Valse profetieën

“Wir werden verarscht durch die Politiker” fluisterde mijn charmante Friseuse vandaag in mijn oor en beschermd door mijn met bacteriën gevulde mondkapje kon ik haar alleen maar gelijk geven.

Afb: Pexels

We worden inderdaad verneukt. Iedere dag weer. Door de NPO, commerciële zenders, politici en zich als experts profilerende personen. Vooral die laatsten zijn mij door hun met veel dedain uitgesproken contradicterende waarschuwingen een doorn in het oog. En de grote massa ziet dat met lede ogen aan, volgt gedwee die ongemakkelijke adviezen en die op drijfzand gebaseerde waarschuwingen. Waarom? Omdat die de gewenste uitgebalanceerde informatie bewust onthouden wordt. Overtrokken? Lees gerust verder.

Waarschuwing

Was het niet zo dat in 2007 in een uitgebreide wetenschappelijke studie[1] naar virussen die door vleermuizen konden worden verspreid, werd gewaarschuwd?[2] De conclusie luidde toch: “the presence of a large reservoir of SARS-COV-like viruses in horseshoe bats, together with the culture of eating exotic mammals in Southern China is a time bomb. The possibility of the reemergence of SARS and other novel viruses from animals or laboratories and therefore the need for preparedness, should not be ignored!” De auteurs waarschuwden voor een nieuwe pandemie, waarvan het virus in hoefijzer vleermuizen zat en het eten van een broodje vleermuis en andere exotische vuiligheid in delen van China een tikkende tijdbom was. Relevant is de waarschuwing dat samenlevingen voorbereid moeten zijn op een nieuwe uitbraak van SARS-COV virussen in de nabije toekomst.

Hebben de experts van het RIVM die studie gemist of onder het motto “wat je zelf en de WHO niet hebben ontdekt, kan nooit juist zijn” schouderophalend in het ronde archief gesmeten? Tijdens de vier grote pandemieën van de laatste twee decennia: SARS uitbraak (2002-2003): Mexicaanse griep (2009-2010), Ebola uitbraak (2014) en de griep epidemie in 2017-2018 heb ik geen waarschuwende en adviserende geluiden gehoord. Geen geforceerde lockdown; geen 1,5 meter afstandsregime; geen mondkapjes; geen verkettering van ouderen die als paria’s behandeld werden en als gewonde dieren aan de Goden werden overgelaten. Blijkbaar hebben het RIVM en op publiciteit functionerende virologen zich toen schaars gemaakt. Gek dat die pandemieën niet hebben geleid tot het opstellen van nationale noodplannen mocht er weer een pandemie uit Azië, Afrika of Zuid-Amerika naar het oude continent overwaaien.

Op 16 april 2020 openbaarde Trouw dat de regering Rutte na de Ebola uitbraak in 2014 drie keer is gewaarschuwd voor komende pandemieën en daarom drie keer werd geadviseerd te investeren in internationale samenwerking om pandemieën te bestrijden (zie rapport van gezondheidsadviseur Ger van Steenbergen in opdracht van het MinBuza). De regering heeft niets met die adviezen gedaan, omdat ze andere prioriteiten had dan het beschermen van de Volksgezondheid zoals emigratie en klimaat.

Als je de toonzetting en strekking van de politieke Peppi en Kokki verhalen bij de NPO op waarde gaat schatten dan werd weken lang het beeld versterkt dat maatregelen voor de ontwikkelingen van gisteren werden genomen. Wat is het beleid van de regering Rutte? Hij brengt het als volgt onder woorden: “We handelen steeds naar bevind van zaken… we hanteren een intelligente lockdown”. De eerste uitspraak duidt op een reactie instrument wat nauwelijks onder de term beleid geschaard kan en mag worden. Oplossingen voor het probleem van gisteren.  Alma van Hees noemt dat in haar 31 maart 2020 artikel op de website van OpinieZ voortkabbelbeleid”. Met de tweede uitspraak slaat de regering Rutte zichzelf koen op de borst. De maatregelen die anderen hebben voorgesteld resp. hebben doorgevoerd worden door Rutte c.s. blijkbaar als dom bestempeld? Waarom dan wel met enige vertraging die domme voorstellen toch doorvoeren?

Meten is weten

Op 14 mei 2020 kwam Maurice De Hond[3] in een interview met Café Weltschmerz met een aantal stevige beweringen. Hij benadrukte dat cijfers, statistieken en onderzoeken erop wijzen dat de Nederlandse samenleving onnodig bang is gemaakt voor het coronavirus. Onomstotelijk kan volgens hem worden vastgesteld dat de genomen maatregelen van de regering Rutte onzinnig, disproportioneel en zelfs contraproductief zijn. Bijna alle aannames en voorspellingen van het RIVM zijn tot nu toe volkomen onjuist geweest, zijn niet uitgekomen en hebben enkel bijgedragen aan het onnodig in een paniektoestand brengen en houden van de bevolking.

Uit de echte cijfers van de ontwikkeling van de ziekte blijkt dat 78% van de mensen die overleden zijn boven de 75 is. Mensen onder de 40? Als iemand ziek wordt sterft 1 op de 30.000. De kans daarop is twee keer zo klein als overlijden door een verkeersongeluk. Het risico op besmetting is het grootst in een niet goed geventileerde ruimte, zoals een massale bijeenkomst in Kessel, waar 500 mensen waren, en de plaats met de meeste ziekenhuisopnames per inwoner werd. Carnaval en goed bezochte kerkbijeenkomsten waren in maart de belangrijkste brandhaarden in Zuid-Nederland. In het begin waren de maatregelen die werden genomen wel begrijpelijk, maar al snel bleek dat de voorspelling van 2400 verwachte gevallen op de IC’s nooit over de 1400 heen zouden komen. De twee politieke evangelisten hebben voortdurend het RIVM (en de WHO) nagepraat, en de angst aangewakkerd: Blijf binnen! Houd afstand! Doe alleen maar dit!, enzovoorts. Avond na avond waren er één of twee virologen die alleen maar op de gevaren wezen.

De uitspraken van De Hond worden versterkt door onderzoeken in de USA. Die hebben ook onder het motto “meten is weten” inmiddels vastgesteld hoe de door politici ingeramde angst cultuur in de samenleving wordt misbruikt om het gedrag van die samenleving te masseren en te manipuleren. De uitkomsten zijn nogal schrikbarend:

 • Ontstellende inflatie van de aantallen Corona doden. In een aantal rechtszaken is gebleken dat de officiële aantallen sterk overdreven zijn en moeten worden bijgesteld. In sommige staten daalde het aantal zelfs met 25%. Vooral de overleden personen in verzorging en verpleeghuizen werden voor het gemak geteld bij het aantal Corona virus doden, terwijl die aan een andere onderliggend medisch manco waren overleden.
 • Staten met een langere lockdown periode scoren slechter. Florida is een goed voorbeeld. De staat heeft 22 miljoen inwoners; is dichtbevolkt en de samenleving telt de meeste ouderen en bejaarden. Sinds het einde van de lockdown is het aantal overledenen en hospitalisaties sterk gedaald. In Georgia is het aantal overledenen en hospitalisatie sinds het einde van de lockdown gedaald met 30% resp. 40%. De Amerikaanse Minister van Gezondheid stelde op 18 mei 2020: “We are seeing that in places that are opening, we’re not seeing this spike in cases. We still see spikes in some areas that are, in fact, closed.
 • Het excessieve aantal doden is gerelateerd aan de lockdown en niet aan het virus.
 • Een lockdown is door de ontwikkelingen buiten de verzorging en verpleeghuizen niet gerechtvaardigd. Het volume doden is sterk gerelateerd aan de gemiddelde ouderdom en de gezondheidstoestand van de mensen in de betreffende samenleving. In Nederland dat zich herhaaldelijk als gidsland profileert ziet de indeling van de overleden personen er als volgt uit:
Afb: Brantz.
 • Buiten de brandhaard New York is het overlijden beeld niet anders dan bij een sterke griep golf. Het totale overlijden beeld is in de meeste staten niet anders dan tijdens de griep epidemie van 2018.
 • Excessieve doden aantallen zijn gerelateerd aan de lockdown en niet aan het Corona virus. Er is geen enkel bewijs dat de lockdown het aantal doden heeft beperkt, terug gedrongen. Er is wel bewijs dat de lockdown geresulteerd heeft in doden, omdat mensen met een onderliggend ziektebeeld niet naar een dokter of ZH durfde te gaan uit vrees met het Corona virus te worden besmet.
 • Het afstand houden is bedacht door een scholier en opgepakt door de politiek en niet door de wetenschap. Jeffrey Tucker van het US Institute for Economic research meldt dat de origine van die cult die wordt misbruikt voor het opleggen van een complete lockdown uit de koker is gekomen van een scholier in 2006. “It was widely mocked by the epidemiological community, including by Johns Hopkins, for “causing the potential for a ‘serious adverse outcome,’” thereby ensuring that “a manageable epidemic could move toward catastrophe..

Leugenzenders

Van de eens zo vertrouwde media moet je het helemaal niet meer hebben. Over de herhaaldelijke leugens zijn inmiddels Bijbels vol geschreven. De berichtgeving over Trump is daarvan het meest schrijnende bewijs. Het Pavlov effect viert dan vooral bij de NPO hoogtij. Iedere keer als de naam Trump valt bij redactie, journalisten en reporters die aan deze omroep organisatie verbonden zijn, moeten de zuurstof apparaten aangerukt worden en liggen de betreffende groeperingen hyperventilerend achter het bureau op adem te komen. Het meest actuele “vergrijp” van Trump is het onder medisch toezicht preventief gebruik van hydroxychloroquine, het antimalaria middel dat al 70 tot 80 jaar in gebruik is en door de WHO op de lijst van essentiële geneesmiddelen is geplaatst. Als je de moeite neemt om op het internet rond te neuzen kom je tot heel andere vaststellingen dan de leugendokters van de NPO de ether in gooien.

In de berichtgeving over dat preventieve gebruik van hydroxychloroquine hebben serieuze verslagleggers zes knalharde leugens ontdekt:

 • Leugen #1: Medici waarschuwen voor het medicijn. Het ontbreekt er nog maar aan dat niet wordt gemeld dat alle of het overweldigende merendeel van die medici hebben gewaarschuwd. Het zou een dubbele leugen betekenen. Zoals vaker zijn er voorstanders en tegenstanders, waarbij afhankelijk van de invalshoek en persoonlijke belang de pendule naar voor of tegen doorslaat. Die waarschuwing wordt als volgt onderbouwd: bijwerkingen (hartritmestoringen komen voor, maar bewezen is dat die bij 135 van de 1,5 miljoen mensen voorkomt. Blijft vervelend als je een van die 135 bent); onjuist gebruik heeft fatale gevolgen (geldt ook voor andere medicijnen).
 • Leugen #2: Het is dus gevaarlijk om dat zo maar aan patiënten te geven.’? Het medicijn bestaat al zo’n 70 à 80 jaar, en staat al tientallen jaren op de WHO lijst met essentiële medicijnen. Het wordt in Nederland verstrekt aan mensen met reuma, en (ter preventie van) malaria, en is nog nooit ‘gevaarlijk’ gebleken.
 • Leugen #3: Het is effect is niet bewezen.’ In meer dan 30 landen wordt het middel ter bestrijding van het Corona virus gebruikt. De Franse president Macron heeft het middel al weken geleden vrijgegeven om door huisartsen voor te laten schrijven, nadat de wereldwijd vermaarde dr. Didier Raoult er zeer uitgebreide testen mee had verricht, en 96% van zo’n 1100 corona patiënten erdoor genazen.
 • Leugen #4: ‘De onderzoeken die er tot nu toe naar gedaan zijn wijzen zelfs in tegengestelde richting.’ Er zijn honderden onderzoeken naar hydroxychloroquine (in combinatie met zink) gedaan, en daaruit blijkt steevast dat het medicijn volkomen veilig is en niet of nauwelijks bijwerkingen heeft.
 • Leugen #5: Er zouden juist meer mensen overlijden na gebruik van het medicijn.’ Ervaringen in de eerder genoemde 30 landen bevestigen het omgekeerde. Waar mensen wèl aan overlijden is als hen de hydroxychloroquine therapie wordt onthouden, en ze vervolgens in het ziekenhuis belanden, waar circa de helft van de mensen die aan de beademing worden gelegd, het niet overleven.
 • Leugen #6: Patiënten met bestaande hartproblemen die gevoelig zijn voor hartritmestoornissen, moeten sterk gemonitord worden’ Dat geldt voor alle medicatie, ook voor paracetamol, het enige middel dat huisartsen tegen corona mogen voorschrijven. Zie uitleg bij Leugen #1.

Crisismanager?

Waarom waren er geen massale uitbraken in India, in Zuid Afrika, in vluchtelingenkampen zoals op Lesbos? Als het waar zou zijn dat binnen anderhalve meter gevaarlijk zou zijn, dan zou op Lesbos allang een uitbraak geweest zijn; de townships (in Zuid Afrika) op apegapen liggen.’ In Nederland hebben wij meer doden dan India en Afrika bij elkaar, en die hebben samen 2,5 miljard inwoners. De belangrijkste vaststelling van een vooraanstaande Duitse studie luidt: bij massale bijeenkomsten in een zaal met dichte ramen, raken mensen via aerosols niet alleen veel sneller besmet, maar worden ook nog eens eerder, vaker en erger ziek dan thuis. De besmetting verloopt niet via die anderhalve meter, maar via het gedurende een langere tijd inademen van het virus. En dat gebeurt binnenshuis als er geen ventilatie is en als de luchtvochtigheid te laag is. Dat zijn de echt gevaarlijke momenten. In India en Afrika hebben ze de perfecte ventilatie en op die plaatsen blijven de vochtige deeltjes in de lucht (aerosols) door de ventilatie niet hangen.

Vanzelfsprekend zijn de bevooroordeelde media himmeljauchend over het optreden van de nationale Peppi en Kokki en proberen dat enthousiasme over te brengen op de argeloze kijker, luisteraar, lezer. Die kunnen of hebben niet de mogelijkheden om de fantasieën van dit duo op waarde te schatten. Wanneer de dagelijkse praatjes pot van de Minister-president worden getoetst aan de in dit artikel gepresenteerde onderzoekresultaten wordt duidelijk dat de samenleving informatie wordt onthouden om de wil van de politiek aan die samenleving op te leggen. De pendanten van het communisme en autocratie zouden trots zijn dat hun ideeën door politiek correct denkende politici die het motto meten is weten in de afvalbak hebben gegooid, aan westerse samenlevingen worden opgedrongen.

Democratie is veranderd in Commucratie. Mijn charmante friseuse heeft volkomen gelijk.


[1]  Uitgevoerd door Vincent Cheng, Susanna Lau, Patrick Woo, Kwok Yo die verbonden waren aan de Universiteit van Hongkong.

[2] De resultaten van de studie werden gepubliceerd in de oktober 2007 uitgave van de Clinical Microbiology Review

[3] Sociaal demograaf, opiniepeiler, data analist en statistisch expert.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties