprak zijn – profetische – bezorgdheid uit over massavaccinatie met injecties die in feite slechts  experimentele gentherapieën zijn. Dat is de reden dat men nu spreekt over VIAIDS (‘vaccine induced acquired immodeficiency syndrome’). De visionaire Montaignier huldigde de opvatting dat deze ongefundeerde praktijk juist mutaties stimuleert en bij besmetting na vaccinatie tot heftigere ziekteverschijnselen zou leiden – hetgeen nu aantoonbaar het geval is dankzij de onderdrukking van ons menselijke immuunsysteem waardoor gevaccineerden van de ene dag op de andere AIDS patiënten kunnen worden.

Al is de leugen nog zo snel…

Montaignier’s kritische uitleg was controversieel en in tegenspraak met de globalistische ‘consensus’ (de wereldwijde competitie wie het meeste politiekcorrecte lawaai kan maken), dus de media putten zich uit om hem te ‘cancellen’. Maar als is de leugen nog zo snel…  Montaignier benadrukte heel eerlijk dat hij niet de eerste was die dat vermoeden uitsprak, want al in begin 2020 suggereerde een onderzoeksteam in India dezelfde enorme gelijkenis met HIV, maar ook dat het ‘een onconventionele evolutie’ had doorgemaakt die dringend nader onderzoek vroeg.  Wat gebeurde er echter? Volgens Montagnier werden zijn Indiase collegae naderhand gedwongen om hun studie weer in te trekken.

Big pharma en Bill Gates

Wij weten inmiddels onomstotelijk dat Corona het product is van gecombineerde investeringen in en onderzoeken naar biologische wapens van de Chinese Communistisch Partij de Amerikaanse ‘deep state’ onder leiding van de globalistische rat Anthony Fauci, die wij recentelijk ook alweer in de Oekraïne tegenkwamen. Maar reeds vlak na de Indiërs kwam de South China University of Technology met de  conclusie dat Corona uit Wuhan afkomstig was.  Ook kwam aan het licht dat de Wuhan National Biosafety Laboratory één der weinige laboratoria is die in staat is om levensgevaarlijke pathogenen zoals Ebola en SARS te bestuderen en al in 2018 waarschuwden wetenschappers uit de USA dat zo’n virus zou kunnen ontsnappen gelet op de lakse veiligheidsmaatregels ter plekke. Het rapport van die universiteit is ook alweer onder druk van de Communistische Partij ‘verdwenen’, maar er zijn andere ‘sporen’ die wijzen naar potentiële medeschuldigen.

Big Pharma, wie anders, met in hun kielzog de levensgevaarlijke Bill Gates, was al in 2009 door Montagnier aan de kaak gesteld wegens hun pestilente, voor henzelf echter uiterst lucratieve, rol in ‘de HIV business’ en zijn toenmalige uitlatingen zetten de deur wagenwijd open voor speculatie over een eventuele rol van de farmaceutische industrie in de ‘creatie’ van het Corona virus.

‘Filantroop’

Dat, na Bill Gates, de andere smeerlap George Soros al in januari 2020 in Davos, min of meer letterlijk, aankondigde wat er stond te gebeuren – dit in de context van het voorkomen van Trump’s herverkiezing – legt een potentiële verantwoordelijkheid bij de Chinese Communisten, de Big Pharma industrie en, wie weet, Bill Gates en George Soros voor wereldwijde schade in de orde van tientallen biljoenen Euros. Dat het Coronavirus door de kunstmatige totstandkoming volgens Montagnier ook geen lang leven beschoren is, lijkt al bewaarheid te worden, want als wij de èchte, geringe, mortaliteitscijfers in Nederland bezien, wordt wel duidelijk hoe lachwekkend enerzijds, maar hoe schunnig anderzijds de hernieuwde pogingen van ons kabinet zijn om coûte que coûte een volgende golf te fabriceren.

Zeker is dat hun corrupte opstelling sinds het begin van de Corona crisis hen stevig in het verkeerde kamp plaatst, dat wil zeggen recht tegenover de eigen bevolking, zoals globalisten betaamt. Nu lijkt de onderdrukking van de menselijke immuun functie door hun levensgevaarlijke vaccins grotendeels, zo niet geheel, wederom verzwegen te worden door de media maar staan in feite hun gevaccineerde slachtoffers dankzij AIDS open voor iedere willekeurige infectie waaronder, uiteraard, Corona.

De illegale Coronagereedschapskist

Desondanks probeert het immorele duo Rutte/Kuipers op desperate wijze aan hun illegale Coronagereedschapskist vast te houden, het gaat hen zonneklaar niet om de volksgezondheid maar om de beperking van onze, zowel lichamelijke als geestelijke, vrijheid. Naast hun leugens over het klimaat en nu weer de Ukraïne – waar de verrotte, globalistische ‘deep state’ kennelijk ook weer diverse Wuhan-achtige laboratoria op poten had gezet – bewijst e.e.a. wel hoe ongelooflijk verkeerd Rutte c.s. bezig zijn. Het lijkt erop dat miljoenen naïeve mensen nog steeds ècht angstig worden door hun permanente paniekzaaierij. Naïeve deugers die eerst blind in het Coronabedrog trapten en ‘wappies’ zonder mondkapje de les meenden te mogen lezen, tekenen nu weer blind op de stippellijn voor de follow-up der globalistische intriges van Corona- tot Klimaatbedrog, die zich voltrekken achter het rookgordijn van het Oekraïne solidariteitsscenario, dus laten wij daar ook nog eens naar kijken.

Macht èn centen

Het communistische, kleptomane duo Rutte en Kaag probeert nu hun slachtoffers nogmaals van liefst € 4,6 miljard aan hen toekomende EU-Coronahulp te beroven, nadat er al € 60 miljard zijn ‘gereserveerd’ voor met nutteloze windmolens lobbyende parasieten die er juichend met die buit vandoor gaan. Wie nu nog een intellectueel eerlijk en zinvol, wetenschappelijk debat verwacht over globale klimaat ontwikkelingen die door mensen veroorzaakt zouden zijn, is naïef en ziet de SJW greep naar de macht niet voor wat deze is of weigert dat te zien. Politici en kiezers van dit kaliber zijn malafide samenzweerders met de Social Justice en pure landverraders! Hier hebt u enkele harde feiten om dit te staven.

Nieuwe ijstijd

Er is niets nieuws onder de zon: Honderd jaar geleden was de rage “de nieuwe ijstijd”, aldus het boek “Fire and Ice”, een diepgaand historisch werk van R. Warren Anderson and Dan Gainor over de obsessie van de media met verandering van het klimaat. Toen in 1920 de temperatuur een halve graad steeg sloeg die media rage om in paniek over de nieuwe bedreiging, met de New York Times toen ook al voorop met “the earth is steadily growing warmer.” In 1954 kwam Fortune Magazine met een nieuwe smaak, zowaar weer een afkoelende trend met een artikel “Climate – the Heat May Be Off.” . De New York Times ging stug door tot de late jaren ’50 met hun onzin over opwarming tot zij in 1975 het licht zagen: “A Major Cooling Widely Considered to Be Inevitable.” 

De sociopaten staan nergens voor

Op 22 augustus 1981 citeerde de Times zeven “atmosferische wetenschappers” die een voorspelling gaven van “global warming of an “almost unprecedented magnitude.” In 100 jaar hebben deze gevaarlijke fantasten ons dagelijks luidkeels gewaarschuwd voor: global cooling, warming, wederom cooling en wellicht nog niet voor de laatste keer opwarming. Zo verkoop je kranten, toen en nu!

Een stapje terug in de tijd naar 1880 laat zien dat zowel de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) als NASA, sindsdien de toename van de temperatuur van de atmosfeer zo’n zes jaren geleden op 0,9 °C. stelden. Die opwarming is echter al zes jaren geleden geïnverteerd volgens op decimalen nauwkeurige satellietmetingen van NASA’s Goddard Institute for Space Studies! Ik schreef hierover op 28.11.2018 in “Wij hebben er net twee jaren van sterke atmosferische afkoeling op zitten”, met referte aan officiële NASA cijfers die in “Real Clear Markets” door de klimaat-wetenschapper Ariel Brown werden aangehaald. Daaruit bleek dat tussen februari 2016 en februari 2018 de atmosferische temperatuur met liefst 0,56°C was gedaald zonder dat één geitenharensok daar ook maar iets voor gedaan had (dankzij de al ruim vijf jaren teruglopende zonneactiviteit die voorafgaat aan de daarbij behorende periode van afkoeling die tientallen jaren gaat duren). Volgens Bartjes resulteert 0,9°C (in 2014) – 0,56°C (in 2018) in 0,34 °C totale opwarming over 140 jaar, dus waar hebben die leugenaars het over?! Dit komt uit de readouts van de NASA satellieten op hun eigen site, dus het enige wat zij goed doen is dit nieuws uit de internationale pers houden…

Probleemloos meer CO2

CO2 is momenteel op een historisch laag percentage aangeland, maar de wereld wordt desondanks de laatste twee decennia steeds groener en de ijsberen steeds talrijker. NASA’s satellieten tonen ook dat China en India door agressieve programma’s om bomen te planten en intensieve agricultuur mondiaal leidend zijn in het groener maken van de planeet. Sinds 2000 is er 5% meer groen op aarde, een oppervlakte zo groot als de gehele Amazone area en 25% daarvan kwam voor rekening van China zonder dat Frans Timmermans daar enige bemoeienis mee had.

Liefst 35% van het met vegetatie bedekte aardoppervlak blijkt in een onderzoek van Boston University met NASA steeds groener te worden, terwijl slechts 5% bruiner wordt. Deze studie werd gepubliceerd op 11 februari 2019 in het tijdschrift “Nature Sustainability” (en wordt door het NOS Journaal uitgebreid belicht op 1 april 2089 op het hoogtepunt van de dan heersende ijstijd). Zo raakt de salonsocialistische Afsluitdijk die de waarheid moet weerstaan steeds poreuzer en het wordt zelfs surrealistisch als de geoloog Gregory Wrightstone in zijn veelgeprezen boek  “Inconvenient Facts: The Science That Al Gore Doesn’t Want You to Know,” op een groenere aarde wijst dankzij hogere koolstof emissies, waar planten zich mee voeden en groeien en bloeien

Een wetenschappelijk commentaar op Wrightstone luidt : “this additional greening causes greater moisture in the air through transpiration, also aiding in the growth of plants and trees. Wrightstone said that this greening is partly the result of fossil fuel emissions and that, in fact, the earth can handle six times more carbon dioxide emissions than there is right now”.

“Ideologische fraude in plaats
van objectieve wetenschap”

Bijna 29 jaar nadat de Verenigde Naties hun frauduleuze U.N. Framework Convention on Climate Change adopteerden, stellen duizenden wetenschappers dat er helemaal geen crisis is die door “climate change” veroorzaakt is en dat dit een moedwillige misrepresentatie is van de feiten.

Nogmaals, het gaat de communisten er slechts om de mondiale economie te ontwortelen en veel invloedrijke globalisten, waaronder het “braakmiddel” George Soros, manipuleren hun gedienstige sociopaten als Mark Rutte en Sigrid Kaag plus ongekozen ambtenaren daartoe; de Europese Commissie en het Europese Parlement zijn al jaren reddeloos verloren. De 500 wetenschappers die twee jaar geleden een declaratie naar de UN zonden, onder leiding van Nederlandse collegae, schreven: “We urge you to follow a climate policy based on sound science, realistic economics and genuine concern for those harmed by costly but unnecessary attempts at mitigation.”

Dat gaat allemaal onder het vloerkleed, net zoals het feit dat het goedgelovige, gevaccineerde deel der bevolking in de nabije toekomst reddeloos aan AIDS ten onder kan gaan, zolang het mogelijk blijft dat een hondsbrutale globalist die al lang weg had moeten zijn, de verkiezingen volledig vervalst en ons ‘lieve land’ als een kudde lemmings naar de afgrond stuurt. Is er nog iemand wakker?


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Koddebeier
1 jaar geleden

Ook is de invloed van organisaties zoals oa. de WHO, WEF, ECB, EU enz, enz,
op de politiek veel te groot geworden.

Koddebeier
1 jaar geleden

“Democratie” in de vorm zoals wij die kennen heeft zijn “beste” tijd gehad.
Er moet een ander vorm gevonden worden waar burgers meer invloed op hebben.
En we moet af beroeps politici die politiek zien als een opstap naar een beter betaalde baan en we moeten af van de zogenaamde machtswellustelingen die graag burgertje zieken.
En op en bemoeizuchtige overheid zoals nu zitten we ook niet te wachten !!