Klimaatbedrog en fascisme – 1

Maandag 9 augustus komt het IPCC, de monumentale oplichtersbende van de VN, met het eerste deel van een ‘onderzoeksrapport’ dat vol staat van paniekzaaierij die door de politiekcorrecte top in die IPCC wordt geschreven nadat zij alle wetenschappelijke input van wetenschappers hebben verdonkeremaand.

In ‘Van UN’s corrupte IPCC naar de integere wetenschappers in de NIPCC’ (d.d. 29 december 2018) deed ik een boekje open over de oprichting van de IPCC door de veroordeelde crimineel Maurice Strong, zijn pseudowetenschappelijke flessentrekkerij en de werkwijze van de volledig door corrupte politici beheerste IPCC. Die laten zich graag door China, de inmiddels dominante ‘bully’ in de VN, inspireren om mee te werken aan hun communistische machtsgreep middels fantastische klimaat- en coronapaniekverhalen. (Zie: ‘China’s greep naar de macht’ d.d.  29 juni 2021). Jaarlijkse IPCC rapporten worden door deze communistische marionetjes geschreven, geheel in stijl van de VN’s 2030 Agenda. Wetenschappers mogen hun rapporten inleveren maar hebben geen invloed op de uiteindelijke globalistische doemverhalen. Verboten! Afgezien van het feit dat de IPCC door de door ‘politiek links’ uitbundig gevierde miljardair Strong – die later de bak inging voor zijn monumentale fraude’s – werd opgezet om de vermeende rol der mensheid in de vermeende opwarming van het aardse klimaat te gebruiken als een communistische stok om de kapitalistische hond te slaan, creëert dit gedrocht ook een fantastisch verdienmodel voor ‘klimaatwetenschappers’ en profiteurs zoals wij die in Nederland o.a. zien in de ‘klimaattafels’. Het concept voor dit komende rapport ligt gewoontegetrouw al jaren ‘op de plank’ bij  het ‘world headquarters van het klimaatbedrog’, de Verenigde Naties en wordt maandag gepubliceerd.

Afb: Wikimedia-commons / Kerstin Langenberger

Het gaat over ‘ natuurkundige inzichten over klimaatverandering’ waarin de feitelijke, uiterst geringe opwarming van de aardse atmosfeer van minder dan 1°C in meer dan een eeuw wordt gekoppeld aan hun zoveelste fantastische ‘model’ dat wel tot 4,5° C oploopt. Waarschijnlijk waren de betrokkenen in een dronken bui tegen elkaar aan het opbieden…  Uiteraard worden ‘klimaat’ en ‘weer’ bewust door elkaar gehaald, aangedikt met kletskoek over hittegolven, overstromingen en over de illusoire zeespiegelstijging. Houdt u vast, Nederland krijgt op korte termijn te maken met droge zomers – maar desondanks extreme regenval…-  en op lange termijn met het stijgen van de zeespiegel, waarop iedereen inmiddels al tientallen jaren met smart zit te wachten.

Onthullende bekentenissen

Sinds de jaren ’80 belazeren de klimaat charlatans ons al, niet alleen met hun quasi wetenschap – in de Obama trant van “science is settled” – maar vooral met bangmakerij en dwaze voorspellingen die, in bijna veertig jaren, helemaal nooit zijn uitgekomen! Van “luchtvervuiling” gingen wij naar “climate change”. Toen dat ook faalde werd het achteloos de “opwarming van de aarde” en nu staan deze charlatans klaar om te switchen naar “global meltdown” en “climate collapse”. Goebbels was er een kleine jongen bij!

In ‘Schokkende bekentenissen van politiek-correcte klimaatprofeten’ (d.d.13.11.2018) refereerde ik aan onthullende bekentenissen van leidende linkse klimaatwetenschappers die hun ongelijk zowaar eerlijk bekenden. Afgezien van de paar internationale publicaties die daar aandacht aan gaven hebt u er waarschijnlijk nooit iets van gehoord, en dat is géén toeval… Op 26 december jl. schreef ik in ‘De afkoeling van de atmosfeer, zonder dat het een cent kost….over dit bedrog, ook noemde ik de UN ‘het rovershol aan de East-River’ en dat is nog zachtjes uitgedrukt, want de UN is een notoir corrupt lichaam waar de meerderheid der stemmen worden uitgebracht respectievelijk gecontroleerd door kleptocratieën en regelrechte dictaturen. Volgens ‘Freedom House’ zijn de meeste van die staten niet ‘vrij’ of ‘beperkt vrij’, waarbij de twee grootste boosdoeners Rusland en China een Vetorecht hebben in de Veiligheidsraad en dat gespuis wil ons nu vertellen hoe onze wereld er uit moet zien met ‘hun great reset’ die Mark Rutte volledig omarmt!

Diefstal op globale schaal

Wat het ‘Global Warming verhaal van de UN ook oplevert, één ding is zeker: het leidt tot een gigantische transfer van activa der burgers der welvarende landen rechtstreeks naar de politici en bureaucraten der arme landen en vandaar naar hun privérekeningen in alle belastingparadijzen.

Dat is, ‘in a nutshell’, de IPCC wier klimaatmodellen al in september 2017 door de mand vielen – zie: ‘Schokkende bekentenissen van politiekcorrecte klimaatprofeten’ (dd.13 november). De IPCC is in 1988 grotendeels opgericht door voornoemde salonsocialist Maurice Strong, in een poging om de UN grotere bevoegdheden te geven om ontwikkelde westerse landen leeg te zuigen en miljarden Dollars te rédistribueren over hun eigen kaalgestolen landen. In 1972 begon de ellende met het ‘UN Environment Programme’ onder leiding van Strong en de daaruit voortgekomen ‘miskraam’ genaamd IPCC is een joint venture met de ‘World Meteorological Organization’. Om het bedroevende niveau van de corruptie in de UN enigszins te ijken, volstaat de vaststelling dat Strong voor de bijl ging in het onderzoek rond het ‘ UN’s Oil-for-Food-Program’ waarna zelfs hij de UN vaarwel moest zeggen.

Opdat de Sta-Pal lezer zich een zwak idee kan vormen van wat voor gespuis de UN bevolkt haal ik John Izzard aan, in zijn Australische publicatie ‘Quadrant Online’: “Following his exposure for bribery and corruption in the UN’s Oil-for-Food scandal Maurice Strong was stripped of many of his 53 international awards and honours he had collected during his lifetime working in dual role of arch conservationist and ruthless businessman.” Maar wij zitten wèl opgescheept met de erfenis van deze charlatan, die kans zag de IPCC-definitie te installeren in ‘the Framework Convention on Climate Change’ (Article 1.2), als “a change of climate which is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of the global atmosphere and which is in addition to natural climate variability observed over comparable time periods.”

IPCC’s mandaat is dus  n i e t  de bestudering van ‘climate change in the round’ of  ’n a t u r a l’  as well as man-made influences on climate’…  Nee, het is slechts daar: ’to specifically find and report a human impact on climate, and thereby make a scientific case for the adoption of national and international policies that would supposedly reduce that impact‘.  Fraude vanaf dag één, want de politieke conclusie stond al op voorhand vast…. Karl Marx op zijn best, pure fraude en zakkenrollerij.

Wie staan er trappelend van ongeduld klaar om zich aan te sluiten bij die zakkenrollers? Precies, Mark Rutte en onze klimaatheks Kaag plus ‘hoog opgeleide’ millennials als Klaver en Jetten

IPCC 1990: ‘climate change
was probably due to  n a t u r a l
rather than human causes

De IPCC is er vanaf dag één op uit geweest om n o o i t  wetenschappers, maar  a l t i j d   politici en bureaucraten het ‘research project’ te laten leiden, vandaar dat ‘science is settled’. Regeringen die aan de wieg van deze ‘miskraam’ stonden leveren de staf, de ‘wetenschappers’ èn zij reviseren en herschrijven de rapporten van de ‘wetenschappers’, die uiteindelijk geen idee mogen hebben van het onzalige eindresultaat!

‘Science is settled’ sinds het eerste rapport dd. 1990 dat notabene stelde dat ‘climate change was probably due to  n a t ur a l,  rather than human causes’?! Daarna zette de rot snel in en elk jaar volgde een grotere  “discernable human impact on the climate and that steps must be taken to avoid a global climate crisis”. Zoals ik al hiervoor stelde is er ruimschoots bewijs voorhanden dat dit volledig gemotiveerd is door politieke consideraties. Bijvoorbeeld in 1996 toen Dr. Frederick Seitz, één van de leidende en meest gerespecteerde natuur-wetenschappers in de Wall Street Journal schreef: ‘In my more than 60 years as a member of the American scientific community, including service as president of both the National Academy of Sciences and the American Physical Society, I have never witnessed a more disturbing corruption of the peer-review process than the events that led to this IPCC report.’

Wetenschappers zijn van nature voorzichtig en nuanceren hun conclusies altijd, maar de rapporten van de IPCC hebben daar bij uitzondering géén last van – zoals de activist Obama graag zei: ‘science is settled’-  in de “Summaries for Policymakers,” die IPCC aan politici en de media zendt. Na de vierde jaargang werden zelfs de onderbouwende rapporten ‘gezuiverd’, dus vervalst!!!

‘Climategate’ en deNon-governmental International Panel on Climate Change’

In 2009 maakte een hackende ‘whistle blower’ een aantal emails publiek tussen leidende IPCC-ers en lieden die bijdragen verzorgden. Het daarop volgende ‘Climategate’ schandaal toonde aan hoe de IPCC studies van onafhankelijke wetenschappers verdonkeremaande en ervoor zorgde dat wetenschappelijke publicaties ondermijnd werden en hun auteurs besmeurd en kapotgemaakt.

In 2011 volgde een tweede serie die deze informatie nog aanzienlijk versterkte. Er zijn sindsdien overal stemmen opgegaan om de miljarden kostende jaarlijkse klimaatorgieën van de VN stop te zetten en dit leidde tot oprichting door èchte wetenschappers van de NIPCC (Non-governmental International Panel on Climate Change). Craig Rucker, de president van ‘the Committee for a Constructive Tomorrow’ een ‘nonprofit’ in Washington die vrije markt oplossingen voor energie policy stimuleert, zei dat Trump groot gelijk had om uit dat corrupte riool van Parijs te stappen.

Klimaat snotaap. Afb: DonkeyHotey – Flickr

Hij gaf aan dat NIPCC research duidelijk aantoont hoe liederlijk de UN zit te rotzooien: ‘ The only consensus on climate change that exists is among those in the ‘climate alarmism’ movement, there are a growing number of scientists from across the globe who point to natural influences as what drives climate, and not human activity. The policies that the U.N. is pushing in the name of climate change would be very harmful to average people. Marc Morano, publisher van de ‘Climate Depot’ website, een project van ‘the Committee for a Constructive Tomorrow’ riep Polen en andere landen op, tijdens de vrij recente, miljarden verslindende klimaatorgie in Katowicze om uit het Parijse Accoord te stappen. In een interview zei hij letterlijk: ‘Poland should get out of this treaty and stand up to the United Nations and the European Union; Poland could start a movement that begins to unravel this treaty, which will do nothing for the climate, while raising energy prices across the board.’ (hebt u deze week uw energierekeningen gezien of benzine getankt?)

Morano noemde ‘Trump’s decision to pull out of the Paris Agreement is a form of daring diplomacy that should be emulated’, terwijl de media, Hollywood en het Amerikaanse openbare onderwijs slechts ‘alarmist theories on climate’ verspreiden. Dat deze stumpers zich ook nog eens van een brallerig Zweeds teenagertje bedienen geeft aan hoe leeg de wetenschappelijke onderbouwing van hun argument is; Donna LaFramboise rafelt deze pantomime uiteen in haar boek ‘The Delinquent Teenager Who Was Mistaken for the World’s Top Climate Expert’. Hier een saillant citaat: ‘ The IPCC operates in secrecy, leaves out critical pieces of data, relies too heavily on unproven measuring schemes, and tends to make unsupported sensationalist claims that support a politically-motivated, pre-determined agenda’. In goed Nederlands heet dat ‘fraude’.

Ook Chris Landsea, een expert op het gebied van wervelstormen (hurricanes), nam ontslag van de IPCC nadat de voorzitter van de IPCC pretendeerde dat steeds zwaardere stormen met steeds grotere frequentie zouden voorkomen dankzij de broeikas gassen, u kent het wel uit het NOS Journaal… In zijn ontslag brief schreef hij: “I personally cannot in good faith continue to contribute to a process that I view as both being motivated by pre-conceived agendas and being scientifically unsound.” De lijst van teleurgestelde wetenschappers die de IPCC de rug hebben toegekeerd wordt langer en langer om reden dat scientific conclusions are re-written by politicians and presented to the public as valid science”. De leugenachtige IPCC pretendeert slechts “ peer-reviewed papers” te gebruiken van gerespecteerde wetenschappelijke tijdschriften, maar LaFramboise en een team van vrijwilligers toonden aan dat 30% van hun bronnen – meer dan 5000 artikelen – voor de IPCC volstrekt NIET “peer-reviewed” zijn, en een deel ervan is zelfs publicitaire rommel van Greenpeace!

Zij hebben een lijst van meer dan duizend “peer reviewed” wetenschappelijke artikelen die betwijfelen of de mens enige invloed op de opwarming heeft en tot slot stellen deze wetenschappers dat “The IPCC deliberately manipulates the peer-review process at the top journals.

Ordinaire schooiers dus, waarop onze levensgevaarlijke politiek zich notabene beroept.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
koddebeier
2 jaren geleden

Welk zooitje hangt er nou niet van corrupte, leugen en bedrog aan elkaar : UN,
WHO, WEF, EU,NAVO, regeringen, enz, enz.
Het is één grote beerput !