Apartheid in Nederland

In een van de vorige artikelen was de volgende tekst verwerkte: “Door berichten uit de samenleving is het inmiddels helder geworden dat IC en ziekenzalen bevolkt worden door hordes gevaccineerden die toch een COVID-19 infectie hebben opgelopen. Als ze iets bevestigen, dan is het dat de beschikbare vaccins een beperkte immuniteitsduur hebben en dus heeft de QR code een beperkte geldigheid”. Kort: de QR code biedt schijnveiligheid.

Diverse instituten hebben dat onderzoek al in 2020 gedaan en o.m. ontdekt dat het SARS-Cov 2 virus snel muteert waardoor ontwikkelde vaccins niet werken, kort werken, ongewenste schadelijke bijwerkingen hebben. Onderzoek van het Massachussets Institute of Technology (MIT) heeft bevestigd dat mensen tegen niet één coronavirus blijvende immuniteit kunnen opbouwen Onderzoekers van de Columbia Universiteit ontdekten dat mensen herhaaldelijk opnieuw geïnfecteerd werden met hetzelfde coronavirus. Personen blijven hooguit enkele maanden immuun. Daarom is het buitengewoon onwaarschijnlijk dat er ooit een werkend vaccin tegen COVID-19 wordt ontwikkeld. Prof. Frazer zei dat de ontwikkeling van een vaccin voor de SARS-uitbraak in 2003 (ernstig acuut ademhalingssyndroom) nooit succes heeft gehad en dat het virus vervolgens is uitgedoofd.[1] Ook iets om bij stil te staan.

Wat zegt het resultaat van deze onderzoeken? We moeten tenminste als eenduidig kan worden bewezen en dus bevestigd dat de ontwikkelde vaccins daadwerkelijk werken, herhaaldelijk gevaccineerd worden. En…verplichte (herhaaldelijke) vaccinaties zijn volgens de standaardcode voor medische ethiek niets minder dan misdaden tegen de menselijkheid.

Als de gebruikte vaccins een beperkte immuniteit hebben, gaat een denker die het beste met zijn omgeving voor heeft, onderzoeken welke vaccins hoelang een bepaalde immuniteit bieden en stemmen hun oplossing voor de groei van COVID-19 zieken af op de resultaten van dat onderzoek. Hoelang werken Pfizer, Moderna, Jansen, Astra Zenica, Sputnik etc. en de gevolgen van de beperkte immuniteit in tijd en intensiteit zijn herkenbaar op de ziekenzalen en IC’s van de Ziekenhuizen in Nederland. Hoe je dat onderzoek ook start bij het vaccin of oorzaak van de COVID-19 ziekte, het zal uiteindelijk resulteren in een gelijksoortige vaststelling: de vaccins werken beperkt, het aantal COVID-19 patiënten groeit ondanks vaccinatie; er moet gezocht worden naar alternatieven.

Alternatieven

Er zijn alternatieven en een van die alternatieven is de hydrochloroquine, zink en azitromycine combinatie. Zonder te onderzoeken of deze combinatie inderdaad de huidige zorgen kunnen dempen, werden deze combinatie met bestaande vitaminen en geneesmiddelen waarvan de effectiviteit bevestigd is en alternatieve geneesbehandelingen die complementair kunnen zijn op de traditionele en moderne geneeskunde, genegeerd of in het geval van de eerder genoemde combinatie zelfs geridiculiseerd

Dat meer dan 30 landen het middel gebruiken tegen een Coronavirus besmetting en een groot aantal artsen het voorschrijven, weerhield de vaccinatie voorstanders er niet van om de risico’s van het gebruik voortdurend te accentueren. Dat bij die commentaren de bijkomende effecten van chloroquine en hydrochloroquine voortdurend met elkaar verward werden, duidt op de gemiddelde kennis van de criticaster. Misschien hadden ze beter de informatie kunnen bestuderen die de wereldberoemde arts Dr. Drew in deze video aan de belangstellende kijker geeft,

In juli 2020 werd op de website Xandernieuws een artikel gepubliceerd met de titel “Grafiek laat zien dat in alle landen die hydrochloroquine voorschrijven veel minder dodelijke slachtoffers vallen”. Die grafiek is samengesteld op basis van de informatie van tal van bronnen en gegevens en laat zien dat in landen waar COVID-19 patiënten met hydroxychloroquine worden behandeld, veel minder doden zijn gevallen dan in landen waar het middel werd verboden, zoals in Nederland.

De samensteller van de grafiek waarschuwt wel dat de grafiek weliswaar niet als hard wetenschappelijk bewijs moet worden gezien, maar de gepresenteerde cijfers de mensen aan het denken moet zetten waar deze cijfers nu precies op wijzen. Desondanks blijkt uit 58 officiële HCQ COVID-19 studies (waarvan 36 peer reviewed) dat het middel ‘zeer effectief’ is als het preventief wordt gebruikt, of bij de eerste ziekteverschijnselen wordt voorgeschreven. Als mensen al erg ziek zijn geworden, dan daalt het succespercentage van HCQ van 100% naar 59%.

Uit een Spaanse ziekenhuisstudie[2] blijkt dat vitamine D3 ervoor zorgt dat mensen veel minder last van COVID-19 hebben als de ziekte inmiddels bij hen is vastgesteld: 76 mensen kregen de eerder genoemde combinatie therapie en 50 van hen kregen ook calcifediol (vitamine D3). Van deze 50 hoefde slechts één persoon op de IC te worden opgenomen en van de 26 andere echter 13. (In plaats van calcifediol kan ook cholecalciferol worden gebruikt).   Die vaststelling wordt onderschreven door een studie van de Universiteit van Chicago uit juni 2020, een artikel in de Nutrients, oktober 2020 onderzoek van het Journal of Steroid Chemistry and Molecular Biology, het Texas Origins Nutrition Center en de East Virginia School of Medicine. Data en informatie genoeg om zich een beeld te kunnen vormen van de effectiviteit van dit alternatief.

Volgens wetenschappelijke en medische experts in binnen- en buitenland kunnen afhankelijk van de besmettingsfase ook Hydrochloroquine-zink combinatie, vitamine Cenquercetine een belangrijke rol spelen. Helaas wil de Nederlandse overheid die eenvoudige en goedkope middelen geen kans geven en komen dan met de verklaring dart de bijwerkingen van die middelen niet in kaart zijn gebracht resp. te ernstig zijn om dat risico te lopen.

IWABs[3] in Den Haag

Samen met de statistieken van het artikel “Statistieken bewijzen definitief dat Zweden zonder lockdown de beste strategie had” (17 juli 2020) tekent zich een schokkend beeld af van een onthutsend zwak en extreem schadelijk regeringsbeleid, dat in normale tijden tot maar één logische stap zou leiden, namelijk het onmiddellijke ontslag van het voltallige kabinet. Wacht, dat is inderdaad in Nederland het geval. Weliswaar niet voor de aansturing rond de coronapandemie, maar wel door de Toeslagenaffaires. Ondanks de brokken die het weggestuurde Kabinet links en rechts maakt en de rokende puinhopen die het achterlaat, mag het demissionaire Kabinet van het Parlement braaf door regeren.  

Het is duidelijk dat de demissionaire regering aan de leiband loopt van de Farma industrie en blijft weigeren om de genoemde alternatieven zelfs maar op effectiviteit te onderzoeken. De groep QR-loze Nederlanders bestaat voor een groot deel uit gezonde jonge mensen (inclusief kinderen) wiens risico op ziekenhuisopname klein is, evenals een groot aantal mensen die COVID-19 al doorgemaakt hebben (maar geen positieve test kunnen laten zien). Dus wat is het duo Rutte-De Jonge van plan te gaan doen? Die wil de Nederlandse samenleving splitsen in gevaccineerden en ongevaccineerden, waarbij deze discriminerende “oplossing” vermoedelijk alleen maar zal resulteren in meer personen met COVID-19 verschijnselen in de ziekenhuizen. Het buiten de maatschappij sluiten van deze mensen op basis van vaccinatiestatus is niet ethisch te verantwoorden en leidt tot sociale en maatschappelijke schade die niet te overzien is.

Dit demissionaire Kabinet verheft discriminatie tot overheidsbeleid. Waar hebben we dat meer gezien? Zuid-Afrika in de tijden van Botha. Dat werd Apartheid genoemd. Een toestand die in Nederland tot een uitermate levensvatbare antiapartheidsbeweging leidde, die in de periode 1960-1994 ijverde om Zuid-Afrika op allerlei mogelijke manieren te isoleren. Lijkt me een prima idee om ook dit demissionaire koppel te isoleren. 


[1] https://restkerk.net/2020/05/14/waarom-een-vaccin-tegen-covid-19-quasi-onmogelijk-is/

[2] https://www.vitaminevraagbaak.nl

[3] IWAB: “Ik Weet Alles Beter“.


Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Hans
10 maanden geleden

De demissionaire regering loopt niet aan de leiband van de Farma industrie. Zij loopt aan de leiband van de globalisten van de VN en de WEF.

koddebeier
10 maanden geleden

Laten nu is eindelijk stoppen om het een vaccin te noemen, het is een gentherapie en niet anders, Een vaccin bestaat uit een verzwakt of dood virus en deze rotzooi beslist niet !!
Covid stopt vanzelf als we de teststraten sluiten en dit demissionaire kabinet met het OMT naar huis trappen .
Elk snotneusje rent nu naar de teststraat om getest te worden met een niet werkende PCR test die totaal ongeschikt is voor dit doel.
Deze lieden (van het kabinet en hun handlangers) zouden nooit meer terug mogen keren in de politiek !!