Prikbord nr 826

Waar komt toch die angst voor kernwapens vandaan? En niet voor chemische wapens of biologische ??? Of voor uithongeren, onderdrukking en Goelag?

Toen de Russen enkele jaren geleden over hun nieuwe raketten vertelden, werd niemand bang. Gebrek aan strategische inlichtingen? Die willen de Amerikanen heus wel beschikbaar stellen aan de West-Europese NAVO-landen, maar daar lijkt men nu vooral een excuus te zoeken om niets te doen. Want ook de Russen begrijpen dat als zij escaleren door inzet van nucleaire gevechtsveldwapens, de VS automatisch betrokken wordt bij het conflict en de retaliation. Het probleem is dat we zelf niet willen en dat we dus geen groen licht vragen van de VN. Bang voor een Afghanistan-debacle?

Want geen land haalt het in zijn hersens om die wapens in te zetten, tenzij als middel van last resort. Dus een VN-ingrijpen in Oekraïne is echt geen bedreiging voor Moskou; hoogstens voor de positie van Poetin. En als we blijven denken dat we moeten zwichten voor dreigementen, dan is het einde van de internationale rechtsorde in zicht. Toen in 1956 de NAVO-colonnes gereed stonden, hebben de Russen geen kernwapens ingezet in Hongarije. Ze wisten dat wij liever een compleet land opofferen en dat zal bij Taiwan ook gebeuren, net als met Tibet en nu Oekraïne. Daarna Zuid Korea, Israël, de Baltische staten of Polen?

Want als nu het beeld ontstaat dat ieder militair optreden van de VS of de NAVO ‘automatisch’ zal leiden tot de inzet van kernwapens, dan hebben de schurkenstaten straks het laatste woord. Einde internationale rechtsorde. Daarom moet de NAVO de Russen willen ’testen’ – net als Kennedy deed in de Cuba-crisis – en niet omgekeerd, tenzij we conventioneel veel te zwak zijn om een deuk in een pak boter te slaan. Duitsland heeft reeds aangegeven geen wapens meer te hebben om aan Oekraïne te leveren!

Echte vluchtelingen

Het moet kennelijk aan bepaalde drammers worden uitgelegd: asielzoekers uit Oekraïne zijn geen gelukzoekers (zoals ruim 80% van de immigranten), maar echte vluchtelingen. Bovendien komen ze uit een land waar de VN geen enkele bescherming wenst te bieden en dagelijks oorlogsmisdaden worden bedreven door een dictatuur die nog steeds is vertegenwoordigd in de Veiligheidsraad. Voorts laten deze vluchtelingen hun mannen thuis om te vechten voor hun toekomst en hun land; en zijn bereid onmiddellijk terug te keren zodra hun dorp of stad weer bewoonbaar is. Zij vragen helemaal niet om voorrang, uitkeringen, gezinshereniging of advocaten en andere privileges. En tot slot: hun niveau van (Europese) beschaving, cultuur, talenkennis en arbeidsmentaliteit maakt – indien nodig – hun integratie en betrokkenheid bij Nederland voorspelbaar groot. Dit heeft niets met discriminatie te maken, maar met feiten en gezond verstand.

Gasrantsoen

Het rantsoeneren van het gasverbruik is misschien geen slecht idee om de kosten voor mensen met een (te) laag inkomen te drukken. Met een schijvensysteem als bij de inkomstenbelasting zou het standaardverbruik – eerste schijf – goedkoper kunnen worden en het additionele verbruik (veel) duurder. Dit kan tevens een stimulans zijn om dat buitengewone verbruik te verminderen.

Klimaatbelasting

Gezien de verschillen in de gas- en brandstofprijzen tussen Nederland en omringende landen, en het tijdstip waarop dit ‘toevallig’ begon (einde inkomsten van Gronings gas), kan men de mogelijkheid niet negeren, dat het om geheime afspraken tussen de staat en de brandstof-/energiebedrijven gaat. Mogelijk om de biomassawaanzin te financieren. Want dat dezelfde maatschappij per land andere prijzen hanteert en er in Nederland nauwelijks prijsconcurrentie lijkt te zijn (wat op een verboden kartelafspraak duidt), is slechts verklaarbaar als een nieuwe belasting in de kleine lettertjes van de Klimaattafels of een geheime bijlage van het regeerakkoord. En dit laatste zou verklaren waarom de heffingskorting op autobrandstof slechts een paar maanden duurt; het D66-dictaat mag niet in gevaar komen. GroenLinks en PvdA kunnen zichzelf opheffen: het beleid wordt voortaan in Brussel bepaald met steun van D66 en VVD.

Misleiding en leugens

Nu uit het rapport over de Covid-aanpak blijkt dat politici niet alleen hebben geblunderd, maar ook gelogen of ‘misleid’, kan de parlementaire enquête beginnen. Even urgent is echter een enquête over de Klimaattafels en verborgen agenda’s van de Rutte-bende. Want onder meer columnist Plasterk heeft de indruk dat de Staat in de Urgenda-zaak onvoldoende verweer heeft gevoerd: met opzet? Geen ander land heeft dezelfde aanpak gekozen.

NAVO geen toekomst?

Poetin lijkt helemaal niet bang te (moeten) zijn voor een NAVO-land aan zijn grenzen, want die zijn er al. En na de beoogde bezetting van Oekraïne zou daar Polen nog bijkomen. ‘Gevaarlijker’ is echter een welvarend democratisch land aan de grenzen van Rusland en Wit-Rusland (Belarus). Want als Poetin één ding niet wil, dan is het wel communistische dictaturen laten opruimen door de media, oppositie en verkiezingen. Dus moet het volk onwetend worden gehouden.

En hij hoeft de NAVO helemaal niet te dreigen met kernwapens, tenzij hij straks ook van plan is NAVO-landen aan te vallen. En zelfs dan is er geen zekerheid dat de NAVO de confrontatie zal aangaan, gezien de huidige angst voor ‘escalatie’. Waarschijnlijker is dat de NAVO dan in praatgroepen uiteenvalt over artikel 5 en de noodzakelijke herbewapening teneinde (ook) een conventionele oorlog te kunnen winnen en die daarmee juist voorkomen. Daarbij is voorspelbaar dat Moskou die herbewapening als een collectieve ‘oorlogsverklaring’ zal (willen) zien en de NAVO zal testen door het Oekraïne-scenario te herhalen, bijv. in Hongarije of de Baltische staten. Terugtrekken of onderhandelen kan immers altijd nog, waarbij de steun van China, Wit-Rusland, Hongarije(?) en Saoedi-Arabië, evenals cyber warfare en brandstofsancties tegen het Westen, dan wel de ‘neutraliteit’ van de VS en Canada, het einde van de NAVO zullen betekenen. Niet vergeten moet worden dat landen in het Midden Oosten dan bepalen of de NAVO-landen voldoende olie krijgen om oorlog te voeren; tegen welke prijs?

En een West-Europa dat in de toekomst voor bijna alles afhankelijk is van stroom, zal eenvoudig kunnen worden uitgeschakeld door gerichte aanvallen met kruisvluchtwapens, terreurgroepen (zoals de Wagner-criminelen die gebruikmaken van open EU-grenzen), Spetsnaz-commando’s, drones en – inderdaad – kernwapens die op grote hoogte tot explosie komen.

Opvang

Dat de staatssecretaris voor Asiel door zijn kabinetscollega’s onderuit is gehaald na zijn logische belofte om gastgezinnen voor Oekraïense vluchtelingen financieel te steunen, is absurd en verraadt de werkelijke waardering voor die particuliere oplossingen. Want de professionals in de peperdure opvangorganisaties geven naar verluidt € 50.000 en meer uit voor een gelukszoeker of asielprofiteur. Bedragen die nog hoger kunnen worden door gezinshereniging, werkschuwheid, criminaliteit en de weigering terug te keren naar het land van herkomst.

Tja, dan kun je een bijdrage van € 400 per gezin per maand natuurlijk niet stilzwijgend goedkeuren. De staatssecretaris doet er goed aan een eigen budget te eisen of zijn potje voor rechtshulp aan te spreken, want dat zullen echte vluchtelingen nauwelijks nodig hebben. De gastgezinnen afschepen en ontmoedigen is echter een schande, mede gezien het enorme bedrag dat via de hulpacties beschikbaar is gekomen. Doch – mogelijk uit wantrouwen tegen de gastheren/-vrouwen – heeft het kabinet een eigen ‘oplossing’.

Oekraïense vluchtelingen krijgen per week € 75 méér ‘leefgeld’ dan overige asielzoekers. Er staat niet bij of dit ook voor kinderen geldt, maar in ieder geval is dit ruim € 300 per maand om ‘vrijwillig’ bij te dragen in de kosten van hun verblijf bij particulieren. Warme gastvrijheid wordt zo een zakelijke transactie. Begrijpt u het nog?

NAVO-scenario’s

Militaire planners moeten voor toekomstige dreigingen en operaties scenario’s ontwikkelen en testen om tot effectieve en uitvoerbare plannen te komen, het juiste materieel aan te schaffen, de (multinationale) oefeningen aan te sturen en de politieke besluitvorming voor te bereiden en af te stemmen. What if en worst case zijn derhalve geen onzintermen, maar de uitgangspunten voor die plannen. En dan is een logische vraag: wat als Oekraïne wel reeds NAVO-lid was geweest? Was de onmacht van de NAVO dan ontmaskerd of had vooral de angst voor Russische kernwapens de hele besluitvorming over het toepassen van artikel 5 verlamd? Of had de NAVO dan zelf met kernwapens moeten dreigen om de huidige verwoesting van Oekraïne te stoppen.

Overigens hebben die gevechtsveld-kernwapens niet dezelfde uitwerking als de bom op Hiroshima en zijn burgerdoelen (steden) in ieder geval verboden. Blijven over militaire doelen die vooral kwetsbaar zijn voor de elektromagnetische pulse dan wel niet-gepantserd dan wel op een klein gebied geconcentreerd. Die schaarse doelen kunnen ook met vliegtuigen effectief worden aangevallen en de rest met kruisvluchtwapens, lasergeleide bommen, zelfgeleide artillerieraketten en met drones.

Kortom, de NAVO moet ervoor zorgen om bij een artikel 5 confrontatie niet zelf als eerste kernwapens nodig te hebben. En men hoeft niet meer zo bang te zijn voor de bedreigingen door Poetin, want een mogelijk verlies aan conventionele gevechtskracht is bij een Russische inzet dan niet meteen desastreus. Nu wel, waardoor het dilemma is ontstaan: durven we landen die over kernwapens beschikken niets meer in de weg te leggen? Of geldt dit alleen voor de Europese NAVO-landen – met name die zonder eigen kernwapens – en wat zullen Turkije en Hongarije beslissen als ook Polen wordt aangevallen; een land dat meer tanks heeft dan Duitsland en Frankrijk samen (dus ook een ‘bedreiging’ is voor Moskou?). Wat zal dan de waarde zijn van artikel 5; bijv. als Litouwen wordt bezet? Want we willen toch geen WO III (met kernwapens) om een land waarvan de Russische inwoners aan Moskou om ‘bescherming’ vragen… Daarmee is het psychologische, economische, spionage- en cyber warfare, alsmede het bondgenootschappelijke (conventionele herbewapening) – en mediadeel van WO III reeds begonnen.

Slappe knieën

Premier Rutte blijft maar benadrukken, net als enkele generaals, dat ingrijpen in Oekraïne tot escalatie leidt. Inderdaad, als er niet genoeg slachtoffers vallen aan Russische en Wit-Russische zijde, dan zijn de Baltische staten de volgende slachtoffers van Poetins machtshonger. Of accepteren we dan wel ‘escalatie’ als Poetin weer met kernwapens dreigt? En ook de inmenging door Wit-Rusland moeten we accepteren, maar Poolse vliegtuigen leveren wordt verboden! En een no-fly zone instellen vinden we te escalerend of niet ‘waterdicht’, omdat er dan ook gronddoelen (luchtafweer) in Wit-Rusland moeten worden aangevallen, terwijl die zone vooral een teken moet zijn dat de NAVO zich niet laat intimideren.

Waar is West-Europa mee bezig: we laten ons al chanteren door Iran, China, Turkije en Saoedi-Arabië; voorts door landen die hun gelukszoekers niet terugnemen, de corruptie niet (kunnen/willen) indammen en door de milieumaffia. Doch dat de NAVO zich laat intimideren door dreigementen uit het Kremlin en zelfs de VN slappe knieën heeft, is beschamend. Waar blijven de resoluties die zo vaak en veelal ongegrond Israël troffen? Waar blijven nu de troepen die in Irak, Bosnië, Syrië en Afghanistan wel de vermeende ‘rechtsorde’ moesten herstellen en terreur bestrijden of een dictator verdrijven?

Strategische goederen

Het is opvallend dat kennelijk niemand in de Tweede Kamer het gasleveringscontract met Duitsland heeft opgevraagd. Al was het maar om te controleren of de ondertekenaars namens de Staat wel tekenbevoegd waren. Het gaat hier immers om een ‘strategisch goed”, net als bijv. olie, uranium, plutonium en kernwapentechnologie. Bovendien heeft de Duitse industrie tientallen jaren kunnen profiteren van opvallend lage prijzen voor gas en stroom, waardoor gemakkelijk(er) met Nederland kon worden geconcurreerd. We betaalden zo niet alleen de ontvangen ‘Wiedergutmachung’ terug, maar benadeelden ook nog eens onze eigen industrie. Kan iemand eindelijk eens uitleggen welke briljante geesten dit hebben bedacht?

Subsidiemiljarden

En jawel, de inkt van het regeerakkoord is net droog en de windturbines op zee worden al met 1,7 miljard gesponsord. U weet wel; die groene stroom waarvoor geen subsidie nodig zou zijn. De kosten van onderhoud en afbraak betalen u en ik ook, net als de nieuwe netwerken. Zo gaat dat met de milieusprookjes in Nederland. En dit allemaal voor het verbruik van honderdduizenden ‘huishoudens’. Maar die hebben nu al stroom; dus… toch voor de industrie, elektrische auto’s en datacentra?

En waar blijven de miljarden voor Groningen waarvan het gas al tientallen jaren ook voor stroom zorgt in de ‘huishoudens’? Of subsidiemiljarden voor betaalbare woningbouw, die door de provincies gereserveerd hadden moeten worden van de opbrengsten bij de verkoop van hun goedkope energiebedrijven. In Noord-Brabant is het meeste geld al ‘verdampt’ aan schimmige bestedingen, terwijl de woningbouw en bestemmingsplannen ver achterblijven door falend bestuur.

Doch minister De Jonge komt nu naar verluidt met plannen voor 50.000 of meer woningen voor asielzoekers. Dus het kan opeens wel of verspreekt hij zich, want het zou toch gaan om 50.000 vluchtelingen?

Verkiezingen

Helaas zullen de gemeenteraadsverkiezingen geen ‘signaal’ worden voor het kabinet. Na 10 jaren wanbeleid op het gebied van woningbouw, milieu, immigratie, justitie, uitkeringen, defensie, bankenfraude, drugs, corruptie/ subsidies, pensioenen, EU-verspillingen, kinderbescherming en energie is Den Haag doof en blind geworden voor iedere vorm van kritiek door de burgers. En de ‘kwaliteiten’ van de huidige bewindspersonen zijn een garantie dat het nog erger zal worden voor het beter wordt.

Verkiezingsuitslag

De ‘winst’ van GroenLinks bij de gemeenteraadsverkiezingen is voor velen onbegrijpelijk. Terwijl in veel gemeentes wordt geklaagd over windturbines, woningnood, energiekosten dan wel gemeentelijke – en waterschapbelastingen, terwijl ook de brandstofprijzen en huren de pan uit rijzen, beseft men kennelijk niet dat de milieu- en klimaatdrammers daarvan de belangrijkste oorzaak zijn. Voegen we daar EU en immigratie aan toe, dan is duidelijk dat er geen geld was voor defensie, uitkeringen/AOW etc. Zelfs niet als door de milieutoeslagen een liter benzine hier € 0,50 méér kost dan in België.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties