Het vervallen gidsland

In wat voor land leven we, horen we oudere generaties regelmatig verzuchten als er weer een steekpartij, toeterende onrust veroorzakende bruidsstoet, criminele afrekening of een iftar vierende politieagent over het scherm schuift.

Afb: screenshot Vimeo

Hoe noemt men een land dat qua inzicht, overzicht en IQ geregeerd wordt door een middelmaat die zesjes cultuur prima vindt? Waar een kleine groep machthebbers in politiek, bedrijfsleven, rechtspraak, bankwereld, universiteiten en media, de elitocratie, die middelmaat ontworsteld lijkt te hebben en er in geslaagd is om het roer van het staatsschip in handen te krijgen en vervolgens naar de verkeerde zonsondergang stuurt. Waar ten koste van midden – en vooral onderklasse, delen van de elitocratie goed voor zichzelf zorgen en levensomstandigheden van de niet-belastingbetalende nieuwlander prioritiseert boven die van de kiezende en belastingbetalende eigenlander. Waar door de PC instelling van die elitocratie, de samenleving in horizontale zin (segregatie, scheiding tussen boven en onderlaag waarbij de middenlaag wordt of is opgeslokt door de onderlaag) en verticale zin (polarisatie, scheiding links en rechts verbonden door het extremisme) aan het scheuren is.

Hoe noemt men een land waar de samenleving is overgeleverd aan een ongezonde dosis masochisme om de blanke medemens te desavoueren resp. elimineren en de firma Nederland over de ruggen van de bevolking in handen te geven van religieuze eenrichtingsverkeer moslims? Waar ongewenste politieke tegenstanders betiteld als verkeerde populisten, kalt gesteld worden middels cordons sanitair en politieke procesgang door OM en rechterlijke macht? Waar liberalen en progressieven veel begrip opbrengen voor de zogenaamde culturele andersoortigheid, geen solidariteit en tolerantie kunnen opbrengen met resp. voor liberalen uit de islamitische wereld en critici van het islamisme. Liever heulen met despoten en dictators van een streng repressief bewind.

Hoe noemt men een land waar het fundament van de veiligheidsstructuur is aangevreten door een onwerkbare bureaucratie, corruptie, angst om van racisme te worden beschuldigd en overdreven meegaandheid met het islamisme en diens verworvenheden? Waar antidemocratische, antiwesterse bewegingen en ideologieën ruimte en ondersteuning krijgen om het westerse democratische model te destabiliseren. Waar uit een onderzoek in een regio waar een burgeroorlog woedt, twee niet naar rechts overhellende nieuwsmedia Trouw en Nieuwsuur hebben ontdekt dat Nederland Jabhat al-Shamiya een Jihadistische beweging steunt. Een beweging die door het Openbaar Ministerie (OM) wordt omschreven als een criminele organisatie met terroristisch oogmerk. Waar individuele politiefunctionarissen met goedkeuring van hun bazen zich laten fêteren door de moslimgemeenschap voor de goede diensten die ze in de naam van Allah voor moslims in het algemeen doen. Waar jongeren van de eigenlandse en leden van andersoortige culturen geen respect opbrengen voor politiefunctionarissen en vertegenwoordigers van hulpverleningsdiensten, hen het werken onmogelijk maken, hun aanwezigheid ridiculiseren en hen fysiek en verbaal gewelddadig behandelen.

Hoe noemt men een land waar het klimaatdebat niet gaat over wetenschap, maar gestuurd wordt door emoties en onderbuikgevoelens. Waar het klimaat een poging van de elite is om politieke en economische controle over de bevolking te krijgen, om verdeeldheid onder de bevolking te zaaien, door sommigen wel en sommigen niet in opwarming van de aarde te doen geloven. Waar de dogmatische benadering van energietransitie ontaardt in herverdeling van de macht, ontmoedigen en ontmondigen van het electoraat en verarming van de samenleving. Waar in naam van het klimaat, bestuurders op alle niveaus dingen doen die in het normale leven geen schijn van kans maken, die strenge procedures voor planologische veranderingen in naam van het groene denken en doen moeiteloos opzij schuiven. Waar met de zegen van Den Haag democratische processen worden genegeerd om maatregelen door te drukken. Om het klimaat te redden, maar feitelijk om de gemeenschap te dwingen te denken en te handelen als zij goed achten.

Hoe noemt men een land waar drugsproductie en – handel welig tieren? Een land waar alle legitieme instellingen worden doordrongen van de macht en rijkdom van de illegale drugshandel. Waar de grens tussen boven en onderwereld is vervaagd en sprake wordt van een gemengde wereld. Waar een aangepast model van een oorlogseconomie herkenbaar is, omdat backstage activiteiten[1] frontstage activiteiten sturen. Een land waar de bestrijding van drugscriminaliteit als verkrampte symboolpolitiek van een fascistoïde rechts wordt beschouwd. Waar de politie machteloos toe moet kijken hoe onder hun ogen drugsbaronnen zich schaamteloos kunnen verrijken.

Hoe noemt U zo´n land? Een bananen republiek? Niet in de betekenis van een politiek instabiel, corrupt land dat vaak rijk is aan grondstoffen en waar staatsgrepen en revoluties aan de orde van de dag zijn. Nee. Wel, in de betekenis van een land waar de elitocratie Nederland in haar greep houdt uit machtsbehoud en – in het verlengde daarvan – zelfverrijking. Waar een gesloten politieke bovenklasse het belang van de samenleving niet wil dienen en het electoraat met leugens en niet inlossen van beloftes naar believen terzijde schuift. Waar politici voor, tijdens en na verkiezingen liegen en partijprogramma´s waardeloze reclamefolders zijn. Waar politici bij het concipiëren en uitvoeren van beleid zich laten beïnvloeden door activistische bewegingen en hun politieke oren laten hangen naar de wens van ondemocratische internationale lichamen. Waar kabinetsformaties politieke blackboxen zijn, het resultaat van achterkamertjes afspraken en zelden de wens van het electoraat reflecteren. Waar door de staat gesponsorde rekeninstanties resultaten en uitslagen corrigeren naar de door de staat gewenste politieke uitkomsten. Waar sociale en links liberale traditionele media worden misbruikt voor verspreiden van hoaxen en nepnieuws om het politieke beleid te versterken en bevestigen.

Nederland is afgegleden naar een land waar het merendeel van de samenleving aan het lot wordt overgelaten en de moslim minderheid wordt gepamperd. Een bananenrepubliek naar westers model waar de trias politica in de achterliggende jaren regelmatig op de rokende puinhopen van de westerse beschaving wordt gedumpt. Net als de Volendamse heen-en-weer botter wordt een van de componenten regelmatig door de elitocratie afgestoft en opgepoetst om de schijn van een democratische samenleving op te houden. Een land waar wetgevende en uitvoerende macht moreel corrupt zijn, de wetgevende macht regelmatig klassenjustitie toepast en gestuurd door de uitvoerende macht politieke processen voert en het veiligheidsapparaat tandeloos is. In zo´n land treden de componenten van de trias politica in elkaars bevoegdheden en verantwoordelijkheden en zitten herhaaldelijk op elkaars stoel.

Hoe noemt U zo´n land?


[1] corruptie, zwarte markt; wapen en geldhandel, mensensmokkel en spionage.


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Benedict Broere
4 jaren geleden

Helemaal eens met het artikel, maar het valt op dat de opgesomde problemen te vinden zijn in een heel groot deel van de westerse wereld, behalve dan in die delen waar men heel slechte ervaring heeft met communisme en met de islam. Het is net of de Koude Oorlog zich heeft voortgezet in een soort Weg-met-ons-oorlog tegen de westerse cultuur waarbij de islam gebruikt wordt als sloophamer. Speciaal bepaalde delen van Links lijken haast verliefd op de islam en reageren uitermate agressief op kritiek op de islam. Deze innige verbintenis is al eerder gezien in bijvoorbeeld Iran en Joegoslavie, en loopt steevast uit op het vermoorden van de communisten als de islam eenmaal de macht daartoe heeft. Maar dat kan de pret niet drukken blijkbaar. De Linkse Kerk zal nog heel veel islam triomfantelijk Europa binnen dragen. Totdat er eindelijk iemand eens een streep in het zand trekt.