Categorie: Ton Nijhof

Profeten, dominees, pastoors en imams

Het Griekse woord prophèteuo betekent voorspellen, orakelspreuken verkondigen of profeteren en duidt enkel aan dat de persoon spreekt in naam van iets of iemand, meestal een ‘god’. De profeet kan geen bewijs leveren voor zijn stellingen; men moet het doen…

Abnormaal is de norm

Het verzoek om Nederland zodanig normaal te maken dat ook Geert Wilders weer op de fiets naar het werk kan, is met een grote meerderheid in de Tweede Kamer afgewezen. 101 Kamerleden vinden het kennelijk abnormaal wanneer Wilders zomaar ineens…

Anti-homo verklaring?

Onze minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media vindt homofilie maar niets. In de Kamer liet hij weten: “Scholen mogen ouders vragen een verklaring te ondertekenen waarin ze een homoseksuele levenswijze afkeuren”.

Van miskleun naar puinhoop

Als er iets heel opzichtig faalt in ons land, dan is het wel het coronabeleid. Onze Minister van VWS lijkt weliswaar meer op een falende marketingmanager van gendermislukte schoenen, maar wankelt ondertussen van miskleun naar puinhoop.

Verkiezingen VS

De verkiezingen in de VS lijken een overwinning voor de kandidaat van de Democratische partij, Joe Biden op te leveren. Vast staat dat nog niet; er zijn verschillende rechtszaken in voorbereiding omdat men in Republikeinse kringen met forse verkiezingsfraude rekening…

Het recht op vrijwaring van belediging

De gruwelijke dood van de Franse leraar Samuel Paty levert ook in de islamitische wereld rumoer op, zij het van een andere orde. Klaarblijkelijk heeft daar de mening postgevat dat islamieten ‘het recht hebben om gevrijwaard te worden van belediging’…

Kaarsjes, fakkels en goedbedoelde rotzooi

En alweer sloeg een volger van een vredesreligie toe met dodelijke gevolgen, ditmaal in ‘Gouden Appel’ Wenen. Er worden zalvende en vergoelijkende opmerkingen geplaatst door politici, goedwillende burgers leggen bloemen of lopen nog eens vastberaden een rondje met kaarsjes, fakkels…

Geweld in naam van…

Een interview in het Algemeen Dagblad[1] met socioloog Ruud Koopmans in 2017 onder de kop ‘Het Westen moet zich beter weren tegen de islam’, deed veel stof opwaaien. In een gesprek met Wierd Duk beweerde hij dat minstens 50 miljoen…

Turkije moet uit de NAVO

Erdogan

De Turkse president Erdogan is kennelijk van plan de kranten vol te houden met koppen van chocoladeletters. Hij gaat weer ‘aangifte doen’ en ditmaal vanwege een door het blad ‘Charlie Hebdo’ gepubliceerde satirische tekening, waarop hij staat afgebeeld. Waarom is…

Systematische discriminatie bij de overheid

Volgens de senatoren Rosenmöller (GroenLinks) en Jorritsma (VVD) moet door de Eerste Kamer onderzocht worden of systematische discriminatie binnen overheidsinstanties voorkomt. Dat is een geweldig mooi voornemen en moest al veel eerder aangepakt worden.