De Cover Up

In een aantal artikelen is uitgebreid uit de doeken gedaan wat een persoon Comey is, maar de laatste onthullingen op de website www.realclearinvestigations.com geeft een kijkje in de werkwijze van en verhoudingen tussen verschillende FBI bureaus, In dit geval tussen FBI bureau in Washington en die in New York.

Onbetrouwbaarheid is mijn naam

Uit het Nunes memorandum is duidelijk geworden welke kompasrichting Comey volgde.  Comey was en is te beschouwen als een fervente Obama loyalist, die geprobeerd heeft om de FBI te transformeren in een politiek instrument voor het realiseren van de doelen van de Democratische Partij. Vanaf het moment dat het duidelijk werd dat Trump de Republikeinse presidentskandidaat zou worden, heeft hij weliswaar aanvankelijk aarzelend, zich geschaard bij Brennan zijn inlichtingen makker in het kwaad. Samen met de later aangesloten James Clapper, heeft het drietal met de steun van de DOJ elite in de rug geprobeerd om de kansen van Trump te marginaliseren en die van Clinton te optimaliseren. Met enige armslag kan ook worden beweerd dat op de inspanningen om Trump door het slijk te halen, de vingerafdrukken van een vertrekkende president te zien zijn.

James Comey. Afb: Flickr

Ondertussen is Comey mede door zijn eigen uitspraken, verklaringen voor Congres commissies, onthullingen rond het Steele dossier, zijn eigen twitter geschiedenis en niet in de laatste plaats zijn boek, ontmaskerd als een opschepper, een lekker van vertrouwelijke en geclassificeerde informatie en een gepolitiseerde overheidsfunctionaris die misbruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheden als FBI directeur· en zelfs meineed heeft gepleegd. Er zijn dus redenen genoeg om een onderzoek naar Comey in te stellen. Zijn twitter reactie op het intrekken van de veiligheidsverklaring van Brennan onderstreept dat Comey niets heeft geleerd en brutaal de aanval kiest door opnieuw te proberen het imago van de president te besmeuren.

Comey voelt zich gesteund door de linkse media en Democratische politici onaantastbaar en net als Brennan en Clapper probeert hij grof geld te verdienen door zijn kennis en informatie aan de hoogste bieder aan te bieden. Vermoedelijk denkt hij dat het verleden hem niet meer zal achterhalen en al zijn misstappen inmiddels zijn uitgewist. Die opstelling onderstreept zijn arrogantie en zijn geborneerdheid. Dat het verleden nooit dood is, bewijst het artikel op de website www.realclearinvestigations.com, dat onder de titel “Despite Comey Assurances, Vast Bulk of Weiner Laptop Emails Were Never Examined”.

Toen Comey voor de tweede keer het onderzoek naar het Clinton server misbruik kort voor de verkiezingen sloot, verkondigde hij voor de verantwoordelijke Congres commissie met een uitgestreken gezicht dat zijn bureau “reviewed all of the communications discovered on a personal laptop used by Clinton’s closest aide, Huma Abedin, and her husband, Anthony Weiner”. Experts vroegen zich onmiddellijk af hoe het mogelijk was dat het Bureau binnen een week in staat was geweest om honderdduizenden E-mails in een week na te trekken. Comey maakt het nog spannender door te verklaren dat “thanks to the wizardry of our technology, the FBI was able to eliminate the vast majority of messages as duplicates of emails they’d previously seen. Tireless agents worked night after night after night to scrutinize the remaining material”. Onderzoeksjournalisten zijn er inmiddels achter gekomen dat die twee uitspraken in de categorie BDS geplaatst moeten worden en Comey opnieuw meineed heeft gepleegd. Blijkbaar een karaktertrekje of beter gezegd een karakter fout.

Cover Up

Een van de functionarissen die deel heeft genomen aan Midyear Exam, het Clinton onderzoek, verklaarde dat een dag voordat Comey publiekelijk zou verklaren het onderzoek naar Clinton af te sluiten, drie FBI medewerkers in een kleine 12 uur slechts een klein deel – rond 3000 van de ruim 690.000 E-mails – hebben onderzocht op geclassificeerde en vertrouwelijke informatie. Zelfs in dat kleine deel zaten meer geclassificeerde en uitermate gevoelige data over de relatie Israël en Hamas. Data waarmee Clinton niet door de FBI geconfronteerd werd en nooit door inlichtingenfunctionarissen werden geanalyseerd in hoeverre die informatie op een onbeveiligde privé server schadelijk was voor de nationale veiligheid. Zoals een damage control richtlijn van de overheid oplegt. Kortom, er bleef nog veel te onderzoeken op het moment dat Comey Midyear Exam definitief afsloot.

Bewuste omissies in het onderzoek

Maandenlang heeft RealClearInvestigations een onderzoek gedaan of het beeld van een cover up juist is. Daarvoor werden rechtbank vonnissen, getuigenverklaringen; interne FBI memoranda, smartfoon tekst berichten en E mails van FBI sleutelpersoneel; gespreksresultaten met FBI onderzoekers, supervisors en aanklagers: vergader notities uit overheidsrapportages; informatie van justitiële Congres functionarissen en advocaten die zaken van algemeen belang behartigen, tegen het licht gehouden, met elkaar vergeleken om de puzzel te completeren. Een korte samenvatting van de vondsten.

 • 26 september 2016: Het FBI Bureau in New York ontdekt meer dan 300.000 Abedin en Clinton E mails op de laptop van Weiner. Daaronder een groot aantal van de E mails die met de verdwenen Blue Berry van Clinton verstuurd zijn. E mails die FBI onderzoekers aanvankelijk niet meer konden vinden. Het aantal Clinton mails overschrijdt de door Clinton ingeleverde 30.000 en haar verklaring dat zij nog 30.000 persoonlijke mail had gewist van haar privé server.
 • 27 september 2016: Bill Sweeney de bureau chef in New York wordt door zijn onderzoekers op de hoogte gesteld en concludeert dat de mails van Clinton zijn.
 • 28 september 2016: Sweeney rapporteert de vondst aan Mc Gabe, de plaatsvervanger van Comey, en andere FBI topfunctionarissen. Hij benadrukt bij Justice Department Inspector General Michael Horowitz het belang van de vondst. Later op de dag informeert McCabe Strzok die Midyear Exam aanstuurt. McCabe informeert Comey over de ontwikkelingen·.
 • 4 oktober 2016: Het onderzoek naar de data op Weiners laptop wordt afgesloten. De FBI onderzoeker in kwestie rapporteert dat ruim 675.000 mails zijn gevonden die relevant zijn voor het Midyear Exam onderzoek. In ieder geval alle mails uit de Abedin-Clinton communicatie. Strzok echter is niet geïnteresseerd.
 • FBI top en Strzok doen 26 dagen niets met de vondst van New York. Voormalige FBI onderzoekers verklaren later dat die vertraging een politiek doel moet hebben gehad. Het zou de verkiezingskansen van Clinton direct schaden. Horowitz desgevraagd, bevestigt die stelling. De behandelende functionaris trekt aan de bel bij de top van het Bureau in NY en die informeren de National Security Division of the Justice Department, Die behandelende functionaris, vermoedelijk John Robertson, vreest dat Washington bezig is met een cover up operatie ten faveure van Clinton, waarvan de FBI verwacht de volgende President te worden. George Toscas de hoogste DOJ functionaris die deelneemt aan de Midyear Exam operatie dringt bij de DOJ top erop aan om het Congres te informeren.
 • 21 oktober 2016: Strzok is geïnformeerd over DOJ activiteiten en mailt naar Page “Toscas now aware NY has hrc-huma emails,”. Page is blijkbaar niet geïnteresseerd, getuige haar antwoord “whatever”.
 • 26 oktober 2016: de NY onderzoeker informeert Strzok c.s. over zijn onderzoeksresultaten.
 • 27 oktober 2016: Comey geeft het groene licht voor een hernieuwd onderzoek. Het lekken naar de pers is een van de redenen om het onderzoek te heropenen. Washington was bang dat NY net als andere bureaus naar de media zou stappen om de zaak in beweging te trekken. Horowitz zou later verklaren dat de opdracht niet het resultaat was van de in NY gevonden Abdein-Clinton mails op Weiners laptop, maar de briefing van Strzok c.s.
 • 27 oktober 2016: Strzok oppert bij de belangrijkste Midyear Exam analist “just need to go through the motion, dedupe those” (kwalificeer de mails als oud nieuws).
 • 28 oktober 2016: Voordat hij opdracht geeft om het hernieuwde 12 uurs onderzoek te starten, concipieert hij de tekst die Comey een dag voor de verkiezingen zou uitspreken. Tegen overheidsrichtlijnen in schrijft hij de onderzoeksopdracht op zijn privé laptop, die zo beperkt is dat het slechts een deel van de nieuw gevonden E mails dekt. De gevonden Clinton-Abedin mails strekken zich uit over de periode tot 2007, de opdracht beperkt zich echter tot de periode voor en na Clintons teneur als Minister van Buitenlandse Zaken in de periode 2009-2013. Juist de periode dat zij haar privé server ging gebruiken voor overheidscommunicatie.
 • 3 november 2016. nadat Comey het congres op de hoogte had gesteld, draait Strzok volgens Horowitz een onjuiste Weiner tijdlijn in elkaar en verspreidt die onder de FBI top. In die tijdactiviteiten lijn doet Strzok het voorkomen of NY pas op 19 oktober (in werkelijkheid 4 oktober) het onderzoek van de Weiner laptop had afgerond en het FBI hoofdkwartier pas op 21 oktober (in werkelijkheid 28 september) had geïnformeerd over de resultaten.
 • Een horde hoge DOJ functionarissen, bang dat Clinton kort voor de verkiezingen beschadigd wordt, ziet geen been in de heropening van het onderzoek en kwalificeert dat als een nothing-burger. Onder hen David Laufmann, een Obama loyalist, die ook verbonden is aan de Midyear Exam operatie. Hij stelt dat de heropening: exceptionally inappropriate to restart the investigation so close to the election. Zijn baas, Mary McCord kwalificeert de informatie als hopefully all duplicates, mails die ze al hebben gezien.” Het Midyaer Exam team dat het onderzoek weer moet opnemen, behandelt de nieuwe vondst als mails die al een keer geanalyseerd zijn. Interne communicatie is doorspekt met sterke pro-Hillary en anti-Trump sentimenten.
 • Door de grote hoeveelheid mails op een discutabele manier te filteren blijven uiteindelijk 3077 mails over die worden verdeeld tussen Moyer. Strzok en een derde onderzoeker. In de daarop volgende 12 uur zijn ze als een wervelwind door die mails gegaan en wonder boven wonder, vinden niets schokkends. Hoog geclassificeerde mails over Hamas en Israël worden bewust over het hoofd gezien of terzijde geschoven. Het blijkt dat noch Weiner noch Abedin door de FBI gehoord zijn. Dat is mild gesteld verrassend. Weiner was niet geautoriseerd om geclassificeerde data op zijn laptop te ontvangen en te verzenden. Hij had geen veiligheidsverklaring om überhaupt geclassificeerde informatie in te zien.

Behalve het feit dat slechts een klein deel van de E-mails werd gescand (van onderzoek kon gelet op mankracht, beschikbare tijd en omvang van het Email volume, geen sprake zijn), bleek er ook een grote controverse over de aanpak te zijn geweest tussen twee FBI bureaus nl. die van Washington en New York. Tot verbazing en ergernis van New York wilden de collegae in Washington een grote hoeveelheid nieuwe bewijzen afkomstig van de Weiner laptop niet onderzoeken. New York was er van overtuigd dat in die nieuwe emails alle Clinton mails zaten incl. die uit het begin van haar teneur als Minister van Buitenlandse Zaken. Volgens een ervaren FBI onderzoeker was het een cover up – net doen alsof er een uitgebreid onderzoek werd gedaan – een grote show opgedragen vanuit Washington om voor de verkiezingsdatum het electoraat ervan te overtuigen dat Clinton niets fout had gedaan en haar kansen niet te vergooien.

Clinton matsen

Het RealClearInvestigations onderzoek heeft bevestigd dat er inderdaad sprake is geweest van een cover up, in een pro-Clinton en anti-Trump atmosfeer bij het team dat de Midyear Exam operatie en het hernieuwde onderzoek naar het Clinton server misbruik heeft uitgevoerd. Strzok en Page zijn niet de enigen geweest. Merkwaardig genoeg zijn Clinton aanhangers er altijd van overtuigd geweest dat de beschadiging van haar imago en sabotage van haar kans om de volgende president van de USA te worden, het werkelijke doel was van de heropening van het onderzoek naar haar prive server gebruik. Niets is minder waar.

Comey c.s. kwamen pas in de benen toen het bureau in New York hen daartoe dwongen en zij bang waren dat Clintons kans op het presidentschap zou worden ondermijnd. Aangespoord door de AG Lynch moest koste wat het kost haar naam voor de verkiezingsdatum gezuiverd worden. Ten koste van alles. Comey bevestigde later in zijn boek die stelling door te verklaren dat hij als Directeur van de FBI: “a Higher Loyality (onduidelijk wat hij daarmee echt bedoelde), political calculations shaped his decisions during this period. … they were calibrated to help Clinton…assuming, as nearly everyone did, that Hillary Clinton would be elected president of the United States in less than two weeks, what would happen to the FBI, the Justice Department or her own presidency if it later was revealed, after the fact, that she still was the subject of an FBI investigation?”. Met die uitspraak bevestigt Comey het beeld dat de wereld van hem heeft.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties