WEF vuistdiep in regering

Het World Economic Forum (WEF) blijkt veel verder doorgedrongen in de Nederlandse regering dan tot dusver voor mogelijk werd gehouden. Met beroep op de Wet Open Overheid (WOO) wist Marc van der Vegt documenten boven water te krijgen die een onthutsende inkijk geven.

Tot dusver werden critici van het WEF en de toenemende invloed die deze particuliere club van voorman Klaus Schwab op het beleid van regeringen lijkt uit te oefenen, vooral weggezet als ‘complotdenkers’ of ‘wappies’. Het gaat hier echter wel degelijk om een complot, want de besprekingen die onder toezicht van het WEF door en met onze bewindslieden worden gevoerd, zijn ‘geheim’ en zijn dus aan het zicht van de controlerende macht (Staten Generaal) onttrokken. En heimelijk (politiek) opereren is gewoon een complot en het heimelijke karakter wordt doorgaans veroorzaakt door de minder goede bedoelingen van het overleg. Dat men openlijk bij elkaar komt, doet niet terzake; de overleggen vinden heimelijk plaats en dat is de exacte definitie van ‘complot’.

Het zal ongetwijfeld zo zijn dat door het WEF ook goede plannen worden ontwikkeld, maar het is natuurlijk volstrekt ondemocratisch als b.v. het Nederlandse beleid ten dele in Davos (de zetel van het WEF) wordt opgesteld en met behulp van list en bedrog door onze vleugellam gemaakte Tweede Kamer wordt geleid. Geen van onze bewindslieden kan volhouden dat dergelijk handelen volledig in lijn is met de in Nederland geldende Grondwet. De wetenschap dat b.v. WEF-voorzitter Schwab niet alleen ruim een miljoen euro per jaar opstrijkt met zijn voorzitterschap, maar ook nog eens (samen met anderen) investeert in de projecten die door het WEF zijn uitgedacht en/of begeleid, geeft deze constructies helemaal een maffiose gloed.

Koningin ook betrokken

Verder blijkt HKH Koningin Maxima bij het WEF te fungeren als ‘Lid van de stuurgroep’ die zich bezighoudt met ‘Resetting Digital Currencies’. Dat wil zeggen dat buiten het Parlement om wordt gekeken op welke wijze onze valuta geheel digitaal kunnen worden gemaakt. Wat daarvan de bedoeling is laat zich niet moeilijk raden; regeringen zouden straks kunnen zien waar u de boodschappen haalt en wat de precieze inhoud van de keukenkastjes is. Bovendien is het zo te programmeren dat bepaald kan worden wat wel of niet aangekocht mag worden en dat is natuurlijk krankzinnig. Los daarvan is het natuurlijk totaal onaanvaardbaar dat het – niet voor niets onschendbare – staatshoofd (d.w.z: zowel de koningin als de koning) zich inhoudelijk intensief bemoeit met dergelijke zaken, omdat zij zelf geen vertegenwoordiger van de bevolking is en zich vanwege haar functie niet kan en mag verwantwoorden jegens de wel ‘gekozen’ volksvertegenwoordiging.

Naar blijkt zijn de ministers Kaag (D66) en Hoekstra (CDA) zeer actief voor het WEF in verschillende groepen. Ook zij verantwoorden zich niet in het parlement, omdat het WEF kennelijk eenzijdig kan bepalen wat openbaar gemaakt mag worden en wat niet. Als dat zo is, dan hebben onze bewindslieden daar niets te zoeken. Zij verklaren al hun doen en laten in het Parlement en voor zoveel niet, staat niets hen in de weg om hun ontslag bij de Koning aan te bieden.

Het Nederlandse beleid moet in Nederland worden gemaakt door degenen die daar door de bevolking voor zijn aangesteld en nergens anders. In alle andere gevallen is er geen sprake van democratie en rust de grondwettelijke plicht op onze strijdkrachten om in te grijpen.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
6 maanden geleden

Ik wil het nog wel eens schrijven dat de burger op een onwettige en onbehoorlijke manier wordt bestuurd . De heer Nijhof heeft alweer zijn best gedaan en dat is zeer bewondering waardig om ons te verwittigen dat we eigenlijk op een zeer vileine manier worden belazerd door de psychopaat en zijn aanhang .,Het WEF is een privaat clubje en wenst dus een wereld heerschappij . Dat de heer Nijhof zelfs het leger wil inzetten om de binding met het WEF teniet te doen prijst zijn attitude . Wat de aard van de zaak betreft is dat de minachting naar de bevolking in Nederland door de psychopaat Rutte , eigenlijk pure criminaliteit betreft omdat niemand om die binding heeft gevraagd als ook de onwettigheid een feit is . Nu is het alweer duidelijk dat de politieke situatie onhoudbaar is geworden en , mijns inzien Rutte, Kaag en Hoekstra voor de rechter moeten worden gesleept , daarnaast moet de aangegaane projecten met het WEF onmiddellijk ontbonden worden . Dat Rutte CS het presidium buiten werking zette is toch een ondemocratisch feit en kan worden gezien als ongrondwettelijk complot en Koningin Maxima is mijns inziens buiten haar bevoegdheden getreden . Immers : wat moet een Koningin bij het WEF om actief mee te doen om valuta digitaal om te zetten ter controle op de burger . Ook daar hebben “we “ niet om gevraagd . Dat De heer Nijhof het leger in wil zetten om de Nederlanders te bevrijden van dictators is nu duidelijk geworden . Mijn bevattingsvermogen wordt keihard op de proef gesteld . Het onaanvaardbare is aangebroken en is gezien de situatie onherroepelijk .

Maurits Campert
6 maanden geleden

Heetten dat vroeger niet landverraders of zo? In mijn onschuld dacht ik ook dat ons koningshuis altijd neutraal was of althans diende te zijn…
Oude man, volledig abuis kennelijk.

ronald.dunki
6 maanden geleden
Antwoord aan  Maurits Campert

Kijk wat zij in hun ambtseed pretenderen en wat zij effectief uitvreten…
Dat IS landverraad in optima forma en strafbaar naar bestaande wettelijke criteria! Tribunalen? Hoe meer hoe beter, want de wachtlijst groeit met de dag.