Vaccinatiediscussie

Inmiddels is er een landelijke discussie bij de koffieautomaten losgebarsten of vaccinatie tegen het COVID-19 virus een maatschappelijke plicht is of een individuele keuze. Vooral de ‘biblebelt’ moet het daarbij ontgelden en wel in strikt negatieve zin. Dat is eigenlijk opmerkelijk.

Het debat neigt naar winst voor de QR- en vaccinatievoorstanders en binnen de regering lijkt er ook ruimte te ontstaan om vaccinweigeraars te ‘straffen’ voor hun onwil de samenleving van dienst te zijn. Lees: te helpen om het falen van de regering te verbloemen. Na twee jaar corona en een toenemend, fors ingrijpen van de overheid in de persoonlijke levenssfeer van de burgers echter, is diezelfde overheid er nog niet in geslaagd om de IC-capaciteit in lijn te brengen met de plotseling gestegen zorgvraag. Dat is teleurstellend omdat een rijk land als Nederland toch minstens in staat moet worden geacht om dat razendsnel in orde te maken. Maar evenals de trage afwikkeling van de Groningse gasschade en de hersteloperatie voor de slachtoffers van de kinderopvang toeslagenaffaire, kunnen ook andere belangen van de burgers in Den Haag vooralsnog op weinig begrip rekenen, laat staan op steun.

“Strenggelovigen staan de
volksgezondheid in de weg”

Corona slaat hard toe op en rond de Biblebelt, waar de vaccinatiegraad relatief laag is. Strenggelovigen worstelen met het vaccin, want een vaccinatie zou een ontkenning kunnen zijn van ‘Gods voorzienigheid’. Dat standpunt wordt veelal gehekeld en wordt door velen als een bewijs gezien dat een deel van ons land nog niet is betoverd door de moderniteit. “Strenggelovige Urkers en Staphorstenaren staan de volksgezondheid in de weg”; een thema wat in chocoladeletters wordt afgedrukt in kranten en door kirrende nieuwslezers van jus wordt voorzien. Nu ben ikzelf bepaald niet zo (bij) gelovig, maar ons eigen – onvervreemdbare – recht op lichamelijke integriteit (Artikel 11 van de Nederlandse Grondwet) gebiedt ons wel de keuze aan de mens zelf over te laten. Zij, gelovig of niet, hebben vanzelfsprekend precies datzelfde recht. De mens zelf kiest voor wel of geen vaccinatie en de beweegredenen zullen voor eenieder verschillend zijn. In ons land hebben we afgesproken dat mensen zelf bepalen of ze wel of niet geopereerd willen worden, wel of niet een bloedtransfusie willen hebben, wel of niet gevaccineerd willen worden. De één gelooft dat ziekten en plagen aan God’s genade moeten worden overgelaten, anderen zijn ervan overtuigd dat in het vaccin middelen zitten die slaafse burgers van ons zullen maken en nog weer anderen vertellen dat er elektronica inzit zodat we op afstand bestuurd kunnen worden door Bill Gates en George Soros. Best mogelijk: mogen ze allemaal denken en geloven. “Maar dat artikel 11, meneer, dat blijft”.

Moslims

Nederlanders met een niet-westerse achtergrond belanden relatief vaak met een coronabesmetting in het ziekenhuis en ze zijn opvallend vaak niet gevaccineerd. Uit onderzoek door het RIVM, bleek al eerder dat van alle opgenomen coronapatiënten 40 tot 60 procent van niet-westerse origine is. Dat horen we nauwelijks op de nieuwszenders en lezen we amper in kranten. Ook in de eerdergenoemde discussies bij de koffieautomaten is dat deel van de problematiek besmet verklaard. Mensen met een niet-westerse achtergrond zijn veelal moslim; heeft dat ermee te maken? Het lijkt er sterk op, maar waarom benoemen we wel weerbarstige christenen en niet de weerbarstige moslims?

Zouden christenen en moslims door de grondwet verschillend worden beoordeeld?


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Maurits Campert
1 jaar geleden

Dank Ton.
Fijn dat jullie de waarheid recht doen.
Wie gaat ooit ‘echte’ relevante en vergelijkbare cijfers met referentiekaders openbaren.
Met name ziekenhuizen in de vier grote steden en UMC’s zouden eens wat opener kunnen zijn over hoe volgens welke maatstaven geoorddeld wordt.
Maurits

r dunki
1 jaar geleden

Ton,

Jij vraagt je af : waarom benoemen we wèl weerbarstige christenen en niet weerbarstige moslims? In eerste instantie duidt dit erop dat Hugo de Jonge’s onderscheidend vermogen nogal zwak is, ten tweede heiligt zijn fascistische doel zijn smerige middelen.

Want als wij er in die context, voor de correcte perceptie, van uitgaan dat hier slechts sprake is van een smerige griep – en geen pandemie die bijzondere maatregelen vergt maar die slechts voor politiek gebruik gecreëerd en tot op de dag van vandaag desperaat in stand gehouden wordt – dan lijkt het mij evident dat moslims dit keer niet buiten schot kunnen blijven omdat alle politiekcorrecte pijlen nu eenmaal gericht zijn op de blanke dissidente bevolking. Niet gevaccineerde moslims zijn hierbij Hugo’s ‘collateral damage’, die in zijn haat en nijd met hagel op alles schiet dat een eigen mening heeft.

Corona is slechts het hulpmiddel daarbij want het gaat Hugo en Rutte c.s. slechts om de machtsgreep, pertinent niet de volksgezondheid!
Dus waarom dan de IC capaciteit vergroten als het juist zo goed uitkomt dat die chronisch tekort schiet?

Jij had het laatst over de punt 50 … Bij zoveel domme kwaadwilligheid ga je daar wel eens van dromen.