Categorie: Leo Dorrestijn

Prikbord nr 761

In een ministerieel rapport over criminele asielzoekers zijn naar verluidt ernstige misdrijven ‘weggewerkt’ onder de categorie Overige delicten. In opdracht van wie? Ambtenaren die deze rapporten schrijven hebben kennelijk geen integriteitseed afgelegd of zijn in het Ministerie van Justitie en…

Prikbord nr 760

Dagen achtereen ‘de wachtrij is vol’ als men de belastingtelefoon belt. Schrijven helpt niet: wordt gewoon genegeerd. Men wil de burger kennelijk dwingen alles via een account te regelen, wat bij de belastingdienst niet eens mogelijk is. Idem bij banken: men kan duizenden euro’s overmaken via de telefoon, maar geen adreswijziging doorgeven (nadat de brief reeds door ING werd genegeerd). Zelfs niet mede voor je partner. Zijn die ‘moderne’ (internet)procedures dan toch onbetrouwbaar?

Prikbord nr 759

AKlimaatgoeroe Nijpels verwijt het FvD de feiten over de kosten van zijn plannen niet te kennen. Merkwaardig is dan dat de planbureaus, politici, media, kritische deskundigen en het publiek die ‘feiten’ ook niet kennen. Voorts beweert Nijpels dat ‘iedereen’ startklaar is om die plannen uit te voeren. Wie zijn dat dan; zijn klimaatvriendjes? Want zelfs de goedkeuring van die plannen is er nog niet en als men naar de rest van de wereld kijkt, inclusief Duitsland, moet die er ook nooit komen.

Prikbord nr 758

Niet alleen de burgers zijn buitenspel gezet door de klimaatgoeroes, maar ook de Algemene Rekenkamer, de kritische (klimaat)wetenschappers, de voorstanders van kernenergie en de klokkenluiders over de ‘schone’ energieleugens. Intussen kunnen de elektrische netwerken nu al de vraag soms niet aan.

Prikbord nr 756

President Macron meent Trump verwijten te moeten maken over diens houding als bondgenoot in Syrië. Hij is kennelijk vergeten dat ‘bondgenoot’ Frankrijk ooit uit de NAVO stapte, dat vele Europese landen ooit bondgenoot van Israël waren en tegelijk van de terroristen in Zuid-Afrika. En voorts dat die 2000 Amerikanen toch gemakkelijk vervangen kunnen worden uit landen die een confrontatie met Turkije niet uit de weg gaan. Of zijn die er niet vanwege de Franse uitleg van bondgenoot?

Prikbord nr 755 (december 2018)

Door wie wordt dit land eigenlijk geregeerd: de volksvertegenwoordiging op basis het landsbelang of de activisten en belangengroeperingen? Een ‘deskundige’ op het gebied van klimaatverandering versprak zich kennelijk toen hij liet doorschemeren dat het akkoord van Parijs vooral een verschuiving…

Prikbord nr 754 (aanvulling)

Terwijl de Nederlandse regering de ene na de andere maatregel neemt om energie en vervoer in naam van het klimaat voor grote groepen Nederlandse burgers en bedrijven in de toekomst onbetaalbaar te maken hebben wetenschappers van een recente, door de…

Prikbord nr 753

Wie nu nog meent dat een burgemeester boven de partijen staat, is naïef. Het gedrag van Halsema en vele andere burgemeesters wijst op het tegendeel. En ook de benoemingen op allerlei andere (overheids)baantjes zijn partijgebonden, inclusief de voorzitters van de…

Prikbord nr 752 (oktober 2018)

Als iemand een eigen auto bezit, is het eenvoudiger om het meerijden te plannen met collega’s, familie etc. Autodeling leidt dus niet tot minder autoritten; alleen tot een kostenbesparing die vergelijkbaar is met meerijden en minder bezetting van parkeerplaatsen in…

Prikbord nr 751

Hulporganisaties en politici, waaronder de CU en staatssecretaris Harbers, hebben geen boodschap aan de rechtsstaat. Hun eigen mening, partijbelangen en veiligheid prevaleren boven de uitspraken van een reeks rechters in de Armenië-kwestie.