Prikbord nr 844

Wie zijn die ‘deskundigen’ die in tv-programma’s het woord krijgen, omdat ze zich schamen voor de behandeling van illegalen en gelukszoekers hier? In de VS gestudeerd; is dit een aanbeveling, gezien de woke-mentaliteit op veel universiteiten daar?

Bovendien kennelijk niet helemaal op de hoogte hoe gewone Nederlanders worden behandeld: door de overheid, door rechters, door huurbazen en door verzekeraars. En uitgebuite gastarbeiders, klokkenluiders, bejaarden, werknemers met minimumloon of woningzoekenden. De prietpraat van die shamers en gesubsidieerde hulpverleners/activisten toont een ontbrekend besef dat de kosten voor opvang van vooral economische ‘vluchtelingen’ en vooruitreizenden eerst moeten worden verdiend, inclusief de kosten van die veelvuldige ‘voorlichtingsprogramma’s’ met vaak meerdere presentatoren en soms reisjes naar de landen van herkomst waar de gastvrijheid van Nederland door mensensmokkelaars wordt aangeprezen. Maar die komen nauwelijks in beeld, net als de zgn. reddingen op de Middellandse Zee waarbij de ‘geredden’ niet (kunnen?) worden teruggebracht naar de haven van vertrek. Liever een maand rondvaren om toegang in Italië af te dwingen. Niet alleen de activisten hebben een blinde vlek voor de feiten, maar ook sommige tv-journalisten. Minder geld voor dit soort dubieuze voorlichting zou volstrekt terecht zijn.

Corruptie

De inspectie voor Volksgezondheid was kennelijk niet op de hoogte van de enorme bedragen die cardiologen bij verschillende ziekenhuizen ontvingen van medische bedrijven. Uiteraard betaald uit de overwinsten; lees staatskas. Er waren naar verluidt onderzoeksjournalisten nodig om dit aan de kaak te stellen, waardoor de ambtelijke top toch iets heeft uit te leggen. Want als dit geen omkoping, dus corruptie betreft, dan zullen die cardiologen er geen bezwaar tegen hebben om het geld af te staan. Maar mochten ze zich achter ambtenaren (kunnen) verschuilen, dan is ook hun integriteit in het geding. Doch die ambtenaren worden beschermd door de Pikmeer-arresten; ook bij de vele mislukte ict-projecten (lees brief onder Van correspondenten).

Crises

Goede dingen komen gedrieën is een gezegde, maar slechte dingen ook. Er is niet één energiecrisis, maar drie: olie, gas en kernenergie (in combinatie met het beperkte/kwetsbare hoogspanningsnet). Er is ook niet één financiële crisis, maar eveneens drie: banken en verzekeraars, graaiende overheid en EU-maffia, en ECB/inflatie. Er is evenmin slechts een asielcrisis; namelijk illegale instroom (gelukszoekers), inburgering/ gezinshereniging/criminaliteit en het uitzettingsdebacle. Zonder moeite zijn ook drie bedreigende conflicten te onderscheiden: kernwapens (Rusland, Iran, Noord-Korea), China (Taiwan, Afrika, Oeigoeren), oorlog in Oekraïne, Jemen en met Hamas/Hezbollah/IS.

Zelfs de klimaatcrisis heeft drie vormen: de religie, dat de hele wereld dit kan oplossen (ondanks de overbevolking), dat het Westen daarvoor moet betalen en dat alleen het Westen verantwoordelijk is voor allerlei natuur- en milieurampen die (kunnen) samenhangen met klimaat.

Het hersenspoelen van de jeugd wordt dan ook voortgezet met alle moderne middelen: tv-programma’s, schoolboeken en stages in het buitenland. Volwassenen worden eveneens bestookt: door de VN, EU, BuZa (‘ontwikkelingshulp’), linkse media, cabaretiers en goede doelen, alsmede door landen die menen ‘recht’ te hebben op westerse miljarden.

Gasprijs

Het is nog steeds opvallend stil rond de koppeling van de elektriciteitsprijs aan de gasprijs die niet in heel Europa gelijk blijkt te zijn. En wie gaan straks de energiecompensatie betalen voor de Oost- en Zuid-Europese landen? Waar Nederland altijd voorop loopt met regels uit Brussel, continueren we nu een nationaal beleid waar niemand iets van begrijpt. Behalve de profiteurs natuurlijk. Intussen wordt er een compensatieregeling opgetuigd die gevoelig is voor fraude, maar dat kan niet anders roept het kabinet. Waarom niet; iedereen heeft een jaarafrekening van zijn inkomen: werkgever, belastingdienst, SVB/ pensioenfonds, UWV of Sociale dienst. Het kabinet moet geen onmacht suggereren als het om onwil gaat, want fraudepreventie is een overheidstaak, juist om nog meer schuldhulpverlening, toeslagenaffaires en Roemenenfraude te voorkomen.

Gemiste kans

De BVNL-partij (Belang van Nederland) heeft zich met een frisse aanpak gepresenteerd in Noord-Brabant ter voorbereiding van een vernieuwd verkiezingsprogramma. Helaas lag het accent daarbij op de bestaande aanhang en de ondernemers. Waarom die laatsten ook in de Kamer vertegenwoordigd moeten zijn (door een mini-partij), kwam niet uit de verf. Maar dit kan nog komen; wellicht is het zelfs belangrijker om vooral in de provinciale besturen invloed te krijgen. Want voor een brede partij zal nodig zijn dat ook zzp-ers er zich thuis voelen, dat er geen concurrentie met sterke partijen ontstaat en dat samenwerking met andere kleine partijen wordt gezocht zodat tenminste een (fictieve) kiesdrempel wordt bereikt. Voor one-issue partijen is immers te weinig draagvlak. Bovendien zal de reputatie van ‘ondernemers’ moeten worden verbeterd/afgebakend; niet alleen faillissementsfraudeurs. Banken, verzekeraars, criminele (ict-)bedrijven die de overheid bestelen, medische/farmaceutische bedrijven, gesubsidieerde bedrijven, bedrijven die ons de EU in hebben gerommeld in hun eigen belang, energiebedrijven, advocaten, tandartsen, etc. etc. hebben vaak een bedenkelijke track record. En tot slot zullen ook de urgente onderwerpen aandacht moeten krijgen: klimaatverdwazing, scholen, immigratie, uitkeringen, energievoorziening, defensie/cyberwar, integriteit overheid, omvang ambtenarenapparaat en adviesorganen, semioverheid, woningbouw, gezondheidsfinanciering, justitie, ECB, subsidies zonder noodzaak/verantwoording (cultuur, ruimtevaart, milieuorganisaties, ontwikkelingshulp, VN e.d.) en de EU.

Grapperhaus

Hoe verziekt zijn het ministerie van Justitie en Veiligheid en de politietop als minister Grapperhaus meende weg te komen met een fake-project dat bijna 200 miljoen zou hebben gekost, en alleen geïnteresseerd was in zijn politieke imago. Doch hij was niet de enige acteur; vanuit het ministerie wordt nu naar verluidt beweerd dat er helemaal geen geld is verspild. Het valt te vrezen dat de huidige minister door haar topambtenaren onderuit wordt gehaald wegens haar aanpak die pijnlijk is voor de kliek die inmiddels verantwoordelijk is voor vele schandalen.

Hondsbrutaal

Het wordt tijd dat de vliegmaatschappijen net zo worden behandeld als de boeren én dat de werkelijke cijfers op tafel komen. Niet alleen van de lawaaioverlast voor ongeveer 2 miljoen mensen, waarvan 200.000 ernstig, maar ook van de CO2-uitstoot – niet alleen boven Nederland, maar in totaal – en van de redenen waarom Schiphol denkt nog steeds te kunnen uitbreiden, terwijl het vliegveld bij Lelystad wordt genegeerd.

Schiphol heeft geen vergunningen, houdt zich nog niet aan de afspraken (geografische verdeling van overlast) of denkt daarmee meer vliegbewegingen dan 440.000 per jaar te kunnen afdwingen, bouwt naar verluidt een extra terminal voor 1 miljard(?) – deels op kosten van de staat (aandeelhouder) – en houdt een bewoond gebied ‘gegijzeld’ voor de eventuele aanleg van een extra baan, terwijl de bedrijfsvoering een grote puinhoop is. Het excuus dat de consument nu eenmaal wil vliegen naar alle delen van de wereld, staat lijnrecht op het betuttelen van gasverbruik en van kernenergie. En waarom kan boven Schiphol wat boven Lelystad niet kan? Als fijnstof, nachtvluchten en chaos kunnen worden verminderd door de ‘hub’-functie van Schiphol af te schaffen, dan wordt het tijd dat minister Harbers verantwoording aflegt, de deskundigen elkaar niet meer tegenspreken en de cijfers bekend worden – ook over de vele patiënten en de noodzaak vanaf Schiphol te vliegen – omdat al deze misstanden niet meer zijn uit te leggen. En als vliegen dan zo duur wordt gemaakt dat beveiligers, bagagemedewerkers en schoonmakers fatsoenlijk (kunnen) worden betaald, dan zal het aantal ‘consumenten’ ongetwijfeld afnemen, want het is de overheid zelf die het vliegen heeft bevorderd door dit zo goedkoop mogelijk te maken. En als er dan toch een extra baan komt, naast Lelystad ook Eindhoven, Rotterdam, Maastricht en Groningen worden ingeschakeld, alsmede de internationale treinreizen goedkoper worden gemaakt, dan is er een goede kans dat onze verarmde bevolking toch nog – binnen Europa – op vakantie kan. Want ook die vakantielanden kunnen ons geld goed gebruiken. Hondsbrutaal beweren dat de problemen binnen een jaar zijn opgelost, is volstrekt ongeloofwaardig gezien de lange geschiedenis van belangenverstrengeling, schendingen van wettelijke regels en normen, milieu-overbelasting en de onwaarheden die nog steeds als argumenten worden gehanteerd.

Internationale keerpunten

Zal GroenLinks en de daarmee verbonden internationale communisten en klimaatdrammers dan toch het westerse kapitalisme op de knieën krijgen? Of doen de landen dit zelf met hun gebrek aan antwoorden op de vele crises? Want het gaat niet alleen om de meer dan 1000 miljard – naar verluidt wellicht 2000 miljard – aan schulden die de ECB uiteindelijk heeft ‘opgekocht’, maar straks bij niemand kan verhalen. En ook niet om de energiecrisis die landen zichzelf opleggen of de Zuid-Europese bankenmaffia die miljarden heeft weggesluisd, terwijl de toenemende corruptie die landen bijna onbestuurbaar maakt. ‘Niemand’ weet welke Nederlandse belegger 6 miljard heeft verloren in de Italiaanse Parmelat-affaire, hetgeen betekent dat ook de financiële wereld in dit land nog steeds ondoorzichtig is. De overeenkomsten met ontwikkelingen in Duitsland lijken geen toeval meer. Het gaat zelfs (nog) niet om de conflicten die telkens weer vluchtelingen produceren en nog meer gelukszoekers die ‘gered’ moeten worden. Het gaat om het gebrek aan visie, daadkracht en besluitvaardigheid die de welvaart, het defensief vermogen en de internationale rechtsorde aantasten. Rusland, Turkije, China, Iran, India en Noord-Korea vormen een toenemende bedreiging voor het Westen. En Pakistan verwacht 30 miljard voor de gevolgen van regenval, terwijl het land een schuilplaats bood aan de Taliban, kernwapens heeft ontwikkeld en telkens in conflict raakt met India. Doch binnen de VN hebben failed states en andere dictaturen het voor het zeggen; ook in de Veiligheidsraad. Het besef van urgentie ontbreekt ook hier al jaren en de kliek in Brussel probeert de aandacht steeds weer op zijn dogma’s te vestigen. De kernvraag is echter wat de EU, ECB, VN en milieumaffia beogen als straks het ‘avondland’ ondergaat? Het laatste keerpunt is bijna gepasseerd en het lot van honderden miljoenen mensen hangt ervan af. Doch India ziet in deze ontwikkeling nieuwe kansen voor de eigen welvaart, mits de bevolkingsexplosie wordt beperkt. Anders zijn het alleen de elites die profiteren, net als hier.

Iran

Iran heeft al die goedgelovige betweters, inclusief Brussel, voor joker gezet en is naar verluidt bijna klaar met zijn kernwapenprogramma. Niet onbelangrijk, want het Westen heeft getoond zeer gevoelig te zijn voor bedreiging met kernwapens. Ook hier kon vooral Rob de Wijk het niet laten om telkens over de Russische kernwapens te beginnen, maar dergelijke wapens in islamitische landen zijn veel gevaarlijker.

Koude oorlog

Het Westen heeft destijds de Koude oorlog gewonnen door de Sovjet Unie economisch op de knieën te krijgen. Poetin heeft daarvan geleerd, evenals China, en de zwakke plekken van het Westen op dezelfde wijze benut. Al die politici van het ‘vredesdividend’, partnership for peace, kernwapens de wereld uit, VN-interventies en 3D-projecten staan nu voor joker. Het heeft honderden miljarden en vele mensenlevens gekost, niet alleen in Oekraïne, maar ook in Bosnië, Kosovo, Irak, Afghanistan, Syrië en Libanon. Of we ervan hebben geleerd dat ‘een beetje oorlog’ niet bestaat, valt te betwijfelen. Duitsland is al niet in staat om meer zware wapens aan Oekraïne of Polen (ruiltanks) te leveren. De NAVO en de VN houden zich afzijdig; liever honderden miljarden wegsmijten aan onhaalbare klimaatdoelen. Poetin heeft daar geen last van en dreigt met (tactische) kernwapens. China steunt Poetin, maar de VN zwijgt. En wij zijn niet eens in staat een beslissing te nemen over schadevergoeding voor Groningers, terwijl we aan Oekraïne vage beloftes doen over de wederopbouw. Zijn die miljarden dan wel beschikbaar? En Brussel wil de baas worden over een eigen leger, eigen energiecontracten, eigen belastinginning, een eigen noodfonds, eigen censuur, eigen privileges (pensioenen!), eigen (gigantisch) ambtenarenapparaat en eigen klimaatwetten. Sovjet-tijden herleven, maar dan in West-Europa, met vermoedelijk dezelfde afloop.

Marktwerking

Het is onbegrijpelijk dat de overheid niet zelf de verheerlijkte marktwerking toepast bij de energievoorziening. Niet alleen meteen kerncentrales bouwen, maar ook een eigen gasbedrijf oprichten met zeer concurrerende tarieven. Of heeft de politiek zelf belangen bij de energiecrisis? De opstelling van Brussel doet vermoeden dat er andere factoren in het spel zijn, en dat straks daar wordt bepaald waaraan de gereserveerde 60 klimaatmiljarden door Den Haag mogen worden uitgegeven. De 140 miljard om de armste EU-landen te steunen, doen het ergste vermoeden.

Mondkapjes

Deloitte presenteert na maanden een rapport waar het belangrijkste niet in staat. Namelijk de ambtenaar die – al dan niet uit eigenbelang – de deal doordrukte. Sywert beschouwt het rapport – dat 6 miljoen(!) heeft gekost – al als een deel van zijn verdediging! Heeft hij het concept vooraf mogen lezen of het ministerie, inclusief de ambtenaar die met Sywert zaken heeft gedaan en de inkopers buiten spel heeft gezet? Het zal toch niet zo zijn dat er weer een deal is gesloten met dezelfde ambtenaar? Sywert verzwijgt de naam van die ambtenaar en het ministerie geeft toe dat het een commerciële overeenkomst mocht zijn, zodat hij ermee weg komt zonder die 30 miljoen af te staan? Hoeveel belastinggeld heeft dit onderzoek gekost zonder dat bekend is waarom de kostprijs van 40 miljoen mondkapjes 70 miljoen moest zijn; bijna € 2 per kapje. En waarom het ministerie niet wist welke prijs elders werd aangeboden, wellicht door dezelfde leverancier. En van die 30 miljoen winst heeft toevallig geen deel een onbekende bestemming gekregen in de regio Den Haag? Waar is het geld dan gebleven? Het lijkt erop dat Deloitte meer tijd heeft besteed aan het selecteren en weglaten of niet uitzoeken van de feiten, dan aan het verzamelen van de relevante informatie. De naam van die (hoge) ambtenaar moet in ieder geval bij de inkopers en financiële afdeling bekend zijn of op de overeenkomst staan. En dat Sywert niet werd gedwongen alle (achtergehouden) informatie beschikbaar te stellen, zegt genoeg: over Sywert, over de onderzoekers en over de ambtenaar die voor de onderzoeksopdracht en de 6 miljoen heeft gezorgd. Het hele onderzoek stinkt. Had dit nutteloze rapport niet binnen een week klaar kunnen zijn?

Oerknal

Religie belemmert het denken. Dit wordt weer eens aangetoond door een christelijke hoogleraar die de oerknal aan een God wil toedichten. Nog afgezien dat iedere traditionele christelijke uitleg dan mank gaat voordat de oerknal bekend werd, zijn de energie in het heelal en de afmetingen ervan van een dusdanig onvoorstelbare omvang, dat er niets valt uit te leggen. Er is geen ‘opperwezen’ denkbaar, die dit kan beheersen en evenmin scheppen; laat staan dat hij/zij zich met die schepping tot in detail kan blijven bemoeien.Het hemelse sprookje is uit en 200 religies moeten zich herbezinnen op hun interpretaties van de schepping en hun godsbeeld. Natuurlijk heeft de mens troost nodig en bemoediging, maar niet met een Almachtige die de oerknal heeft veroorzaakt en zeker niet met ‘wetenschappers’ die het machtige bolwerk van belangen in stand willen houden.

Spitsuur

De betutteling uit Brussel neemt groteske vormen aan. Het is duidelijk dat men daar nooit in een gewone baan heeft gewerkt. Het spitsuur in thuiskomen en koken is niet rond 18.00 u, maar tussen 16.30 en 19.30 u. Eerst gaan de bouwvakkers onder de douche en ook koken op gas verbruikt om 17.00 u even veel als om 19.00 u. Het eigen verbruik van elektriciteit spreiden is vooral belangrijk om te verhullen dat onze netwerken al die elektrische auto’s niet aankunnen, die na thuiskomst meteen worden bijgeladen. En wat te denken van trams, treinen en straatverlichting, terwijl juist de verlichting in kantoren en bedrijven uitgaat. Brussel heeft nu ook de kwetsbaarheid van ‘alles elektrisch’ ontdekt, gas groen verklaard en biomassa omarmd, maar zwijgt over kerncentrales.

Tekorten

Hele wijken die overdag vol staan met geparkeerde auto’s. Wat is hier aan de hand, gezien de tekorten op de arbeidsmarkt? Nachtwerkers, thuiswerkers, gepensioneerden of niet-werkers. In ieder geval komt het UWV mensen tekort om fraudegevallen te voorkomen of is men kopschuw geworden door de beschuldiging van discriminatie (belastingdienst). Natuurlijk moet er extra aandacht worden besteed aan mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Hun normen en loyaliteit verschillen nu eenmaal, maar als dit ook was gebeurd bij Nederlanders uit bepaalde wijken en gastarbeiders uit bepaalde landen, dan had het verwijt van discriminatie geen stand gehouden. Het is nu eenmaal zou dat juist in achterstandswijken veel buitenlanders wonen, evenals mensen met dubbele paspoorten en een laag inkomen plus toeslagen.

Topvrouwen

De bewering dat een vrouwenquotum nodig is om landen, universiteiten en bedrijven beter te besturen, is twijfelachtig; in ieder geval onbewezen. Het leidt vaak tot een soort onaantastbaarheid waarbij van de beweerde zuinigheid en integriteit weinig te merken is. Wel van politieke benoemingen en aangepaste normen. Niet alleen op Amerikaanse universiteiten en in hoge (internationale) functies, maar ook op lager bestuurlijk niveau alsmede bij de rechterlijke macht, advocatuur en gesubsidieerde (advies)organen. Vele namen – ook in Nederland – zijn inmiddels verbonden met schandalen en incompetentie, doch de geforceerde opmars lijkt bijna niet meer te stoppen.

Wegkijken

Wederom denkt de overheid met pappen-en-nathouden de misstanden bij de jeugdzorg ‘op te lossen’. Doch nog 40-80 miljoen erbij zonder de verdienmodellen te ontmantelen, waarbij soms 10 of zelfs 20 instanties betrokken zijn bij hetzelfde probleemgeval, helpt niet. Ook de Kamer zou dit inmiddels moeten weten op grond van de duizenden brieven die men kreeg toegestuurd, naast de publicaties op websites. Maar wegkijken was ook de Partijen niet vreemd, net als de Inspecties en de Kinderbescherming. Wat wel zou helpen is het opheffen van interne klachtencommissies zodat hun instanties niet langer uit de wind worden gehouden, maar extern verantwoording moeten afleggen. Doch fouten erkennen staat niet in het handboek van de jeugdzorg, de Kinderbescherming en de kinderrechters. Wel vervalste rapportages, geen onderzoek doen naar meineed en structurele incompetentie. Ook de ouders van de toeslagenaffaire weten er alles van.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties