Globalisme en hyperinflatie

Lange jaren in Latijns Amerika hebben mij getoond hoe ontwrichtend inflatie kan zijn, laat staan hyperinflatie van honderden procenten per jaar als vast bestanddeel in de psychologie van het dagelijkse bestaan.

Men weet niet beter, is murw geslagen door deze uitzichtloze tredmolen. In Westerse landen leek zoiets – afgezien van de hyperinflatie in de Weimar Republiek, inmiddels een eeuw geleden – een abstracte nachtmerrie die plots met rasse schreden naderbij komt omdat de globalistische maffia in Brussel en Frankfurt – doelbewust en ongestraft – met ‘gratis geld’ zit te potverteren.

Het lijkt wel of (hyper)-inflatie bewust door hen wordt nagestreefd terwijl Rutte en Hoekstra kritiekloos voor lief nemen dat zuidelijke landen glashard weigeren om – conform de spelregels van de EU – hun structurele scheefgroei te hervormen en dat wij daarvoor opdraaien. Die kostbare puinhoop laten zij, volstrekt illegaal, door de ECB financieren in flagrante strijd met het mandaat van die ECB. Globalisten erkennen nu eenmaal God noch gebod; zij zijn de spelregels! Alleen het moedige Duitse Constitutionele Hof had de integriteit om aan de bel te trekken en Merkel de pin op de neus te zetten, maar hoe lang houden zij dat vol onder de linkse vloedgolf? Hoe lang nog voor de globalisten onze samenleving op deze wijze volledig vergiftigen?

Een Mark Rutte en Wopke Hoekstra kennen het fenomeen van hyperinflatie wellicht van horen zeggen, in Argentinië kent de gemiddelde werknemer feilloos de weg naar de ‘cambista’, waar zij hun contante salaris maandelijks in Dollars omzetten om die vervolgens mondjesmaat weer in Pesos of Australes te wisselen voor hun dagelijkse levensonderhoud. Deden zij dat niet, dan had hun geld halverwege de maand wellicht nog maar de helft van de koopkracht van twee weken eerder en er zijn er velen die dat uitzichtloze lot niet kunnen ontlopen. Het is een maandelijks drama voor de éénling terwijl corrupte nationale overheden daarentegen juist van inflatie profiteren door zich dik in de schulden te steken voor geweldige projecten die nooit gerealiseerd worden, maar verbazingwekkende bedragen aan steekpenningen opleveren!

Waarom ook niet? Zo komen de gebraden duifjes vanzelf uit Brussel en Frankfurt aangevlogen en desnoods kunnen zij hun renteloze schulden, die zij veeleer als cadeautjes ervaren, door de inmiddels ook hier toenemende inflatie minimaliseren ten koste van de levensstandaard van hun bevolking, net als in Latijns Amerika. Zij leven daar goed van en Mark Rutte voelt, zoals bekend, geen enkele binding met zijn kiezers, laat staan dat hij voor ons zijn nek uitsteekt tegenover die dieven. Het past zo mooi in zijn subversieve politieke agenda… Dàt is dus niet alleen het verhaal van Latijns Amerika maar ook van Mark Rutte en de zuidelijke EU parasieten om de criminele transfer van Noord-Europese activa naar het bodemloze gat, dat zij op deze wijze cultiveren, nog lang in stand te houden. In derdewereldlanden leidt dit wangedrag steevast tot periodieke moratoria, obligate toneelstukjes in zogenaamde onderhandelingen met internationale bankenconsortia en ultimatums van het IMF, waarbij een deel der schulden na veel theater wordt weggestreept om de volgende vicieuze cirkel in te duiken. In de EU wordt nergens naar gevraagd, want degenen die ervoor opdraaien – bijvoorbeeld het naïeve Nederland – lijken helemaal niets in de gaten te hebben.

Aan onze geestelijk inerte ‘controlerende’ macht zal het niet liggen, die collectieve treurnis blijkt zelfs geen idee te hebben wat ‘the great reset is’ maar weigert ieder debat daarover omdat het initiatief van Baudet komt… Hoe infantiel!

Untergang des Abendlandes

Na vijf maanden globalistisch wanbeleid en buitennissige geldsmijterij – grotendeels voor eigen partijbelangen –  van Joe Biden en zijn trawanten is de Amerikaanse inflatie op maandelijkse basis al boven de 2% gekomen. De schatting is dat die nu al op zo’n 14% ligt halverwege het jaar… De laatste keer dat dit zich voordeed was tijdens de Nixon administratie tussen december ’73 tot augustus ’74, nadat deze in 1971 de ‘Bretton Woods gold standard’ had afgeschaft. Onder Jimmy Carter liep de inflatie verder op naar Latijns Amerikaanse dubbele cijfers en het zou héél goed kunnen zijn dat de globalistische misdadige Europese Centrale Bank en Europese Commissie ons ook doelbewust in die vicieuze cirkel proberen te jagen met hun wanbeleid. Stel u voor dat uw Euro binnen de kortste keren nog maar de helft waard is, uw huis nominaal drie of vier keer zo duur wordt als rekenbasis voor uw hypothecaire aflossingen en stijgende rente, terwijl uw salaris nominaal gelijk blijft maar een doodgewoon brood plots € 11 kost…  Dat lijkt ver van uw bed, maar u ziet nu al een trend in uw benzine- en boodschappenrekening, na Rutte’s kunstmatige pandemie. Voor de gevaarlijke communisten die onze democratie nu teisteren is het een bonus als de waarde van de Euro gedecimeerd wordt in hun vooropgezette streven naar de ‘Untergang des Abendlandes’. Zij zullen dit ‘ongemak’ voor de kiezers met hulp van de media onder het vloerkleed proberen te vegen en een borrel drinken op de goede slechtst mogelijke afloop.

Hun valse narratief is het verhaal van de klok en de klepel, ontleend aan excuses over de verstoorde mondiale logistieke processen die weer moeten aanpassen en een ‘inhaalvraag’ der consumenten…  Feit is dat hierdoor ook onderdelen voor de industrie duurder worden, hetgeen aan ons allen wordt doorberekend en inflatie de neiging heeft om zich in de psychologie van de bevolking te nestelen en zo voornoemde ‘self fulfilling prophecy’ wordt.  Als de warme bakker verwacht dat er een inflatie van 25% op komst is zal een brood al snel € 11 kunnen kosten…  Bedrijven gaan omvallen omdat werknemers maandelijkse salarisverhogingen eisen om te overleven, de werkeloosheid ijlt omhoog en wie zal dat betalen? Dat roept de vraag op: Wat weten Mark en Wopke van hyperinflatie en corresponderend beleid? De eerste sowieso niets, laatstgenoemde zal er wellicht meer van begrijpen, maar zolang wij aan die ellendige EU vastzitten trekt die ons als een sleepanker onder water, terwijl de bevolking geld in handen heeft dat gisteren tientallen keren meer waard was dan vandaag. Wijlen president Truman heeft eens gezegd dat als je alle economen in de wereld op een rij zet, zij allen een andere kant opwijzen. De praktijk in de USA leerde dat de rechtlijnige Paul Volcker in de jaren ’70 keihard ingreep door de rente naar ongekende hoogte te jagen, ook in de dubbele cijfers, hetgeen leidde tot een bloedbad, maar de inflatie werd de kop ingedrukt.

De ECB kent in zijn mandaat de plicht om de inflatie in de EU te controleren en te beteugelen, maar doet willens en wetens het tegenovergestelde door de inflatoire geldpers te laten loeien voor onze rekening. Uiteraard met de zegen van Rutte, omdat diens politieke agenda zwaarder weegt dan integriteit en gezond verstand . De kliek van Joe Biden lijdt aan hetzelfde ‘gat in de hand’ syndroom, ‘een beetje inflatie’ en ‘een beetje renteverhoging’ zijn dezer dagen sleutelwoorden waarmee zij het begin van het einde willen inluiden. Die idioten waren er deels nog zelf bij, zoals Yellen, de bazin van de Federal Reserve, maar zij wil niet eens terugkijken tot de jaren ’70 om zich te realiseren hoe zij met vuur speelt in Biden’s politieke agenda; 14% inflatie in 5 maanden is niet ‘een beetje’!

Wellicht is dat de duistere ultieme bedoeling omdat Karl Marx gezegd heeft dat zijn arbeidersparadijs als een feniks zal herrijzen uit de as van het kapitalisme… Mooie beeldspraak zo’n aangebrande, geplukte kip.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Roki
2 jaren geleden

aan de galg met vak K

Boudica
3 jaren geleden

Er is al een filmpje waarin Klaus Schwab uitlegt dat eind 2021 veel mensen werkloos zullen zijn en daardoor een toenemende agressiviteit zal zijn. Alvast een hint naar wat ons staat te wachten?

r dunki
3 jaren geleden
Antwoord aan  Boudica

Wat staat ons te wachten…? Misschien ook Latijns Amerikaanse toestanden?
In de USA houden economen hun hart vast voor een potentiële explosie van hyperinflatie in 2022/’23 omdat Joe Biden’s politieke en ambtelijk apparaat, de corrupte ‘deep state’, de geldpers vol heeft opengedraaid.
Joe dementeert steeds meer, onherroepelijk richting exit. Het trieste alternatief is ‘de reïncarnatie van een rund’ genaamd Kamala Harris dat volledig naar alle ‘woke’ pijpen danst.

In de EU gaat het niet minder corrupt toe, maar alleen het Duitse Constitutionele Hof trekt nog aan de bel tegen de flessentrekkerij van de ECB en de EC! Het ergste is dat je het voor je neus ziet gebeuren, vooropgesteld dat je je ogen open houdt… Hoe en waarom is dat mogelijk?
De kneep zit hem hierin dat ook in Brussel èn Frankfurt megalomane, ongekozen ambtenaren ongestraft buiten hun boekje gaan. Jaar in jaar uit, tot en met Draghi en LaGarde toe. Juist deze twee globalistische profiteurs zou ik moeten zeggen. Maar kijk ook eens hoe de Haagse ‘Sywert-rel’ slechts draait op benepen jalouzie, terwijl het èchte corruptie schandaal héél ergens anders in zit: Kennelijk heeft ‘één hoge ambtenaar’ – uiteraard geheel buiten zijn/haar boekje – telefonisch een € 100 miljoen voorfinanciering goedgekeurd.
Daar kraait de benepen linkse pers niet naar, de schuldige wordt niet op staande voet ontslagen maar burgemeester of iets dergelijks…
Precies hetzelfde arrogante machtsmisbruik leidt ertoe dat het mandaat van de ECB, al jaren, bewust verkracht wordt door het globalistische Brussel, waarbij de collaborateur Draghi instrumenteel was in de illegale bevoordeling der lidstaten langs de Middellandse Zee, met name Italië.

Hoe diep zit de rot? Pro forma protesteren Duitsland (via het Constitutionele Hof) en Nederland (DNB / Klaas Knot), maar dat wordt vrolijk genegeerd door Brussel’s handlanger Mark Rutte, die tekent steevast op de stippellijn ‘omdat het niet anders kon…’ Sinds november 2019 koopt de ECB maandelijks staatsobligaties op ‘om de economie te stimuleren’ (welke economie?) ‘en de inflatie aan te jagen’, terwijl al sinds begin 2015 tot begin 2019 een eerder opkoopprogramma werd gevoerd, waarbij de ECB maandelijks voor 60 miljard aan obligaties kocht, tijdelijk tot zelfs 80 miljard. Onder het huidige opkoopprogramma koopt de ECB elke maand nog steeds € 20 miljard aan staatsobligaties op. Zo jagen zij zelf de inflatie aan en met een renteverhoging van slechts 0,125% is, niet alleen, Italië al op de fles, dus dàt staat ons te wachten…

Als kers op de taart kwam de Europese Centrale Bank (ECB) ook nog eens met een nieuw cadeau in de vorm van een enorm financieel hulpprogramma van € 750 miljard – in feite nog meer van het corrupte zelfde – het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) genaamd – terwijl dus al jaren bovenstaande, illegale, financiering plaatsvindt van nationale overheden die weigeren om zelf de broek op te houden. Bovendien komen er al lang signalen uit Italië dat slechts de goed georganiseerde mafia grote delen van dit geld in hun zakken steekt.

De rot zit er zo diep in dat er maar één oplossing is: Rutte weg en Nexit.

koddebeier
3 jaren geleden

En het schapenvolk slaapt verder !
Zij ontwaken pas als ze niet meer op vakantie kunnen en hun krat bier onbetaalbaar is geworden