Maakbaar en masseerbaar

De Nederlandse politiek wordt al een decennia gedreven door de leuze “alles is maakbaar en masseerbaar en wij zijn degenen die het maakbaar en masseerbaar maken en houden”. En zie, wat hebben die goochelaars van de koude grond de Nederlandse samenleving met veel passie geschonken?

Verarming, begrenzing van vrijheid en woord en onbegrensde ellende. Zelf hebben ze zoals het in corrupte samenleving gebruikelijk is, de eigen beurs ten koste van de kleine huishoudens lopen spekken. Hoe? Door energie en voedsel op een maakbare manier schaars te maken en de prijzen op te drijven. Ze lachen wat af daar in Den Haag.

Afb: Martijn Beekman / Ministerie van Financien / wikipedia

Ronald Plasterk citeerde in zijn laatste De Telegraaf column Christiaan Lasche, een Amerikaanse historicus die in zijn boek ““Revolutie van de elite en het verraad van de democratie” de volgende uitspraak had opgenomen: “De elite, die geld en informatie beheerst, die liefdadige instellingen en universiteiten (be) stuurt, die de culturele producties en het publieke debat in de hand heeft, is zelf het geloof in de westerse beschaving verloren. De elite laat de middenklasse in de steek, verdeelt het land en verraadt de democratie”. Wie met een heldere blik de toestanden om zich heen beschouwt, heeft allang ontdekt dat die uitspraak uit 1995 al een decennium lang in het Westen realiteit is geworden.

Plasterk observeert terecht dat gewone mensen (naar Kaag: “wie zijn die mensen?” en Hillary Clinton identificeerde die mensen als “deplorables”) het vertrouwen in de overheid allang kwijt zijn. Immers, uit onderzoeken en rondvragen blijkt het vertrouwen in de regering en bewindslieden door allerlei akkefietjes beneden de 20% gedaald te zijn. Regeringspartijen zijn de helft van hun kiezers kwijt en worden nog slechts gesteund door een derde van het electoraat. Vooral het dedain, het liegen en bedriegen en de problemen die door de politiek zijn gecreëerd en niet opgelost worden, zijn de belangrijkste redenen van het bestaande wantrouwen vertaald in afbrokkelende steun (of is geen steun een betere typering?) voor het politieke beleid.

Rapalje

De gewone mens is van mening dat politici niet meer zijn belangen willen vertegenwoordigen; niet zijn welvaart en welzijn willen beschermen, maar er juist op uit zijn om hem en haar aan banden te leggen. Het NRC stelt zelfs dat de taak van de volksvertegenwoordiger primair het disciplineren van zijn achterban moet zijn en in gedachten voegt dit medium er aan toe “te indoctrineren en hersenspoelen”. Het NRC laat dan ook niet na om dat gewone volk dat zich steeds meer verzet tegen het overheidsnarratief, te beschrijven als rapalje en soortgelijke minderwaardige termen.

Hoewel het NRC niet het enige nieuwsmedium is dat de doorsnee Nederlander op die manier beschrijft en omschrijft, wekt die wel de schijn zich te willen profileren als de Pravda in de voormalige Sovjet-Unie. Dat beeld past perfect bij het herhaaldelijke gebruik van de term racist om andersdenkenden monddood te maken. Immers, het woord is voor de eerste keer de wereld in geholpen door Trotsky (wie kent hem niet: de oppercommunist bij uitstek) die de term gebruikte om tegenstanders van de communistische ideologie het zwijgen op te leggen.

De bewegingsruimte van de doorsnee burger wordt willens wetens in woord en daad beperkt en hij/zij hebben het gevoel langzamerhand verstikt te worden. Geringe bedreigingen van gelijkdenkenden worden uitvergroot en ernstige bedreigingen van andersdenkenden worden gebagatelliseerd of zelfs genegeerd. Dat heeft de voorzitter van de Tweede Kamer onlangs opnieuw bevestigd door sterk de indruk te wekken dat het wel okay is om politici die niet tot het politieke kartel gerekend moeten worden monddood te maken. Door haar houding en woordgebruik heeft ze crimineel georiënteerde instanties en personen gestimuleerd om het overheidsnarratief gewelddadig uit te dragen. Alsof het niet scherp genoeg was kwam een onbenul op het Tv-scherm roepen dat ophitsers in het Parlement het woord ontzegd moet worden. In zijn ogen zijn ophitsers personen die de boodschap van de staatsomroep en veel commerciële omroepen niet onderschrijven en uitdragen. Domheid wordt in Hilversum ruim betaald.

Nee, dan de elite. Die vindt dat de doorsnee burger decennia te weinig voor voedsel en energie heeft betaald, te veel CO2, stikstofoxide en ammoniak de wereld in gestuurd heeft en het nu tijd is om die man en vrouw in de straat tot consuminderen (naar Plasterk) te dwingen. Wat doet de elite zelf? Die mag en moet steeds meer CO2 uitstoten, zich vol stoppen met exquis voedsel; vindt het prima dat de effecten van de door hen gecreëerde problemen niet bij hun huisdeur neerdalen. En maar consumeerderen (opnieuw naar Plasterk). De leukste hobby die ze hebben is het bij de beer nemen van het rapalje.

Vandaag kunnen we luisteren naar een Koninklijke marionet van de regering die het rapalje gaat vertellen op welke manier zijn WEF – en Bilderberg maatjes hadden gedacht om maakbaar en masseerbaar, inhoud te geven voor de komende 12 maanden. Woorden op een aantal, dat net als voorspellingen van diverse zich als klimaatexperts en krijgsmachtkenners profilerende amateurs, vanzelfsprekend niet zullen uitkomen. De troonrede heeft dezelfde kenmerken als een militair operatieplan: bij het overschrijden van de startlijn en de eerste gewapende confrontaties, kan het plan in de prullenmand gegooid worden.

Waarom? Omdat de politieke en vooral de economische en – in het verlengde daarvan – de financiële omstandigheden weer zullen veranderen door het gepruts van een onbekwame, onnadenkende en dus incompetente regering. Niet verrassend als de rapportcijfers van drie leidende bewindslieden (Minister-president, Minister van Financiën, Minister van Buitenlandse Zaken) laag in de 4 blijven steken, het vertrouwen van de samenleving is gedaald tot 17% en de regering als geheel niet hoger scoort dan 3.3.

Vermoedelijk denken ze in Den Haag dat het allemaal wel meevalt, want in hun denkraam is alles maakbaar en masseerbaar. In het uiterste geval kunnen ze altijd nog Poetin de schuld geven en een deel van het murw geslagen volk gelooft het ook nog. Doel bereikt.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Ronald.Dunki
1 jaar geleden

Met referte aan het bovenstaande gepruts van een onbekwame, onnadenkende en dus incompetente regering…’ wil ik in herinnering brengen dat onze sociopaat in het torentje recentelijk hetvolgende heeft gezegd over het perverse dwergje Hariri, de kwade genius achter WEF/Adolf Schwab :
.. ” hij kan het allemaal zo goed uitleggen, waardoor je naderhand de dingen veel beter begrijpt…”. Dat Rutte kans heeft gezien om 8 jaar over een simpele geschiedenis studie te doen is al een teken aan de wand voor zijn intellectuele beperkingen, maar hiermee gaan alle alarmbellen af!

Wat legt dit perverse ondier dan zo goed uit? Hij legt uit hoe hij de wereld wil verlossen van 5 of 6 miljard ‘nutteloze eters’, hetgeen na de moordaanslag met het levensgevaarlijke mRNA gif vervolgd wordt in de criminele ondermijning van de energie – en voedselvoorziening met Rutte’s en Kaag’s compliciteit in de zelfdestructieve sancties tegen Rusland waartoe zij zich laten leiden door de ‘Angelsaksische woke deep state’ met daarachter het militair industriële complex dat NATO en EU voor hun karretje spant in hun pogingen om Poetin te ondermijnen.

Rechtvaardigt het feit dat Rutte dit durft te zeggen de logische veronderstelling dat hij honderd jaar geleden ook zo blij zou zijn geweest met de vrijwel identieke boodschao in ‘mein Kampf’? Waarschijnlijk wel….

Al enkele jaren geleden noemde ik hem een sociopaat. Dat is inmiddels een volstrekte psychopaat en daarnaast is hij een omhooggevallen ambtenaar wiens visieloze gepruts niet als excuus mag dienen voor het feit dat hij in het ideologische ziekbed ligt bij twee levensgevaarlijke gekken in het WEF van hetzelfde kaliber als Adolf Hitler.

1 jaar geleden

In de NRC van 19 september 2022 staat met vette letters ; « «  Rutte lV op zoek naar nieuw gezag « «  . Ik moest heel hard lachen over zoveel onzinnigheid . Immers: Wie na twaalf jaar zijn gezag verloren heeft en er een puinhoop van gemaakt, zal niet in staat zijn het gezag te herstellen. Incomprehensie , pseudologia fantastica, waren de ingrediënten om de burger knollen voor Citroenen te verkopen . Dat komt immers voort uit een attitude van onmacht , machtswellust en een ziek opportunisme . Dat alles is nu bewezen . Mr Dr Thierry Baudet heeft dat al in 2016 aan de kaak gesteld maar niemand geloofde hem . Dat Baudet gelijk heeft gekregen wordt angstvallig verzwegen , ook omdat Het FvD buiten het politieke spel is gezet . Baudet is , samen met Drs Geert Wilders gedemoniseerd en ook persoonlijk belaagd door het linkse tuig , welk tuig niet staat is de waarheid te accepteren , Nu een zeer ruime meerderheid van de burgers Rutte niet meer ziet zitten, een nieuw gezag met Rutte is uitgesloten . Het tuig in Den Haag , inclusief Kaag, Jetten, Hoekstra, Klaver en Segers , moet maken dat ze wegkomen en nimmer meer een poot in het Binnenhof te zetten want .. de Tribunalen zal ze krijgen . Duizenden mensen in de verdommenis werken en nu een grote mond…… ophoepelen . Nu er zelfs
Miljoenen Nederlanders in de armoede dreigen te komen is de maat helemaal vol . Geen enkele vorm van genade .

Ronald.Dunki
1 jaar geleden
Antwoord aan  A. R. Girbes

“Geen enkele vorm van genade”, maar het wordt nog veel erger!

De komende verkiezingen van maart leiden weer tot hetzelfde stuitende drama als voorheen terwijl de landverraders Rutte & Kaag weigeren te luisteren naar de stem des volks die gisteren langs de route van de koets luid en duidelijk te beluisteren viel. Onthutste Kartel-NOS commentatoren: ‘ …die paarden zijn goed getraind…’ of ‘ die mensen weten niet eens hoe zij de vlag moeten vasthouden…’ Daar zakt je Haagse broek toch meters van af?

Daags voor die stuitende vertoning van gisteren werd “keihard gewerkt” aan een rookgordijn om de naïeve kiezers wederom te belazeren door panisch te lekken dat de brave zielen die hun gas en electriciteit al lang niet meer kunnen betalen vanaf een gebruik van 1500 m3 gas en 3300 kWh elektriciteit als norm voor energieverbruik alsnog een financiële compensatie mochten verwachten.

Dit terwijl een gezinnetje met 2 kinderen daar al q.q. ruim boven schijnt te zitten in de orde van 1750 m3 gas en 4000 kWh…

Na die trieste optocht waren die cijfers alweer gereduceerd tot 1169 m3 gas en 2479 kWh. electriciteit terwijl de destructieve D66 tarieven gehandhaafd blijven zodat energieleveranciers en fiscus hun zakken net zo hard blijven vullen als voorheen en de samenleving alsnog kapot gemaakt wordt… Het draait nu openlijk om puur D66/Rutte gif, met hun klimaat-farce en ander boerenbedrog heeft dit niets meer te maken!

De guillotine is uit de mode, maar wellicht is er in Den Haag nog één boom te vinden die hoog genoeg is…