Reptielbeleid

Vandaag gaf een als bewindsman gecamoufleerde WEF-marionet een verklaring over de Nederlandse visie op het resultaat van het open feestje van de hypocratie in een exotisch oord in de Egyptische zandbak.

In een jaar met veel extreme weersomstandigheden en alarmerende klimaatrapporten zijn we er niet in geslaagd om grote voortgang te boeken op het terugdringen van CO2 door alle landen die veel uitstoten….tegelijkertijd is er mede dankzij de open houding van de EU een doorbraak bereikt op het thema klimaatschade…Dat is enorm belangrijk voor kwetsbare landen die daar nu al mee te maken hebben, vaak zonder veel bij te dragen aan klimaatverandering”.

Degene die dit heeft geschreven moet zijn eigen tekst nog maar eens goed bestuderen. Er staan vier pertinente onwaarheden (in gewone mensen taal: “leugens”) in en twee vaststellingen die voor het Egyptische feestje van de hypocratie al duidelijk waren. Twee open deuren.

Onwaarheid en open deuren

Afb: Victor / Flickr

Serieuze onderzoeken naar die door de bovenstaande klimaatnitwit veronderstelde extreme weersomstandigheden en alarmerende klimaatrapporten weerspreken die twee constateringen. Met data, cijfers, grafieken die het beeld presenteren van klimaatontwikkelingen en gebeurtenissen over honderden jaren. Te ingewikkeld voor een klimaatkneus behept met tunnelvisie en beperkte horizont die alleen gelooft in advocacy journalism.

Wat wordt bedoeld onder kwetsbare landen is een raadsel? Althans voor mij. Derde wereld landen? Landen waarvan de bevolking ( en niet de nationale elitocratie)de negatieve effecten van bijvoorbeeld massale houtkap ondervindt? Landen waarvan de elitocratie helemaal geen zin hebben in klimaatmaatregelen en de westerse klimaatschuld misbruiken als het zoveelste verdienmodel om rijke westerse landen het geld uit de zak te kloppen? Is het in het verlengde daarvan, dan verrassend dat die elitocratie niet veel wil bijdragen aan geld verslindende maatregelen om de door het westen beweerde fantoombedreigingen te mitigeren. Ben je gek, ze wil er aan verdienen!

Dan die twee open deuren. Het is al jaren duidelijk dat de Europese Unie op allerlei mogelijke manieren, probeert om klimaatfeestjes van de hypocratie zodanig te sturen dat een bebaarde bejaarde zich als een Bokito op de borst kan kloppen dat realisatie van door de EU gemanipuleerde doelstellingen weer een stapje dichterbij is gekomen. In die zin is de EU altijd transparant geweest. Dan die landen die al veel uitstoten. Die willen dat de energie betaalbaar is en blijft voor hun eigen samenlevingen en daarom bouwen ze kernergie – steenkool – en bruinkool centrales, maar beperken wel het gebruik van biomassa centrales met hun klimaat -, milieu – , biodiversiteit en gezondheid schadende effecten. Misschien proberen ze op die manier wel een zero som uitstoot te bereiken. Wie weet? Dat laatste kunnen de zo klimaatbewuste, hypocriete westerse regeringen in hun zak steken.

Het zoveelste verdienmodel

Er is dus daar in Egypte weer een zak geld gecreëerd voor kwetsbare landen die zelf niet veel bij willen dragen aan het terugdringen van klimaatveranderings-effecten. Leuk om de bankrekeningen van corrupte machthebbers en hun inner circle weer op orde te houden. Kapitaaloverdracht waar de bevolking geen cent van zal zien en gedwongen wordt om in leven te blijven door klimaat- en milieu schadende activiteiten voort te zetten. Ondanks de gezondheidsschade die ze daardoor zelf lijden.

Zwakkere landen zoals Columbia eisen vergoedingen voor ecologische schade die ze door hun wankele en corrupte beleid zelf hebben veroorzaakt. Er is in de moderne geschiedenis geen westers land geweest die een andere zelfstandige natie heeft opgedragen om mens en milieu te vernielen, opdat het met de gedolven grondstoffen zijn nationale welvaart en welzijn op niveau kan houden en zelfs stimuleren. Wel hebben landen als Nederland een vernielingsprikkel gestimuleerd door hun onevenwichtig gunstige subsidiebeleid voor o.m. boskap. Door de infrastructuur in slechte staat te houden, door slecht of geen bosbeheer, door een ondermaatse water – en natuurbeleid dat erosie en landverschuivingen heeft veroorzaakt, hebben landen als Columbia klimaat- en milieuschade grotendeels aan zich zelf te wijten.

Het geld zal zeker niet gebruikt worden om de geconstateerde schade te herstellen en toekomstige schade te voorkomen. Klimaat en milieuschade gaan gewoon door met groeiende gezondheidsschade als bedenkelijke bonus. Naast een hemeltergende corruptie vormen de groeiende energiekosten een belangrijke factor die de gewenste aanpassingen en herstellingen doorkruisen. Energiekosten die door het klimaatideaal van deugpronkers (dank Jeroen Hetzler) worden opgestuwd en daardoor voorkomen dat voor de betreffende bevolkingen een acceptabel welvaart en welzijn niveau bereikt kan worden. Om over een betere toekomst van opvolgende generaties in eigen land maar te zwijgen. Die vinden ze wel in Nederland waar de geldautomaten aan de bomen hangen.

Heilloos klimaatbeleid

Jeroen Hetzler benoemt de huidige politieke situatie in Nederland als volgt: “onze modellenmaatschappij is een papieren schijnwereld waarop deugpronkers en zelf benoemde klimaat – en stikstof redders hun “ beleid” baseren. Die modellen hebben een verwoestend effect op boeren, vissers en burgers. Die modellen zijn als ‘reptielen’ koudbloedig, vaak gladjes en ongevoelig voor menselijk leed”. Reptielenbeleid gevoerd door westerse lidstaten van UN en EU,

Jeroen Hetzler vervolgt: “Het huidige modelmatige klimaatbeleid berust net als het klimaatbeleid uit het vorige millennium op een ongefundeerde sterke vereenvoudiging van de werkelijkheid: het complexe non-lineair chaotische klimaatsysteem teruggebracht tot 1 enkele variabele: CO2. Men hoeft maar aan één knop te draaien volgens de politiek gedragen opvattingen van bijvoorbeeld Timmermans. Echter, het is onaannemelijk dat CO2, na 1850 opeens de enige overgebleven klimaatveranderende factoren zouden zijn na duizenden jaren van natuurlijke klimaatschommelingen. Dit is onzin, een papieren werkelijkheid, wensdenken van onkundige gevoelloze politici. Er bestaat immers geen wetenschappelijk bewijs voor de catastrofale rol van CO2. Het tegendeel is juist wel zeer aannemelijk gemaakt. Ergo. Het model deugt niet. Dit is inmiddels van vele kanten aangetoond. Desondanks blijft het mondiaal “beleid bepalend”. Voor CO2 kun je m.i. net zo makkelijk het Ozongat, broeikaseffect, stikstofoxide en/o, ammoniak, fijnstof invullen.

Onwil en onkunde vormen kennelijk de kern van overheidsbeleid en rechtspraak. En dit alles gebaseerd op een papieren werkelijkheid die, politiek gezien, ook nog eens berust op gewetenloze minachting van de Nederlandse burger, boeren en vissers. Het zijn nare, zo niet verachtelijke, mensen die op basis van computermodellen, ons burgers, boeren en vissers dit menen te moeten aandoen. Desinformatie en ideologisch eigenbelang zonder enig fatsoenlijke concrete onderbouwing. Zo is het nog maar een kleine stap naar ontneming van vrijheid van meningsuiting, zelfbeschikkingsrecht, recht op organisatie en de willekeur van tirannie. D66 koketteert met het nemen van deze stap. Totaal gevoelloos voor de gevolgen”.

Het kan niet beter verwoord worden.

Voorbeeldfunctie

Overigens kwam de Brusselse bolleboos met deze uitsmijter: “De burgers verwachten dat wij het goede voorbeeld geven. Dat houdt een veel snellere vermindering van uitstoot in”. Burger? De man kan het niet laten om de doorsnee man en vrouw nog eens op de machteloosheid van zijn/haar positie te wijzen. In de ware zin van het woord heeft die wel rechten en plichten en in de huidige omgeving alleen afgedwongen plichten en geen rechten.Met die “we” duidt de bolleboos net als de “we” van de Nederlandse klimaatniwit op de hypocratie waarvan het gros de term klimaat herhaaldelijk in woordenboeken en encyclopedieën moet opzoeken om een idee te krijgen wat op zo’n klimaatfeestje te doen is. Een voorbeeld dus dat leidt tot vermindering van uitstoot? LOL.

Die hypocratie die zich bedient van CO2 uitstotende, milieuvervuilende vliegtuigen die over duizenden kilometers hun weg naar een exotische oord vonden en het volumineuze wagenpark die het CO2 gehalte opgewekt verhoogde. Kijk naar die uitbundige ontvangsten in zalen waar de airco’s op max stonden te blèren. Kijk naar die overnachtingen voor tienduizenden deelnemers in heerlijk gekoelde kamers waar ze niet keken op een litertje meer waterverbruik en gefêteerd werden met maaltijden uit keukens die hun taken bijna niet aankonden. In die dagen werd de CO2 uitstoot in naam van het klimaat een stevige duw in de rug gegeven. Dat moet dus het voorbeeld zijn voor de eenvoudig levende en verarmende man en vrouw in de straat? Als die bolleboos dat inderdaad meende, waarom al die vrijheidsbeperkende en kostenverhogende klimaatmaatregelen in het algemeen en stijgende energiekosten in het bijzonder? De man beseft door zijn beklemmende arrogantie niet eens hoe hij zo dom uit de hoek komt!

Inderdaad reptielenbeleid

Het zijn gedragsuitingen en uitspraken die bevestigen dat de hypocratie zich inspant om van het koude, gladde, ongevoelige en leugenachtige reptielenbeleid ‘normaal’ beleid te maken. Ga eens bij het Brusselse of Haagse filiaal van Hans Anders langs en laat niet alleen de ogen en oren, maar ook de hersens nakijken. Ik heb dat bij het filiaal in Klazinaveen laten doen en kan nu scherper de onzin in woord en beeld van de hypocratie bestuderen en van goedwillende kanttekeningen voorzien. Echt, het helpt.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
ronald.dunki
1 jaar geleden

‘Hypocrate reptielen’ proberen, in hun speurtocht naar ideologisch bruikbare ‘slachtoffers’, om onschuldige homofielen te misbruiken voor hun politieke LGBTXYZ pressie op de sportwereld. Terecht werden zij door FIFA de deur gewezen. Maar zij zullen nooit berusten, zoals zij zich ook ontfermd hebben over zelfgecreëerde problemen als ‘het klimaat’, hun imaginaire ‘pandemie’ en uiteraard de in Haagse burelen bedachte CO² flauwekul.

Dat alles resulteert in zakkenrollerij op ongekende schaal als verdienmodel, lockdowns om de westerse economie en vooral de MKB bewust kapot te maken en in de geboorte van miskramen als BLM, Antifa en andere neofascistische secte’s als gevaarlijke huurlingen om hun kastanje’s uit het vuur te laten halen, de herboren bruinhemden van 1930 .

Dat er miljoenen ‘door het klimaat getroffen’ zwarte mensen zijn die nooit één cent van de ridicule ‘herstelbetalingen’ der D66/GL.PvdA spijtoptanten zullen zien – noch voor klimaat, noch voor slavernij – is evident.
Kaag kan het geld voor ‘klimaathulp aan kwetsbare’ landen net zo goed op de bankrekeningen van haar zwarte en Palestijnse vriendjes in Cyprus of Singapore storten, dat scheelt weer één of twee tussenstations in het witwasproces waarin zij zo geïnteresseerd is door iedere transfer groter dan de € 100 te gaan bestuderen…. Deze tientallen, zo niet honderden miljoenen grote bonus voor Kaag’s wel héél erg foute vriendenkring zijn uiteraaard van puur politieke, dus onbesproken globalistische signatuur en wie daar wat van zegt is een ……..!

Zieke hypocraten maken – in hun incompetentie – op kwaadaardige wijze misbruik van de domheid van het kiezersvolk, hetgeen het kenmerk van alle politici is. Maar zij voelen, zoals Jeroen Hetzler terecht betoogt, geen enkel verantwoordelijkheidsgevoel voor de ellende die zij bewust creëren, noch de minste empathie voor hun slachtoffers. Desondanks gaan er steeds meer angstige linkse stemmetjes op die beginnen te pleiten voor amnestie op grond van hun onwetendheid… En God heet Gerrit!

Let wel, het was een klein stapje van hun ignorantie, en vooral incompetentie, naar hun actuele, kwaadaardige onrechtmatigheid. Maar dat deerde deze ‘nitwits’ geenszins. Hopelijk is het dan ook weer een klein stapje naar de tribunalen.