Hoe achterlijk zijn millennials?

In ons landje wordt de jeugd op net zo’n kwaadaardige wijze door communisten van GL, PvdA en D’66 gemanipuleerd als de Amerikaanse millennials van de generatie der ‘Democratic Socialists’ met hun haatdragend Antifa gespuis wordt aangestuurd en betaald door George Soros c.s.

Afb: pixabay

Toen het Sovjet communisme implodeerde verwelkomde de westerse decadent liberale vleugel de Communisten uit pure hufterigheid, zonder zich te realiseren dat zij zelf het product zijn van een tolerante, door hen verfoeide democratie terwijl de communisten niets anders ambiëren dan brute tirannie, getuige de, naar schatting, 62 miljoen slachtoffers van het Sovjet communisme. Wat beiden gemeen hebben is dat zij in sprookjes geloven, zij het dat bovenstaand verschil boekdelen spreekt. Die decadente liberalen èn de communisten willen de burgers ‘verbeteren’ ( zonder dat daar enige objectieve ‘benchmark’ voor staat, maar God zegen de hersenloze greep!) tot een superieur wezen.

Beide ideologieën politiseren en verzieken ieder aspect van het menselijke bestaan, inclusief onze seksualiteit – met 71 ‘genders’, de familie – die afgeschaft moet worden, religie – die verboden moet worden tenzij het de islam is, sport – zoals het vrouwen WM waar één enge pot van klasse haar zieke linkse vooroordelen aan iedereen pretendeerde te mogen opdringen, tot en met zelfs de kunst toe. Deze morbide hobby heet ‘social engineering’ met het doel om één uniforme menselijke brei te creëren van onderling niet te onderscheiden, gelobotomiseerde robots zonder intelligente eigen mening die allen het mantra van Marx over al deze onderwerpen tot vervelens toe herhalen. De élite van Coudenhove Kalergi profiteert daarvan zodra er geen enkele dissident meer in leven is en markeert daarmee het einde van de geschiedenis, de laatste fase van de menselijke evolutie die dan definitief stopgezet wordt in naam van Karl Marx. Wat een teleurstelling werd dat, keer op keer, als je net 62 miljoen medemensen hebt vermoord in de hoop dat het eindelijk is afgelopen met alle individualistische tegenspraak, komt een Gorbachev die de stoelpoten onder het communisme wegzaagt en moet je weer van voren af aan beginnen. Die klus heeft de ene communist, Merkel op zich genomen in Duitsland, maar eigenlijk voor geheel west Europa, terwijl de andere communist, Obama de Amerikaanse samenleving volledig heeft ontwricht en geradicaliseerd.

Sinds de komst van Donald Trump is er eindelijk tegenspoed voor de decadent liberalen in de USA die zich prompt terugtrekken in het collectief van hun fantasiewereld en vandaar schetteren wat een fascist Trump is en proberen met hun klimaat-smoesjes de maatschappij in hun greep te krijgen en te veranderen naar communistisch voorbeeld. Meer dan honderd miljoen dodelijke slachtoffers van die ziekte in de vorige eeuw ontgaan deze ‘blinde vinken’ volledig, want zij hebben geen enkel historisch perspectief noch enige andere vorm van educatie. Zij zijn slachtoffers van louche communistische brainwashing, resulterend in een volstrekt achterlijke en wereldvreemde generatie van ‘millennials’ die niet in staat zijn – noch bereid zijn – om de monstrositeiten van hun communisme in te zien, integendeel zij eisen steeds meer in de hoop de maatschappij dermate te overvragen dat zij hun greep daarop kunnen verstevigen middels instrumenten als het klimaat of massa-immigratie die slechts ideologische stokken zijn om de democratische hond te slaan. Zoals bij de communisten het kapitalisme de schuld is van al hun zelfgefabriceerde problemen, heeft voor de decadente liberaal het (multinationale) bedrijfsleven schuld aan al zijn zelf uitgevonden ‘onoplosbare maatschappelijke problemen’ die hij wel even gaat ‘oplossen’ om ‘en passant’ die maatschappij te hervormen naar zijn Marxistische model. Beiden uiteraard op weg naar “de bevrijding van de mensheid” om zo Utopia te mogen betreden.

Ondertussen zorgt Ollongren er wel voor dat onze vrijheid van meningsuiting onderuit geschoffeld wordt, net als de KGB dat in de USSR deed. Elke ‘andersdenkende’ maakt zich schuldig aan ‘hate-speech’ teneinde te rechtvaardigen dat internet providers, media giganten, scholen, de overheid, de rechterlijke macht, bedrijven, wie dan ook die ‘andersdenkenden’ van alle platformen in de sociale media afgooien, bijvoorbeeld de fascisten die durven te beweren dat er maar twee geslachten zijn of de cartoonist die Mohammed als een pedo voorstelt, als die arme man tenminste nog niet onthoofd is namens de plaatselijke haatbaard. Het resultaat is dat in Duitsland nog slechts 19% van de burgerij hun mening publiekelijk durft te geven dankzij de ‘progressieve repressie’. Er is een lichtpuntje en dat is dat Gorbachev de natie die de wereld dreigde uit te roeien met kernwapens een kopje kleiner kon maken, dus er is hoop, maar laten wij eens goed kijken naar het profiel van de steeds extremere linkse kliek. Als voorbeeld van wat ons te wachten staat refereer ik aan het verslag van de Amerikaanse journalist Jarrett Stepman in zijn artikel: I’ Went to a Socialism Conference. Here Are My 6 Observations’. Recentelijk werd er in het Hyatt in Chicago een ‘Democratische socialistische’ conferentie belegd door extreem linkse, extreem decadente liberale jongeren onder het veelzeggend motto: “No Borders, No Bosses, No Binaries.”

Dit ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de Russische oktober-revolutie, waarbij de grootste sponsors de zogenaamde ‘Democratic Socialists of America’ waren en het extremistische tijdschrift ‘Jacobin’, een socialistisch tijdschrift dat één keer per kwartaal uitkomt. Jacobin is een democratisch, socialist tijdschrift in New York ‘offering American leftist perspectives on politics, economics, and culture’. Waarom niet, per slot van rekening is de vrijheid van meningsuiting een groot goed. 

Stepman moest bij de receptie aangeven met de keuze van een sticker welke “preferred pronoun” hij wenste te gebruiken waarmee hij diende te worden aangesproken en op de deuren van alle toiletten stond te lezen: “This bathroom has been liberated from the gender binary!” De aanwezigen kwamen zonder uitzondering uit de extreme linkervleugel van de Democratisch partij en hun ideeën pasten stuk voor stuk naadloos in het traditionele Marxistische concept. Die visie werd naadloos ingepast in de ‘identity politics’ die nu in colleges en de media en het populaire entertainment heersen, zo ook in de Vrije Universiteit en in de scholen waar onze communistische marionet Klaver de zaak loopt te flessen. Hun ‘culture war’ haalt alle socialistische stokpaardjes weer van stal die in de vorige eeuw opgeld deden, kortom ‘l’histoire se répète’.

Ik zal proberen om, in verkorte vorm, Stepman’s angstaanjagende bevindingen weer te geven:

-Bloedserieus over (Democratisch) socialisme – in de waan dat het verloederde Zweden daarvan een lichtend voorbeeld zou zijn. ( Zweden wordt verscheurd in de tweedeling tussen autochtone en allochtone bewoners, terwijl de Amerikaanse ‘diversity’ zoveel verschillende smaken heeft dat zij niet eens allemaal tegelijk voor een spiegel zouden kunnen staan voor wat broodnodige introspectie).

-Alle sprekers hadden de mond vol van Marx en zijn funeste ideologie, die de kern van hun aller betogen vormde. In de zee van rode kledij spraken vele aanwezigen elkaar aan als ‘kameraad’!

-Gender- en identiteits-politiek was aan de orde van de dag, om maar niet te spreken van transgender, non-conformiteit van geslacht en het volledig afschaffen van de familie domineerden.

-Bij één panel genaamd “Social Reproduction Theory and Gender Liberation,” werd aangetoond hoe ‘de onbetrouwbare familie structuur’ het kapitalisme versterkte en dat de enige oplossing de afschaffing van de familie was.

-Een “queer socialist feminist activist’ meende dat de traditionele familie structuur ‘onderdrukking in de hand werkt’ en dat de actuele transgender beweging een kritische rol speelt in het realiseren van “reproductive justice.” “De samenleving verkeert vandaag in een enorme politieke crisis die slechts door het Marxisme kan worden opgelost door de radicalisering van generaties” ( hetgeen hen aardig gelukt is en als wij de gluiperige rol van G.L., D’66 en PvdA daarin zien in ons land dan gaat het hier ook hard dezelfde kant op).

-“Transgender rechten” moeten te vuur en te zwaard verdedigd worden door “het feministische project” (wat dat ook zijn moge). Een groot probleem vormden enkele “niet-transgender-inclusieve-feministen” die – ten onrechte – meenden dat het geslacht een biologisch gegeven is in plaats van een maatschappelijke constructie die strijdig is met ècht feminisme. Oh ja, voor ik het vergeet, de economie staat in die context aan de basis van “heteronormativiteit” Mocht u hoofdpijn krijgen, realiseer u dan dat ik pas begonnen ben…

-Zwangerschap is ook “een middel tot onderdrukking” omdat moeders uit het maatschappelijk proces worden geweerd en verzorgd worden door een “economische verzorger”, waarmee de binariteit wordt versterkt. “When we’re talking about revolution, we’re really connecting the issues of gender justice as integral to economic and social justice,” zei het betreffende licht dat voorstelde over te gaan tot “open-sourced, fully collaborative gestation.” ( Geen wonder dat elke normale kerel zich verstopt als zo’n braakmiddel aan de horizon verschijnt, dus dat zal wel nooit overgaan ).

-Open grenzen zijn de lakmoes proef.  Ene Justin Akers-Chacon, een socialistische activist, betoogde dat  “ open borders are not only a socialist idea, but vital to the movement”.  (De indrukwekkende achterlijkheid van de  ‘argumenten’ die hij aanvoerde zal ik u besparen, u verdient beter,maar de correlatie tussen op macht beluste vakbonden en illegale immigratie werd overduidelijk). Clickbait communisme wordt gebruikt om jongeren met propaganda te bereiken.  Het doodzieke tijdschrift “Teen Vogue” is gek op Karl Marx en presteert het zelfs hun minderjarige lezeresjes wijs te maken dat prostitutie een carrière mogelijkheid zou zijn. Dit lijk op “clickbait” maar de extreem linkse,  ideologische dubbele bodem is reëel.

-In 2019 organiseerde Teen Vogue een panel onder de veelzeggende naam : “ “System Change, Not Climate Change: Youth Climate Activists in Conversation with Teen Vogue.”  (Nota bene, het onderuithalen van ons samenlevingsmodel, dàt is de essentie van het Communistisch Manifest!) De panelleden waren uiteraard razend enthousiast…. 

-De groene beweging is bloedrood. De klimaat hysterie viel hier volledig door de mand in hun onverbloemde ambitie om de maatschappij te veranderen naar hun model in hun streven naar het verkrijgen van de absolute macht. Het klimaat is als communistisch chantage-instrument onderling uitwisselbaar met racisme, slavernij, migratie, islamisering, alles wat misbruikt kan worden als ‘onoplosbaar maatschappelijk’ probleem waarvoor slechts de geitenharensokken-brigade “de unieke oplossing” heeft.

-De perfide indoctrinatie van schoolgaande tieners door de crimineel Duyvendak van G.L. wordt onderschat, want na de huidige generatie van hopeloze “millennials” is de volgende generatie ook alweer grondig verpest. Denkt u er s.v.p. aan dat het helemaal niet gaat om het klimaat maar om een communistisch breekijzer om de maatschappij ingrijpend te veranderen zo niet omver te werpen ten gunste van een communistisch model. Zo klein als zij zijn worden deze kinderen geïndoctrineerd om kapitalisme te veroordelen ten gunste van socialisme of communisme.

-Socialisme is een ziekte, maar wij hebben de vaccinatie nog niet gevonden. Een recente poll van Gallup gaf aan dat 40% der Amerikanen een positief beeld van socialisme koesteren, onder Democraten ligt dit percentage zelfs hoger, maar desgevraagd weten deze analfabeten niet eens te definiëren wat zij met socialisme voor ogen hebben! Een jaar eerder gaf een Gallup poll aan dat velen socialisme associëren met vage noties van “gelijkheid” in plaats van absolute, totalitaire controle van de overheid op elk onderdeel van de maatschappij en ons leven.

Wat, in conclusie, duidelijk is geworden in het bezoek van Jarret Stepman aan “Socialism 2019”’ is dat traditionele marxisten met succes hun zieke ideologie hebben geïntegreerd in de naïeve identiteitspolitiek en de “culture war” die hun decadente liberalisme inspireert, zij het dat ‘Jan met de Pet’ daar nog ver van staat, maar het eeuwige gedram over de afschaffing van het kapitalisme blijft niet zonder effect, zoals het Franse gezegde “frapper toujours” impliceert.

Verkiezingen zijn voor hen slechts een intermezzo in hun dagelijkse ondermijning van onze maatschappij met open grenzen om klasse-bewustzijn en “transnationale solidariteit” (arbeiders aller landen verenigt u…) te bevorderen en het onderscheid tussen de seksen, zowel sociaal als juridisch, te doen verdwijnen. Deze marxisten hebben met succes onder de vlag van het “onderdrukkers versus slachtoffers” klasse-conflict toegeslagen. Hoe ignorant en laks de kiezer ook moge zijn, het is zaak dat hem eens goed duidelijk wordt met wat voor vlees in de kuip wij te maken hebben in deze gevaarlijke, achterlijke samenzwering.


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties