Wat zijn de ware bedoelingen?

De lockdown is een ramp voor ondernemend Nederland. Premier Rutte gloreert in zijn obsessieve streven om de angst voor corona erin te houden teneinde ons tot ‘gehoorzaamheid’ te manen. Wat zijn de ware bedoelingen?

Zoals wij al zagen na het kort geding inzake de avondklok, is hij – de premier – een slecht verliezer. Het schijnt dat hij nooit met sportievere vriendjes op school voetbalde of hockeyde, dus bleekneusje kon ook nooit leren hoe het is om te verliezen… Nu het op angst gebaseerde geloof in zijn levenswerk (het coronabedrog) gestaag tanende is moet dit kaartenhuis per se in stand blijven. Er kan slechts één winnaar zijn in deze confrontatie tussen het volk en deze grootste vijand van onze democratie. Terwijl horeca ondernemers en andere MKB-ers hun laatste hoop erop gevestigd hadden om in de kerstdagen de gevolgen van zijn wanbeleid nog een beetje te mogen compenseren, kon onze globalist de verleiding niet weerstaan om het licht nèt op tijd helemaal voor hen uit te doen. Dàt zal ze leren… Inkooporders kunnen niet teruggedraaid worden, personeel is ingehuurd, tel uit je gigantische verlies voor het tweede jaar in successie! Een gewetenloos geënsceneerde ramp die voor een ‘die-hard’ VVD-er als Gordon reden is om zijn lidmaatschap op te zeggen in zijn harde aanklacht tegen de egotripper die een voor de volledige branche essentiële feestmaand achteloos opblaast.

Welk vertrouwen?

Dezelfde man die niet het elementaire fatsoen en de integriteit kan opbrengen om onze politieke cultuur te respecteren en zijn biezen te pakken na tien lange jaren van list en bedrog komt nu zelfs met een linksextremistisch regeerakkoord ‘om het vertrouwen herstellen’… Welk vertrouwen?

Sinds hij een jaar geleden ‘om zijn oren kreeg’ en verklaarde dat hij ‘het vertrouwen ging herstellen’ draaien honderden voorlichters overuren om hun mantra van ‘samen’ en ‘bouwen’ te blaten.

“Als totalitaire leugens zich
kunnen mengen met angst,
worden zij de Vox Populi”

Een sociopaat kost het geen enkele moeite om beterschap te beloven en daags daarna de schuld voor zijn abjecte gedrag aan anderen te wijten om zijn practijken ongestoord te kunnen voortzetten. Dat lijkt deze potentaat uit ervaring meer dan voldoende ‘mea culpa’ jegens een door hem lang geleden gelobotomiseerde 2e Kamer. Brutaal de schijn ophouden en speculeren op de domheid en naïviteit van de burgerij. Als wij teruggaan in de tijd liep er 2000 jaren geleden in Rome een psychopaat rond genaamd Nero die zich een groot artist waande maar in feite nergens verstand van had. Kritiek was onacceptabel voor hem en tegenstrevers betoonde hij geen genade. Klinkt bekend?

Als lichtend voorbeeld voor onze Haagse artist appreciëerde Nero het fascistisch adagium: ‘ Als de leugens zich eenmaal mengen met angst worden zij de ‘Vox Populi ’. Nu is het wachten of en wanneer, naar analogie van de grote brand van Rome, de vlam in de Haagse pan slaat. Onze ‘hedendaagse Nero’ roept ook steeds meer weerstand op in zijn cynische pogingen om de angst er coûte que coûte in te houden’in zijn persoonlijke zelfverheerlijking.

De zelfdestructieve schorpioen

Rutte kan het niet laten, evenmin als de schorpioen in het fabeltje van Aesopus op de rug van de kikker dacht mee te liften naar zijn Utopia, maar uiteindelijk verdronk door eigen toedoen. Het is duidelijk dat die schorpioen zijn ‘ware bedoelingen’ niet duidelijk op een rijtje had, zoals ook nu het geval blijkt ten nadele van ons volk en vaderland.

Beleid? Doet er niet toe, zijn zelfdestructieve instinct sluit competent en integer handelen uit, zodat het land nooit vertrouwen in zo een leider kan krijgen. Voor deze ex-employee van personeelzaken, met zijn van jongs af aan ingedruppelde globalistische sympathieën, is dat onhaalbaar. Sterker nog, dat past helemaal niet in de kraam van zijn kwade genius Kaag. Dat roept vragen op, vragen en nog eens vragen waarop deze gladde aal instinctief nooit antwoordt in zijn ellenlange, van jongs af aangeleerde monologen. Instinctief ontduikt hij een directe vraag om, met analogieën van niet gerelateerde zaken en in open deuren, om uiteindelijk de ‘murw georeerde’ goegemeente het bos in te sturen terwijl de slappe Kamervoorzitster nooit op een concies antwoord zal insisteren…

  • Waarom zou het perverse duo Rutte/Kaag de burgers überhaupt een constructieve, op de lange termijn gerichte visie bieden als zij slechts in D66 subversie handelen? Die visie is er niet.
  • Waarom trekt Mark Rutte het matje onder de veiligheid en de zekerheid der burgers uit door onze grondwettelijke rechten met voeten te treden in een door hem zelf vergiftigde politieke cultuur? Omdat hij er mee wegkomt!
  • Waarom sloopte hij het ouderwets liberale lange termijn toekomstperspectief van de VVD? Dat kon slechts omdat teveel leden van die club op korte termijn belang hebben bij zijn wanbeleid. Bijna niemand kan daar nog vooruitkijken in de zorg van alledag, behalve de profiteurs van zijn ideologie.
  • Wat rechtvaardigde het schijnargument dat de Nederlander teveel fiscaal aftrekbare (hypothecaire) schuld meetorste terwijl deze charlatans de wereld zèlf in een ongekende schuldencrisis storten waaraan onze eigen premier volop meewerkt? Dit is puur ideologisch gemotiveerde sabotage van het huizenbezit als pijler voor een stabiele middenstand waar de VVD partijleider voor pretendeerde te staan. Die haalt hij nu onderuit omdat zij het grootste ideologische obstakel voor Karl Marx zijn.
  • Waarom volgt na die sabotage van de fiscale aftrek van de hypothecaire rente ook de gewetenloze ondermijning van ons eens zo degelijke pensioenstelsel in zijn samenspanning met de ECB? Dat past ook naadloos in de beoogde ontwaarding van ons geld als practisch ruil- en wettig betaalmiddel die dagelijks door zijn idool Klaus Schwab gepreekt wordt.
  • Waarom stimuleert hij de D66 indoctrinatie in een kwalitatief sowieso al pover hoger onderwijs dat jongeren nauwelijks perspectief op een goede baan biedt maar hen slechts met schulden opscheept in een samenleving waar hun hoop op langetermijn huisvesting onmogelijk is gemaakt dankzij de de door de geldmachine van de ECB veroorzaakte inflatie, zo niet explosie, van de onroerend goed prijzen.
  • Waarom wordt een spaarcentje zelf wegzetten voor de oude dag afgestraft door de negatieve rente die het gevolg is van globalistisch wanbeleid in Brussel en Frankfurt? U wordt als spaarder jaarlijks een kleine 10% armer als u denkt te sparen voor uw oude dag nu uw pensioen zo kwaadaardig wordt uitgehold ‘omdat u het toch niet door hebt’.

De weinigen die nog kans zien iets over te houden worden geplukt met negatieve rente, maar ook door een nu al rond de 6% liggende jaarlijkse inflatie èn een door de fiscaal fictief rendement!  Dit alles past naadloos in de ‘great reset’ die zich voor uw ogen ontrolt. Desondanks betaalt u trouw uw (te) hoge belasting en premies in de hoop dat u er tot het einde van de rit nut en plezier van mag hebben. In het naïeve vertrouwen dat volgende generaties daar ook in delen in plaats van een verarmde ‘groene planeet’ in hun maag gesplitst te krijgen door idioten die ons deel van die planeet ook nog eens bloot stellen aan ongeremde migratie waar al evenmin geld voor is. Hun Utopia is gebouwd op het drijfzand van een levensgevaarlijke, misdadige globale schuldenportefeuille die zijn historische weerga niet kent. De bevolking voelt langzamerhand wel aan dat er iets héél erg fout zit met deze onbetrouwbare overheid onder ‘leiding’ van een idem premier maar verwoordt dit niet makkelijk. Het is Mark Rutte die met zijn geleuter over zijn ‘breekbare vaasje’ het goede populisme stimuleert nu hij zich ontpopt als de grootste vijand van het Nederlandse volk.

Zolang dat verzet zich ontwikkelt langs lijnen van toenemende burgerlijke ongehoorzaamheid, die wij zien in met bot geweld gedempte corona- en klimaatdemonstraties alswel in toenemend moreel verzet tegen antikapitalistische dwaalleren, zal hij zonder scrupules proberen hoever hij kan gaan om een schier fascistische  ‘gehoorzaamheid’ af te dwingen. Daarom wordt iedere referte aan naderende tribunalen aangepakt door het Kartel met hun D66 rechters.  

Hoeveel verder laat Nederland hem nog begaan?

Met de ‘Omikron smoes’ is in feite sprake van nog meer psychologische oorlogvoering tegen de bevolking volgens al jaren bekende recepten van zowel KGB als CIA om een land ‘kapot te maken’ en middels chaos en angst tot ‘gehoorzaamheid’ te dwingen. Zolang onze premier kan vertrouwen op de macht van de ongekozen ambtelijke ‘deep state’, de corrupte rechterlijke macht en hij de hysterische pers kan misbruiken om iedere vorm van kritiek op zijn arrogante ideologie te diskwalificeren met hun van feiten gespeende ‘rechts complot van antivaccinatie wappies’, waant ‘ons soort mensen’ zich veilig en zal hem steunen.

Maar het hier geschetste beeld begint door te sijpelen naarmate men de gevolgen ervan meer en meer aan den lijve gaat voelen. Daarom klampt hij zich nu zo desperaat vast aan zijn reddingsboei, een zwak derivaat van COVID-19 genaamd Omikron dat juist een zegen kan zijn om de natuurlijke groepsimmuniteit te bevorderen in plaats van die te ondermijnen met gevaarlijke vaccins en al even contraproductieve ‘boosters’. Die worden globaal gepromoveerd worden door de criminele Amerikaanse dr. Mengele (Antony Fauci) en het psycho echtpaar Bill & Melinda Gates – de feitelijke eigenaren van de WHO – met onze Haagse schoolmeester in hun zog. De toenemende aanklachten tegen hen worden nu concreet onderbouwd en resulteren in diverse strafklachten, zelfs Hugo zal dat moeten inzien. Wellicht toch tribunalen?

Een gehoorzaam volkje

Nederlanders zijn een gehoorzaam stel schapen die niet gauw de straat opgaan. Daarom is het erg leerzaam te herkennen op welke achterbakse wijze het globalistische complot zich tegen ons richt met gebruikmaking van ‘psych-op’ technieken die ontwikkeld zijn in de notoire, uit de jaren ’60 daterende, ‘Milgram Obedience Experiments’. In die experimenten kon de aan de Yale University docerende ‘social psychology professor’ Dr Stanley Milgram aantonen dat onderzoekers volgens vaste patronen doodgewone burgers ertoe konden brengen om hun eigen geweten uit te schakelen en wreedheden te begaan zolang iemand met autoriteit (in dat geval de arts in de witte jas) hen daartoe instrueerde. Zij aarzelden niet om hun slachtoffers (vermeende) zware schokken van 450 Volt toe te dienen, in een experiment dat vaststelde in hoeverre de in de Neurenberg Processen aangevoerde excuses voor deelname aan Hitler’s genocide plausibel waren in hun beroep op ‘gehoorzaamheid’. De schokkende conclusie was héél eenvoudig, zelfs ontwikkelde mensen accepteerden ‘Befehl ist Befehl’ en dat spreekt onze premier eigenlijk wel aan; zestig jaar later is er niets veranderd.

De urgente vraag in Nederland anno 2022 is hoe gevaarlijk dicht de collectieve handen van onze op macht beluste premier, de collaborerende OMT en RIVM en de meest ‘publiciteitsgeile’ simpele idioten op TV nog van die 450 Volt knop verwijderd blijken te zijn? In die benauwende context speelt niet alleen welk niveau van slaafse ‘gehoorzaamheid’ deze dwazen hebben bereikt aan de autoriteit van een nieuwe fascistische ideologie.

De hamvraag luidt: welke kwalijke ambities koestert de ware Mark Rutte in werkelijkheid en hoe lang laat Nederland hem nog zijn gang gaan?


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Boudica
1 jaar geleden

Pluk de burger zo kaal mogelijk, het poldermodel staat er garant voor. Massa is kassa. De middenstand moet daarom weg, valt te weinig van te plukken. Wereldwijde staatsbedrijven met (minimum)loonslaven is hun doel. Gigantische opbrengsten zodat ze weer een bootje van 365 miljoen kunnen kopen.

koddebeier
1 jaar geleden

Dit is landverraad Pur Sang, de vraag is laten we deze lieden ermee wegkomen ????