Categorie: Columns

Prikbord nr 767

Als 2019 het ergste jaar was op het gebied van infantiele blunders bij de overheid, integriteitsgebreken, informatiemanipulatie, internationale klimaatverdwazing, inclusiviteitshype, intimidatie door ambtenaren, curatoren en de EU, illegalenterreur, inhaligheid (politici, zorgmanagers en bankiers), incompetentie tot op het hoogste niveau alsmede…

De “non-person” of the year

Terwijl er met scherpe ammunitie geschoten wordt op studenten in Hong Kong in hun heroïsche strijd tegen de communistische moloch in Peking, geeft de linkse pers weer eens aan in wat voor een weinig serieuze tijd wij leven door een…

Verwarde mensen

Dit artikel is een vervolg op het artikel “Verwarde Mannen” van 10 december 2019. De inhoud kan niet meer beperkt worden tot een sekse, omdat een vrouw op de kansel met een verwrongen trek op het gezicht twee klachten voorlas…

De morele inferioriteit van het socialisme

De klassieke liberaal is een bedreigde soort in een maatschappij waarin zijn individualisme en zijn, op vrije wil en wederzijds respect gebaseerde, associaties en relaties het moeten ontgelden. U kunt ons volgen op social media en wij stellen uw ‘like’…

Het klimaat-wapen in het communistische arsenaal.

Het klimaat – als socialistische stok om de kapitalistische hond te slaan – is geen wetenschappelijk probleem, maar een effectief psychologisch wapen der globalisten. Een ander, met verloop van tijd al even verwoestend wapen uit hun arsenaal zijn Merkel’s illegaal…

Westerse gezever over een gematigde Islam

Islam

Het moet na 31.000 moslimaanslagen en 146.000! slachtoffers sinds 9/11 zelfs bij de grootste domoor duidelijk zijn geworden dat een gematigde Islam niet bestaat. Als die cijfers niet overtuigend genoeg zijn om het karakter van de Islam op de juiste…

Wat moet Macron nu weer met Moskou?

Afgelopen week liepen tienduizenden parasieten in Madrid – letterlijk – feest te vieren op kosten van hun belastingbetalers, in naam van de U.N. en de I.P.C.C. Hun slaafse discipel Rutte liep daar rond te bazuinen hoe het oliedomme Nederland bezig…

Stakingen en Macron’s slappe knieën.

Frankrijk stond doodstil afgelopen donderdag omdat Macron probeert een klein tipje van een serie noodzakelijke maatschappelijke hervormingen aan te pakken waar Frankrijk al een halve eeuw te laat mee is. U kunt ons volgen op social media en wij stellen…

Ich habe es Gewußt

Hoe vaak beschuldigden Merkel c.s. criticasters van leugens en opruiing en hoe vaak werd geprobeerd om die groep middels Stasi-achtige acties te marginaliseren. Hoe lang hebben Merkel c.s. geprobeerd om personen als Sarrazin en Maaßen definitief monddood te maken? Hoeveel…