Deradicalisering van moslims is een utopie

In Nederland wordt traditioneel veel tijd, energie en belastinggeld gestoken in deradicalisering-programma’s omdat men gelooft dat het gaat werken, dat het zin heeft. Er zijn drie valkuilen waar onze beleidsmakers intrappen om dit te geloven.

Afb: Flickr – thierry ehrmann

Niet weten wat islam is

Dat niet iedere beleidsmaker precies weet wat islam en jihadisme eigenlijk zijn, is niet onbegrijpelijk. Maar: bezondig je dan ook niet aan de misvatting dat een blinde de lamme kan helpen.

Voor advies over radicalisme aan de gemeente Amsterdam werd destijds de Ier David Kenning in de arm genomen. Volgens deze Kenning is jihadisme onder jongeren niet ingegeven door religie, maar door onzekerheid, een afwezige vader, gebroken liefde, op zoek naar een tweede kans. De meest bonte uitspraak van Kenning in een interview met deze man in Het Parool op zaterdag 21/10/2017 was:

“Ik ken ook geen enkele belangrijke radicaliseringexpert die nog gelooft dat ideologie een belangrijke drijfveer is van jihadisme”

Hilarisch gewoon. Want hoe en waar is jihadisme ook alweer ontstaan?

Niet alleen Amsterdam zet deze man in. “in Nederland is hij een graag geziene gast bij de politie, het OM, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en een reeks grote gemeenten.”, meldt Het Parool. Kenning echter, zingt slechts het gewenst liedje voor zijn opdrachtgevers. Journalisten van Elsevier Weekblad die inzage kregen in vertrouwelijke stukken en met betrokkenen spraken, kwamen met onthullingen over de inzet van Kenning door Amsterdam. Elsevier schrijft dat “op nadrukkelijk verzoek van (toenmalig burgemeester van Amsterdam) Van der Laan mag religie geen enkele rol spelen in de filmpjes van het project ‘Grijze Campagne’ van Kenning, ook woorden als ‘jihad’ zijn uit den boze”.

Je hebt ook helemaal geen Kenning of wie dan ook nodig om er eenvoudig en snel achter te komen hoe islam, met zijn jihadisme, zich verhoudt tot de modern westerse samenleving.

  • Kenners en experts over de islam

Geleerden, wetenschappers, filosofen en experts hebben zich door de eeuwen met kennis van zaken uitgesproken over de islam. Een vijftal van hen:

Baruch Spinoza: “Ik zou niet geloven dat ook maar één kerk meer geschikt is voor het bedriegen van de mensen en het controleren van de geest van mensen, behalve van de Mohammedaanse kerk, die haar hierin ver overtreft”.

Maarten Luther: “De islam brengt chaos teweeg op drie levensterreinen: de religie, het politieke leven en dat van huwelijk en gezin.”

Alexis de Tocqueville, schrijver van ‘Democratie in Amerika’ schrijft in een brief aan zijn vriend Gobineau: “Ik heb de Koran goed bestudeerd. Ik beëindigde die studie met de overtuiging dat er weinig religies op de wereld zo dodelijk zijn als die van Mohammed”.

Winston Churchill In ‘The river War’ schrijft hij: “Hoe verschrikkelijk de vloek die de islam op zijn volgelingen legt! Behalve van fanatieke razernij, gevaarlijk in een mens als hondsdolheid bij een hond, is er sprake van een verschrikkelijke fatalistische apathie… Individuele moslims kunnen weliswaar uitstekende kwaliteiten tonen, maar de invloed van deze religie verlamt de sociale ontwikkeling van alle mensen die haar aanhangen… Er bestaat geen sterker remmende kracht ter wereld”.

Ernst Renan, groot Frans intellectueel, oriëntalist, literair schrijver: “Een ramp, een bron van haat en fanatisme”. 

Het is een illusie, een utopie om te verwachten dat een aanhanger van zo’n fanatiek leer zal deradicaliseren door welk programma dan ook; het zit te sterk en te diep in het wezen van de volgelingen ingeprent.

  • Onbekendheid met premoderne waarden

De tweede valkuil voor het geloof in deradicalisering is de onwetendheid over de enorme kloof tussen de moderne en premoderne waarden. In de hedendaagse moderne, westerse samenleving gaat men uit van redelijkheid, dialoog, overtuigen met argumenten, menselijke waardigheden zoals niet liegen en eerbied koesteren voor de medemens en het leven. Joods-Christelijke waarden noemde Fortuyn die al.

In en vanuit premoderne omgevingen, de plattelands- agrarische Arabisch-islamitische regio’s, gaat men uit van normen en waarden die haaks op de moderne waarden staan. Het recht van de sterkste geldt. De dood verheerlijken (martelaarschap). Liegen en bedriegen.
Ik weet mij nog goed te herinneren vanuit mijn jeugd in zo’n premoderne omgeving in Marokko het gezegde: ‘di sa isib ismt oma smts, tlazmo l3qoba’ ( diegene die kan uitbuiten en het niet doet, zal gestraft worden). De mocro bende rondom Fatima Elatik, haar man en vrienden bij de afdeling deradicalisering van de gemeente Amsterdam en de door de rechter veroordeelde Saadia T. (wegens fraude), passen hierin naadloos.

Waarom de Van der Laans, de Halsema’s en consoorten hierin trappen? Ook vanwege de derde valkuil.

  • Attributie

Het is een psychologisch menselijk verschijnsel dat wij onze normen en waarden aan anderen toeschrijven. De ‘attributietheorie’ heet dat in de psychologie. Autochtone politici, beleidsmakers en anderen schrijven automatisch hun eigen waarden toe aan anderen, ook aan moslims en andere premoderne lieden; ’Ik, autochtoon met moderne waarden geloof in eerlijkheid, in dialoog, in redelijkheid, in waarheid spreken. Dan zullen Nadia, Fatima, Mohammed, Ali en Mimmoen dat ook zijn.’
Dat is onzin, een illusie.

Het is dan ook om deze reden dat ik pleit voor herziening en aanpassing van de wetgeving, ook de Grondwet, die ooit zijn ontworpen door en voor gelijkgezinden, autochtonen met westerse normen en waarden. In alle andere gevallen gaat Nederland ten onder aan deze drie valkuilen. Kijk maar naar wijken die overwegend allochtoon zijn. Ze zijn hoe langer hoe meer onleefbaar. Stop met de peperdure utopische deradicalisering programma’s. Beperk instroom van nog meer moslims en laat zeker IS-vrouwen en -kinderen niet terugkomen.

Ik weet dat ook tegen dit betoog weerstand en animositeit zullen komen. Dat was ook het geval na mijn eerste pleidooi in 1988 in de Volkskrant over het ‘doodknuffelen’ van migranten: “wat een ongehoorde belediging”. Eerst heel veel weerstand maar later een volledige instemming en omarming. Dat gold ook voor mijn andere pleidooien zoals de afschaffing van OETC (onderwijs in Eigen Taal en Cultuur) binnen schooltijd; de invoering van inburgeringsprogramma’s; het opdoeken van stichtingen voor het welzijn van buitenlanders en het NCB (Nederlands Centrum Buitenlanders).

Met dit pleidooi zal ‘t hetzelfde zijn: eerst boosheid en boe-geroep en (hopelijk) daarna omarming en invoering.

Effectieve interculturele communicatie. Afb: Uitgeverij Aspekt.

Prof. dr. David Pinto
Hoogleraar/directeur Intercultureel Instituut
Prof.davidpinto@gmail.com
www.ici.co.nl

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Benedict Broere
4 jaren geleden

Als je er van overtuigd wil raken dat de islam vrouwvijandige hersendode psychopaten produceert, en daar heel goed in is, daar echt een reeds 14 eeuwen durend succes in is, dan moet je de video’s beluisteren van Apostate Prophet op internet. Die man, ex-moslim, is heel overtuigend. Weet het prima uit te leggen. Wordt uiteraard reeds bedreigd met vermoord te worden door vertegenwoordigers van die ‘religie van de vrede’, maar gaat onversaagd door met zijn zelfdenkende, subversieve, politiek waarschijnlijk zeer incorrecte, maar moreel zeer hoogstaande, dissidente en ketterse uiteenzettingen. Voor zover het duurt uiteraard, want donkere wolken pakken zich samen boven alles dat bestempeld wordt als ‘fakenews’, als ongewenste geluiden, onwenselijke informatie, deviante uitspraken en ongewenste tegenspraak. Een voorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=yfqduwXVSgQ

Joost Visser
4 jaren geleden

In Costa Rica is in de grondwet een artikel opgenomen dat er vrijheid van godsdienst is, mits deze in overeenstemming is met de normen en waarden die heersen in de maatschappij (lees katholieke normen).

Dat is slim. Mohammed heeft geen kans.

4 jaren geleden

Een uitstekend artikel van de heer Pinto. En de reactie van de heer Dunki is zoals we dat van hem gewend zijn.
We zien dus ALWEER dat er geen kennis van ” Demografische Diversiteit” is en een duidelijk psychologisch inzicht, bij ” bestuurders. Het Socialistische dogma ” we zijn allemaal gelijk” is de basis van veel ellende. Daarnaast zijn “we” afgestapt van de natuurwetten en voelen velen zich als een God. Dat zien “we” vaak terug bij zogenaamde monumentale gebouwen waarbij ” Megalomanie” een dominante rol speelt. Gisteravond hebben “we” kunnen zien en horen, in de uitzending van Pauw, dat een biomassa-fanaat zo overtuigd van zijn gelijk was, dat de biomassa goed voor het milieu zou zijn, terwijl Reinier van de Berg, als Weerkundige , juist de biomassa, als energietransitie voor gas, juist slecht voor het milieu vond én de bomenkap een ramp kan worden. Wat alles te maken heeft met moslims, is juist onlosmakelijk ter zake het probleem mens. Het heeft te maken met Demografische Diversiteit en de realistische kijk op materiële zaken en de wetten van de natuur.
Halifax, leefde van 1633 – 1696 en zei:” Wie de waarheid zegt, wordt als een gemeenschappelijke vijand gezien en durft niet meer over straat te gaan”. Het typeert de wijze van denken door ” demografische diversiteit”. Immers: een **veronderstelde waarheid**is voor velen de juiste waarheid, zoals bij geloofskwesties. En, zoals de heer Pinto terecht schrijft:” ’Ik, autochtoon met moderne waarden geloof in eerlijkheid, in dialoog, in redelijkheid, in waarheid spreken. Dan zullen Nadia, Fatima, Mohammed, Ali en Mimmoen dat ook zijn.’
Dat is onzin, een illusie.*** De heer Pinto geeft juist en duidelijk aan dat demografische diversiteit een hard gegeven is maar politici niet begrijpen dat: “”Het is een illusie, een utopie om te verwachten dat een aanhanger van zo’n fanatieke leer zal dé-radicaliseren door welk programma dan ook; het zit te sterk en te diep in het wezen van de volgelingen ingeprent.”””
Het is al honderden jaren ellende ………. en ik denk dat , door het menselijke onvermogen het altijd zo zal blijven. Wie de realiteit uit het oog verliest valt automatisch in het warhoofdige van de fantasie.

r dunki
4 jaren geleden

Mooie, beknopte analyse van een levensgevaarlijke ideologie die nooit verandert.

De waarschuwing “bezondig je dan ook niet aan de misvatting dat een blinde de lamme kan helpen” is veelzeggend: Het met de paplepel ingegoten Islamitische superioriteitsgevoel – of het nu orthodoxe moslims betreft of, zelfs in hun ogen ‘ongelovige’, hangjongeren – wordt alleen nog maar versterkt door de door hen zo geminachte, galopperende linkse decadentie die onze samenleving ondermijnt.

Aanmatigende representanten daarvan, zoals Cohen, van der Laan en Halsema, zijn willige slachtoffers van moslims die vanuit de Koran carte blanche krijgen om de kluit te belazeren, daarbij gesteund door het boerenbedrog van een Ierse opportunist die het deuntje zingt wat hem gevraagd wordt :“Ik ken ook geen enkele belangrijke radicaliseringexpert die nog gelooft dat ideologie een belangrijke drijfveer is van jihadisme”…. Hij zou nog geen ideologie herkennen als hij erdoor vermoord werd.