Uw zorg is mij een zorg

Hebben Rutte en co hun hand overspeeld door te denken dat zij het electoraat en boze burgers kunnen manipuleren en hersenspoelen, te laten denken dat hun zorg ook de zorg van Rutte en co zou zijn?

De regering Rutte heeft twee jaar lang wel die indruk gewekt en gezien het verkiezingsresultaat van maart 2020 geloofden grote groepen Nederlanders dat Rutte en co inderdaad de volksgezondheid hoog op haar to do lijst had staan. Moeiteloos konden Rutte en co vervolgens het vaccinatiebeleid als de reddende engel voor de Nederlandse samenleving doordrukken. Die samenleving werd voorgespiegeld dat door een, twee, drie, vier, tig keren vaccineren men gevrijwaard kon blijven van het SARS-Cov2 virus en men niet met COVID-19 in het ziekenhuis en op de IC terecht zou komen.

Vaccineren, vaccineren

Twee jaar lang hebben Rutte en co zich ingespannen om de Nederlandse samenleving ervan te overtuigen dat alleen vaccineren het Corona-spook zou kunnen verdrijven. Miljarden euro’s belastinggeld werden in een schijnbaar bodemloze vaccin-put gestort; miljarden die gebruikt hadden kunnen worden om de medische zorg in Nederland te kunnen verbeteren. Twee jaar lang hebben Rutte en co enthousiast hun oren laten hangen naar de adviezen van het OMT die gebaseerd waren op scenario’s van het RIVM.

Toonzetting en strekking van die scenario’s, een chronologische beschrijving van een aantal stappen die gedaan moeten worden om een gewenst doel te bereiken, worden gestuurd door richtlijnen en criteria die door Rutte en co aan door de overheid gesubsidieerde organisaties en instanties verstrekt worden. Het is dan duidelijk welke kompasrichting geschoten en welke route gevolgd moeten worden om dat door de regering geformuleerde doel te bereiken: vaccineren om een discutabele beschermingsgraad en tijdsduur te realiseren.

Discutabel omdat een beschermingsgraad van ten hoogste 80 tot 85% bereikt kan worden die na twee maanden terug kan lopen naar 45 tot 35% afhankelijk van het ingespoten vaccin. Discutabel omdat de regering de geldigheidsdatum van de Qr code van een jaar heeft teruggebracht naar negen maanden. Bevestigingen dat het vaccineren tot een uitermate aangenaam verdienmodel voor farma-industrie en aan de farma-industrie gelieerde organisaties, instanties en personen uitgegroeid is.

Die scenario’s worden door RIVM-hoofdmodelleur Jacco Wallinga opgesteld en doorgerekend. Vorige week bleek tijdens een technische briefing in de Tweede Kamer dat hij rekende met aannames over de Deltavariant om het verwachte aantal ic-opnames van de Omnikron variant in te schatten, terwijl inmiddels duidelijk is geworden Omnikron veel milder is dan de Delta-variant. Wat was zijn argument voor het gebruik van die “onjuiste” data? “We weten nog steeds niet alles over de Omnikron variant. Soms hebben we wel een vermoeden dat een eigenschap verschilt van de deltavariant, maar kunnen we daar nog niet mee rekenen,..bijvoorbeeld bij de kans op een ic-opname rekenen we daarom nog met de kans die geldt bij de deltavariant.”

Waarschijnlijk heeft Wallinga de tekst op pagina 126 van Teletekst even gemist? Volgens Directeur Kluge van de WHO is het mogelijk dat Europa zich in de richting van een pandemisch eindspel beweegt, omdat de Coronapandemie door de Omikronvariant in een andere fase terecht gekomen is.  Wanneer Omikron verdwijnt zal er voor heel wat weken en maanden een periode van wijdverbreide immuniteit zijn. Hij verwacht wel dat het virus aan het einde weer terug komt, maar dan beheersbaar zal zijn. Waar hij dat laatste op baseert, is nog even een raadsel.

Wanneer je die teksten op je in laat werken, moet je wel twijfelen aan de juistheid en actualiteit van de opgestelde scenario’s en is het niet verrassend waarom OMT/RIVM adviezen worden vertaald in vaak onbegrijpelijke maatregelen. Die maatregelen reflecteren steeds meer het beeld van trial and error.

De cijfers van de veilige vaccins

De data van EudraVigilance,[1] spreken een andere taal. Ondanks het vastgestelde gegeven dat EudraVigilance historisch slechts 6% van het werkelijke aantal vaxslachtoffers weergeeft, zijn de officiële cijfers na een jaar vaccineren tegen Covid-19  huiveringwekkend. Meer dan 35.000 doden en 3 miljoen mensen met gezondheidsschade, waarvan ongeveer de helft o.m. worstelt met ernstige/permanente aandoeningen zoals hartaandoeningen, trombose, auto-immuunstoornissen, menstruatieproblemen. Uit diverse diepte onderzoeken van EudraVigilance statistieken door ondernemer-analist Erik Boomsma kwam vorig jaar naar voren dat Nederland ongeveer 21% van het aantal meldingen voor zijn rekening neemt, wat zou neerkomen op meer dan 7900 overleden landgenoten en meer dan 700.000 mensen met bijwerkingen, waarvan meer dan de helft (338.399) met ernstige gezondheidsschade. In Nederland zou het aantal Covid-vaxdoden overeenkomen met een flink griepjaar, en het aantal mensen met ernstige gezondheidsschade zouden samen inmiddels de vijfde stad van het land vormen.

Wetenschappers van allerlei pluimage hebben door hun onderzoeken wetenschappelijk bevestigd dat  de inderhaast ontwikkelde amper geteste vaccins meer kwaad dan goed kunnen aanrichten. Onlangs kwam de NewYork Times met een opmerkelijk opiniestuk[2], waarin twee professoren de klinische testfasen van de coronavaccins van farmagiganten Pfizer, AstraZeneca en Moderna met de grond gelijk maakten. Zij waarschuwden voor hun zogenaamd veilige vaccins. Tegen de achtergrond van het feit dat er nooit een vaccin is goedgekeurd voor gebruik in de VS of het VK tegen andere coronavirussen, is het de vraag of er wel een bruikbaar vaccin tegen een snel muterend virus als SARS-Cov2 geproduceerd kán worden.

Op basis van die informatie zou ieder weldenkende bestuurder zich moeten inspannen voor een waterdichte kwaliteitscontrole op ontwikkelde en gebruikte vaccins door een onafhankelijke onderzoekinstantie om verder lijden te voorkomen. Die vraag werd onlangs in het Parlement gesteld aan de nieuwe minister en volgens hem worden de vaccins afdoende getest. Niet alleen door de fabrikant ook door een volgens de minister onafhankelijk nationaal controlelaboratorium (Official Medicines Control Laboratory, OMCL) dat in Nederland onderdeel van het RIVM is en zich concentreert op AstraZenica. Het onderzoek van de fabrikant reflecteert de uitspraak “de slager die zijn eigen vlees keurt” en het controle laboratorium doet sterk denken aan het gezegde “wiens brood men eet, diens woord men spreekt”.  Kortom zo onafhankelijk zijn die controles niet.

Tegengas

Twee jaar lang hebben criticasters van het Rutte Zorgbeleid, de Nederlandse samenleving duidelijk willen maken dat er iets anders aan de hand zou zijn. Het regeringsbeleid heeft geen levensverlengende doelstelling, maar is gericht op het vergroten van de Haagse macht.

Twee jaar lang hebben wetenschappers gewezen op de gevaarlijke effecten van snelle, amper geteste vaccins en werd gewaarschuwd voor de door politici aangeprijsde zogenaamde veilige vaccins van Pfizer, AstraZenica, Moderna, Jansen, Sputnik etc. Herhaaldelijk werd gewezen op het feit dat 80 tot 90% van de proefpersonen licht tot ernstige bijwerkingen kreeg en op basis van de voor ieder nieuw ontwikkeld vaccins criteria en voorwaarden de testfase mislukt verklaard zou moeten worden. Onder druk van profiteurs van de huidige wereldmalaise werd de productie juist opgevoerd en zijn meer dan 1 miljard vaccins op de markt gebracht. De enige winnaar in dit treurspel is de farma-industrie en de aan hen gelieerde organisaties, instanties en personen. Die zijn voor jaren onder de pannen.

Twee jaar lang heeft de overheid de samenleving bij de neus genomen. Niet dat het virus niet bestaat en bestreden moet worden. Wel de manier waarop de Nederlandse regering met in hun spoor de fervente vaccinatie-adepten het vaccineren tot levensdoel hebben gemaakt. Het levensplezier van bijna 85% van de Nederlandse samenleving is op een gewelddadige wijze gestolen en rijke en machtige patsers zijn nog rijker en machtiger gemaakt.


[1] Het Europese gegevensverwerkingnetwerk en -beheersysteem voor het melden en evalueren van vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen die in de Europese Economische Ruimte zijn goedgekeurd of bestudeerd in klinische onderzoeken

[2]     https://www.nytimes.com/2020/09/22/opinion/covid-vaccine-coronavirus.html


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r dunki
1 jaar geleden

Een oud Chinees gezegde (n.a.v. de cursieve aanhef) :

“Een wijs man neemt zijn eigen beslissingen, een onwetende volgt de publieke opinie”.

koddebeier
1 jaar geleden

Het wordt tijd om schoon schip te maken in de politiek, partijen met een laag democratisch gehalte zoals de kartelpartijen en hun handlangers (gedogers) horen niet in een democratie thuis, ondanks dat een groot deel van het volk te dom is omdat in te zien !!