Auteur: Ronald Dunki

Putin leert het echt nooit

Op 6 december 2018 critiseerde ik Putin in “Rusland opent nieuwe fronten en balanceert bewust op de rand van een oorlog”. Nu vraag ik mij in gemoede af wat deze maniak bezielt door 400 huurlingen naar Venezuela te sturen tijdens de Venezolaanse crisis. Dat Venezuela een deel der oliereserves als onderpand voor rond US $ 30 miljard aan Russische leningen heeft gegeven kan redelijkerwijze geen rechtvaardiging zijn voor zo’n blatante provocatie die weliswaar niet vergelijkbaar is met de Cubaanse crisis van 1962, maar er is een verschil tussen “verstandig pokeren” en “je hand hopeloos overspelen”.

Hoeveel megapixels heeft uw smartphone?

Diepe stilte bij de meeste gebruikers die de hele dag op hun schermpje turen en bij tijd en wijle geluk hebben als zij zodoende niet tegen een lantaarnpaal aanlopen. Voor mij geen probleem als eigenaar van een “dumbphone” van € 19,99 waarvan ik trouwens ook niet weet wat voor een processor erin zit en die ik meestal thuis vergeet. Maar het einde der gouden tijden lijkt aangebroken nu de verkoop vorig jaar terug liep volgens Strategy Analytics omdat de mensheid kennelijk wat langer doet met hun smartphones: een mondiale afzet van 1,43 miljard telefoons is 5% minder dan in 2017.

Salonsocialistische kruistochten vs. onze levensverwachting

Auto’s roepen sinds mensenheugenis associaties op met linkse afgunst en, nauw daarmee verwant, anti-auto-activisme van de geitenharensokkenbrigade in Brussel, resulterend in het artikel “Het fabeltje der elektrische auto’s”. Dat leidde tot reacties van lezers die met name op technische aspecten ingingen, nu is het wellicht interessant om kort te kijken naar de relatie tussen uitlaatgassen en levensverwachting aan de hand van Dr. Dr. Ulrich Franck.

De overeenkomst tussen Google’s Sundar Pichai en D’66-er Ollongren

Google raakt meer en meer in opspraak door toenemende discriminatie jegens conservatieve gebruikers terwijl kritische collegae ‘rücksichtslos’ weggepest worden uit he bedrijf. Google is een politiek wespennest met een verontrustende agenda voor de ondermijning van de westerse wereld. De New York Times probeerde CEO Pichai in een interview d.d. 08.11.2018 te presenteren als een charismatische leider i.p.v. een politiek correcte gladjanus: https://www.nytimes.com/2018/11/08/business/sundar-pichai-google-corner-office.html, en zeilt daarin opzichtig om de manipulaties van Google heen.

Beperkte burgerrechten voor migranten.

Het socialistische credo dat ‘alle varkens gelijk zijn, maar sommigen nèt iets gelijker’ is in 1945 verwoord door George Orwell in zijn boek Animal Farm, het verhaal van de opstand der verwaarloosde dieren op Manor Farm. Aanvankelijk lijkt de machtsovername een succes omdat de Manor Farm goed loopt en er een rijke buit te verdelen is voor de dieren en nieuwe generaties der dieren worden ‘opgevoed’ in de doctrine van de revolutie der dieren.

Een tijd van nationalisme, revanchisme en revisionisme

China, Rusland en Iran hebben gemeen dat zij oude, machtige naties waren en hun huidige leiders hebben aspiraties om die historische rol weer op te pakken, waarbij zij in concurrentie geraken met de USA, die weliswaar geen groots historisch verleden kent maar de leider van de (vrije) wereld werd door een gemeenschappelijk beeld onder de bevolking van een grootse toekomst.

De absurditeit van de Duitse “Energiewende”.

In Nederland leidt het ondoordachte “energiebeleid” tot paniek bij de VVD en ontstaan er breuklijnen in de coalitie die zich kritiekloos liet meeslepen door D’66/GL’s ‘drammers’. In Frankrijk zit Macron zo ontzettend klem dankzij de volkswoede over zijn “energiebeleid” dat hij nu doorzichtige afleidingsmanoeuvres bedenkt om daaraan te ontsnappen.

De rijkste vrouw van Venezuela.

In 2013 overleed Hugo Chavez, de communistische diehard die in 15 jaar van een corrupt bewind het land met de grootste bekende oliereserves als een verpauperde vuilnisbelt achterliet voor de voormalige buschauffeur Maduro, die zijn schrikbewind naadloos voortzette. De communist Chavez verkondigde graag dat ‘rijk zijn’ intens slecht en verdorven was, dus het feit dat de in Miami gebaseerde ‘Diario de las Americas’ kort na zijn dood publiceerde dat zijn dochter Maria Gabriela meerdere bankrekeningen in de USA en Andorra aanhield waarop, destijds al, ruim US $ 4,2 Miljard stond zal wel en vergissing geweest zijn.

De vijand van mijn vijand blijft mijn vijand

Wat communisten en islamieten gemeen hebben is hun streven naar de ‘Untergang des Abendlandes’, die hoog op Angela Merkel’s agenda figureert. Hoe desperaat zij daarin is schetste Charlef Brantz al op 19 jl.in ‘Volks verlakkerij’. Wat als zij – en haar blinde discipel Rutte – nog meer incompatibele, subversieve hordes gaan binnenloodsen?