De moderne democratie

Gisteren las ik dat een dictatuur te herkennen is aan het opleggen van censuur, het demoniseren en oppakken van criticasters die het overheidsnarratief met argumenten ontmantelen en het leggen van een cordon sanitaire om politieke tegenstanders. Maatregelen om tegengeluiden te dempen door personen en partijen monddood te maken en te marginaliseren…

Maar er is meer waaraan een dictatuur te herkennen is. Een dictatuur is gevuld met personen die niet door hun individuele kwaliteit in termen van geschiktheid en groeipotentieel op sleutelposities komen, maar door nepotisme en gekonkel in achterkamertjes. Een dictatuur kenmerkt zich door personen die georiënteerd zijn op het eigen welzijn en geen of weinig empathie hebben voor anderen buiten hun elitaire kartelachtige kring. Een dictatuur laat zich weinig of zelfs niets gelegen liggen aan personen, groepen en segmenten van de samenleving die op een onaangename en negatieve manier in hun dagelijkse bestaan worden getroffen door hun egoïstische daden.

Een dictatuur maakt zich schuldig aan structurele schending van de grondrechten van de mens en negeert resp. omzeilt de beginselen die zijn opgenomen in de Grondwet. Een dictatuur legt bij de verdeling van het BNP de prioriteiten bij het financieren van de eigen binnen -en buitenlandse hobby’s en niet bij posten waar welvaart en welzijn van de samenleving het meest bij gebaat zijn. Een dictatuur maskeert politieke tekortkomingen en menselijk falen door buitengaats goede dingen te doen. Een dictatuur probeert op die manier het negatieve in eigen land te compenseren door goed te doen in het buitenland zoals het brullen vanaf barricades om volksverzamelingen te overtuigen van hun goede bedoelingen of holle machtswoorden uit te spreken om politiek gelijkgezindten een hart onder de riem te steken. In beide gevallen stelt het substantieel weinig voor.

Een dictatuur heeft de ziekelijke neiging om toeterend vanaf de deugkansel de samenleving zijn invulling van het dagelijkse leven en toekomstkeuzes met machtsmaatregelen zoals het beperken van de geestelijke en fysieke vrijheid, op te leggen. Een dictatuur overgiet negatief klinkende termen herhaaldelijk met een positief sausje zoals het geval is met inclusiviteit en diversiteit die worden verkocht als positieve discriminatie. Twee termen die grondstoffelijk discriminatoir zijn, omdat door het insluiten, andersdenkenden en doende personen, partijen en structuren uitgesloten worden. De reden van uitsluiting? Ze voldoen niet aan de door de dictatuur opgestelde twijfelachtige eisen, criteria.

Een dictatuur legt de schuld van falen altijd bij een ander en probeert dat door framen en doxen te bewijzen aan de samenleving.  Een dictatuur is ook te herkennen aan het manipuleren van de realiteit, het masseren van de waarheid en het hersenspoelen van de (delen van) de bevolking. Kortom aan het liegen en bedriegen van de eigen samenleving, een activiteit met grensoverschrijdende karakteristieken. Een dictatuur wordt altijd gesteund door mediabronnen en organen die zijn kwalijke uitwassen proberen te verkopen als goede daden voor de samenleving en zich gestuurd door die dictatuur te buiten gaan aan het “guilty by accusation” instrument en het gezegde verandert van “onschuldig totdat schuldig eenduidig bewezen is” in “schuldig totdat de dictatuur vindt dat onschuld bevestigd is”.

Als U om U heen kijkend die karakteristieken en kenmerken herkent, dan leeft en beweegt U zich in een door het Westen aangepast dictatuur model dat als een parlementaire democratie wordt verkocht.   

Het gaat U goed.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

5 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
wappieman
1 jaar geleden

Precies de kenmerken van onze ” democratie “.
Uitslagen 2 referenda ongedaan gemaakt , referendum afgeschaft .
Euro en massa-immigratie in de strot geduwd gekregen , nooit gevraagd
of wij dat wel wilden .
Iedereen die het niet eens is met het beleid , wegzetten als rechtsextremist
of racist .
Van je land en volk houden is verboten !

koddebeier
1 jaar geleden

Dankzij de kartelpartijen is het hard bergafwaarts gegaan met de democratie en de rechtspraak in Nederland !!

1 jaar geleden

Ook ik heb zeker een “decennia” lang gewezen op het feit, dat de huidige bestuurders geen enkele kennis hebben inzake de ” Geografische demografische diversiteit. !
Dat betekent: Dat er zeer veel verschillende volkeren zijn met een andere visie op de/een maatschappij, ongeacht waar die ook is.
Daarnaast is demografische diversiteit per land nog in groepen te verdelen en ook het intellectuele niveau is zeer verschillend……… en daarmede heeft iedereen te maken..

De heer Brantz schrijft:

“”Waar er is meer waaraan een dictatuur te herkennen is. Een dictatuur is gevuld met personen die niet door hun individuele kwaliteit in termen van geschiktheid en groeipotentieel op sleutelposities komen, maar door nepotisme en gekonkel in achterkamertjes.””

En………dat is nu precies de omschrijving van de/een demografische diversiteit.
Het is vooral de “afhankelijkheid” van systemen en mensen die juist door ” nepotisme” op een sleutelpositie worden gezet maar ” ongeschikt blijken. En dát schrijft de heer Brantz. Die conclusie is maar al te juist.
En….. wat te denken over én aan de vroegere NSB’ers. Dat waren toch mensen met een ” minderwaardigheidscomplex…..” en niet nadachten of hun opdracht ook aansloot bij de maatschappelijke behoefte of de instandhouding van een land en/of gemeenschap.?
“Ze” waren in staat ,<< in opdracht >> , andere veel leed te berokkenen . En wie gaf dan de opdracht tot het aanzetten van leed. ????

Dan komen we ook in /bij de geschiedenis terecht waarbij de geschiedschrijver er som een romantisch sausje over heen goot. Ook de geschiedschrijver bleef soms niet bij de waarheid.
Immers: Een dictatuur bestaat uit een samenstelling van ” idioten,”” een groep die niet nadacht/nadenkt wat ze deden/doen maar slecht hun deviant gedrag de vrije loop laten waarbij de ” kortzichtigheid ” voorop staat. En……… zoals de heer Brantz ons meldt:…..” Als U om U heen kijkend die karakteristieken en kenmerken herkent, dan leeft en beweegt U zich in een door het Westen aangepast dictatuur model dat als een parlementaire democratie wordt verkocht””.

De”” leugens en bedrog”” komen meestal bij een psychopaat vandaan of iemand, anders, en…….. dat kunnen we zien en horen in de Tweede Kamer der Staten Generaal waar Mark Rutte de leugens als waarheid interpreteert en de lafbek Wopkje Hoekstra zijn ” hersenschim- instructies” zonder nadenken ventileert.

De ” linkse bende” , Groen Links, D-66 en de VVD…….., zijn zo gehecht aan het pluche dat ze er niet voor terugdeinzen zonder enige bezwaar,……. menen dat ………!!!””” Een dictatuur legt de schuld van falen altijd bij een ander en probeert dat door”” framen en doxen””  te bewijzen aan de samenleving””. ( Hr Brantz).
En……. dus hebben we te maken met een stel idioten dewelke aangestuurd worden door nepotisme en partij-ideologie. En………. hun kiezers? Dat zijn de makke schapen waarmede ook Dr Jozepf Goebels wel raad wist.

Joost
1 jaar geleden

Vandaar dit rariteitenkabinet!

Richard Jansen
1 jaar geleden

Dag Charlef, wat een goed stuk.
Zou voor velen een eye-opener moeten zijn.
Ik print het uit en laat het anderen lezen.
Jammer, dat ik het eens moet zijn met jouw eindconclusie.
Sta-pal is natuurlijk een roepende in de woestijn.
Dit soort artikelen komt niet verder dan het eigen circuit.
Dat is elke dag nog mijn grootste verbazing.
Links domineert alles in Nederland.
En rechts kan alles van hen financieren.
Fijn, dat er soms nog een paar fatsoenlijke mensen zijn,
die durven te schrijven wat er echt gebeurt.
Richard Jansen uit Zeist.