Van Neurenberg naar Marrakech

In de Haagse politiek zijn zorgen ontstaan over een migratiepact dat staatssecretaris Mark Harbers (vreemdelingenzaken) op 10 en 11 december wil sluiten met VN-lidstaten tijdens een conferentie in het Marokkaanse Marrakech. Dat schreef het dagblad De Telegraaf in een artikel wat pas laat in de avond verscheen (17 oktober na 22:00 uur) en daarom de volgende morgen al uit de ‘headlines’ was verdwenen. Met uitzondering van Elsevier, haalde het voorstel van de staatssecretaris van VVD-huize de verdere massamedia niet. Dat is merkwaardig omdat het hier een kwestie betreft die de burgers in Nederland en elders in Europa, dagelijks grote zorgen en overlast bezorgd, namelijk de migratieproblematiek.

Oorspronkelijke afbeelding: Pixabay

Inmiddels zijn in Nederland en Duitsland dan ook petities gestart in de hoop te kunnen voorkomen dat hun regeringen dit onzalige voornemen bekrachtigen met hun handtekening. Een debataanvraag van FvD fractieleider Baudet om hierover een debat te houden, slaagde niet. In de Tweede Kamer bleek geen steun voor debat met staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat de staatssecretaris voornemens is het ‘Mondiaal pact voor veilige, ordelijke en reguliere migratie’ te tekenen. Punt 10 van de voorlopige agenda van de conferentie vraagt de goedkeuring van de lidstaten voor een wereldwijd (VN) pact voor veilige, ordelijke en reguliere migratie. In punt 12 zet het pact uiteen dat het doel is om de “sturende krachten en structurele problemen, die voorkomen dat mensen in het land van herkomst een duurzaam bestaan opbouwen” aan te pakken. De beste manier om dat te doen, is volgens de organisatie om degenen die wel de kuierlatten nemen naar het rijke Westen, dan maar in de watten te leggen gedurende hun tochten.

Sommige staten hebben zich al teruggetrokken uit het migratiepact nadat de VS, Australië en Hongarije, Polen en Oostenrijk ook al kritiek hebben geuit. De Poolse regering overweegt eveneens een exit, omdat het ontwerp voor het eerste wereldwijde pact van de VN over migratie “illegale migratie” zou kunnen aanmoedigen en geen “veiligheidsgaranties voor Polen” zou bieden, aldus de Poolse  minister van Binnenlandse Zaken Joachim Brudzinsk, die de plannen stevig bekritiseerde. Hij zou zijn regering inmiddels dan ook hebben aanbevolen om zich terug te trekken. De Poolse minister beklaagde zich er vooral over dat het pact de belangrijkste prioriteiten van zijn regering niet honoreert: de belangen-bescherming van Poolse burgers en een beperking van migratie. Brudzinski behoort tot de regerende partij PiS.

Volgens de Zwitserse Morgenpost (juli 2018) zouden tussen 200 en 300 miljoen Afrikanen tot uiterlijk 2065 naar Europa mogen emigreren. Er zijn inmiddels onderzoeken waaruit blijkt dat een derde van de Afrikaanse beroepsbevolking in de leeftijd tussen 20 en 40 overweegt om te gaan. Het continent telt momenteel 1,2 miljard mensen en binnenkort zullen dat er meer dan 2 miljard zijn . Of 300 miljoen hiervan daadwerkelijk naar Europa emigreren of op hun eigen continent blijven met de VN voorstellen, is twijfelachtig. De Afrikaanse landen lijken zich bewust te zijn van het probleem en willen de lokale leefomstandigheden verbeteren met Agenda 2062. Klaarblijkelijk is de VN gesteunde deportatie van arbeidskrachten er een van. Beide nieuwe VN-overeenkomsten mogen geen bindende overeenkomsten zijn krachtens het internationaal recht, maar zogenaamde zachte wetten , dat wil zeggen dat het intentieverklaringen zijn, een soort van richtlijnen. Van beide heeft de VS zich inmiddels al teruggetrokken.

Als het opgegeven aantal toekomstige migranten correct zou zijn, dan zijn er ook nog wel enkele andere cijfers te leveren: in 2015 had Europa ca. 750 miljoen inwoners op ongeveer 10.18 miljoen km². Afrika had 1,1 miljard (2014) inwoners op een oppervlakte van 30,2 miljoen km².

“Geen oog voor
de gewone burger”

De voorstellen van de VN hebben geen oog voor de burgers van Europa, laat staan voor die van ons land. Nu al ondervindt de bevolking aanzienlijke schade van de enorme toestroom; het tekort aan woningen, het enorme beroep op de gezondheidszorg, het onbegrip voor de vrije West-Europese cultuur en de kennelijke onwil om onderdeel uit te maken van onze -bewijsbaar- succesvolle manier van leven. Daarentegen worden alle verkeerde ranglijsten aangevoerd door migranten of de nazaten daarvan, een blik in de statistieken is voldoende, evenals een blik in de gevangenissen. Het doen verdwijnen van bestaande culturen en het doen opgaan in een vervangende cultuur, is in grote lijnen overeenkomstig van wat in de Neurenberger processen nog een ‘misdaad tegen de menselijkheid’ werd genoemd. Van die toen verheven verklaarde idealen is Anno 2018 klaarblijkelijk niets meer over. Het kan overigens geen kwaad om hierbij te bedenken dat de zogenaamde ‘Derde Wereld landen’ de meerderheid vormen in de VN.

Amerikanen vinden er ook wat van…. Afb: twitter.

Het is goed denkbaar dat mensen die in andere culturen niet de vooruitgang kunnen boeken tot een niveau wat overeenkomt of uitstijgt boven de Westerse status van werkloze, de kuierlatten uit het land van herkomst nemen. Maar het is ronduit misdadig van de VN om het kennelijk beschikbare geld dan maar te besteden aan een levenslange uitkering op vreemde bodem, en daarmee het land van herkomst ontwikkelingsperspectieven te onthouden, door hun potentiële arbeidskrachten af te nemen. Slechts de ‘Moegabes’ van Afrika worden met dit onzalige plan in staat gesteld om hun -private- verdienmodel is overeind te houden.

De ‘Global Elites’ die in onze regering een voortreffelijke partner hebben gevonden, hebben het nu nog voorzien op de herallocatie van laagbetaalde arbeidskrachten. Het is opvallend dat zij nog niet peinzen over de herallocatie van productiemiddelen. Dat heeft veel te maken met de juridische zekerheid van eigendom en bezit in de nogal ‘Afrikaans’ geregeerde landen op het continent.

Het is wonderlijk dat de VN zich niet eerst daarover heeft gebogen.

——————————————————-

Bovenstaande artikel is overgenomen door de website van EJBron en dit artikel is -ingekort- ook verschenen op de website van “De Nieuwe Zuil“; een initiatief van dr. Sid Lukkassen et.al. De activiteiten van “De Nieuwe Zuil” vinden plaats onder de hoede van de gelijknamige stichting, waarvan de auteur voorzitter is.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties