De onbetrouwbare Bovenmeester

Een aantal jaren geleden kwam de Bovenmeester uit Den Haag met een belerende tekst om Nederland te wijzen op de verkeerde afslag die “wij” – het plebs – gekozen zouden hebben. Waarom kom ik nu pas op die tekst terug? Dat zal ik U uitleggen aan de hand van de tekst van de Bovenmeester die ik in stukken zal “bespreken”.

“Aan het plebs van Nederland”

Er is iets aan de hand met ons land. Hoe komt het toch dat we als land zo welvarend zijn, maar sommige mensen zich zo armzalig gedragen? Mensen die in toenemende mate de stemming in ons land aan het bepalen zijn. Die bereid zijn om alles waar we als Nederland hard voor hebben gewerkt omver te gooien. Dat laten we toch nooit gebeuren?

Gebroken vaasje van Rutte… Afb: PXhere

Welvarend? Kijk eens uit het raam! De verarming slaat toe door inflatie, een hakkelende economie, ongebreidelde prijsstijgingen en Sinterklaas gedrag in het buitenland. Welvarend geldt alleen voor het wereldje van de elitocratie, niet voor het plebs buiten Den Haag. Armzalig gedrag? Armzalig betekent o.m. rampzalig en zo kan het beleid van de Bovenmeester in een woord uitgedrukt worden. Rampzalig voor ons en niet voor de elitocratie. “Zij” in Den Haag zijn gepassioneerd bezig om veel van de dingen waar “wij” eeuwen hard voor gewerkt hebben, stelselmatig te vernietigen. Kijk naar de talloze keren dat de grondrechten van de Nederlander en de Grondwet bewust geschonden werden. Dat schenden werd herhaaldelijk verklaard door de tekst “geloof ons nu maar, wij weten wat goed voor U is”. Vervolgens vliegen ons dwangmaatregelen om de oren zoals nagenoeg verplichte vaccinatie met ondeugdelijk spul en verzwegen gezondheidseffecten, onteigening van woonruimte, gedwongen onderbrenging van statushouders en gevluchte Oekraïners en offers die gebracht moeten worden voor een dictator in Kiev en effecten van eco-communisme.

Wie is bezig het fundament van het Nederland, waar de bevolking zich veilig, gewaardeerd en gelukkig voelde, met botte breekijzers kapot te maken? Juist: “zij daar in Den Haag en hun hersenloze volgers in de Randstad”. Is het dan vreemd dat “wij dat nooit laten gebeuren?” substantieel invullen met uit de hand lopende demonstraties en protesten? Dáárom gaan bedreigde bevolkingsgroepen en gedupeerden door het regeringsbeleid de straat op; om te demonstreren en protesteren tegen de maatregelen die het armzalige groepje politici in Den Haag de bevolking graag wil opleggen. Wie gedraagt zich nu armzalig in termen van vernielzucht, gebrek aan empathie en kapotmaken van het heden en toekomst van bevolkingssegmenten?

“Verreweg de meesten zijn van goede wil. De stille meerderheid. We hebben het beste met ons land voor. We werken hard, helpen elkaar en vinden Nederland best een gaaf land. Maar we maken ons wel grote zorgen over hoe we met elkaar omgaan. Soms lijkt het wel of niemand meer normaal doet”.

Eigenlijk is het godgeklaagd dat de Bovenmeester de woorden goede wil, het beste met ons land, hoe we met elkaar omgaan en normaal in de mond durft te nemen. Wat noemt hij normaal nu de Nederlandse samenleving gedwongen wordt zich te gedragen naar het door Den Haag tijdens de COVID-19 endemie geschapen “nieuwe normaal” met de aanvulling dat het normaal uit de pre-COVID-19 nooit meer terug zou komen (Kaag, De Jonge etc.) . Dat nieuwe normaal dat niemand wil en alleen WEF adepten als Rutte, Kaag, Hoekstra, Ollongren een goede zaak vinden? Hoe we met elkaar omgaan? Kijk eens naar de manier waarop andersdenkenden en tegendenkers worden behandeld; hoe het autochtone deel van de bevolking voortdurend wordt weggezet als geprivilegieerd; het blanke deel daarvan herhaaldelijk zijn excuses daarvoor moet aanbieden, bij woningtoewijzing ten achtergesteld wordt t.o.v. statushouders en de regering vindt dat zij fysieke en psychische bedreigingen van resp. door vertegenwoordigers van moslimculturen en illegale asielzoekers moeten accepteren. Dan wordt duidelijk dat bepaalde rechten van de mens een privilege zijn van linksdragende deugpolitici en WEF adepten.

“Niet normaal maken
wat abnormaal is”

Goede wil en het beste voor ons land? Hoezo? Als we kijken naar de manier waarop Nederland financieel wordt uitgekleed, de middenklasse wordt opgeslokt door de onderklasse en 2 tot 4 miljoen huishoudens aan het verarmen zijn door groeiende inflatie, sanctie maatregelen met een boemerang effect, een voor de doorsnee Nederlander desastreus energiebeleid, stijgende belastingdruk en Sinterklaasgedrag van bewindslieden. Het beste voor hebben met ons land? Wie is verantwoordelijk voor de eroderende veiligheid van de samenleving binnen en buiten de woning en waarom groeit het aantal gedupeerden door het gevoerde beleid in Den Haag met de dag? Doe die roze bril af, breek uit de parallelle wereld waarin de elitocratie uitermate tevreden zijn toekomst uitstippelt en kijk eens naar de rokende puinhopen in de straten van Nederlandse grote steden!

U herkent het vast wel. Mensen die zich steeds asocialer lijken te gedragen. In het verkeer, in het openbaar vervoer, op straat. Die van mening zijn dat ze altijd maar voorrang hebben. Die afval op straat dumpen. Die conducteurs bespugen. Of in groepjes rondhangen en mensen treiteren, bedreigen of zelfs mishandelen. Niet normaal”.

Afb: Jan Willemsen / Flickr

Inderdaad niet normaal, maar kijk eens naar de karakteristieken van die niet normaal handelende en denkende groeperingen? Heeft het wellicht iets met veiligheid, opvoeding en onderwijs te maken? Heeft het misschien ook te maken met het politie-optreden bij gewenste en ongewenste demonstraties en protestacties? Die van Antifa, BLM, vaccin adepten versus die van medisch – en onderwijs personeel, boeren, antivaccers bijvoorbeeld. Bij de een is herhaaldelijk sprake van begrip bij de begeleidende politieke – en politie-autoriteiten en veel achtergelaten rotzooi, bij de ander veroordeling door politici en hardhandig politie en ME-ingrijpen met de lat, bijtende honden, trappelende paarden, waterkanonnen en rotzooi die er niet is of wordt opgeruimd. Wie krijgt er voorrang in de politieke wereld van de Bovenmeester? Wie worden met fluwelen handschoenen aangepakt? Wie? Die arme moslim en zielige asielzoeker. Ook al gaat dat ten koste van de rechtmatige inwoner van Nederland.

We voelen een groeiend ongemak wanneer mensen onze vrijheid misbruiken om hier de boel te verstieren, terwijl ze juist naar ons zijn gekomen voor die vrijheid. Mensen die zich niet willen aanpassen, afgeven op onze gewoontes en onze waarden afwijzen. Die homo’s lastig vallen, vrouwen in korte rokjes uitjouwen of gewone Nederlanders uitmaken voor racisten. Ik begrijp heel goed dat mensen denken: als je ons land zo fundamenteel afwijst, heb ik liever dat je weggaat. Dat gevoel heb ik ook. Doe normaal of ga weg

Ik vraag me af of de Bovenmeester door heeft wat hij zegt. Wie heeft met het “open deur migratiebeleid”, “het pamperen en segreren van moslims” en door “de zachte handschoen benadering van rellende jongeren de deur geopend voor het misbruiken van die vrijheid? Wie wil of is niet in staat om zich misdragende groeperingen in toom te houden en kansloze asielzoekers naar het land van herkomst uit te wijzen? Wie dwingt gemeenten om migranten op te nemen, te huisvesten, voeden, kleden, medische zorg te geven? Ook als het vooraf al duidelijk is dat ze geen kans op een permanent verblijf in Nederland maken? Wie schept de randvoorwaarden voor het optreden van kansloze asielzoekers en rellende jongeren? Wie? De club van de Bovenmeester!

“Dit gedrag mogen we nooit normaal vinden in ons land. De oplossing is niet om dan maar die groepen mensen over een kam te scheren, uit te schelden of hele groepen simpelweg het land uit te zetten. Zo bouwen we toch geen samenleving met elkaar? De oplossing is vooral een mentaliteitskwestie. We zullen glashelder moeten blijven en maken wat normaal is en wat niet normaal is in dit land. We zullen onze waarden actief moeten verdedigen.”

De Bovenmeester gebruikt wel heel vaak het woord ‘normaal’ en geeft de indruk dat we spreken over het normaal uit het vorige millennium, waar empathie, saamhorigheid, naastenliefde, beleefdheid en respect nog woorden met inhoud waren. De Bovenmeester heeft actief meegewerkt aan het ontmantelen van die inhoud. Hij blijft in gebreke om de grens tussen normaal en niet-normaal helder te blijven trekken en niet voortdurend daarmee te marchanderen. Waarden actief verdedigen? Gedupeerde groeperingen proberen de dames en heren in Den Haag juist duidelijk te maken dat die echt beschermd moeten worden en daar is onder de huidige omstandigheden geen sprake van. Het tegendeel is juist het geval. De Bovenmeester laat het gewillig gebeuren.

“In Nederland is het normaal dat je elkaar de hand schudt en gelijk behandelt. Het is normaal dat je van hulpverleners afblijft. Dat je leraren respecteert en mensen niet sart met vlogjes. Het is normaal dat je werkt voor je geld en het beste uit het leven probeert te halen. Elkaar helpt als het leven moeilijk gaat en een arm om iemand heen slaat in zware tijden. Het is normaal dat je je inzet en niet wegloopt voor problemen. Dat je fatsoenlijk naar elkaar luistert in plaats van elkaar te overschreeuwen als je het ergens niet mee eens bent.”

Schietgebaren

Hoor de Bovenmeester belerend met de gestrekte vinger het volk onderwijzen wat volgens hem normaal en niet-normaal is. Misschien kan hij die woorden in het Parlement dwingend overbrengen, want alles wat hij als niet-normaal beschouwt gebeurt onder zijn ogen herhaaldelijk in het Parlement. Moslim Kamerleden schudden geen handen; Kamerleden overschreeuwen elkaar regelmatig; deugpolitici weigeren te luisteren naar andersdenkenden resp. tegendenkers, maken die liever belachelijk, plegen karaktermoord, doen aan framen en shadow banning en maken schietgebaren om hen in het gareel van het overheidsnarratief te dwingen. Weglopen voor problemen? Wie schuift voortdurend lastige portefeuilles naar een volgend kabinet?

De komende tijd is bepalend voor de koers van ons land. Er ligt slechts een vraag voor: wat voor land willen we zijn?.Laten we ervoor strijden dat we ons thuis blijven voelen in ons mooie land. Laten we duidelijk maken wat hier normaal is en wat niet. Ik wet zeker dat we dat voor elkaar gaan krijgen. Dat we alles wat we met elkaar bereikt hebben samen overeind houden. U, ik, wij allemaal. Laten we samenwerken om dit land nog beter te maken. Want echt, we zijn een ontzettend gaaf land. Ik zou nergens anders willen wonen. U wel?”

Een mooi land? De Trias politica die voor, door en namens het volk als vertrekpunt had, is door de Bovenmeester bij het grote vuil gezet. Niets door, voor en namens het volk. Waardeloze ‘verkiezingen’, geen corrigerende referenda, gekonkel in achterkamertjes, dwang. Landschapvervuiling door een groeiend aantal windturbine – en zonnepanelen parken en transitiesystemen en ruil van groen voor urbanisatie (die statushouders en gevluchte Oekraïners moeten wel een dak boven het hoofd hebben). Niets samen: het is wij – de elitocratie – bepalen hoe zij – het plebs –  hun leven moeten leven. Wij “versjacheren” Nederland aan Brussel en WEF en volgen hun politieke, economische en geostrategische route. Wij zorgen ervoor dat het gros van de nationale identiteit zich niet meer thuis voelt in Nederland en spannen ons in om de door mannetje Timmermans gewenste omvolking door te voeren en af te ronden.

Fatsoen bestaat niet in politiek Den Haag

Wat U hierboven leest is het verhaal van een van de grootste politieke huichelaars die de Nederlandse politieke geschiedenis ooit gekend heeft. De man roept verarmend Nederland op om de term fatsoen in strekking en toonzetting nieuw leven in te blazen. Vermoedelijk een ander soort fatsoen dan bewindslieden van Kabinetten die door de Bovenmeester geleid werden/worden en incompetente Parlementsleden zich eigen hebben gemaakt. Fatsoen. Dat woord durft de fractie voorzitter van de meest onfatsoenlijke politieke partij in de mond te nemen[i].

Los van zijn eigen gelieg en loze beloftes heeft hij “blijkbaar geen herinnering meer aan” de onfatsoenlijke fratsen en misstappen van VVD politici en vooral bewindslieden. De coalitiepartner van de Bovenmeester bleek en blijkt overigens ook niet van onbesproken gedrag te zijn gezien de seksuele intimidatiepraktijken en grensoverschrijdend gedrag.

Wat zegt deze naar een mijlpaal strevende in het Haagse bos verdwaalde man: “zolang ik de energie en druipende mondhoeken heb, ga ik door“ en negeert de puinhopen die hij binnen de Nederlandse samenleving heeft veroorzaakt. Hij bevestigt met elk van die woorden ook dat de mening van het electoraat hem compleet een worst zal zijn. Fatsoen, je spreekt het snel uit, maar het blijkt heel moeilijk te zijn om daaraan de juiste inhoud te geven. En de Bovenmeester is wel de eerste die dat moet doen. Uit zijn mond klinkt het woord nu als een banale vloek.


[i] Om het collectieve geheugen op te frissen: Ard van der Steur (Teeven-deal en de bijna half miljoen restauratie subsidie), Eric Wiebes (reorganisatie BD en de zeer ruime oprot premie voor ambtenaren die later weer als ZZP-er in dienst werden genomen, gaswinning schandaal); Jos van Rey (veroordeeld voor het lekken van geheime informatie); Ivo Opstelten (liegen over bewijslast); Fred Teeven (bonnetjes affaire van € 4,7 miljoen witwas geld, omstreden uitzetbeleid asielzoekers), Klaas Dijkhoff(onderbrengen asielzoekers en onterecht ontvangen reiskosten); Sander Dekker (kritiek op publieke omroep); Edith Schippers (verdoezeling info klokkenluider, lekken verhuizing DSM kantoor), Loek Hermans( wanbeheer zorginstelling Maevita); Ton Hooijmaijers (gevangenisstraf wegens witwassen, omkoping valsheid in geschrifte); Joris Demmink (verdachte pedo ring); Robin Linschoten, Frank de Grave, Ed Nijpels (DSM-debacle); Henk Kamp (onder de mat schuiven klachten gedupeerden gaswinning Groningen); Fritz Huffnagel (declaratie fraude); Halbe Zijlstra (Doetsja Poetin gate); Wybren van Haga (schending afspraken betrokkenheid vastgoedonderneming, onrechtmatig verhuur Amsterdamse panden) en Han ten Broeke (ongewenste relatie met jonge fractiemedewerkster).


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties