Wetsvoorstel coronatoegangsbewijs

De vraag of mensen mèt corona in het ziekenhuis liggen of de vraag of mensen dóór corona in het ziekenhuis liggen, is een wereld van verschil. Een verschil wat onze regering momenteel graag onder het tapijt moffelt. In verband met de hoofdelijke stemming aanstaande donderdag, over het intrekken van het wetsvoorstel voor het coronatoegangsbewijs, is die vraag een boeiende.

Van Canada tot Denemarken is het niet alleen een grote afstand in kilometers; ook in de aanpak van de ‘pandemie die allang geen pandemie meer is’ liggen de landen mijlenver uit elkaar. Waar Denemarken alle beperkingen al overboord heeft gegooid, heeft de Canadese premier Trudeau tegenstanders van zijn strenge coronabeleid uitgemaakt voor een stelletje nazi’s. Er liep namelijk ook iemand met een hakenkruis rond… Oostenrijk gaat vanaf 15 maart a.s. iedereen een fikse boete geven die zich niet heeft laten vaccineren. Het ziet er naar uit dat parlementaire democratieën zich wereldwijd gemakkelijk in laten pakken door de repressieve ‘nieuwe adel’. Zover moet het in Nederland niet komen, waar het onverkwikkelijke coronatoegangsbewijs voor stemming op de agenda staat.

De motie van Van der Staay (SGP) en Omtzigt die donderdag a.s. in stemming komt, luidt als volgt:

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

Pieter Omtzigt
  • constaterende dat de regering een wetsvoorstel heeft ingediend om het coronatoegangsbewijs zodanig aan te passen dat de mogelijkheid ontstaat om alleen gevaccineerden en mensen die hersteld zijn van COVID-19, toe te laten tot bepaalde plaatsen (2G);
  • overwegende dat uit onderzoek is gebleken dat het positieve effect van een dergelijke maatregel zeer gering is;
  • overwegende dat 2G een ernstige beperking vormt van vrijheidsrechten van miljoenen Nederlanders en zorgt voor tweedeling in de samenleving;
  • verzoekt de regering om het desbetreffende wetsvoorstel (Kamerstuknr. 35973) in te trekken, en gaat over tot de orde van de dag.


Het verzoek tot een hoofdelijke stemming werd gehonoreerd, hetgeen betekent dat de Kamerleden donderdag aanstaande in de gelegenheid zijn om blijk te geven dat zij zich ‘zonder last en ruggespraak’ van hun volksvertegenwoordigende taak bewust zijn, en hun voor- of tegenstem vooral vanuit hun geweten geven. Als dat het geval is maakt de motie een meer dan goede kans van slagen, want het hele land is het geschutter rond het amper nog slachtoffers veroorzakende virus meer dan zat.

Ziekenhuizen

De ziekenhuizen hebben, ondanks de enorme toename van de infecties, allang niet meer te maken met een onbeheersbare druk; de meeste mensen ondervinden amper hinder van het inmiddels gedegenereerde virus. Van degenen die wel het ziekenhuis weten te halen, staat nog maar te bezien of zij daar terecht komen vanwege corona, of een andere aandoening waarbij terloops werd vastgesteld dat de patiënt ook nog corona onder de leden had. Het laten voortbestaan van die onduidelijkheid in de afgelopen periode, is niet minder dan een vorm van ernstige misleiding door de (D66) Minister van VWS, die overigens toch al niet opviel door een correcte weergave van de feiten en een nieuwe bestuurscultuur die zijn partij zegt voor te staan.

Geen effect maatregelen

Inmiddels is ook vast komen te staan dat maatregelen als 2G of 3G, laat staan een heuse ‘coronapas’ eigenlijk geen noemenswaardige bijdrage leveren aan het voorkomen van infecties. Er is daarom geen enkele reden om maatregelen die aantoonbaar géén effect hebben op de verspreiding van het coronavirus, toe te staan op grond van het vermeende gevaar van datzelfde virus. Als er nog andere redenen voor een dergelijke maatregel zijn dan moeten die, ook al hebben zij niets met het coronavirus te maken, helder met de Kamer worden gedeeld. In elk ander geval zal een gewetensvol Kamerlid wel tegen invoering van de wet (en dus vóór de motie) moeten stemmen, omdat de feitelijke overweging tot invoering zijdens het Kabinet aan de Kamer is onthouden. Daarvoor werden in het verleden namelijk gewoon Kabinetten naar huis gestuurd.

We zullen zien of er sprake is van het begin van een nieuwe bestuurscultuur. Donderdagavond weten we het en ingeval de partijdiscipline het pleit in zijn voordeel mocht beslechten, dan voorspel ik dit land nog boeiende tijden.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
koddebeier
1 jaar geleden

We moeten af van alle WEF lakeien in de politiek en Nederland uit de EU !

Tijssen
1 jaar geleden
Antwoord aan  koddebeier

Mee eens en dat vinden wel meer mensen. Maar hoe gaat dat gerealiseerd worden, dat is een ander hoofdstuk.

1 jaar geleden

Vaccinatie garandeert op Generlei wijze meer dat je het Sars-CoV2 niet overdraagt , want met de huidige besmettingscijfers is het uitbannen van Covid-19 een onhaalbaar doel . En het inzetten van een CoronaCheck om besmettingen te verminderen door vaccinatie te selecteren KAN eenvoudigweg niet werken . De onzinnigheid van een test maatschappij is daarmee gezegd .Bron: Arts en Auto. Waarom een QR-code de maatschappij moet beschermen is een raadsel , het werkt niet . Dat Pieter Omtzigt een amendement indiende om 2G niet te laten doorgaan is juist . Het dient niets . Maar het addertje onder het gras – de andere agenda- wordt stevig door de huidige coalitie vastgehouden en dat zie ik als een machtswellustige uiting . Niet alleen in Nederland zijn ze knettergek geworden , ook Emanuel Macron , Frankrijk , is knettergek als hij zegt dat ; Als hij aandrang heeft om niet gevaccineerden het lastig te maken’’ Nu , dat is Europa ?? Het zijn de grootste sukkels die er bestaan, Het gezonde verstand is kennelijk uitgebannen en de Woke-cultuur is daarvoor in de plaats gekomen, betekent …….. het einde van Europa . Immers ; China en Rusland zien de buit om zich geografisch te ontplooien. Aangeschoten wild ……. Europa.

r dunki
1 jaar geleden

Vraag is of het geweten der geïndoctrineerde volksvertegenwoordigers hen nog wel toestaat te onderscheiden tussen 2G, als eigenlijk doel van de regering, en hun misbruik van de de vermeende volksgezondheid, als middel?