Prikbord nr 857

Sommige landgenoten vinden kennelijk dat we Poetin zijn gang moeten laten gaan, omdat er niet alleen soldaten maar ook burgers worden gedood. Een merkwaardige opvatting, want dit lokt juist een confrontatie met de NAVO uit en suggereert dat het leven van soldaten en Oekraïense burgers minder waard is.

En de herhaalde Russische dreiging met kernwapens kan tot gevolg hebben dat ook de VS steeds nauwer wordt betrokken bij de oorlog. De angsthazen zoals Rob de Wijk zien een andere werkelijkheid, blijkbaar zonder te beseffen dat de kernwapendreiging tijdens de Koude Oorlog niet kleiner was. Het grote verschil is echter dat we sindsdien nog afhankelijker zijn geworden van de Amerikanen; dus Poetin kan niet genoeg dreigen wat mij betreft.

Asielgetallen

De werkelijke toestroom van asielzoekers is niet alleen af te lezen uit de benodigde opvangplekken; dat aantal is al veel groter dan eerder beweerd. Ruim 300.000 in 2022 plus Oekraïense vluchtelingen.

Mogelijk komt dit doordat voor de ‘nareizenden’ niet meteen een woning beschikbaar is. En zo zitten we verstrikt in onze eigen domme wetten (met een financiële vergoeding voor leugenaars zonder bewijzen) die nog steeds een aanzuigende werking hebben op gelukszoekers en onze verificatiecapaciteit ‘verzadigen’, waardoor het aantal uit te zetten immigranten beperkt blijft. Zelfs buitenlandse studenten en gastarbeiders uit Oekraïne hebben hier onderdak gevonden in plaats van terug te keren naar het land van herkomst. We worden echter niet alleen door asieladvocaten en hun cliënten bedrogen, maar ook door de regering en de IND. En dat is precies de reden waarom de staatssecretaris geen oplossing ziet of mag zien en gokt op de Spreidingswet.

Corruptiebestrijding

Critici die nog steeds corruptie als argument gebruiken om de regering van Oekraïne geen (financiële) steun te geven, ondanks de effectieve bestrijding daar, dienen te beseffen dat vooral binnen de EU corruptie wijd verbreid is. Te beginnen in Nederland: asielopvang, rechterlijke macht, jeugdzorg, bouwprojecten overheid, ontwikkelingshulp, zorg, medicijnen, subsidies (media, biomassa, kinderopvang etc.), banken, verzekeraars, overheden, pensioenfondsen, goede doelen, toezichthouders en detentie-inrichtingen. De lijst is nog veel langer; ook in Brussel en andere EU-landen. Dus is corruptie in Oekraïne geen reden om de bevolking daar in de steek te laten, waarbij alle vluchtelingen hier dan permanent zullen (moeten) blijven.

Duitse tanks

Kanselier Scholz is een ondoorgrondelijke man met een eigen agenda. Wat daar instaat over de rol van Duitsland in Europa is ook bij de viering van het vriendschapsverdrag met Frankrijk niet naar buiten gekomen.

De verwachting dat, samen met Macron, een besluit bekend zou worden gemaakt over de levering van tanks aan Oekraïne, is – zonder verdere verklaring – niet uitgekomen. En waar eerst door Berlijn werd verwezen naar de aarzeling van de VS-president, kwam een ‘nieuwe’ reden tot uitstel aan het licht. De beschikbare tanks moeten eerst worden ‘geteld’ om te bezien of er meer tanks kunnen worden gemist dan 19 verouderde opleidingsexemplaren. Een merkwaardige uitvlucht zonder te wijzen op de Franse terughoudendheid of op de (nieuwe) Leopards die nog bij de fabrikant staan geparkeerd of de aantallen die bij andere bondgenoten aanwezig zijn en op Duitse toestemming wachtten.

Het minste wat Scholz kon doen is die tanks vrijgeven voor export naar Oekraïne, in ieder geval door zijn minister van Defensie zoals onder meer De Telegraaf beweerde, maar de Duits/Franse combinatie lijkt minder in staat om een leidende defensierol in Europa te gaan vervullen dan door deskundigen werd gehoopt, ondanks de verwaarlozing van hun krijgsmachten in de afgelopen jaren. Het wachten was dus op Biden om alsnog tot een totaal van 300 tanks te komen, die Oekraïne op korte termijn nodig heeft, waarvan ca. 100 meteen. Daarvan zouden de Duitse industrie – al dan niet via Polen – en andere bondgenoten, waaronder Nederland, er naar verluidt bijna 200 kunnen leveren van het type Leopard-1 en -2. Nu de munitie nog; wellicht ook uit Poolse en Spaanse voorraden. Dan blijft de vraag of de inmiddels toegezegde Amerikaanse tanks echt nodig zijn en op korte termijn aanwezig/inzetbaar, gezien het transport, de opleidingen, reservedelen, munitie en onderhoudsmonteurs, naast de ‘aangeboden’ Leopards alsmede Britse en eventueel Franse tanks.

Escalatie

NAVO-landen die bang zijn voor ‘escalatie’ als er tanks en vliegtuigen aan Oekraïne worden geleverd, terwijl Rusland niet bang is om afschuwelijke oorlogsmisdaden te continueren? Waar komt die lafheid vandaan, gezien de bereidheid (op papier) om NAVO-lidstaten te beschermen – wat nu door Oekraïne wordt gedaan – en de internationale rechtsorde te verdedigen? En geeft de NAVO niet telkens de verkeerde signalen af door het gebrek aan vastberadenheid, waardoor Poetin kan denken geen interventie te hoeven vrezen? Zelfs VS-president Biden lijkt beducht voor een confrontatie met de Russen en dan gaat het alleen nog maar om het leveren van materieel. Hoe zou het zijn, indien hij zijn grondtroepen moet inzetten voor de verdediging van Polen of Finland, of is hij juist blij met de blokkade door Turkije van het lidmaatschap van Zweden zodat Poetin zijn gang kan gaan, tezamen met zijn bondgenoot Wit-Rusland. Het lijkt er wel op, want de woorden van de Amerikaanse minister van Defensie schijnen vooral bedoeld om het al dan niet gegronde wantrouwen weg te nemen over de houding van de VS bij escalatie. Doch wie bang is voor Poetin heeft de morele confrontatie reeds verloren en zet juist de deur open voor het gevreesde(?) scenario. Zweden en Finland doen er verstandig aan een militair verdrag te sluiten met de Baltische staten en Polen, en tevens Oekraïne maximaal te steunen. Anders zal de prijs voor de hele NAVO hoog zijn; wellicht te hoog. En dan gaat het niet alleen om miljoenen vluchtelingen. Bovendien valt er niets te ‘onderhandelen’ zonder Poetin zijn zin te geven, waarbij alle gebiedsbezettingen, oorlogsmisdaden en schade worden genegeerd?

EU-miljarden

Voormalig minister Stef Blok heeft in zijn nieuwe functie bij de EU kennelijks iets ‘ontdekt’ dat reeds jaren aan de gang is: het smijten met miljarden zonder voldoende controle of terugbetaling bij gebleken fraude.

Daarbij gaat het niet alleen om de landbouwmiljarden voor Frankrijk en subsidies voor Hongarije, Roemenië, Bosnië, de Palestijnse Staat en Turkije, maar vooral om de honderden miljarden voor Griekenland, Italië, Spanje en nu het ‘coronafonds’. Jaren geleden maakte ik eens een analyse van de EU-jaarrekening, doch het jaar daarop was die inhoudelijk zo gewijzigd dat een leek sindsdien geen conclusies meer kan trekken. Ook niet over het functioneren van de zgn. grensbewaking : de peperdure Frontex die machteloos moet toekijken en zelfs bijdragen aan ‘reddingsacties’.

Hertenkampen

De activisten zijn inmiddels zo ver het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit binnengedrongen, dat de hertenparken op termijn worden geruimd. Want dieren dienen, volgens de minister, in hun natuurlijke omgeving te verblijven. Kennelijk zoals in de Flevopolder, Kennemer duinen en de wolvenarealen?

Het lijkt een eerste stap die kan leiden naar een verbod op konijnen en duiven houden, gevolgd door sluiting van dierentuinen en een verbod op koeien- en varkensstallen, alsmede kippenschuren, paardensport en circusdieren, zodat aan het einde alle dieren ‘beschermd’ zijn met desastreuze gevolgen en méér rechten dan mensen.

Idioten op de weg

Het is weer het jaargetijde waarin sommige fietsers en autobestuurders hun verstand kwijt zijn. Neen, niet zoals op die Russische filmpjes van (verkeers)ongevallen, maar ook zonder drank. Fietsers die bij duisternis en regen zonder licht op wegen zonder fietspad rijden. Dwazen die in een sneeuwbui met meer dan 80 km/u inhalen, net als enkele vrachtwagens. En andere jakkeraars die op volle snelheid invoegen, soms met de telefoon in de hand, terwijl de rest op de rem trapt voor een file. En dan hebben het nog niet over gebrekkige verlichting, het negeren van de maximumsnelheid – al dan niet met aanhangwagen/ caravan – en het niet gebruiken van de richtingaanwijzers. De rest (drank, drugs, lachgas, straatracers) valt niet onder ‘idioten’, maar ‘criminelen’.

Jeugdzorg

Gezien de wachtlijsten in de jeugdzorg en het gemak waarmee hulpverleners naar verluidt de eenvoudige gevallen selecteren en de rest ‘vergeten’, komt een aantal vragen op:

  • welke taken zijn precies overgedragen aan de gemeenten;
  • wie zijn de toezichthouders en wat staat er in hun evaluatierapporten;
  • wat is de inhoud van de contracten met gemeenten;
  • welke rapportages heeft de Algemene Rekenkamer gedaan;
  • waarom komt het ministerie toezeggingen aan de Kamer niet na;
  • en wie vormen de diagnosecommissies die de behandelprioriteit moeten bepalen?

Want dat veel cliënten op hun 18e nog niet klaar zijn voor een zelfstandig leven, heeft alles te maken met de wijze waarop de wet wordt uitgevoerd en de vertragingen in de (toelating tot) trajecten. Die trajecten verlengen heeft weinig zin als er geen capaciteit is, net als meer geld vragen of een nieuwe wet maken. Kan het zijn dat Nederland (te) vol is?

Ministeriële verantwoordelijkheid

Niet alleen de financiële verantwoording bij de ministeries van BuZa en Volksgezondheid (VWZ) is een puinhoop gebleken, maar nu ook bij Milieu. Dit was voorspelbaar als activisten politieke functies krijgen of ambtenaar (kunnen) worden dan wel ‘adviseur’. Intussen hebben zoveel partijen boter op hun hoofd, waaronder de VVD, dat het onwaarschijnlijk is dat er een minister moet aftreden wegens zijn verantwoordelijkheid; laat staan de premier. Het wachten is op rapporten over het Ministerie van Justitie en Veiligheid – met name over de asielopvang, de politie, het OM en het gevangeniswezen – en het Ministerie van Landbouw (LNV). Een rapport over gebreken bij (commerciële) toezichthouders ligt inmiddels op tafel, dankzij 1300 ambtenaren(!), en is niet geruststellend.

Spreidingswet

In de ‘Spreidingswet’ voor de huisvesting van statushouders dienen de grote steden te worden ontzien. Die hebben al genoeg achterstandswijken, criminaliteit, armoede, woningnood, onderwijzerstekort, uitkeringen, illegalen, drugsproblemen en bestuurlijke chaos.

Terreur

Welke partijen waren eigenlijk tegen de vrijheid van meningsuiting over het regeringsbeleid of beter: Kaag-beleid? Dezelfde die nu boos zijn over het belemmeren/oppakken van activisten die niet alleen oproepen tot terreur tegen de samenleving, zoals het blokkeren van snelwegen? Het is dan ook verbijsterend dat de politie hulp bood bij de A12-blokkade, door het verkeer tegen te houden. Daarmee vervalt een aanklacht wegens verkeershinder of economische schade, want dit deed de politie, zodat er geen verkeer meer was. Blijft over een ‘overtreding’ van de demonstratievergunning op een andere locatie (Malieveld). Die vergunning had er nooit mogen zijn wegens het voorspelbare gedrag van de milieudrammers. Dit was immers de reden dat de politie in grote getale klaarstond en veel te laat ingreep, zodat de media uitgebreid verslag konden doen.

Uitlevering

De regering heeft terecht besloten om de ‘overdracht’ (uitlevering) van verdachten aan België op te schorten. Helaas ruim tien jaar te laat, want de misstanden in Belgische detentie-inrichtingen en bij transporten overtreffen soms zelfs die in Frankrijk. Het was zo erg dat er een stichting werd opgericht voor de bescherming van gevangenen, teneinde het aantal ‘zelfmoorden’ te reduceren en het gedrag van criminele bewakers aan de kaak te stellen. Dit hielp weinig, want het gehele justitiële apparaat is ziek. Dit werd reeds zichtbaar bij het onderzoek naar de bende van Nijvel, aanslagen op politici, het Dutroux-dossier (onderzoek, ontsnapping, tientallen ‘omgekomen’ getuigen, vrijlating echtgenote), het Molenbeek-dossier (moslim-getto van Brussel), de drugshaven van Antwerpen, de vervuiling van de Schelde, het Fortis-dossier, corruptieschandalen en de criminele bendes in Luik.

Verspilling in de zorg

Naast 40% onnodige behandelingen, het weggooien van medicijnen, een verschrikkelijke bureaucratie, absurde concentraties in medische fabrieken (nieuwbouw) en een jaarlijkse betaling aan (alle) huisartsen die ooit een bepaalde cliënt hebben gesproken, alsmede de financiële relaties met farmaceuten, ict-bedrijven, verzekeraars en leveranciers van medische apparatuur, zijn er ook kleine voorbeelden van geldverspilling in de zorg. Een geestelijk gehandicapt kind dat ongeneeslijke kwalen heeft, moet elke 2 jaar medisch worden ‘gekeurd’ om te bepalen of ze alsnog naar school kan. Niet dat dit zinvol is of dat er overcapaciteit is op (bijzondere?) scholen, maar toch…

Wintershall-schandaal

Het Duitse bedrijf Wintershall leverde tot dusver – vanuit Rusland – de grondstof voor kerosine; de brandstof voor Russische bommenwerpers die (kruis)raketten lanceren tegen burgerdoelen. Zelfs na de bezetting van de Krim werd door de Duitse regering nog een investeringsgarantie afgegeven van 4 miljard euro. Hoeveel schandalen moeten nog worden onthuld voordat de ‘erfenis’ van Merkel volledig in beeld is? Want bijdragen aan oorlogsmisdrijven is een strafbaar feit waarvoor de top van het bedrijf gearresteerd zou moeten worden.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties