Bij Oude Rijn rechtsaf

YorienvdH typeerde het vandaag (21 mei 2019) op de website opiniez.com treffend: “GroenLinks is een versmelting van groene en rode radicalen, linkse pacifisten, fanatieke socialisten, diehard communisten en een handjevol gelovigen. Allemaal links van de PvdA in het politieke spectrum”. Partijleden en hun sympathisanten zijn weliswaar behept met een radicaal, antidemocratisch en antioverheid syndroom, maar ze schromen niet om vanuit een Marxistische invalshoek anderen voor te schrijven hoe ze zich wanneer, waar en hoelang zouden moeten gedragen. De wijsvinger van de doorsnee Groen Linkser staat altijd rechtop, beweegt voortdurend van rechts naar links en hij en zij opereren doorlopend onder het motto “wetten en (geschreven en ongeschreven) regels gelden voor anderen en niet voor ons”.

Afb: Pixabay

Dertig jaar lang beschouwen ze vanuit die Marxistische invalshoek, het communisme en socialisme als ideale kompasrichtingen om sturing te geven aan het dagelijkse leven van de samenleving. Ondanks de voortdurende bevestiging dat bestuursmodellen die op die twee ideologieën zijn gebaseerd, het volk niet de gelukkige toekomst brengt die zij op papier beloven, blijven ze heilig geloven in die bestuursmodellen. Binnen die context bedient de gepassioneerde Groen Linkser zich van semantische aanpassingen van “oude” begrippen zoals diversiteit voor multicultureel (omdat de realiteit heeft bevestigd dat het streven daarnaar mislukt is), alternatieve waarheid voor leugen (klinkt lekker positief), verwarde man voor een islamitische aanslagpleger (want die islamiet is zo slecht nog niet en het is niet de Islam, toch) en de laagopgeleide mens voor extreemrechts gepeupel, dat te dom is om zijn witte privilege en latente racisme in te zien (blank is de schuld van alles en eigenlijk is wit het huidige zwart en zwart het tegenwoordige wit). Een realist vraagt zich af waarom de Groen Linkser nog in een land wil wonen waar het merendeel een blanke huid heeft. Zal wel te maken hebben met transparantie, tolerantie, omvangrijke subsidiëring en prettige sociale voorzieningen (zolang de schatkist door anderen wordt gevuld). Randvoorwaarden om ongestraft en ongehinderd aperte domheden en alternatieve waarheden te kunnen uitbraken.

Klimaat en migratie

Gezien door de bril van de Groen Linkser moet de wereld stevig veranderd worden. Immers blank is de schuld van alles: slavernij, kolonialisme, islamitisch extremisme, mondiale armoede, CO2 emissie, opwarming van de aarde, afbrokkelende poolkappen, stijging van de waterspiegel, het buikloop opleverende ijs van de ijsboer om de hoek. Bewegen, dynamiek ook al resulteert dat in een slechtere leefomgeving van de doorsnee burger en/of randvoorwaarden voor de invulling van het dagelijkse leven.

De CO2 emissie moet in 2050 op 95% van het emissie niveau van 1990 zijn en dwingt tot energie transitie die door een STASI-achtige organisatie gestuurd door een Politbureau, moet worden begeleid, gecontroleerd en gesanctioneerd. Uit berekeningen blijkt dat de menselijke invloed op het CO2 gehalte klein is en meer dan 70% van de uitstoot wordt veroorzaakt door de niet-blanke mens in Afrika, Zuid-Amerika, Midden-Oosten, Chinese en Indiase Subcontinent. Nederland met zijn 17 miljoen mensen op een mondiale bevolking van zo´n 7 miljard is verantwoordelijk voor een marginaal percentage van de door mensen veroorzaakte mondiale CO2-uitstoot. Ook de opwarming van de aarde is de schuld van de blanke mens. Laat daarover geen misverstand bestaan. De uitvoering van het Parijse Klimaatakkoord moet de mondiale temperatuur een kleine 0,0007 graden doen dalen. Een daling die teniet gedaan zal worden doordat een groot aantal landen op het Afrikaanse, Midden en Zuid-Amerikaanse en Aziatische continent zich niet aan de klimaat afspraken van Parijs, Katowici en New York kan en wil houden. Niettemin is de blanke mens de schuld dus moet het de Nederlandse versie wat kosten: tussen de € 1000 en € 1500 miljard, waarin de € 200 miljard verbonden aan de uitvoering van het Parijse Klimaatakkoord en de afspraken in Katowici nog niet zijn opgenomen. De Nederlandse burger zal die kosten voor het merendeel ophoesten middels door het Politbureau bedachte exotisch aandoende kostenposten.

Afb: pixabay

Energie transitie! Zwaaipaalparken op het land en water, zonneweiden, systemen om perioden van lage of geen productie op te vangen, elektrische platformen. Dat zwaaipalen ten koste gaan van de fauna is een vervelende bijkomstigheid, maar klimaat is belangrijker dan vogels, vissen, insecten etc. Dat wordt in Zeeland bevestigd. Midden in een regio met waardevolle natuur- en vogelreservaten worden, nota bene op een kruising van drie belangrijke Natura2000-gebieden, uitgebreide zwaaipaal parken neergezet. In naam van ‘het klimaat’ doen bestuurders dingen die in het normale leven geen schijn van kans maken. Zo worden strenge procedures voor planologische veranderingen in naam van ‘het klimaat’ moeiteloos opzij geschoven en worden democratische processen genegeerd om maatregelen door te drukken. Lokale milieugroeperingen worden op diverse manieren omgekocht, laten zich snel corrumperen en vinden het na jaren protesteren, demonstreren en procederen plotseling prima dat fauna folteraars naast geliefde vogelwijkplaatsen geplaatst worden. Allemaal om het klimaat te redden, fauna te verzwakken en het landschap te vervuilen. Dat is volgens de Groen Linkse mens pas doorpakken.

die dreiging komt van de moslimvrezers

Naast het klimaat speelt bij Groen Links vanzelfsprekend migratie en islam een doorslaggevende rol in meningsvorming en levensbeschouwing. Volgens Groen Linkse politici draait het hoofdzakelijk om kinderen (nee), hoogopgeleide kansenparels (om de dooie donder niet) en een klein percentage moslims (natuurlijk niet); aanslagen zijn niet de schuld van islamieten, want zij zijn immers de echte slachtoffers. De onzin die onze Nederlandse Marokkaan daarover uitkraamt strekt zich uit van “radicale moslims zijn te marginaal om de samenleving werkelijk te veranderen” via “die dreiging komt van de moslimvrezers” tot “als we niet bereid zijn geweest om onze tradities met de tijd mee te laten gaan, dan leefden we nog steeds in de middeleeuwen”. Vooral die laatste kreet onderschrijft de morbide humor waarmee Klaver denkt de massa in zijn politieke denkrichting te kunnen duwen. Jesse Klaver en de rest van GroenLinks staan volledig achter islamieten die om kalifaat en sharia roepen. Mensen die een ideologie omarmen wier tradities en gebruiken uit de vroege Middeleeuwen stammen en nooit zijn aangepast aan de ontwikkelingen in de loop der eeuwen.

Intussen in Mutti land

In Duitsland beschouwen neutrale waarnemers de Groenen als een wereldondergangsekte met een partij mullah aan het hoofd. Hun speerpunten zijn globalisering om het nationalisme de nek om te draaien en massamigratie, islamisering, diversiteit en omvolking mogelijk te maken; belastingverhoging voor subsidiëring en kostendekking van extreme klimaatmaatregelen en propageren en stimuleren van genderneutraliteit in alle lagen van de samenleving. Binnen de Klimaat Umah moeten alle ontwikkelingen op het gebied van energie, infrastructuur, bouw, verkeer, industrie en economie eerst getoetst worden op effecten voor het klimaat m.n. invloed op een toename of een afname van de CO 2 uitstoot.

Typering

Groen Links is de partij van een fractieleider die zich niet aan eigen klimaatbeginselen houdt; waar een veroordeelde aanrander (Peter S. die een stagiaire had aangerand en midden in de nacht zonder geld in de stad had achtergelaten) toch een Verklaring Omtrent Gedrag en een herkansing (door en van Liesbeth van Tongeren) krijgt; waar personen hoog in de partijboom een jarenlange ongewenste verhouding (duo Grashof-Meijer) kunnen hebben en na een “sorry” verklaring met bloemen worden uitgezwaaid; waar in 2011 de helft van de fractie wegblijft bij een belangrijk debat over de Eurocrisis. Een partij die vanuit het beginsel “ de vijand van mijn vijand is mijn vriend” schouder aan schouder demonstreert met pedofielen, gewelddadige antifascisten en “Hamas, Hamas, Joden aan het gas” roepende activisten.

Een partij, die enthousiast het extreem links activisme omarmt, het ruimhartig spenderen van belastinggeld propageert, tegen beter weten in de kansloze migrant wil ontzien (omdat die toch al een sneu leven achter zich heeft), die arme negers uit Afrika ondersteunt die herstelbetalingen eisen en vrijstelling van werken voor alle komende generaties (want de witte mens is de uitvinder van de slavernij). Een partij die aanstuurt op een grote overheid die ingrijpt in de haarvaten van het persoonlijke leven en een levensinvulling af wil dwingen. Een partij die in de donkere achterkamertjes van het Binnenhof het beleid van Rubberen Robbie een diepgroene kleur mag geven en de vrijheid lijkt te krijgen om net als bij hun Duitse Groene collegae beleidsmaatregelen te toetsen aan de klimaat yardstick.

Een partij die de vrijheid van meningsuiting als een eenrichtingsverkeer straat beschouwt; tijdens discussies onderbuikgevoelens laat prevaleren over feiten en data; andersdenkenden meent verbaal en fysiek te moeten bedreigen en bezwaren tegen de Groen Linkse visie van de realiteit beantwoordt met beschuldigingen van xenofobie, homofobie, racisme, discriminatie en zelfs fascisme.

Zo´n partij wil Nederland en Europa besturen? Dan rijd ik op het wegenknooppunt bij Oude Rijn zolang rond totdat ik de juiste afslag naar rechts heb gevonden. 


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties