Coronaterreur

De Haagse coronaterreur leunt op een mythe die geboren is uit psychologische oorlogvoering jegens de eigen bevolking. Zo pretendeert het kabinet dat COVID-19, in feite een zware longontsteking, qua ernst gelijkgesteld mag worden aan een dodelijke Ebola epidemie en dat de nieuwste – naar nu blijkt vrij onschuldige – Omikron variant het einde der dagen inluidt.

Wie de moeite neemt om de WHO website te raadplegen prikt daar terstond doorheen. Om het Haagse boerenbedrog helemaal onderuit te halen heeft Dr. Michael Ryan, ‘director of emergencies’ van de WHO, woensdag toegegeven dat in de 38 landen waar Omikron is ‘gesignaleerd’ niet één dode is gevallen. Vervolgens probeert diezelfde regering glashard om die mythe handen en voeten te geven in ongrondwettelijke wetgeving met de ‘Tijdelijke wet maatregelen COVID-19’, kortweg de machtigingswet.

Het kenmerk van zo’n maatregel is dat die, om te beginnen, rechtmatig en vervolgens proportioneel maar vooral tijdelijk, lees eenmalig dient te zijn. Dat is helaas niet het geval en dat is geen toeval. Integendeel; de demissionaire premier had er niet de minste moeite mee om zowel beide moreel corrupte Kamers als de Raad van State voor zijn karretje te spannen om vervolgens, al meer dan een jaar, de ene na de andere maatregel op die ‘tijdelijke’ noodwet te stapelen. Als kers op de taart probeert hij om die foute maatregelen eveneens in een permanent wettelijk jasje te steken, zoals de 2G (of zelfs 3G) maatregelen om de wurggreep op de samenleving te consolideren.     

Er vallen twee kaarten uit het kaartenhuis

Een volgende logenstraffing van premier Rutte’s opportunisme over de ‘angstaanjagende’ ernst van COVID-19 en zijn veel angstaanjagender wanbeleid vindt u in de maandelijkse, serieus wetenschappelijke, conclusies van meer dan 60.000 Nederlandse wetenschappers èn artsen die een periodieke bulletin uitbrengen. Daarin ontmaskeren zij met medische argumenten het coronabedrog èn adviseren zij tegen contraproductieve maatregelen als lockdowns en gevaarlijke vaccinatiedwang voor kleine kinderen die zelfs de WHO ontraadt. Dat is alvast één kaart minder, waardoor het politiek gedreven kaartenhuis al fors uit het lood hangt.

Premier Rutte stelt zich, al jaren,
lijnrecht op tegenover de ‘rule of law’

  • Ten eerste is er de suprematie van de wet boven het huidige arbitraire gebruik, zo niet misbruik, van de uitvoerende macht zoals wij dat vandaag ervaren in de kunstmatig opgejutte coronapaniek met een opportunistische ‘tijdelijke noodwet’ die in deze bedenkelijke praktijk eindeloos verlengd blijkt te worden om de grondwet permanent te omzeilen.
  • Ten tweede is er de eis van gelijkheid van allen voor de wet (art. 1 Gw.) die door rechtbanken uitgemeten wordt, waarbij D66 en premier Rutte erop toezien dat eenieder die hen onwelgevallig is kan fluiten naar dergelijke gelijkheid. (of het nu Rutte’s persoonlijke Nemesis Geert Wilders betreft of de lastpost en ex-ministerie van justitie klokkenluider Huig Plug, op wie Rutte het ook al gemunt had).
  • Ten derde is er de rechterlijke bescherming van individuele rechten en vrijheid waarop het morbide globalisme zijn pijlen richt, daarbij gesteund door hun WEF ‘fellow traveller’ premier Rutte die zich lijnrecht opstelt tegenover onze ‘rule of law’, terwijl de door hem gecorrumpeerde 2e Kamer op schandalige wijze hun controlerende taak verwaarloost door deze verkrachting van de grondwet goed te keuren. 

Die morele corruptie in Den Haag is juridisch slechts één haarbreedte verwijderd van de totalitaire dreiging in Oostenrijk waar de (inmiddels ex-)premier Schallenberger, met een beroep op een al even aanvechtbare noodtoestand, volledig doorsloeg in fascistische maatregelen van de uitvoerende macht, die zware boetes oplegt voor burgerlijke ongehoorzaamheid aan niet gevaccineerden.

Het beginsel van rechtmatigheid en rechtvaardigheid werd openlijk afgedankt door een politiek gemotiveerde rechterlijke elite die accepteerde dat er sprake zou zijn van een zogenaamde noodtoestand, zonder enig bewijs. Zo ver moet het in Nederland per se niet komen, want voor onze premier, rechters en media geldt de globalistische leugen dat ‘science is settled’.  Alle elementaire rechten en vrijheden worden daarmee achteloos vogelvrij verklaard. Het globalistische ideaal…

Vrouwe Justitia vs. Big Brother

Ik schreef in de aanhef dat het in premier Rutte’s sinistere heden weer hard de historisch verkeerde kant opgaat van perfide rechters die hun ambtseed aan Vrouwe Justitia laten vallen ten gunste van een ideologische loyaliteit aan een vorm van politiek-correct fascisme. Voorbeelden te over, zoals destijds de angstige Duitse rechters die in de vroege dertiger jaren en masse hun trouw aan de Oostenrijkse korporaal en Führer in spé zwoeren om daarmee diens totalitaire regime te legitimeren.

De leidende Duitse jurist in 1933 was de – ook alweer Oostenrijkse – Jood Hans Kelsen die als Deken van de Rechtenfaculteit in Keulen argumenteerde “dat vanuit het gezichtspunt van rechtswetenschap de Naziwetten ook (positieve) wetten waren”, leuk of niet. Elementaire criteria voor rechtmatigheid en rechtvaardigheid waren hem vreemd in zijn starre denkraam, Hitler was tevreden maar pakte hem daarna keihard aan wegens zijn Joodse komaf. Ook dat moest, naar Kelsen’s eigen starre redenatie, wetmatig zijn, dus rechtmatig. Hoe pijnlijk ook, dus overeenkomstig ‘rechtmatig’ zoals de latere concentratiekampen. Alles naar analogie van deze kromme redenatie die vandaag de dag akelig actueel lijkt te worden in ons eens zo ‘prachtige land’. Conservatieven als FvD veroordelen Rutte’s onbetrouwbare streken, maar de weinig heldhaftige 2e Kamer en Raad van State legitimeren anno 2021 al weer zijn wangedrag dat sprekend lijkt op dat van de angstige Duitse rechters een eeuw geleden…   

Carte blanche

Ethiek en metafysiek ontbreken in premier Rutte’s perverse perceptie van de door hem (te kwader trouw?) gecreëerde positieve ‘tijdelijke noodwet’ – een handige stok om de hond te slaan –  zonder enige aandacht voor ethische en morele eisen als rechtvaardigheid en rechtmatigheid. Daar ziet een sociopaat nu eenmaal niets in, want die elementaire moraliteit beperkt hem in zijn totalitaire greep naar de macht en daarin wijkt hij geen centimeter af van de historische praktijken in Duitsland noch de actuele totalitaire ontwikkelingen in Wenen. Premier Rutte’s leidraad lijkt te zijn: ‘ik kan elke wet maken die ik wil zolang Grapperhaus en zijn 5000 BOA’s die maar handhaven!’ Zoals met zijn infame ‘daar heb ik geen actieve herinnering aan’ gaat hij wéér net zover over de streep als hij ermee weg kan komen dankzij, nogmaals, het suffe ‘ons soort mensen’ dat hem daartoe carte blanche geeft ‘omdat zij altijd op de VVD gestemd hebben, dus nu ook’.  

Typerend hiervoor was dat slechts één integere Haagse voorzieningenrechter haar ‘rechtsgevoel’ durfde te laten spreken, om daarmee een obstakel op te werpen voor zijn neocommunistische machtsovername met haar moedige afwijzing van de avondklok op relevante juridische argumenten van de eiser die een uurtje later in beroep brutaal genegeerd werden door typische D66 rechters op politieke gronden! Ziedaar de waarde voor D66 van hun ambtseed aan Vrouwe Justitia…

De vraag is dan gerechtvaardigd hoe ver Nederland nog moet afglijden voordat een communist als Klaus Schwab hier de dienst uitmaakt via zijn discipel Rutte, de inmiddels notoire staatsvijand # 1 van ‘ons prachtige land’.

Hoogopgeleide zeloten

Hebben bange rechters – met juridische oogkleppen op – in Nazi Duitsland zich achteraf ooit gerealiseerd hoe zij in de vroege dertiger jaren de deur, ‘stapje voor stapje’, opengezet hebben voor alle ellende en wreedheden? Realiseren onze 2e Kamerleden en de rest van het Kartel zich hoe zij ook, stapje voor stapje, op hetzelfde spoor zitten of zijn zij echt te dom om dat door te hebben? Wellicht, want als Baudet het huidige sinistere proces in Nederland terecht vergelijkt met dat sluipende, ‘stapje voor stapje’ proces van de vroege dertiger jaren in Duitsland in de aanloop naar WO2, is het huis te klein. Over een week staat hij zelfs voor de rechter, nota bene op verzoek van de Joodse organisatie CIDI…

Dit keer hoeven linkse ‘hoogopgeleiden’ in de Kamer en de media dus niet eens te grijpen naar hun favoriete standaardrepertoire van holocaust en Nazisme, die geen van beiden door Baudet werden gebezigd want hij had het over ‘de aanloop naar het Nazisme in de dertiger jaren’ toen die ellende van de Holocaust helemaal nog niet speelde. Dat gebeurde een decennium later, maar dat schijnt CIDI te ontgaan. Ook al droegen Joden al voor WO2 de verplichte Davidster, de ‘hoogopgeleide Haagse zeloten’ horen in deze context liever niets over hun QR-pas, want zij hebben het alleenrecht op dit linkse stokpaardje. Te dom om voor de duvel te dansen in hun hysterie voor de Bühne, als vlag die premier Rutte’s totalitaire lading moet verbergen die transcendente wetten zoals onze grondwet gladjes vertrapt.

Burgerlijke ongehoorzaamheid en juridisch positivisme

Het ‘maatschappelijk contract’ rept van eventuele burgerlijke ongehoorzaamheid zoals die in Oostenrijk nu losbarst. Die mogelijkheid staat ook integere rechters vrij ter beschikking jegens dom juridisch positivisme in de trant van ‘wet is wet’. Elke jurist maakt in het begin van zijn studie kennis met het natuurrecht, maar politieke indoctrinatie wint in Den Haag van integriteit en gezond verstand.  Dat ‘zelfbenoemde hoogopgeleide kuddedieren’ in de 2e Kamer daar niets van begrijpen duidt waarschijnlijk op hun gapende gebrek daaraan. Wellicht gaat het hen ook eens dagen nu de Oostenrijkse bevolking afgelopen weekend het lichtend voorbeeld gaf door het land volkomen plat te leggen en een handvol ministers, waaronder de nieuwe premier binnen 7 weken naar huis stuurde. Zij gaan op 15 december door met een landelijke staking tot al die globalistische intriganten uit Wenen weg zijn en zij weer vrij kunnen ademen.

Neurenberg

Toen Hitler na de dood van president Hindenburg alle touwtjes in handen nam waren het niet eens de ‘monsterrechters’ als  Freisler, Rothaug en Theirack, maar juist de relatief ‘goeden’ die helaas onvoldoende lef hadden om de Nazipraktijken aan de kaak te stellen en daarmee de façade van juridische normaliteit in stand hielden bij de meest verschrikkelijke schendingen van de mensenrechten. Na de oorlog waren zij het die in Neurenberg werden afgerekend op hun nauwe concept van ‘juridisch positivisme’ en in feite hun, begrijpelijke, angst voor de totalitaire politieke terreur. Het excuus ‘wir haben es nicht gewusst’ hielp hen net zo min als te zijner tijd premier Rutte, die heus nog wel eens afgerekend wordt op zijn ‘ik heb daar geen herinnering aan’…  

Degenen die nu door FvD, niet zo subtiel, herinnerd worden aan hun mogelijke persoonlijke verantwoordelijkheid voor het verzaken van hun ambtseed voelen kennelijk toch wel nattigheid gezien alle hypocriete ophef en zelfs trieste verzoeken om FvD op te heffen…

De lessen van het verleden worden kennelijk nooit geleerd, want het specifieke politieke onderscheid waartoe hun politieke acties en motieven teruggebracht kunnen worden is niets anders dan dat tussen vriend en vijand. Leve de democratie! Daarom zagen zij èlke dag maniakaal aan de poten van onze democratie en onze vrijheid, onze eigen premier voorop. Drijfzand blijft drijfzand en bijltjesdag daagt aan de horizon…


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r dunki
1 jaar geleden

De Duitse MEP Christine Anderson verwoordt de meeste extremistische, Australische coronaterreur op voortreffelijke wijze : neemt u svp een minuutje voor haar relaas. Het lijkt wel of zij het over Adolf Hitler heeft…

https://www.londonnationalreview.com/health/a-message-to-australia-from-christine-anderson-mep-of-european-union-dec-2021/