Coronademonstratie?

VN-rapporteur Nils Melzer schreef bij beelden van de coronademonstratie afgelopen zondag in Amsterdam op Twitter: “Dit is een van de walgelijkste beelden van politiegeweld die ik heb gezien sinds George Floyd”. Melzer vindt zelfs dat de agenten vervolgd moeten worden voor marteling.

De Amsterdamse driehoek (gemeente, politie en OM) was aanvankelijk en ondanks de lockdown bereid om de demonstratie op 2 januari te faciliteren, onder de voorwaarde dat er een maximaal aantal (3500) demonstranten zou zijn en dat de duur en de vorm beperkt zouden blijven. Volgens de Gemeente Amsterdam was de organisatie echter niet bereid om mee te werken aan een veilig en ordelijk verloop en zou zelfs hebben aangekondigd de confrontatie op te willen zoeken en de regels te gaan overtreden. Ook zou de politie ‘sterke aanwijzingen’ hebben gehad dat er personen en groepen aanwezig zouden zijn die uit zijn op ongeregeldheden en bereid zijn om geweld te gebruiken. De demonstratie tegen de coronamaatregelen in Amsterdam op 2 januari j.l., werd daarop uiteindelijk verboden door de Gemeente Amsterdam.

Het FvD, dat protesten tegen het overheidsbeleid niet uit de weg gaat, steunde echter de organisatie van de demonstratie en kondigde direct na het demonstratieverbod aan dat zij de aftrap van hun campagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen van maart a.s., in Amsterdam zouden beginnen: op 2 januari. Merkwaardig genoeg zijn protesten tegen overheidsbeleid klaarblijkelijk een bron van besmettingen en verkiezingscampagnes absoluut niet. Hoe het ook zij; het politieoptreden ontaarde in een geweldsorgie die wij in ons land niet eerder hebben gezien. Dat mag en moet zowel de Gemeente Amsterdam als de korpsleiding zich aantrekken.

Bewust aangestuurd

Wie de beelden van het politieoptreden heeft gezien, zal het onmiddellijk zijn opgevallen dat het aantal ervaren politiemensen extreem dun was gezaaid; het betrof voornamelijk vrij ‘vers’ personeel die nog niet over de ervaring en voldoende rust beschikken die nodig is bij dergelijke bijeenkomsten van grote groepen mensen. Dat er kennelijk is geselecteerd door de korpsleiding (mogelijk in overleg met de andere onderdelen van de driehoek) op de hoeveelheden testosteron in de pelotons, geeft aan dat de driehoek nadrukkelijk uit was op een harde confrontatie. Waarom? Was men voornemens de campagne van het FvD te doorkruisen of om een demonstratie ordentelijk te laten verlopen?

Bovendien heeft de bevelvoering niet onmiddellijk ingegrepen bij constatering van de overduidelijke misstanden. Dat valt de gehele driehoek nadrukkelijk aan te rekenen en het lijkt alleszins billijk dat zij zich daarover grondig worden gehoord, waarna men zich dient te beraden op disciplinaire maatregelen.

VN

De speciale VN-rapporteur op het gebied van marteling – Nils Melzer – heeft stevige kritiek geuit op het politieoptreden bij coronademonstraties. Hij schreef op Twitter, bij beelden van afgelopen zondag in Amsterdam: “Dit is een van de walgelijkste beelden van politiegeweld die ik heb gezien sinds George Floyd”. Melzer vindt dat de agenten vervolgd moeten worden voor marteling.

De voorzitter van de politiebond ACP – Van de Kamp – zegt dat de uitlatingen van Melzer ‘slecht zijn  gevallen’ bij politieagenten. “Dat allemaal opgeteld met wat er in de afgelopen periode -zowel in coronatijd als ook met oud en nieuw is gebeurd- merken wij dat dit wel eens de emmer doet overstromen. Ze zijn het zat dat voortdurend, wat ze ook doen, het nooit goed is. Ze hebben zoiets van: wat doet het er eigenlijk nog toe wat wij doen? We moeten nog maar eens nadenken of wij nog verder willen met dit werk op deze manier”, zegt Van de Kamp.

En precies daar slaat Van der Kamp de plank mis. Als hij een béétje vakbondsbestuurder is, dan komt hij op voor zijn leden (nog even opzoeken of die bond wel zoveel leden heeft) en stelt scherpe vragen aan de korpsleiding. Niet in de laatste plaats of de manschappen naar een verkiezingsbijeenkomst of een demonstratie werden gestuurd en vooral waarom de bevelsvoering dit zo uit de hand heeft laten lopen.


Abonneer
Laat het weten als er
1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
7 maanden geleden

Waar ik altijd “bang” voor ben, is dat de ” driehoek”, Gemeente, Politie en het Openbaar ministerie, altijd een “politiek” gestuurde groep is, die slechts de macht willen en iedere tegenstand van de burger als “een tegen hen gerichte demonstratie ervaart.
Het is natuurlijk niet te bewijzen, maar wat wel juist blijkt,, is dat er bijna nooit rekening wordt gehouden met het feit dat :” demonstratie een recht” is en zelfs binnen een democratische staat zelfs harde noodzaak.” Maar……. Ik heb over een demonstratie en NIET over vernielingen en/of gewelddadige intimidaties en dat, bij een gerecht-vaardige demonstratie er altijd een reden is WAAROM er gedemonstreerd wordt.

We komen nu op het pad van ” Befehl ist Befehl” en dat geeft zéér nare herinneringen. En…… de mens is géén ONDERDAAN van een bestuurlijke elite. En……. de politie door de politiek elite wordt gestuurd ter behoud van macht.
Het huidige probleem is, dat er meestal sprake is van ” een gezagsverhouding” en dat vaak wordt vergeten dat mensen niet onder een juk van idioten wenst te leven.
Nu de corona-crisis is uitgelopen op “buitenproportionele onderdrukkende regels” en dat het echte probleem niet wordt genoemd. Er wordt niet met de bevolking in overleg gegaan en er is geen Team van deskundigen met een maatschappelijk inzicht omdat de “demografische diversiteit” altijd spanningen oproept.
Men moet goed begrijpen dat er altijd een gemeenschappelijk doel moet zijn en dat gemeenschappelijk doel staat juist nu ter discussie omdat de bestuurlijke elite zich een God waant en de “”redelijkheid en billijkheid” niet wordt nageleefd.

Immers: Waarom worden de PVV, Geert Wilders, en het Forum voor democratie, Thierry Baudet, zo buiten het politieke spel gezet en in een ” cordon sanitair” gedumpt en waarom is het referendum afgeschaft?

Dat een rechercheur “de misdadiger” wil “vangen” is omdat ook zijn rechtsgevoel hem dat ingeeft en hij/zij een hekel heeft aan échte misdadigers dewelke de maatschappij ontwrichten, kan ook op ieders begrip rekenen.

Maar, iedereen moet begrijpen dat gezagsverhoudingen “onverteerbare” situaties kan uitlokken en derhalve de “”redelijkheid en billijkheid” als leidraad kan dienen……… en dat ontbreekt vaak. En……. wat de emmer doet overlopen is de “druppel van macht en onverdraagzaamheid en wantrouwen.”