Categorie: Milieu

Natuurvrienden

Stikstof onderhandelaar Remkes heeft voor volgende week een gesprek op de agenda staan met onder andere Greenpeace en Natuurmonumenten. Deze beweerdelijke natuurvrienden willen echter niet onderhandelen over een verlaging van de stikstofreductie.

Schone Nederlandse boeren

Uit data blijkt dat de Nederlandse boeren de schoonst producerende boeren ter wereld zijn. Als de op één na grootste exporteur van land- en tuinbouw producten, leveren Nederlandse boeren dus ook een enorme bijdrage aan een schonere wereld. De sector…

Reuze gezellig

Stikstofbemiddelaar Remkes zei na afloop van het gesprek vrijdag met LTO en wat ander grut, dat er sprake is van een ‘stevige vertrouwenscrisis in Nederland’, en dat die niet alleen gaat over de aanpak van het stikstofprobleem. Het eerste gesprek…

De polder moet verdwijnen

Ik hoorde Remkes voor de start van het overleg met de “boeren” op de radio antwoorden op een vraag naar de bekende weg: “heeft U er zin in?…Ja, anders zou ik niet doen…het is tenminste mooi weer(?)”.

Domme boeren

Het kabinet heeft bij monde van de premier laten weten dat de stikstofdoelen niet onderhandelbaar zijn. Die opstelling was voor de LTO (Land en Tuinbouw Organisaties) aanvankelijk aanleiding om niet op de uitnodiging voor overleg met gespreksleider Remkes (VVD) in…

GL-bedreigingen voor Van der Plas

Een woordvoerder van de BoerBurgerBeweging heeft aan RTL Boulevard laten weten dat Caroline van der Plas tijdelijk een stap terug doet na een reeks bedreigingen. De politica zal gedurende die periode niet in de media verschijnen.

‘Bedreigingen’: nonsens

Dat de aannemers, die Rijkswaterstaat inhuurt om de revenuen van de boerenprotesten op te ruimen, worden bedreigd is waarschijnlijk nonsens. Dit overheidsgekerm vertoont dezelfde valsheid als de beschuldigingen dat een 16-jarige tractorbestuurder moordaanslagen uitvoerde op politieagenten. Inmiddels weten we beter…

Repatriëren

Kijk: dat is nog eens een mooi woord, repatriëren. Dat komt omdat het deels Latijn is en Latijn moet je altijd weer even scannen in het (langetermijn) geheugen, het menselijk RAM[1]. ‘Re’ betekent zoiets als terug, weerom en het wat…