Categorie: Maatschappij

Omvolken

De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning in Nederland is zeven jaar. De wachttijd in de gemeenten Landsmeer, Wormerland, Haarlemmermeer, Diemen en Amstelveen is gemiddeld langer dan 17 jaar. Behalve voor ‘vluchtelingen’, maar ‘omvolken’mag dat niet heten…

De zaak Depp vs. Heard

De jury heeft gesproken in een rechtszaak die in Virginia (VS) diende tussen filmacteur Johnny Depp en de minder bekende actrice Amber Heard. Beide echtelieden beschuldigden elkaar van grensoverschrijdend en gewelddadig gedrag en lange tijd zag het ernaar uit dat…

Vakbondsdwaallicht

Annemijn is trainer bij FNV Bondgenoten en ik vermoed dat niemand de naam Van Marlen ooit gehoord heeft, noch weet wat een trainer bij een Vakbond doet. Dat terzijde. Wat zij onlangs allemaal uitkraamde in de ‘kwaliteitskrant’ van Rotterdam e.o.…

Kinderopvangtoeslagen

Het is in deze tijd heel ‘kek’ om de Belastingdienst te betichten van ‘institutioneel racisme’. Met name na de weinig frisse verwikkelingen rond het dossier kinderopvangtoeslagen (KOT), is iedereen en z’n buurman boos op dit cruciale onderdeel van de Rijksoverheid.…

Ontmaskerd

Nederland is in bestuurlijk en politiek opzicht een eng land met enge mensen in de top van de samenlevingshiërarchie. Wie de juistheid van die stelling betwist moet maar eens om zich heen kijken en zijn oor te luisteren leggen.

De nationale faalhaas

Hij zat deze week in Davos te glimmen tussen die andere WEF producten die mooi weer buitenshuis moeten spelen om de bouwval van de eigen woning te maskeren. De man deed voorkomen de zaken binnen buiten Nederland goed voor elkaar…

Het stinkt naar D66

Shula Rijxman, voormalig bestuursvoorzitter van de NPO, wordt wethouder voor D66 in Amsterdam. Ze krijgt onder meer Publieke Gezondheid, Preventie en Maatschappelijke Ontwikkeling, Lokale Media en Digitale Stad in haar portefeuille. Het ruikt inmiddels wel erg naar links en D66…

Ter Stapel – 3

Het kan in de ‘democratische rechtsstaat’ klaarblijkelijk dus nog maller om de niet aflatende stroom aan migranten richting Nederland maar opvang te willen blijven bieden: “Zo vraagt het kabinet provincies om in te grijpen bij gemeenten die niet voor genoeg…

De rechter spreekt geen recht

“When a whole lot of thoughts is locked behind the assertion that there is only one valid set of values, one valid set of beliefs, one valid perception of the World. It is a scary idea, especially in a society…

Immigratie moet!

Af en toe moet je uitbundig kunnen lachen. Eergisteren verscheen op de website van OpinieZ een column van Maaike van Charante die het boek van de twee heren Lucassen “Migratie als DNA van Amsterdam” met als onderliggende tijdsperiode 1550-2021, met…