Vliegensvlug onbegrip voor nazi’s

Burgemeester Cees van den Bos van Urk heeft vol onbegrip gereageerd op de actie van een groep jongeren die zich zaterdagavond had verkleed als nazi’s. Volgens hem ging het om een coronaprotest. ‘Ik heb begrip voor deze discussie, maar geen enkel begrip voor de manier waarop’, zegt hij in een schriftelijke reactie.

Het protest van de jongeren richtte zich op de coronamaatregelen van het kabinet. Dat pakket van maatregelen heeft eigenlijk nooit het karakter gehad van een beveiliging voor de bevolking, zoals de oorspronkelijke opdracht van een bevolking aan iedere regering luidt. In het geval van corona, werd gestuurd op ‘modellen’ van het RIVM en daarna werd de gerealiseerde praktijk maar liever niet meer besproken. Dan zou immers kunnen blijken dat de RIVM-modellen er nogal eens naast zaten. De maatregelen kregen ook steeds minder de vorm van een advies, maar meer het karakter van je reinste repressie; “laten we eens kijken hoever we eigenlijk kunnen gaan”. Intussen vrat de farmaceutische industrie zich rond aan subsidies voor vaccinontwikkeling, waaraan in een later stadium ook nog eens flink werd verdiend. Probeer het thuis liever niet, want er overkomt u onmiddellijk iets wat later een ‘ongekend onrecht’ genoemd zal worden. Geeft niet: onder de druk bent u al bezweken aan een touwtje in het trapgat. Kortom: het overheidsbeleid was warrig, onvoorspelbaar, weinig samenhangend en werd door de bevolking niet zelden als repressief ervaren.

Repressief

Dat van meet af aan het vermoeden ontstond dat het virus in een Chinees laboratorium was vervaardigd, zal iedere regering in opperste staat van paraatheid hebben gebracht en dat is ook goed. Als het zou gaan om een al dan niet bedoeld biologisch wapen, dan is voorzichtigheid geboden en zelfs verplicht. Gaandeweg echter, werd duidelijk dat de mortaliteit vergelijkbaar was met een gevaarlijk griepvirus, zoals we die eenmaal in de zoveel tijd hebben. Toch bleef de regering volhouden dat het ‘levensgevaarlijk’ was (en in sommige, specifieke gevallen was/is dat ook zo) en een andere keer bleek de ‘situatie in de zorg’ (door eerdere en deze regering werkelijk tot de grond toe afgebroken) weer een aanleiding. Het eerste kan niet opgelost worden, maar het tweede wel. Waarom is dat niet gebeurd? Omdat de regering kennelijk graag extra middelen voorhanden heeft om de samenleving op ieder gewenst moment stil te kunnen leggen. Omdat COVID-19 inmiddels een status heeft die dat van een tumor overtreft, heeft de regering de handen vrij om protesten, bijvoorbeeld van boeren, omwille van ‘corona’ te verbieden. Maar belangrijker nog, is de vraag of de regering (en andere regeringen) verwacht dat aansluitend een voltooiend virus kan ‘ontsnappen’, waarmee het als extreem gevaarlijk biologisch wapen ontplooid zou kunnen zijn. Als die mogelijkheid er is, dan zou er tenminste nog enig draagvlak zijn voor maatregelen. Die vraag is door de Kamer nog niet gesteld en ook dat klopt niet.

Belangrijk signaal

Dat de jongelui in Urk zich als nazi hebben verkleed om een punt te maken, is misschien minder smaakvol, maar daarom niet minder belangrijk om een signaal af te geven van hun gevoel van onbehagen bij de huidige gang van zaken in ons land. Volgens minister De Jonge ontkomen wij niet aan een Ausweis, waarmee wij aantonen niet langer ongezond blank te zijn, maar geheel gezond zwart. De jongeren hebben aangegeven zich ongezond ‘Arisch’ en gediscrimineerd te voelen zonder zo’n Ausweis. En ook dat hun gangen met een opgedrongen Ausweis straks kunnen worden nagegaan, tot aan het winkelgedrag toe zonder verklaring van de overheid waar dat dan wel goed voor is. Wat is de bedoeling: gaan wij straks controles meemaken of men nog wel op de juiste en voorgeschreven manier denkt? Dat is nu al deels het geval met een onvervalste ‘cancelcultuur’ op universiteiten, scholen en voor ambtelijke functies bij de overheid. U deelt de moderne opvattingen over het milieu, de opvang van ‘vluchtelingen’ en de noodzaak van allerlei ’transities’. Daarnaast stemt u geen PVV, FvD of JA21 en bent u bereid mee te werken aan de ‘noodzakelijke’ diversiteit, behalve in het politieke bedrijf zelf. Zo niet: donder op.

Zo kun je dat ook bekijken, maar dat past niet in het frame van het kabinet, wat vervolgens alle propagandamiddelen heeft ingezet om dit protest als abject te framen. Wat gaat men doen als de jongelui een Noord-Koreaanse parade na proberen te bootsen? Een militaire parade voor het Kremlin? Een Palestijnse raketaanval op willekeurige burgers in de Randstad?

Nemen we dan pas die ophanden zijnde tweedeling in de maatschappij als een serieus probleem waar? Kennelijk voelt de burgemeester van de Gemeente Urk zich nu al een burgemeester in oorlogstijd. In dat geval nodigt hij de jongens thuis uit voor een paar biertjes en een gesprek over wat hen nu precies tegenstaat aan het huidige beleid. Goed voor de jongens en vooral voor de burgemeester.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Boudica
2 jaren geleden

Van de onvrede over de coronamaatregelen trekt dit kabinet zich niets aan en doet zijn eigen (niet legitieme) zin. Mbv de Twm-Covid 19 (Tijdelijke wet maatregelen covid-19 na de noodwet) die nu alweer sinds 01-12-2020 bij KB 27-8-2021 voor de 3e keer verlengd is tot 01-12-2021 op advies van de Adviesgroep RvS waarvan WA voorzitter is drukt ze de voorgaande en nieuwe maatregelen er ruecksichtslos door. Op een van de gronden van de Memorie van Toelichting ‘nog steeds bestaande bedreiging van een pandemie’ wordt de repressie gelegaliseerd. Bevreemding wekt wel dat het neefje van WA ondanks de bestaande bedreiging van een pandemie wel toestemming heeft gekregen om de GP te houden. Dit zou betekenen dat Rutte de volksgezondheid in gevaar heeft gebracht door dit festijn door te laten gaan (WA valt onder ministeriele verantwoordelijkheid), of is hier sprake van pure vriendjespolitiek om de Koning ter wille te zijn. De huidige bewindslieden Rutte en De Jonge maken zich zo schuldig aan machtsmisbruik met dien verstande dat de legitimiteit van het recht op opstand om de hoek komt kijken om de tirannen te verdrijven. Het coronabewind wordt naar willekeur uitgeoefend en dat deugt gewoon niet.