Bevrijden Wopke en Pieter ons van Pinokkio?

.… of zijn zij daar te integer en ouderwets ‘netjes’ voor? Na tien jaren van steeds verder ontluikende  incompetentie enerzijds, en anderzijds het gestaag afnemen van Pinokkio’s povere, morele niveau concludeert  een – zelfs voor politiek Den Haag vernietigend – rapport, getiteld ‘Ongekend Onrecht’: “Rutte II en III traden de beginselen van de rechtsstaat met voeten”.

Pieter Omtzigt. Afb: wikipedia

Auteur en CDA-Kamerlid van Dam reconstrueerde de besluitvorming inzake het drama bij de uitvoering van de kindertoeslagen en concludeert dat ‘de grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden’. U leest het goed, beste VVD leden, dit gaat over uw falende, immorele premier Rutte.

Op meer dan stuitende wijze zijn tienduizenden onschuldige gezinnen, jarenlang, geterroriseerd door de eigen losgeslagen overheid onder leiding van twee malafide beunhazen ministers als Asscher en Wiebes. Maar uitdrukkelijk onder leiding van en met goedkeuring van uw premier Rutte.

Notabene, de volledige, immorele overheid deed mee tot het hoogste niveau door commissie danwel omissie. Terwijl de Grondwet voorziet in de bescherming van de burger wisten Rutte’s handlangers de eigen burger ieder wettelijk recht op bescherming te ontzeggen en tienduizenden gezinnen te ruïneren door hen als fraudeurs te boek te stellen, terwijl er wellicht slechts ergens een punt of een komma verkeerd stond in de als altijd onbegrijpelijke belastingformulieren.

Als kers op de taart collaboreerde de door D’66 effectief geïnfiltreerde Raad van State met het betrokken ambtelijke canaille, dat daarin juist een extra aansporing zag voor hun onmenselijke wangedrag. De Grondwet beschermt de burger tegen allerlei kwaad, inclusief machtsmisbruik door de overheid, maar waar het op uitdraaide was het tegendeel. Burgers die probeerden om hun recht te halen bij de corrupte Raad van State werden, net als alle andere tegenstanders van Big Brother, op gratuite wijze afgepoeierd door zogenaamde ‘rechters’ in de R.v.S. Aanvankelijk onder leiding van het onuitstaanbaar arrogante pausje Donner en vervolgens de actuele Chief Executive Activist van D’66 de Graaf. Feitelijk is die hele R.v.S. één arrogante, gepensioneerde D’66 kliek die een ontzettende hekel  heeft aan burgers; zij zijn in feite de beruchte, moreel corrupte ‘deep state’ betweters die op voorhand hun vriendjes, de staat, gelijk geven.

Slechts één conclusie ligt nu in een gezonde democratie voor de hand en dat is het aftreden van de prepotente faalhaas Rutte en zijn rampenkabinet. Maar wat doet de onbeschaamde gladjanus? Om te beginnen neemt de lafaard wederom geen enkele verantwoording voor zijn voortdurende falen! Hij legt het vernietigende rapport op zijn nachtkastje, gaat fluitend zijn kerstvakantie in en komt er volgend jaar wel weer eens op terug… Waarschijnlijk onder het motto ‘samen met Mark komen wij er wel weer uit.’

Let op hoe en of de veel te passieve Kamervoorzitster Arib zich dan eindelijk ook eens profileert! Is er eindelijk enige moed van haar te verwachten als leidster van het belangrijkste controlerende orgaan om de verantwoordelijke(n) voor dit onrecht te bestraffen?  Als zij na jaren niets ondernomen te hebben, net als alle nutteloze doedels voor haar, nu weer haar plicht verzaakt, wat valt er dan nog te doen aan dit zich jarenlang voortslepende misbruik van macht door deze totalitaire Pinokkio die zijn burgerij brutaal toevoegt “dat zij hun bek moeten houden” of “dat zij asocialen zijn” als zij op wintervakantie gaan? Hij leidt langzamerhand kennelijk aan een soort ‘Messias syndroom’.

Wie pakt hem nu eindelijk eens keihard aan of om de vraag anders te formuleren, wat maakt het hem mogelijk om zich op zo’n immorele wijze ongestraft vast te klampen aan het pluche? Dat is het – 100% in strijd met de Grondwet, die eist dat Kamerleden stemmen naar eer en geweten, dus ‘zonder ruggespraak’ – dwingen van alle parlementariërs in de regeringsfracties om hun ziel te verkopen aan een ongrondwettelijk ‘regeerakkoord’. Dit voor de garantie van een toekomstig baantje in het corrupte Kartel.

Kortom, hondsbrutaal misbruik van macht door de premier en de met hem collaborerende fractieleiders om hun aller plekje aan de ruif maar te garanderen, ongeacht de negatieve consequenties voor de bevolking die slechts gezien wordt als een lastig fenomeen in een steeds meer naar ‘links’ tenderende dictatuur, waarin het gladde mannetje Rutte zich als een glibberige paling in de Hofvijver voelt.

Zijn recept is simpel maar net zo immoreel als de man zelf, zodra hij wéér eens door de mand is gevallen: het begint met ‘dat heb ik vergeten’ en culmineert in liegen en bedriegen, verdraaien van de waarheid, verzwijgen van feiten en zijn specialiteit, weglakken van bezwarende teksten.

De 2e Kamer met de ‘prima inter pares’ Arib voorop, laat hem keer op keer wegkomen in zijn ziekmakende verbale diarree die zijn ware doelstellingen maskeert. Zijn ware doel is om de steeds weerbarstiger burgers – die ‘verkeerde populisten’ – alle hoeken te laten zien, zoals nu ‘de asocialen’ die het bestaan om op wintervakantie te willen gaan tegen de wensen van deze rancuneuze Haagse pasja, die nu zijn hulpje Cora Nieuwenhuijsen op de luchtvaartmaatschappijen afstuurt om hun vakantie vluchten te saboteren. Wie denken deze gekken dat zij zijn in hun arrogantie?

Het steeds groter wordende ego van dit Haagse potentaatje duldt langzamerhand geen tegenspraak meer en de wet is er nu eenmaal om verkracht te worden. Zijn protectie zit hem in zijn handige subversie van het functioneren van het laffe parlement, waar 2e Kamerleden ieder zelfstandig moreel waardeoordeel ontzegd wordt in hun illusoire controle van de uitvoerende macht.

Zijn politieke voortbestaan hangt nu aan een zijden draadje, zelfs in de door hem inmiddels gecreëerde semidictatuur die Nederland tegen wil en dank geworden is. Rutte is een handige scharrelaar die erin excelleert om zijn eigen politieke voortbestaan keer op keer te consolideren door de belangen van het land en de burgerij te verkwanselen.

Nu, met de verkiezingen voor de deur, deinst hij er zelfs niet voor terug om een totaal ongerechtvaardigde lockdown over dit arme land af te roepen, zodat hij daarmee alvast campagne kan voeren voor maart, terwijl het essentiële debat over ‘Ongekend Onrecht’ liefst een maand uitgesteld is. Dit moet de slappelingen in de 2e Kamer zwaar aangerekend worden! 

Maar het feit dat zijn leeghoofdige hulpje Hugo nu in de CDA de rekening betaalt voor zijn gratuite gerommel in de politieke marge, inclusief de ongeloofwaardige Corona farce, gaat gepaard met een potentieel interessante omslag waarin het Wopke Hoekstra en Pieter Omtzigt in feite vrij staat om langzamerhand ook maar vast een beetje campagne te gaan voeren. Dat zou voor Rutte weinig goeds kunnen betekenen maar voor het CDA niets dan goeds. Om te beginnen zien wij dat het CDA al terstond profiteert van de verstandige beslissing om Hugo bij de vuilniszakken op de stoep te parkeren, in een duidelijke toename der geprojecteerde zetels. Dit terwijl Wopke Hoekstra en Pieter Omtzigt in feite nog niets hebben gedaan wat in de verste verte op een campagne lijkt.

Als zij dat wèl zouden doen lijkt het voor de hand liggend dat gefrustreerde VVD kiezers die er geen trek in hebben om een soort nep-D’66 te worden dankzij Rutte’s gechicaneer, best gecharmeerd kunnen zijn van een CDA dat Rutte de wacht aanzegt in het Kerstreces. Dat wordt de knuppel in het hoenderhok der reeds zo dodelijk ogende vermoeide politici die jarenlang geen enkele moeite hadden om goedwillende collegae als Pieter Omtzigt en Renske Leijten te dwarsbomen in hun bonafide onderzoeken.

Al deze ellende gedijt prima – net als paddenstoelen in het donker – in een verziekte ambiance van ambtelijk nepotisme dat lak heeft aan de kiezer en doet wat het wil. Zoals het stuitende verraad der kiezers met de ‘klimaattafels’ waar noch u noch ik ooit in gekend zijn, terwijl nu nog steeds overal en nergens foeilelijke windmolens worden neergepoot onder de protectie van vriendjes die vriendjes kennen en uiteindelijk een gegarandeerde goedkeuring bij het corrupte duo Ollongren en Wiebes krijgen. ‘De arrogantie van de macht’, maar die is wèl in handen van ongekozen, erg verkeerd volk…

Het volstrekt stuitende idee dat gemeentes het recht zouden krijgen om uw woning ‘binnen te treden’ met de Hermandad aan hun zijde om uw gasleidingen af te sluiten, tart toch iedere beschrijving?  Al dat liederlijke ambtelijke tuig, van hoog tot laag, wordt door ons betaald maar behandelt ons als vuil!  Wij hebben kennelijk slechts de plicht om hun zakken te vullen om vervolgens nog eens op te draaien voor iedere idée fixe die deze idioten kunnen bedenken, terwijl de essentie van de democratie is dat die ellendelingen er zijn voor ons en wij NIET voor hen!

Toch werden Omtzigt en Leijten als vuil behandeld en nu moeten boeren, bouwers, leraren en verpleegkundigen het ontgelden terwijl de nutteloze ambtenarij de ene salarisverhoging na de andere bonus werd toegekend, ten koste van de gezondheidszorg…

Wat kunnen een Omtzigt – die altijd al veel te loyaal was aan ‘het systeem’ en een Hoekstra doen om het CDA verder te profileren en op te stoten in de vaart der volkeren? Het Machiavelliaanse scenario zou zijn dat zij bij het debat van medio januari eindelijk eens ‘politiek bedrijven’ zoals een Rutte dat altijd doet en hem genadeloos onderuit halen, en daarmee ook zijn smerige medeplichtigen Asscher en Wiebes.

Maar zijn beide heren daartoe in staat of worden zij gehinderd door een integriteit die in de politiek niet werkt, hooguit ten gunste van de Pinokkio’s van deze wereld? Want kort nadat het rapport over de toeslagen als een bom op het Binnenhof plofte, begonnen de brutale samenzweerders al met hun k*tsmoesjes van ‘Coronatijd’, dus hadden wij het kabinet nodig. Nou en of, als kiespijn!

In plaats van een keihard initiatief van de 2e Kamer lieten deze hopeloze  slapjanussen inclusief de anders zo bij de handte Arib, notabene de keuze aan Rutte en de andere schuldigen. Die konden hun onverdiende geluk niet geloven terwijl het zwaard van Damocles al boven hun schrale nekjes hing.

Met zoveel gratis tijdwinst voor Rutte en de andere verraders wordt er uiteraard een ceremonieel offer verwacht en Wiebes heeft precies het schrale nekje dat het goed doet onder de guillotine. Maar het doortrapte kwaad van Rutte III woekert daarmee ONGESTRAFT voort!  De schuldigen zijn overal te vinden, in het torentje, in de voorzitterskamer van de 2e Kamer en in de Raad van State.

Wopke en Pieter, ‘verlos ons van den boze’ en gooi alle scrupules nu eens overboord, pak die ellendelingen eindelijk eens aan. Anders leren die schuinsmarcheerders het helemaal nooit en gaat ‘dit prachtige land’ volledig naar de donder met Rutte IV!


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
2 jaren geleden

“”Notabene, de volledige, immorele overheid deed mee tot het hoogste niveau door commissie dan wel omissie. Terwijl de Grondwet voorziet in de bescherming van de burger wisten Rutte’s handlangers de eigen burger ieder wettelijk recht op bescherming te ontzeggen en tienduizenden gezinnen te ruïneren door hen als fraudeurs te boek te stellen, terwijl er wellicht slechts ergens een punt of een komma verkeerd stond in de als altijd onbegrijpelijke belastingformulieren.“” Aldus de heer Dunki.

Op 2 Augustus 2008, schreef Wijlen Prof dr. Bob Smalhout boven zijn column dat:” Wie denkt dat wij in een vrij en democratische land wonen, LOOPT MET OOGKLEPPEN OP of heeft de ontwikkelingen van de laatste jaren niet goed gevolgd.Het meest opvallende is dat wij nog steeds niet in opstand komen tegen de vaak “”IMMORELE”” praktijken van onze overheid. Geïnteresseerde buitenlanders zijn daar vaak verbaasd over.””

Op 9 september 2008, schrijft Smalhout boven zijn column: ” Er staat straf op deugdzaam leven”. Afgaande op de publicaties in alle media lijkt het er opdat de Nederlandse bevolking, dus U en ik, hoofdzakelijk bestaat uit potentiële criminele zwartspaarders, belastingontduikers en witwassers”.

DUS: ” in 2008 was ” de Overheid” al in de modus van super wantrouwen tegenover de burger.”
Op 9 juni 2012, stond er in het blad ” Economie & Politiek” op pagina 13, dat: ” Belang van de overheid prevaleert boven belangen van de burgers bij privatisering””.
Op 7 mei 2005, stond er in de Telegaaf, Dat de officier van Justitie Tonio, niet vervolg wordt voor de kinderporno”. De Overheid meet kennelijk met twee maten.

Ik heb hierboven toch genoeg aangehaald hoe “onze” overheid in het verleden werkte en nu het Kabinet Rutte III, zijn werkelijk, mijns inziens, criminele activiteiten bloot liggen, er mogelijk “NU” wel initiatieven zijn om het huidige kabinet te laten opkrassen. En die noodzaak is onverbiddelijk. En, zoals de heer Dunki schrijft:
“”Op meer dan stuitende wijze zijn tienduizenden onschuldige gezinnen, jarenlang, geterroriseerd door de eigen losgeslagen overheid onder leiding van twee malafide beunhazen ministers als Asscher en Wiebes. Maar uitdrukkelijk onder leiding van en met goedkeuring van uw premier Rutte.””

“”Wopke en Pieter, ‘verlos ons van den boze’ en gooi alle scrupules nu eens overboord, pak die ellendelingen eindelijk eens aan. Anders leren die schuinsmarcheerders het helemaal nooit en gaat ‘dit prachtige land’ volledig naar de donder met Rutte IV!”” aldus de heer Dunki.

Wat mij betreft kan dat niet snel genoeg gaan omdat het bedriegen en de leugens van “onze” overheid niet langer te accepteren zijn.

Joost Visser
2 jaren geleden

Prima rant. Een grote duim omhoog