Vol gas

De enquêtecommissie over de gaswinning in Groningen heeft een hard oordeel gegeven: de overheid ging vol gas in tegen de belangen van de Groningse burgers en heeft hen totaal niet beschermd. De overheid heeft alweer gefaald in het veiligstellen van veiligheid en gezondheid van Nederlandse burgers.

Na de ‘toeslagenaffaire’ trad het kabinet Rutte-lll af, teneinde na een vrij lange formatie in vrijwel dezelfde samenstelling terug te keren. Nu gaat het hier natuurlijk om de politieke verantwoordelijkheid en niet over de persoonlijke verantwoordelijkheid. Het is niet zo dat premier Rutte of minister Hoekstra destijds hoogstpersoonlijk zelf hebben besloten om gezinnen in de vernieling te helpen of kinderen uit huis te plaatsen, maar zij namen daar (uiteindelijk) wel de politieke verantwoordelijkheid voor en traden af. De echte daders achter deze affaire zitten waarschijnlijk nog gewoon op hun plek, verdienen nog goed de kost in de belastingruif en komen waarschijnlijk niet voor de rechter.

Het nu uitgekomen rapport bevat een groot aantal snoeiharde oordelen over het overheidsbeleid (dus niet het kabinetsbeleid) en deze tien zijn  de belangrijkste:

  • De ernst van de problemen in Groningen is structureel onderschat;
  • Geld domineerde de besluiten over gaswinning;
  • De leveringszekerheid werd gebruikt als rookgordijn;
  • De onveiligheid in Groningen duurt onacceptabel lang;
  • Oliemaatschappijen profiteren van de rolvermenging op het ministerie van Economische Zaken;
  • In het starre en gesloten ‘gasgebouw’ was weinig oog voor belangen van de buitenwereld;
  • Gebrekkige schadeafwikkeling brengt schade toe aan Groningers;
  • Zwalkende versterkingsaanpak fnuikend voor gedupeerde Groningers;
  • Regionale bestuurders bleken volslagen ongeschikt om de belangen Groningers werkelijk te behartigen;
  • Kennisontwikkeling over het Groninger gasveld werd doelbewust beperkt gehouden (wat niet weet wat niet deert).

Aan deze conclusies van de enquêtecommissie te zien, is er op dit thema wel degelijk sprake geweest van politiek falen. Met andere woorden; niet alleen de ambtenaren hebben hopeloos gefaald zoals in de toeslagenaffaire, maar ook de achtereenvolgende kabinetten hebben vrijwel alle planken opzichtig misgeslagen in dit dossier; het beleid deugde niet en dat de Groningse burgers in hun bezittingen en gezondheid werden geschaad, is willens en wetens geaccepteerd. De geur van een heersende politieke elite die private marktpartijen heeft willen voorzien van puike (gas)winsten, stijgt onmiskenbaar op uit het rapport.

Het gevoel dat de overheid er niet is voor de burgers maar dat op die burelen eigenlijk wordt gedacht dat de burgers er voor de overheid zijn, valt niet te ontkennen. Het lijkt er op dat, nadat een groot deel van de verkozenen zijn beëdigd in de Kamer, zij zich onmiddellijk tegen de eigen bevolking keren. Dat is oorspronkelijk natuurlijk niet de bedoeling van de democratie; de burgers sturen een afvaardiging naar de Kamer, om in gezamenlijk overleg besluiten te nemen die goed zijn voor het land en voor de burgers. In dit geval zijn besluiten genomen die niet goed zij voor het land en ook niet voor de burgers en dus uiteindelijk ook niet voor de politiek.

De daders zijn bekend en bevinden zich niet alleen in de ambtenarij, maar nu ook in de politiek. Dat kan tot geen andere conclusie leiden dan dat het kabinet aftreedt en dat binnen de ambtenarij de falende employees worden opgespoord en hun congé krijgen.

Het spreekt voor zichzelf dat die politici en ambtenaren niet weer in overheidsdienst terug mogen keren. Iedereen heeft recht op ontberingen en vooral functies elders.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

5 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
6 maanden geleden

Wat Prof dr. Maarten van Rossem nu schetst over Mark Rutten én de Tweede Kamer, dan blijkt dat de heer Nijhof, de heer Paul Quekel, de heer Buskens en ik uitermate mild over Rutte hebben geschreven .

Op Youtube kwam ik het volgende tegen:
(45) Maarten woest over snoeihard rapport gaswinning Groningen- ‘Dramatische week voor democratie’ – YouTube

Het is gelukkig opgevallen dat het””Gasrapport over de Groningers,” SNOEIHARD is aangekomen, en terecht. Ook dat de mogelijkheid geschapen zijn dat de Oliemaatschappijen exorbitante winsten hebben gemaakt , wordt aangehaald.

DE ONHOUDBAARHEID van de huidige Politieke coalitie is nu op het hoogtepunt. !!!!…….

6 maanden geleden

Geachte heer Nijhof,

Hierop (zie hieronder ter info), heb ik van de Enquête commissie geen antwoord gehad, onze brief uit 1996 aan Wim Jok, over het Nederlandse aardgas, http://www.sdnl.nl/voorspelling1996.htm.

M.v.g. Paul Quekel

Hierbij een brief aan Wim Kok over ons aardgas uit 1996 als bewijs dat ik al heel lang bezig ben voor de gewone huis, tuin en keukenburger over het verkwanselen van ons aardgas.

De brief van 13 november 1996 met de door ons aangevoerde punten, speciale aandacht voor punt 7 staat op http://www.sdnl.nl/voorspelling1996.htm en een groot succes was http://www.sdnl.nl/gerd-leers.htm dat ik bereikte samen met Gerd Leers en Joop Wijn.

Vervolg brief aan Wim Kok:
De weledele heer drs. W.Kok
Minister President

p/a Ministerie van Algemene Zaken
‘s-Gravenhage

Waalwijk, 16 december 1996

Heer Minister,

Naar aanleiding van een bericht in de Telegraaf hebben wij U een brief vol vragen gezonden, welke U hebt doorgezonden naar het Ministerie van Economische Zaken. Wij hebben het zeer op prijs gesteld dat U deze vragen hebt doorgeleid naar een specialistische afdeling van EZ, waarvan wij per heden antwoord ontvingen.

Wij zenden voor de goede orde dit antwoord aan U, omdat naar onze mening dit schrijven nog meer vragen opwerpt dan in de brief worden beantwoord.

Onze vraag is heel direct: wat vindt U nu zelf van zulk een antwoord ? Kunnen wij als ondernemers en burgers van Nederland, die voor het eigen aardgas steeds meer betalen, hierin nu echt een antwoord vinden ?

Door de export van ons aardgas naar verre streken in Europa loopt daar de prijs van energie op, alleen al vanwege de toegevoegde waarde van het transport. Onder verwijzing naar de hoge energiekosten in het buitenland, wordt t.o.v. de Nederlandse ingezetene beargumenteerd, dat de prijs omhoog moet. Dus het feit alleen dat wij schaars aardgas exporteren, doet ons meer betalen.

De mededeling dat men in Tsjechië meer betaalt dan in Nederland, lijkt ons volstrekt onjuist. Men behoeft alleen maar te weten dat het gemiddeld inkomen in Tsjechië nog geen 10.000 kronen (f 600) per maand is. Ergens zal toch het energiepakket ook moeten passen in dat huishoudbudget. Wij geloven dit argument niet.

Naar onze mening is het voorgestelde beleid alleen maar passend in de doelstellingen van de Gasunie, die met hun kennis en technologie zaken willen bedrijven in Europa. Maar naar onze mening is een veel beter beleid op lange termijn, om ons aardgas gewoon te laten zitten waar de natuur dit voor ons heeft gebracht, nml in de grond van Nederland.

Waarom zouden wij de Gasunie winst op korte termijn laten maken met onze schaarse grondstoffen, wanneer deze grondstoffen op lange termijn van bijzonder belang zijn voor onze nationale industrie en ingezetenen. Mochten concessieovereenkomsten hierbij in de weg staan, dan kunnen deze ook ten dienste van de toekomst worden veranderd.

Naar onze mening is het geformuleerde beleid in deze brief van EZ onaanvaardbaar, en wordt op wat oppervlakkige manier ‘beleid’ gepleegd met iets dat daarvoor niet door kan gaan.

Onze mening is, dat deze export moet worden afgestopt.

Het zou een goed idee zijn om eens een panel samen te stellen van deskundigen uit politiek en bedrijfsleven, om dit onderwerp eens grondig door te nemen.

Met hoogachting en de beste wensen voor 1997,

P.L.G. Quekel
P.W.Th. Ruigrok

TER INFO: verstuurd op ma 12-9-2022 17:04
Geachte leden van de Parlementaire Enquête Commissie Gaswinning. Leest u deze informatie en laat u niet in de luren leggen door de vele jokkebrokken die aan uw tafel voorbij gaan. Leest u zeker het artikel Jokkebrokken van de heer C. Brantz, kolonel b.d.
 
M.v.g. Paul Quekel 78 jaar met alleen AOW.
 
CC zoals genoemd.
BCC politici, journalisten, redacteuren, hoogleraren e.a.
 
PARLEMENTAIRE ENQUÊTES?

BRON DAGBLAD DE TELEGRAAF: http://www.telegraaf.nl/watuzegt/676045208/het-toneelstuk-van-de-parlementaire-enquete A. van Gaal.

JOKKEBROKKEN: https://sta-pal.nl/2022/09/jokkebrokken/

Geachte heer Brantz nog meer jokkebrokken: http://www.sdnl.nl/enquete.htm 
 
Leest u hieronder de column van mevrouw A. van Gaal en leest en kijkt u naar:
We waren belazerd, we worden belazerd, we zijn belazerd en we blijven belazerd. Het wel en wee van de Nederlandse burgers.
 
Zoals ook bij Parlementaire Enquêtes: Leest u over parlementaire enquêtes op http://www.sdnl.nl/pimpernel.htm en klik op Analyse parlementaire enquêtes KRO REPORTER en KRO Reporter uit 2002, toen ook bij de NPO nog echte onderzoeksjournalisten waren http://www.sdnl.nl/video/enquete.wmv en toen de NPO en NOS nog onafhankelijk waren, even wachten op het downloaden en dan weet u dat het de gestuurde slagers uit de politiek zijn, die het eigen vlees keuren. Maar nooit afkeuren.
 
Het volgende dieptepunt, de aanstelling van de “onafhankelijke” heer R. Remkes voor de Stikstof ellende. http://www.telegraaf.nl/watuzegt/2126186768/missie-remkes-als-boerenbemiddelaar-lijkt-bij-voorbaat-kansloos
Hoeveel bemiddelaars hebben nog nodig om alle ellendes op te lossen?
 
Dat zijn personen met het eigen belang, (lees inkomen), het coalitie belang en het partij belang en dat personen zoals ambtenaren, politici, bestuurders, deze belangen zeer hoog laten prevaleren boven de belangen van de Nederlandse burgers. Vele voorbeelden aanwezig, zie ellendes en uitleg: http://www.sdnl.nl/iedereen.htm#verwijzing-2.
 
VERANTWOORDINGEN en misstanden van en door de heer M. Rutte en c.s.

Zorg en ziekenhuis ellende, Zorgverzekeraars ellende, Toeslagen ellende, Woekerpolis ellende, ICT ellende, Cyber ellende, Pensioenen ellende, UWV ellende, Jeugdzorg ellende, Onderwijs ellende, Studieschuld ellende, Woningnood ellende, Bouw ellende, Aardbevingen ellende, Energie ellende, Elektriciteitsnet ellende, Infrastructuur ellende (wegen, vooral N wegen, spoorwegen, viaducten en bruggen), Marktwerking en Privatisering ellende, Gedoogcultuur ellende, Gerechtelijke macht ellende, Raad van State ellende, Politie en Justitie ellende, Overstroming ellende, Covid 19 ellende, Immigratie ellende. Gas tekort ellende, Schiphol ellende, Stikstof ellende, http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6949426097490935808/ Pfas ellende, enz. enz.

Schuld per hoofd van de bevolking was in 2012 nog 12000 euro en nu in 2022 al 28000 euro en daar zijn de garantiestellingen voor ECB en Brussel en de COVID 19 en Oorlog kosten nog niet in meegenomen. Hoezo diepe zakken? Daar boven op oplichtingen met LIBOR, EURIBOR, Witwassen, Derivaten, Woekerrentes, Dividend oplichtingen enz. enz.

BRON DAGBLAD DE TELEGRAAF: http://www.telegraaf.nl/watuzegt/676045208/het-toneelstuk-van-de-parlementaire-enquete
Het toneelstuk van de parlementaire enquête DOOR ANNEMARIE VAN GAAL in COLUMNS

Vorige week is het toneelstuk genaamd ’de parlementaire enquête over de Groningse gaswinning’ van start gegaan. Commissieleden gaan heel gewichtig iedereen die iets met de Groningse gaswinning te maken heeft gehad, vragen naar de bekende weg en ze krijgen de antwoorden die ze al honderd keer gelezen en gehoord hebben.
 
Ze gaan werkbezoeken afleggen om in Groningen met eigen ogen de plaatsen te zien die ze al honderd keer in het nieuws hebben gezien.
En in februari volgend jaar komen ze met een eindrapport waarvan we nu al kunnen weten wat erin zal staan. Ik bied deze commissie overigens aan om nú alvast het eindrapport voor hen te schrijven, dat bespaart tijd en geld.

De conclusie zal namelijk ongetwijfeld zijn dat de overheid enorme steken heeft laten vallen, vooral op het gebied van de schadeafhandeling voor de Groningers; en dat het de leden heeft verbaasd dat het overgrote deel van het geld dat bestemd was voor de compensatie van de schade van gedupeerden, belandde in de diepe zakken van deskundigen en dure juristen die door de NAM werden ingehuurd om de schade-uitkeringen te minimaliseren en te traineren, waardoor de Groningers zich in de steek gelaten voelden door onze overheid en vooral door de bureaucratie en de arrogantie van de NAM.

De commissie zal zichzelf in het rapport de vraag stellen hoe het kan dat we de NAM, met haar arrogantie en beroerde schadeafhandeling, zo lang haar gang hebben laten gaan en waarom niemand in Den Haag met de vuist op tafel sloeg. Ja, hoe kon dat?

Rest van artikel kunt u lezen op http://www.sta-pal.nl het artikel: https://sta-pal.nl/2022/09/jokkebrokken/ en leest u ook onze reacties op dit artikel.

6 maanden geleden

Welk soort reactie kan er nog gegeven worden bij de samenvatting van de heer Nijhof inzake het rapport over gaswinning in Groningen . Ook ik kan niet anders constateren dat de huidige coalitie “” absoluut”” ongeschikt is Nederland nog langer te besturen, als we alle schandalen en vooral het “ toeslagen schandaal en de uithuis plaatsing van kinderen er bij halen, er een beeld ontstaat dat als crimineel kan worden aangeduid . Er is helaas veel meer aan de hand . Naast de ongeschiktheid van ministers en de daarmede gepaard gaande incompetentie blijkt ook dat de minachting naar de burger en verrijking van oliemaatschappijen abject te zijn , alsmede de “ Democratie “ ernstig is aangetast alsook het negeren van de Grondwet en de “ democratische procesvoeringen met de constitutionele beginselen , zoals ruim overleg met de Tweede Kamer en de controle op de Regering domweg werden omzeild waarbij de Tweede Kamer buiten het politieke spel is gezet en zelfs Kamerleden werden gedemoniseerd, bespot en als Tweede-rang Kamerlid gesensibiliseerd . Het karakter van de mijns inziens misdadige handelingen is onacceptabel, Ondanks de objectie heeft het electoraat het zooi in het zadel gehouden omdat het nepotisme welig bloeide . Mijn vertaling is dan : Hoe is het mogelijk dat “” men”” vrede kan sluiten met het peloton dat “ de burger minacht , belazerd, buiten de politieke beslissingen wil houden en doodleuk de lasten bij de burger legt, zoals de immigratie onverbiddelijk aangeeft . Dat de Groningers, nog zo “ mild” zijn, verbaast mij . Het leegroven van de “ gasputten” en vooral onder Ex minister Kamps’ s regime werd 57 miljard M2 gas extra uit de gasvelden gezogen om en aan Duitsland en aan Italië te verkopen voor een zacht prijsje .
Nu er een rapport is verschenen dat “ hopelijk “ als uitwerking heeft dat de Groningers zeer spoedig hun schade aan hun woningen kunnen laten herstellen . De laatste zin van de heer Nijhof , dat politici en ambtenaren niet weer in “ overheidsdienst “ mogen terug keren betwijfel ik ten zeerste. De hardnekkigheid waarmede deze coalitie zich bediend , om ongeacht de consequenties op het pluche te willen blijven zitten, baart mij ernstige zorgen omdat we te maken hebben met de “ criminele karakters “ van de gehele coalitie . Als mr Gideon van Meijeren de Minister van Justitie en veiligheid wijst op haar onkunde wordt van Meijeren als “ reuzel “ uitgemaakt terwijl zijn kennis ver boven die van de minister uitstak .Dat Mr Dr Thierry Baudet het Gehele Vak K als “ krankzinnig “ betitelde is, nog juist ook . Ik ben zeer geïnteresseerd in de uitwerking van het rapport en benieuwd naar een nieuw artikel van de heer Nijhof .

6 maanden geleden
Antwoord aan  A.R. Girbes srl

Waarom onbetaalbaar aardgas?
VRAAG: Waarom betalen wij als burgers van Nederland nu in 2022 al meer dan 2,50 euro per kuub aardgas en de prijsstijgingen zijn nog niet ten einde.

Een decennia lang een GAS debacle ingezet door Joop den Uyl, PvdA die ons aardgas verkwanselde aan Italië voor 1,7 eurocent per kuub en door Wim Kok, PvdA die ons aardgas versjacherde voor 4,5 eurocent aan Oost-Europese landen.

In1996 hebben wij nog een brief gestuurd naar minister-president Wim Kok om ons gas in de Nederlandse grond te laten zitten, totdat wij als inwoners en bedrijven het zelf nodig hebben. Hoeveel eenvoudiger was nu de energie transitie geweest! Zie http://www.sdnl.nl/voorspelling1996.htm even door scrollen.

Er werd niet geluisterd en dit beleid werd gecontinueerd door alle opvolgers, die nooit hebben ingegrepen voor een beter GAS BELEID. Incompetent beleid met zeer ernstige gevolgen, die zichtbaar zijn in Groningen en onze portemonnee.

En mede door de verkoop van onze nutsbedrijven aan buitenlandse energiereuzen met privatiseringen en marktwerkingen. Kijkt maar naar radar hoe dat nu voor Nederlandse burgers uitpakt.

Buskens
6 maanden geleden

Ik vrees dat Pinokkio niet weg te branden is. Misschien verjagen met brandende fakkels.